Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Huyện Đông Giang

HẠT KIỂM LÂM RỪNG PHÒNG HỘ A VƯƠNG

Mã số thuế: HẠT KIỂM LÂM RỪNG PHÒNG HỘ A VƯƠNG - Đại diện pháp luật: Vũ Phúc Thịnh
Địa chỉ: Thôn A Sờ, Xã Mà Cooil, Huyện Đông Giang, Tỉnh Quảng Nam

CÔNG TY TNHH THỦY ĐÔNG GIANG

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH THỦY ĐÔNG GIANG - Đại diện pháp luật: Bùi Thị Thanh Thủy
Địa chỉ: Thôn Ban Mai II, Xã Ba, Huyện Đông Giang, Tỉnh Quảng Nam

TRƯỜNG MẪU GIÁO HOA SEN

Mã số thuế: TRƯỜNG MẪU GIÁO HOA SEN - Đại diện pháp luật: NGUYễN THị TịNH
Địa chỉ: Thôn Bồn Gliêng, Xã Ka Dăng, Huyện Đông Giang, Tỉnh Quảng Nam

BƯU ĐIỆN HUYỆN ĐÔNG GIANG - BƯU ĐIỆN TỈNH QUẢNG NAM

Mã số thuế: BƯU ĐIỆN HUYỆN ĐÔNG GIANG - BƯU ĐIỆN TỈNH QUẢNG NAM - Đại diện pháp luật: Nguyễn Cẩm
Địa chỉ: Thôn Ngã Ba, Thị trấn P Rao, Huyện Đông Giang, Tỉnh Quảng Nam

ĐỘI QUẢN LÝ TRẬT TỰ XÂY DỰNG HUYỆN ĐÔNG GIANG

Mã số thuế: ĐỘI QUẢN LÝ TRẬT TỰ XÂY DỰNG HUYỆN ĐÔNG GIANG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Sanh
Địa chỉ: TT Prao, Thị trấn P Rao, Huyện Đông Giang, Tỉnh Quảng Nam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TÂY HỒ MINH - CHI NHÁNH ĐÔNG GIANG

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TÂY HỒ MINH - CHI NHÁNH ĐÔNG GIANG - Đại diện pháp luật: Hồ Minh Vĩ
Địa chỉ: Thôn Ngã Ba, Thị trấn P Rao, Huyện Đông Giang, Tỉnh Quảng Nam

CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIÊÊP ĐÔNG GIANG

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIÊÊP ĐÔNG GIANG - Đại diện pháp luật: Nguyê�N Trươ�Ng Đông
Địa chỉ: Thôn Lâ�y, Xã Tư, Huyện Đông Giang, Tỉnh Quảng Nam

CÔNG TY TNHH KINH DOANH VÀ XÂY DỰNG BẢO AN

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH KINH DOANH VÀ XÂY DỰNG BẢO AN - Đại diện pháp luật: Lang Văn Sáng
Địa chỉ: Thôn A Sờ, Xã Mà Cooil, Huyện Đông Giang, Tỉnh Quảng Nam

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẠT TIẾN

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẠT TIẾN - Đại diện pháp luật: PHẠM QUANG TUYỂN
Địa chỉ: Thôn Ngã Ba, Thị Trấn P Rao, Huyện Đông Giang, Tỉnh Quảng Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THANH PHÚC VINH TẠI QUẢNG NAM

Mã số thuế: CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THANH PHÚC VINH TẠI QUẢNG NAM - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Phương
Địa chỉ: Thôn Chờ Ke, Thị trấn P Rao, Huyện Đông Giang, Tỉnh Quảng Nam

CÔNG TY TNHH TIẾNG HÀO QUANG

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH TIẾNG HÀO QUANG - Đại diện pháp luật: Phạm Ngọc Tiếng
Địa chỉ: Thôn Nghe, Thị trấn P Rao, Huyện Đông Giang, Tỉnh Quảng Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH QUỐC TÂN

Mã số thuế: CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH QUỐC TÂN - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đắc Quốc
Địa chỉ: Thôn Dốc Kiền, Xã Ba, Huyện Đông Giang, Tỉnh Quảng Nam

CÔNG TY TNHH PHÚ CƯỜNG ĐÔNG GIANG

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH PHÚ CƯỜNG ĐÔNG GIANG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tiến Hưng
Địa chỉ: Thôn Ngã Ba, Thị trấn P Rao, Huyện Đông Giang, Tỉnh Quảng Nam

HỢP TÁC XÃ NÔNG LÂM NGHIỆP MÀ COOIH

Mã số thuế: HỢP TÁC XÃ NÔNG LÂM NGHIỆP MÀ COOIH - Đại diện pháp luật: Trần Quốc Trí
Địa chỉ: Thôn A Sờ, Xã Mà Cooil, Huyện Đông Giang, Tỉnh Quảng Nam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HÒA MINH ĐÔNG

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HÒA MINH ĐÔNG - Đại diện pháp luật: Hồ Minh Vương
Địa chỉ: Ngã ba, Thị trấn P Rao, Huyện Đông Giang, Tỉnh Quảng Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NÔNG NGHIỆP SẠCH PHÚ SON

Mã số thuế: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NÔNG NGHIỆP SẠCH PHÚ SON - Đại diện pháp luật: Đinh Hữu Khanh
Địa chỉ: Thôn Phú Son, Xã Ba, Huyện Đông Giang, Tỉnh Quảng Nam

CHI NHáNH CHế BIếN Gỗ KEO ĐôNG GIANG - CôNG TY TNHH NGA DOANH MIềN TRUNG

Mã số thuế: CHI NHáNH CHế BIếN Gỗ KEO ĐôNG GIANG - CôNG TY TNHH  NGA DOANH MIềN TRUNG - Đại diện pháp luật: Võ Thanh Tùng
Địa chỉ: Thôn 4, Xã Ba, Huyện Đông Giang, Tỉnh Quảng Nam

Công Ty Cổ Phần Gạch Quốc Tân

Mã số thuế: Công Ty Cổ Phần Gạch Quốc Tân - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đắc Quốc
Địa chỉ: Thôn Dốc Kiền, Xã Ba, Huyện Đông Giang, Tỉnh Quảng Nam

Công Ty TNHH Chăn Nuôi Đông Giang

Mã số thuế: Công Ty TNHH Chăn Nuôi Đông Giang - Đại diện pháp luật: Trần Mạnh Tuấn
Địa chỉ: Thôn Phú Bảo, Xã Ba, Huyện Đông Giang, Tỉnh Quảng Nam

Trường Phổ thông cơ sở xã Tư

Mã số thuế: Trường Phổ thông cơ sở xã Tư - Đại diện pháp luật: Trần Thị Hà
Địa chỉ: Thôn Lấy, Xã Tư, Huyện Đông Giang, Tỉnh Quảng Nam

Trường mẫu giáo Hoa Mai

Mã số thuế: Trường mẫu giáo Hoa Mai - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Phương Trang
Địa chỉ: Xã Tư, Xã Tư, Huyện Đông Giang, Tỉnh Quảng Nam

Trường Mẫu giáo Sơn Ca

Mã số thuế: Trường Mẫu giáo Sơn Ca - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Xuân
Địa chỉ: Xã Ba,, Huyện Đông Giang, Tỉnh Quảng Nam

Phòng Tài Chính- Kế Hoạch

Mã số thuế: Phòng Tài Chính- Kế Hoạch - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Huy
Địa chỉ: Thị trấn Prao,, Huyện Đông Giang, Tỉnh Quảng Nam

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ A Vương

Mã số thuế: Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ A Vương - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Sinh
Địa chỉ: Thôn Ngã Ba, Thị trấn P Rao, Huyện Đông Giang, Tỉnh Quảng Nam

Trường Tiểu học Sông Vàng

Mã số thuế: Trường Tiểu học Sông Vàng - Đại diện pháp luật: Trần Thị Bích Ngọc
Địa chỉ: Xã Ba, Xã Ba, Huyện Đông Giang, Tỉnh Quảng Nam

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Liên Vinh

Mã số thuế: Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Liên Vinh - Đại diện pháp luật: Trương Ngọc
Địa chỉ: Thôn Ban Mai 2, Xã Ba, Huyện Đông Giang, Tỉnh Quảng Nam

Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Tuấn Tùng

Mã số thuế: Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Tuấn Tùng - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Trung
Địa chỉ: Thôn Điềm, Xã Tư, Huyện Đông Giang, Tỉnh Quảng Nam

Chi Nhánh Doanh Nghiệp Tư Nhân Nguyên Trung Hải Tại Quảng Nam

Mã số thuế: Chi Nhánh Doanh Nghiệp Tư Nhân Nguyên Trung Hải Tại Quảng Nam - Đại diện pháp luật: Võ Văn Trung
Địa chỉ: Thôn PaZi, Xã ATing, Huyện Đông Giang, Tỉnh Quảng Nam

Chi Nhánh Công Ty CP Thuỷ Điện Sông Vàng Tại Quảng Nam

Mã số thuế: Chi Nhánh Công Ty CP Thuỷ Điện Sông Vàng Tại Quảng Nam - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Long
Địa chỉ: Thôn Ban Mai 1, Xã Ba, Huyện Đông Giang, Tỉnh Quảng Nam

Chi Nhánh Công Ty TNHH Xây Dựng Thạch Bàn Tại Đông Giang

Mã số thuế: Chi Nhánh Công Ty TNHH Xây Dựng Thạch Bàn Tại Đông Giang - Đại diện pháp luật: Võ Văn Nhựt
Địa chỉ: Thôn Ka Đeh, Thị trấn P Rao, Huyện Đông Giang, Tỉnh Quảng Nam