Các doanh nghiệp tại Quảng Nam
QN

NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH HUYỆN TIÊN PHƯỚC QUẢNG NAM

Mã số thuế: 0100686174-803 - Đại diện pháp luật: Phạm Đình Dương

Địa chỉ: Khối phố Tiên Bình, Thị trấn Tiên Kỳ, Huyện Tiên Phước, Quảng Nam

QN

Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi Nhánh Huyện Quế Sơn Quảng Nam

Mã số thuế: 0100686174-802 - Đại diện pháp luật: Võ Văn Anh

Địa chỉ: 03 Trưng Nữ Vương, Thị trấn Đông Phú, Huyện Quế Sơn, Quảng Nam

QN

Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi Nhánh Thành Phố Tam Kỳ Quảng Nam

Mã số thuế: 0100686174-801 - Đại diện pháp luật: Phạm Đình Dũng

Địa chỉ: 347 Phan Chu Trinh, Phường Phước Hòa, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam

QN

Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam Chi Nhánh Huyện Phú Ninh Quảng Nam

Mã số thuế: 0100686174-800 - Đại diện pháp luật: Lương Văn Nhơn

Địa chỉ: Khối phố Tân Phú, Thị trấn Phú Thịnh, Huyện Phú Ninh, Quảng Nam

QN

Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi Nhánh Hương An Quảng Nam

Mã số thuế: 0100686174-799 - Đại diện pháp luật: Trần Phúc

Địa chỉ: Thôn 7, Xã Hương An, Huyện Quế Sơn, Quảng Nam

QN

Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi Nhánh Thị Xã Điện Bàn Quảng Nam

Mã số thuế: 0100686174-798 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Như Thuỷ

Địa chỉ: 81 Mẹ Thứ, Phường Vĩnh Điện, Thị Xã Điện Bàn, Quảng Nam

QN

Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi Nhánh Huyện Đại Lộc Quảng Nam

Mã số thuế: 0100686174-797 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quyền

Địa chỉ: Khu 7, Thị trấn ái Nghĩa, Huyện Đại Lộc, Quảng Nam

QN

Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi Nhánh Huyện Nam Trà My Quảng Nam

Mã số thuế: 0100686174-796 - Đại diện pháp luật: Lê Tự Bán

Địa chỉ: Thôn 1, Xã Trà Mai, Huyện Nam Trà My, Quảng Nam

QN

Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi Nhánh Huyện Duy Xuyên Quảng Nam

Mã số thuế: 0100686174-795 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Vinh

Địa chỉ: Khối phố Mỹ Hòa, Thị trấn Nam Phước, Huyện Duy Xuyên, Quảng Nam

QN

Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi Nhánh Huyện Phước Sơn Quảng Nam

Mã số thuế: 0100686174-794 - Đại diện pháp luật: Phạm Hoàng Minh

Địa chỉ: Khối 5, Thị trấn Khâm Đức, Huyện Phước Sơn, Quảng Nam

QN

Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi Nhánh Huyện Hiệp Đức Quảng Nam

Mã số thuế: 0100686174-793 - Đại diện pháp luật: Trần Thanh Ngọc

Địa chỉ: Khối An Trung, Thị trấn Tân An, Huyện Hiệp Đức, Quảng Nam

QN

Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi Nhánh Huyện Nam Giang Quảng Nam

Mã số thuế: 0100686174-792 - Đại diện pháp luật: Phan Văn Hồng

Địa chỉ: Thôn Proong, Xã Cà Dy, Huyện Nam Giang, Quảng Nam

QN

Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi Nhánh Khu Công Nghiệp Điện Nam - Điện N

Mã số thuế: 0100686174-791 - Đại diện pháp luật: Lê Đức Quang

Địa chỉ: Khu CN Điện Nam, Điện Ngọc, Phường Điện Ngọc, Thị Xã Điện Bàn, Quảng Nam

QN

Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi Nhánh Huyện Núi Thành Quảng Nam

Mã số thuế: 0100686174-790 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Mậu

Địa chỉ: Khối 3, Thị trấn Núi Thành, Huyện Núi Thành, Quảng Nam

QN

Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi Nhánh Nam Phước Quảng Nam

Mã số thuế: 0100686174-788 - Đại diện pháp luật: Võ Thị Thế Quyên

Địa chỉ: Quốc lộ 1A, Thị trấn Nam Phước, Huyện Duy Xuyên, Quảng Nam

QN

Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi Nhánh Huyện Đông Giang Quảng Nam

Mã số thuế: 0100686174-787 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Nguyên

Địa chỉ: Thôn Ngã 3, Thị trấn P Rao, Huyện Đông Giang, Quảng Nam

QN

Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi Nhánh Huyện Tây Giang Quảng Nam

Mã số thuế: 0100686174-786 - Đại diện pháp luật: Phạm Đức Dũng

Địa chỉ: Thôn Agrồng, Xã A Tiêng, Huyện Tây Giang, Quảng Nam

QN

Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi Nhánh Cửa Đại Quảng Nam

Mã số thuế: 0100686174-785 - Đại diện pháp luật: Hồ Thị Tiên

Địa chỉ: 12 Trần Hưng Đạo, Phường Cẩm Phô, Thành phố Hội An, Quảng Nam

QN

Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi Nhánh Bắc Điện Bàn Quảng Nam

Mã số thuế: 0100686174-784 - Đại diện pháp luật: Lưu Đức Hoài

Địa chỉ: Quốc lộ 1A, Xã Điện Thắng Bắc, Thị Xã Điện Bàn, Quảng Nam

QN

NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH TỈNH QUẢNG NAM

Mã số thuế: 0100686174-189 - Đại diện pháp luật: Hà Thạch

Địa chỉ: 06 Phan Bội Châu, Phường Tân Thạnh, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam