Các doanh nghiệp tại Huyện Đông Giang
QN

BAN QUẢN LÝ RỪNG PHÒNG HỘ HUYỆN ĐÔNG GIANG

Mã số thuế: 4001193880 - Đại diện pháp luật: Vũ Phúc Thịnh

Địa chỉ: Thôn A Sờ,, Xã Mà Cooil, Huyện Đông Giang, Quảng Nam

QN

CHI CỤC THUẾ KHU VỰC ĐÔNG GIANG - TÂY GIANG

Mã số thuế: 4001191604 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Viết Tùng

Địa chỉ: Thôn Gừng,, Thị trấn P Rao, Huyện Đông Giang, Quảng Nam

QN

CÔNG TY TNHH TMS TÂY BÀ NÀ

Mã số thuế: 4001172182 - Đại diện pháp luật: Đoàn Thế Dũng

Địa chỉ: Thôn 1, Xã Ba, Huyện Đông Giang, Quảng Nam

QN

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NNT-CCT ĐÔNG GIANG

Mã số thuế: 4001167633 - Đại diện pháp luật: Trần Hữu Thuấn

Địa chỉ: Thôn G'Húc, Thị trấn P Rao, Huyện Đông Giang, Quảng Nam

QN

CÔNG TY CỔ PHẦN KHU DU LỊCH SINH THÁI HANG GỢP

Mã số thuế: 4001145622 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Anh Tấn

Địa chỉ: Thôn A Sờ,, Xã Mà Cooil, Huyện Đông Giang, Quảng Nam

QN

CÔNG TY CỔ PHẦN KHU DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG A VƯƠNG

Mã số thuế: 4001145661 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Anh Tấn

Địa chỉ: Thôn A Sờ,, Xã Mà Cooil, Huyện Đông Giang, Quảng Nam

QN

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP XÃ TƯ

Mã số thuế: 4001139756 - Đại diện pháp luật: NGUYễN NAM GIANG

Địa chỉ: Thôn Đha Nghi, Xã Tư, Huyện Đông Giang, Quảng Nam

QN

HẠT KIỂM LÂM RỪNG PHÒNG HỘ A VƯƠNG

Mã số thuế: 4001122456 - Đại diện pháp luật: Vũ Phúc Thịnh

Địa chỉ: Thôn A Sờ, Xã Mà Cooil, Huyện Đông Giang, Quảng Nam

QN

CÔNG TY TNHH THỦY ĐÔNG GIANG

Mã số thuế: 4001119703 - Đại diện pháp luật: Bùi Thị Thanh Thủy

Địa chỉ: Thôn Ban Mai II, Xã Ba, Huyện Đông Giang, Quảng Nam

QN

TRƯỜNG MẪU GIÁO HOA SEN

Mã số thuế: 4001119284 - Đại diện pháp luật: NGUYễN THị TịNH

Địa chỉ: Thôn Bồn Gliêng, Xã Ka Dăng, Huyện Đông Giang, Quảng Nam

QN

BƯU ĐIỆN HUYỆN ĐÔNG GIANG - BƯU ĐIỆN TỈNH QUẢNG NAM

Mã số thuế: 4000479220-015 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Cẩm

Địa chỉ: Thôn Ngã Ba, Thị trấn P Rao, Huyện Đông Giang, Quảng Nam

QN

ĐỘI QUẢN LÝ TRẬT TỰ XÂY DỰNG HUYỆN ĐÔNG GIANG

Mã số thuế: 4001115667 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Sanh

Địa chỉ: TT Prao, Thị trấn P Rao, Huyện Đông Giang, Quảng Nam

QN

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TÂY HỒ MINH - CHI NHÁNH ĐÔNG GIANG

Mã số thuế: 4000696271-002 - Đại diện pháp luật: Hồ Minh Vĩ

Địa chỉ: Thôn Ngã Ba, Thị trấn P Rao, Huyện Đông Giang, Quảng Nam

QN

CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIÊÊP ĐÔNG GIANG

Mã số thuế: 4001107994 - Đại diện pháp luật: Nguyê�N Trươ�Ng Đông

Địa chỉ: Thôn Lâ�y, Xã Tư, Huyện Đông Giang, Quảng Nam

QN

CÔNG TY TNHH KINH DOANH VÀ XÂY DỰNG BẢO AN

Mã số thuế: 4001106542 - Đại diện pháp luật: Lang Văn Sáng

Địa chỉ: Thôn A Sờ, Xã Mà Cooil, Huyện Đông Giang, Quảng Nam

QN

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẠT TIẾN

Mã số thuế: 4001106253 - Đại diện pháp luật: PHẠM QUANG TUYỂN

Địa chỉ: Thôn Ngã Ba, Thị Trấn P Rao, Huyện Đông Giang, Quảng Nam

QN

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THANH PHÚC VINH TẠI QUẢNG NAM

Mã số thuế: 0401729199-001 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Phương

Địa chỉ: Thôn Chờ Ke, Thị trấn P Rao, Huyện Đông Giang, Quảng Nam

QN

CÔNG TY TNHH TIẾNG HÀO QUANG

Mã số thuế: 4001102410 - Đại diện pháp luật: Phạm Ngọc Tiếng

Địa chỉ: Thôn Nghe, Thị trấn P Rao, Huyện Đông Giang, Quảng Nam

QN

CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH QUỐC TÂN

Mã số thuế: 4001102040 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đắc Quốc

Địa chỉ: Thôn Dốc Kiền, Xã Ba, Huyện Đông Giang, Quảng Nam

QN

CÔNG TY TNHH PHÚ CƯỜNG ĐÔNG GIANG

Mã số thuế: 4001101199 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tiến Hưng

Địa chỉ: Thôn Ngã Ba, Thị trấn P Rao, Huyện Đông Giang, Quảng Nam

QN

HỢP TÁC XÃ NÔNG LÂM NGHIỆP MÀ COOIH

Mã số thuế: 4001101223 - Đại diện pháp luật: Trần Quốc Trí

Địa chỉ: Thôn A Sờ, Xã Mà Cooil, Huyện Đông Giang, Quảng Nam

QN

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HÒA MINH ĐÔNG

Mã số thuế: 4001100597 - Đại diện pháp luật: Hồ Minh Vương

Địa chỉ: Ngã ba, Thị trấn P Rao, Huyện Đông Giang, Quảng Nam

QN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NÔNG NGHIỆP SẠCH PHÚ SON

Mã số thuế: 4001090772 - Đại diện pháp luật: Đinh Hữu Khanh

Địa chỉ: Thôn Phú Son, Xã Ba, Huyện Đông Giang, Quảng Nam

QN

CHI NHáNH CHế BIếN Gỗ KEO ĐôNG GIANG - CôNG TY TNHH NGA DOANH MIềN TRUNG

Mã số thuế: 0401778848-001 - Đại diện pháp luật: Võ Thanh Tùng

Địa chỉ: Thôn 4, Xã Ba, Huyện Đông Giang, Quảng Nam

QN

Công Ty Cổ Phần Gạch Quốc Tân

Mã số thuế: 4001085652 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đắc Quốc

Địa chỉ: Thôn Dốc Kiền, Xã Ba, Huyện Đông Giang, Quảng Nam

QN

Công Ty TNHH Chăn Nuôi Đông Giang

Mã số thuế: 4001074763 - Đại diện pháp luật: Trần Mạnh Tuấn

Địa chỉ: Thôn Phú Bảo, Xã Ba, Huyện Đông Giang, Quảng Nam

QN

Trường Phổ thông cơ sở xã Tư

Mã số thuế: 4001073960 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Hà

Địa chỉ: Thôn Lấy, Xã Tư, Huyện Đông Giang, Quảng Nam

QN

Trường mẫu giáo Hoa Mai

Mã số thuế: 4001036990 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Phương Trang

Địa chỉ: Xã Tư, Xã Tư, Huyện Đông Giang, Quảng Nam

QN

Trường Mẫu giáo Sơn Ca

Mã số thuế: 4000682550 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Xuân

Địa chỉ: Xã Ba,, Huyện Đông Giang, Quảng Nam

QN

Phòng Tài Chính- Kế Hoạch

Mã số thuế: 4000291638 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Huy

Địa chỉ: Thị trấn Prao,, Huyện Đông Giang, Quảng Nam