Các doanh nghiệp tại Điện Biên
ĐB

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ VẬN TẢI THẢO LÂM ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600323883 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Phương Thảo

Địa chỉ: Bản Huổi Mí, Xã Ma Thì Hồ, Huyện Mường Chà, Điện Biên

ĐB

CÔNG TY TNHH PVM ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600323805 - Đại diện pháp luật: Pòong Văn Minh

Địa chỉ: Bản Nà Hỳ 1, Xã Nà Hỳ, Huyện Nậm Pồ, Điện Biên

ĐB

HỢP TÁC XÃ THÁI THÀNH

Mã số thuế: 5600323812 - Đại diện pháp luật: Cao Thị Hồng Thắm

Địa chỉ: SN 124, TDP 2, Phường Tân Thanh, TP Điện Biên Phủ, Điện Biên

ĐB

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂY BẮC NHẬT THÀNH

Mã số thuế: 5600323474 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Mến

Địa chỉ: Số nhà 928, Tổ dân phố 8, Phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ, Điện Biên

ĐB

TÀI KHOẢN QL THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ-CCT MƯỜNG NHÉ

Mã số thuế: 5600323410 - Đại diện pháp luật: Đào Viết Tú

Địa chỉ: Tổ dân cư số 1, Xã Mường Nhé, Huyện Mường Nhé, Điện Biên

ĐB

TÀI KHOẢN QUẢN Ý THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NNT-CCT MƯỜNG NHÉ

Mã số thuế: 5600323428 - Đại diện pháp luật: Đào Viết Tú

Địa chỉ: Tổ dân cư số 1, Xã Mường Nhé, Huyện Mường Nhé, Điện Biên

ĐB

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI - CCT THỊ XÃ MƯỜNG LAY

Mã số thuế: 5600323315 - Đại diện pháp luật: phan Văn Hanh

Địa chỉ: Tổ 4, Phường Sông Đà, Thị xã Mường Lay, Điện Biên

ĐB

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ -CCT THỊ XÃ MƯỜNG LAY

Mã số thuế: 5600323347 - Đại diện pháp luật: Phan Văn Hanh

Địa chỉ: Tổ 4, Phường Sông Đà, Thị xã Mường Lay, Điện Biên

ĐB

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI - CCT THỊ XÃ MƯỜNG LAY - PHƯỜNG SÔNG ĐÀ

Mã số thuế: 5600323354 - Đại diện pháp luật: Phan Văn Hanh

Địa chỉ: Tổ 4, Phường Sông Đà, Thị xã Mường Lay, Điện Biên

ĐB

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NGƯỜI NỘP THUẾ-CCT THỊ XÃ MƯỜNG LAY

Mã số thuế: 5600323322 - Đại diện pháp luật: Phan Văn Hanh

Địa chỉ: Tổ 4, Phường Sông Đà, Thị xã Mường Lay, Điện Biên

ĐB

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI - CCT TỦA CHÙA

Mã số thuế: 5600323033 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Tĩnh

Địa chỉ: TDP Đồng Tâm, Thị trấn Tủa Chùa, Huyện Tủa Chùa, Điện Biên

ĐB

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGHÀNH THUẾ QUẢN LÝ - CCT ĐIỆN BIÊN ĐÔNG

Mã số thuế: 5600323298 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Chung

Địa chỉ: tổ 9, Thị trấn Điện Biên Đông, Huyện Điện Biên Đông, Điện Biên

ĐB

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU CT THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ - CCT ĐIỆN BIÊN ĐÔNG

Mã số thuế: 5600323308 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Chung

Địa chỉ: Tổ 9, Thị trấn Điện Biên Đông, Huyện Điện Biên Đông, Điện Biên

ĐB

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI - CCT TUẦN GIÁO

Mã số thuế: 5600323227 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Ninh

Địa chỉ: Khối Tân Giang, Thị trấn Tuần Giáo, Huyện Tuần Giáo, Điện Biên

ĐB

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BĂNG BIÊN LAI - CCT ĐIỆN BIÊN ĐÔNG

Mã số thuế: 5600323273 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Chung

Địa chỉ: Tổ 9, Thị trấn Điện Biên Đông, Huyện Điện Biên Đông, Điện Biên

ĐB

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NNT - CCT ĐIỆN BIÊN ĐÔNG

Mã số thuế: 5600323280 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Chung

Địa chỉ: tổ 9, Thị trấn Điện Biên Đông, Huyện Điện Biên Đông, Điện Biên

ĐB

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU CT THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ - CCT MƯỜNG CHÀ

Mã số thuế: 5600322960 - Đại diện pháp luật: Cù Ngọc Dũng

Địa chỉ: Tổ dân phố số 05, Thị trấn Mường Chà, Huyện Mường Chà, Điện Biên

ĐB

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI - CCT HUYỆN NẬM PỒ

Mã số thuế: 5600322921 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Hoàn

Địa chỉ: Trung tâm huyện, Xã Nà Hỳ, Huyện Nậm Pồ, Điện Biên

ĐB

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ-CCT HUYỆN NẬM PỒ

Mã số thuế: 5600322946 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Hoàn

Địa chỉ: Trung tâm huyện, Xã Nà Hỳ, Huyện Nậm Pồ, Điện Biên

ĐB

BAN QUẢN LÝ RỪNG DI TÍCH LỊCH SỬ VÀ CẢNH QUAN MÔI TRƯỜNG MƯỜNG PHĂNG

Mã số thuế: 5600322713 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Việt Cường

Địa chỉ: Bản Co cượm, Xã Pá Khoang, Huyện Điện Biên, Điện Biên