Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Điện Biên

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI NGUYÊN VÀ NĂNG LƯỢNG ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI NGUYÊN VÀ NĂNG LƯỢNG ĐIỆN BIÊN - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: SN 158, TDP 08, Phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên

CÔNG TY TNHH EC-VINA

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH EC-VINA - Đại diện pháp luật: Đào Văn Thành
Địa chỉ: Số nhà 19, Tổ dân phố 18, Phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HOÀNG CA ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HOÀNG CA ĐIỆN BIÊN - Đại diện pháp luật: Lò Văn Pâng
Địa chỉ: Bản Tà Cáng 1, Xã Nà Tấu, Huyện Điện Biên, Tỉnh Điện Biên

CÔNG TY TNHH LƯƠNG THỰC MƯỜNG THANH ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH LƯƠNG THỰC MƯỜNG THANH ĐIỆN BIÊN - Đại diện pháp luật: Đỗ Hữu Linh
Địa chỉ: Đội 19, Xã Thanh Hưng, Huyện Điện Biên, Tỉnh Điện Biên

CÔNG TY TNHH NHẬT QUANG TỈNH ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH NHẬT QUANG TỈNH ĐIỆN BIÊN - Đại diện pháp luật: Lê Sinh Công
Địa chỉ: Tổ dân phố 6, Phường Thanh Trường, TP Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên

HỢP TÁC XÃ DƯƠNG HẰNG LONG PHÚC

Mã số thuế: HỢP TÁC XÃ DƯƠNG HẰNG LONG PHÚC - Đại diện pháp luật: Lại Thế Dương
Địa chỉ: Tổ 2, Phường Sông Đà, Thị xã Mường Lay, Tỉnh Điện Biên

PHÒNG Y TẾ HUYỆN ĐIỆN BIÊN ĐÔNG

Mã số thuế: PHÒNG Y TẾ HUYỆN ĐIỆN BIÊN ĐÔNG - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tổ 8, Thị trấn Điện Biên Đông, Huyện Điện Biên Đông, Tỉnh Điện Biên

HỢP TÁC XÃ HOÀNG VIỆT

Mã số thuế: HỢP TÁC XÃ HOÀNG VIỆT - Đại diện pháp luật: Lò Văn Chung
Địa chỉ: Bản Hồng Líu, Xã Nà Tấu, Huyện Điện Biên, Tỉnh Điện Biên

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THT ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THT ĐIỆN BIÊN - Đại diện pháp luật: Đặng Kim Tình
Địa chỉ: Số nhà 46, Tổ dân phố 5, Phường Thanh Bình, TP Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên

CôNG TY Cổ PHầN MôI TRườNG XANH THáI LAI ĐIệN BIêN

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN MôI TRườNG XANH THáI LAI ĐIệN BIêN - Đại diện pháp luật: Hà Thị Bẩy
Địa chỉ: Số nhà 60, Tổ dân phố 11, Phường Nam Thanh, TP Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên

CôNG TY TNHH HOàNG HằNG ĐIệN BIêN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH HOàNG HằNG ĐIệN BIêN - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Hoàng
Địa chỉ: Số nhà 36, Tổ dân phố 3, Phường Nam Thanh, TP Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DịCH Vụ HĐ TỉNH ĐIệN BIêN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DịCH Vụ HĐ TỉNH ĐIệN BIêN - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Nam
Địa chỉ: Số nhà 195, Tổ dân phố 21, Phường Tân Thanh, TP Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên

Trung tâm Dân số - Kế hoach hóa Gia đình huyện Điện Biên

Mã số thuế: Trung tâm Dân số - Kế hoach hóa Gia đình huyện Điện Biên - Đại diện pháp luật: Trần Thị Thiện
Địa chỉ: Pú Tửu, Xã Thanh Xương, Huyện Điện Biên, Tỉnh Điện Biên

DOANH NGHIệP Tư NHâN KHANG THịNH TỉNH ĐIệN BIêN

Mã số thuế: DOANH NGHIệP Tư NHâN KHANG THịNH TỉNH ĐIệN BIêN - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Chính
Địa chỉ: Bản Che Phai, Phường Thanh Trường, TP Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên

Phòng Giao Dịch Ngân Hàng Chính Sách Xã Hội Huyện Mường Chà

Mã số thuế: Phòng Giao Dịch Ngân Hàng Chính Sách Xã Hội Huyện Mường Chà - Đại diện pháp luật: Trần Ngọc Dũng
Địa chỉ: Tổ dân phố số 14, Thị trấn Mường Chà, Huyện Mường Chà, Tỉnh Điện Biên

CôNG TY TNHH CáT CáT ĐIệN BIêN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH CáT CáT ĐIệN BIêN - Đại diện pháp luật: Đinh Văn Hữu
Địa chỉ: Tầng 2, Số nhà 70, Tổ dân phố 19, Phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên

DOANH NGHIệP Tư NHâN HảI CườNG ĐIệN BIêN

Mã số thuế: DOANH NGHIệP Tư NHâN HảI CườNG ĐIệN BIêN - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Cường
Địa chỉ: Tổ dân phố 11, Thị trấn Mường Chà, Huyện Mường Chà, Tỉnh Điện Biên

HợP TáC Xã CHợ MườNG LUâN

Mã số thuế: HợP TáC Xã CHợ MườNG LUâN - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Bản Mường Luân 1, Xã Mường Luân, Huyện Điện Biên Đông, Tỉnh Điện Biên

DOANH NGHIệP TN SảN XUấT Và THươNG MạI NHU NGOAN ĐIệN BIêN

Mã số thuế: DOANH NGHIệP TN SảN XUấT Và THươNG MạI NHU NGOAN ĐIệN BIêN - Đại diện pháp luật: Lưu Bá Nhu
Địa chỉ: Thôn Hồng Cúm, Xã Thanh An, Huyện Điện Biên, Tỉnh Điện Biên

CôNG TY TNHH THIêN LONG TỉNH ĐIệN BIêN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THIêN LONG TỉNH ĐIệN BIêN - Đại diện pháp luật: Ngô Tự Đức
Địa chỉ: Số nhà 104B, Tổ dân phố 21, Phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên

DOANH NGHIệP TN VạN TOàN ĐIệN BIêN

Mã số thuế: DOANH NGHIệP TN VạN TOàN ĐIệN BIêN - Đại diện pháp luật: Lò Hồng Toàn
Địa chỉ: Số nhà 209, Tổ dân phố 21, Phường Tân Thanh, TP Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên

CôNG TY Cổ PHầN XâY DựNG Và THươNG MạI THIêN TâN ĐIệN BIêN

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN XâY DựNG Và THươNG MạI THIêN TâN ĐIệN BIêN - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Hà
Địa chỉ: Tổ dân phố 1, Xã Mường Nhé, Huyện Mường Nhé, Tỉnh Điện Biên

Hợp Tác Xã Thành Luân

Mã số thuế: Hợp Tác Xã Thành Luân - Đại diện pháp luật: Lò Ngọc ánh
Địa chỉ: Bản trung tâm, Xã Mường Luân, Huyện Điện Biên Đông, Tỉnh Điện Biên

CôNG TY Cổ PHầN VNG ĐIệN BIêN

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN VNG ĐIệN BIêN - Đại diện pháp luật: Lê Đức Tấn
Địa chỉ: Số nhà 10, Tổ dân phố 4, Phường Him Lam, TP Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên

HTX nông sản thực phẩm Hoàng Hà

Mã số thuế: HTX nông sản thực phẩm Hoàng Hà - Đại diện pháp luật: Phạm Đào ước
Địa chỉ: Ki ốt 9, chợ trung tâm 1, Phường Tân Thanh, TP Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên

Chi Nhánh Doanh Nghiệp TN Hoàng Sơn Tại Mường ảng

Mã số thuế: Chi Nhánh Doanh Nghiệp TN Hoàng Sơn Tại Mường ảng - Đại diện pháp luật: Đinh Văn Thủy
Địa chỉ: Tổ dân phố 4, Thị Trấn Mường ảng, Huyện Mường ảng, Tỉnh Điện Biên

Công Ty TNHH Sản Xuất Nông Nghiệp Sạch Mường ảng

Mã số thuế: Công Ty TNHH Sản Xuất Nông Nghiệp Sạch Mường ảng - Đại diện pháp luật: Lục Văn Thìn
Địa chỉ: Tổ dân phố 3, Thị Trấn Mường ảng, Huyện Mường ảng, Tỉnh Điện Biên

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Phương Cường Việt Nam

Mã số thuế: Công Ty Cổ Phần Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Phương Cường Việt Nam - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trí Tiến
Địa chỉ: Số nhà 97, Tổ dân phố 16, Phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên

VP đại diện công ty CP Định giá và DV tài chính Việt Nam tại Tây Bắc

Mã số thuế: VP đại diện công ty CP Định giá và DV tài chính Việt Nam tại Tây Bắc - Đại diện pháp luật: Tô Minh Thanh
Địa chỉ: Số nhà 894, tổ dân phố 10, Phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên

Công Ty TNHH Duy Thái Tỉnh Điện Biên

Mã số thuế: Công Ty TNHH Duy Thái Tỉnh Điện Biên - Đại diện pháp luật: Quàng Văn Hặc
Địa chỉ: Đội 6, Xã Thanh Xương, Huyện Điện Biên, Tỉnh Điện Biên