Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Huyện Núi Thành

CÔNG TY TNHH MTV MAY THÊU IN MT

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH MTV MAY THÊU IN MT - Đại diện pháp luật: Chung Buk Shing
Địa chỉ: Cụm Công Nghiệp Khối 7, Thị trấn Núi Thành, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI CHU LAI LUXURY TRANSPORT

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI CHU LAI LUXURY TRANSPORT - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Đông
Địa chỉ: Khối 5, Thị trấn Núi Thành, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

CÔNG TY TNHH DIÊCH VUÊ TÔ�NG HƠÊP THIÊN PHƯƠ�C

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH DIÊCH VUÊ TÔ�NG HƠÊP THIÊN PHƯƠ�C - Đại diện pháp luật: Nguyê�N ThiÊ Phương Tha�O
Địa chỉ: 215 Nguyê�n Văn Linh, Thị trấn Núi Thành, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

CÔNG TY TNHH MÔÊT THA�NH VIÊN XÂY DƯÊNG THƯƠNG MAÊI DIÊCH VUÊ PHONG LAN

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH MÔÊT THA�NH VIÊN XÂY DƯÊNG THƯƠNG MAÊI DIÊCH VUÊ PHONG LAN - Đại diện pháp luật: Nguyê�N ThiÊ Tâm
Địa chỉ: Thôn Vân ThaÊch, Xã Tam Hiệp, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LÊ MINH NGUYỆT

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LÊ MINH NGUYỆT - Đại diện pháp luật: Lê Thị Nguyệt
Địa chỉ: Thôn Khương Mỹ, Xã Tam Xuân I, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

CôNG TY TNHH MTV TIếN Lý

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MTV TIếN Lý - Đại diện pháp luật: Trần Thị Lý
Địa chỉ: Tổ 7, Thôn 10, Xã Tam Xuân I, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và XâY DựNG Hà AN PHú

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI Và XâY DựNG Hà AN PHú - Đại diện pháp luật: Trần Văn Trực
Địa chỉ: Khối 5, Thị trấn Núi Thành, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

CôNG TY TNHH MTV ĐầU Tư HưNG PHúC THịNH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MTV ĐầU Tư HưNG PHúC THịNH - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Thu Hà
Địa chỉ: 189, Phạm Văn Đồng, Khối 2, Thị trấn Núi Thành, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN SAN LấP MặT BằNG TRUNG HIếU

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN SAN LấP MặT BằNG TRUNG HIếU - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Trung
Địa chỉ: Thôn Hòa Vân, Xã Tam Nghĩa, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI DịCH Vụ TổNG HợP VIễN DươNG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI DịCH Vụ TổNG HợP VIễN DươNG - Đại diện pháp luật: Châu Ngọc Dương
Địa chỉ: 227 Phạm Văn Đồng, Thị trấn Núi Thành, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

CôNG TY TNHH HOàNG Lê GIA - QUảNG NAM

Mã số thuế: CôNG TY TNHH HOàNG Lê GIA - QUảNG NAM - Đại diện pháp luật: Huỳnh Quang Trung
Địa chỉ: Thôn Tam Mỹ, Xã Tam Xuân I, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THáI BìNH - CHU LAI

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THáI BìNH - CHU LAI - Đại diện pháp luật: Trần Minh Thái
Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Nam Chu Lai, Xã Tam Nghĩa, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

CôNG TY TNHH SảN XUấT KINH DOANH THươNG MạI Và DịCH Vụ KHANH TIêN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH SảN XUấT KINH DOANH THươNG MạI Và DịCH Vụ KHANH TIêN - Đại diện pháp luật: Ngô Đình Tự
Địa chỉ: Thôn Tứ Mỹ, Xã Tam Trà, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

DOANH NGHIệP Tư NHâN HưNG NHậT ĐạT

Mã số thuế: DOANH NGHIệP Tư NHâN HưNG NHậT ĐạT - Đại diện pháp luật: Phan Công Bình
Địa chỉ: Thôn Tứ Mỹ, Xã Tam Trà, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

CHI NHáNH CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI Và DU LịCH ANH THư TạI QUảNG NAM

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI Và DU LịCH ANH THư TạI QUảNG NAM - Đại diện pháp luật: Đoàn Đình Miền
Địa chỉ: Khối 3, Thị trấn Núi Thành, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

CôNG TY TNHH MTV NôNG LâM NGHIệP CườNG PHáT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MTV NôNG LâM NGHIệP CườNG PHáT - Đại diện pháp luật: Dương Quang Đông
Địa chỉ: Khối 7, Thị trấn Núi Thành, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

CôNG TY TNHH MôÊT THA�NH VIêN DIÊCH VUÊ VâÊN TA�I THU�Y NGOÊC

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MôÊT THA�NH VIêN DIÊCH VUÊ VâÊN TA�I THU�Y NGOÊC - Đại diện pháp luật: Trâ�N NgoÊC Vân
Địa chỉ: Khô�i 7, Thị trấn Núi Thành, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

CôNG TY TNHH ĐầU Tư & PHáT TRIểN LONG THạNH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH ĐầU Tư & PHáT TRIểN LONG THạNH - Đại diện pháp luật: Phạm Minh Toại
Địa chỉ: Khối 6, Thị trấn Núi Thành, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN NGUYễN TRâM

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN NGUYễN TRâM - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Bích Trâm
Địa chỉ: Thôn Phú Bình, Xã Tam Xuân I, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

Công Ty TNHH Mtv Thương Mại Và Dịch Vụ Tpc Thái Bình Dương

Mã số thuế: Công Ty TNHH Mtv Thương Mại Và Dịch Vụ Tpc Thái Bình Dương - Đại diện pháp luật: Hồ Nguyên Bình
Địa chỉ: Khu Kinh tế mở Bắc Chu Lai, Thôn Mỹ Bình, Xã Tam Hiệp, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

Công Ty TNHH Xây Lắp Hoà Đông

Mã số thuế: Công Ty TNHH Xây Lắp Hoà Đông - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Diễm Hằng
Địa chỉ: Thôn Hoà Vân, Xã Tam Nghĩa, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Và Dịch Vụ Tổng Hợp Hoàng Trung Quang

Mã số thuế: Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Và Dịch Vụ Tổng Hợp Hoàng Trung Quang - Đại diện pháp luật: Đặng Tấn Tề
Địa chỉ: Thôn Thanh Trà, Xã Tam Nghĩa, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

Công Ty TNHH Long Thành Phúc

Mã số thuế: Công Ty TNHH Long Thành Phúc - Đại diện pháp luật: Dương Thanh Bảo
Địa chỉ: 779 Phạm Văn Đồng, Thị trấn Núi Thành, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

Công Ty TNHH Một Thành Viên Vật Liệu Xây Dựng Và Dịch Vụ Hoàng Kim

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Vật Liệu Xây Dựng Và Dịch Vụ Hoàng Kim - Đại diện pháp luật: Võ Thị Kim Anh
Địa chỉ: 736 Phạm Văn Đồng, Thị trấn Núi Thành, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại & Dịch Vụ Hào Kiệt Chu Lai

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại & Dịch Vụ Hào Kiệt Chu Lai - Đại diện pháp luật: Phạm Công Thành
Địa chỉ: Thôn Hòa Mỹ, Xã Tam Nghĩa, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

Công Ty TNHH Vận Tải Đầu Tư Trường Thọ

Mã số thuế: Công Ty TNHH Vận Tải Đầu Tư Trường Thọ - Đại diện pháp luật: Lâm Hòa An
Địa chỉ: Thôn Hòa An, Xã Tam Giang, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

Công Ty TNHH Chế Biến Lâm Sản Long Thư

Mã số thuế: Công Ty TNHH Chế Biến Lâm Sản Long Thư - Đại diện pháp luật: Phan Thị Anh
Địa chỉ: Khối 3, Thị trấn Núi Thành, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

Công Ty Cổ Phần Đâ�U Tư Tc Hoa�Ng Anh Pha�T ĐaÊT

Mã số thuế: Công Ty Cổ Phần Đâ�U Tư Tc Hoa�Ng Anh Pha�T ĐaÊT - Đại diện pháp luật: PhaÊM Viê�T Doa�Nh
Địa chỉ: Thôn My� Bi�nh, Xã Tam Hiệp, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

Công Ty TNHH Một Thành Viên Bá Uy

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Bá Uy - Đại diện pháp luật: Lưu Thị Bình
Địa chỉ: 109 Phạm Văn Đồng, Thị trấn Núi Thành, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

Công Ty TNHH Khoáng Sản Đại Sơn

Mã số thuế: Công Ty TNHH Khoáng Sản Đại Sơn - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Phát
Địa chỉ: Thôn Tam Mỹ, Xã Tam Xuân I, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam