Các doanh nghiệp tại TP Hồ Chí Minh
HCM

C�NG TY TNHH EMPLOYMENT HERO VI�T NAM

Mã số thuế: 0316727874 - Đại diện pháp luật: Tr�n L�m B�o Ph��ng

Địa chỉ: L�u 26, T�a nh� Viettel, 285 C�ch M�ng Th�ng T�m,, Phường 12, Quận 10, TP Hồ Chí Minh

HCM

C�NG TY TNHH FEATS

Mã số thuế: 0316728229 - Đại diện pháp luật: Nguy�n Ph��ng Th�o

Địa chỉ: s� 94 ���ng Th�nh Xu�n 43,, phường Thạnh Xuân, Quận 12, TP Hồ Chí Minh

HCM

C�NG TY TNHH DHONDT THERMAL SOLUCTIONS

Mã số thuế: 0316728187 - Đại diện pháp luật: Nguy�n Th� Lan Anh

Địa chỉ: S� 54/7 Nguy�n Th��ng Hi�n,, Phường 1, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh

HCM

C�NG TY TNHH S�N XU�T TH��NG M�I D�CH V� XU�T NH�P KH�U TENDO GROUP

Mã số thuế: 0316728109 - Đại diện pháp luật: Mai Th� Tr��ng Giang

Địa chỉ: 52A ���ng s� 108, �p 1,, Xã Tân Thạnh Đông, Huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh

HCM

C�NG TY TNHH FRANKIES

Mã số thuế: 0316726479 - Đại diện pháp luật: Nguy�n ��ng Thanh H�i

Địa chỉ: 47 Khu d�n c� V�n Ph�c, ���ng �inh Th� Thi,, Phường Hiệp Bình Phước

HCM

C�NG TY TNHH THI�T B� Y T� HEPIUS

Mã số thuế: 0316726743 - Đại diện pháp luật: Nguy�n Th� Thanh B�nh

Địa chỉ: 793/26 Tr�n Xu�n So�n,, Phường Tân Hưng, Quận 7, TP Hồ Chí Minh

HCM

C�NG TY TNHH TH��NG M�I QU�C T� YUYUE TH��NG H�I

Mã số thuế: 0316728130 - Đại diện pháp luật: Nguy�n Th� Lan Anh

Địa chỉ: S� 54/7 Nguy�n Th��ng Hi�n,, Phường 1, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh

HCM

C�NG TY TNHH KI�N TR�C X�Y D�NG KI�N PH��NG

Mã số thuế: 0316724457 - Đại diện pháp luật: V� Chi�n C�ng

Địa chỉ: 33/14 Qu�c H��ng,, Phường Thảo Điền

HCM

C�NG TY TNHH TH��NG M�I XU�T NH�P KH�U QU�C T� PHONG PH�

Mã số thuế: 0316724464 - Đại diện pháp luật: Tr�n Quang Phong

Địa chỉ: S� 297 ���ng TH 07, Khu ph� 3,, phường Tân Thới Hiệp, Quận 12, TP Hồ Chí Minh

HCM

C�NG TY TNHH MTV T� V�N QU�N L� ��U T� GOLD CR

Mã số thuế: 0316726729 - Đại diện pháp luật: Tr�n Ho�ng V�

Địa chỉ: 154, 156 Nguy�n H�u Th�, �p 5, x� Ph��c Ki�n,, Thị Trấn Nhà Bè, Huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh

HCM

C�NG TY C� PH�N T�P �O�N PH� H�NG VI�T NAM

Mã số thuế: 0316727842 - Đại diện pháp luật: V� Tr�ng Minh

Địa chỉ: 281 Nguy�n V�n Tr�i,, Phường 10, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh

HCM

C�NG TY TNHH K� THU�T C�NG NGH� V� THANG M�Y AN PH��C

Mã số thuế: 0316728194 - Đại diện pháp luật: Nguy�n Ti�n Ph�p

Địa chỉ: 99/28/5 ���ng TA 16,, phường Thới An, Quận 12, TP Hồ Chí Minh

HCM

C�NG TY TNHH ��U T� V� PH�T TRI�N X�Y D�NG T�M AN

Mã số thuế: 0316724591 - Đại diện pháp luật: Mai V�n Hi�u

Địa chỉ: 49/19 ��ng H�ng Thu�n 30,, phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, TP Hồ Chí Minh

HCM

C�NG TY TNHH NATURENUTS VI�T NAM

Mã số thuế: 0316726711 - Đại diện pháp luật: H� Thanh D�ng

Địa chỉ: S� 3, ���ng 27, KDC V�n Ph�c,, Phường Hiệp Bình Phước

HCM

C�NG TY C� PH�N GU N�I TH�T

Mã số thuế: 0316726750 - Đại diện pháp luật: Tr�n Th� Thanh Tuy�n

Địa chỉ: 82, 84 Nguy�n Ho�ng,, Phường An Phú

HCM

C�NG TY TNHH C�Y XANH HO�NG GIA H�NG Y�N PH�

Mã số thuế: 0316724009 - Đại diện pháp luật: Nguy�n Th� Dung

Địa chỉ: 411/24/25 ���ng TCH21, t� 58, KP4,, phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP Hồ Chí Minh

HCM

C�NG TY TNHH MAY M�C TH�I TRANG XU�T KH�U HO�NG GIA

Mã số thuế: 0316728282 - Đại diện pháp luật: L�u Th� Ho�ng Y�n

Địa chỉ: 65/1G , �p ��ng 1,, Xã Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh

HCM

C�NG TY TNHH S�N XU�T TH��NG M�I D�CH V� V�N TH�Y

Mã số thuế: 0316728211 - Đại diện pháp luật: Cao V�n B�ng

Địa chỉ: 30/7 ���ng s� 38, khu ph� 1,, Phường Bình Trưng Tây

HCM

C�NG TY C� PH�N TH��NG M�I N�I TH�T VINA HOUSE

Mã số thuế: 0316727930 - Đại diện pháp luật: Tr��ng Qu�c Phong

Địa chỉ: 554 Nguy�n Th� ��nh,, Phường Thạnh Mỹ Lợi

HCM

C�NG TY TNHH MTV NG�C L�M LAM

Mã số thuế: 0316728275 - Đại diện pháp luật: Ph�m Ph��ng Duy

Địa chỉ: S� 83 ( 5C5 c�), ���ng Xu�n Th�i S�n 12, �p 5,, Xã Xuân Thới Sơn, Huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh