Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Tỉnh Quảng Nam

Kemp Johan Hendrik Cornelis (Cty TNHH DLST biển Hội An)

Mã số thuế: Kemp Johan Hendrik Cornelis (Cty TNHH DLST biển Hội An) - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: 2C Phan Bội Châu,, Tỉnh Quảng Nam, Tỉnh Quảng Nam

Delta Kogyo Co., Ltd (Công ty Cổ phần sản xuất phụ tùng ôtô (Nộp hộ NT))

Mã số thuế: Delta Kogyo Co., Ltd (Công ty Cổ phần sản xuất phụ tùng ôtô (Nộp hộ NT)) - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn 4,, Tỉnh Quảng Nam, Tỉnh Quảng Nam

HYUNDAI MOTOR COMPANY (Công Ty TNHH MTV Sản Xuất Và Lắp Ráp ô Tô Khách Trường Hải (Nộp hộ NT)

Mã số thuế: HYUNDAI MOTOR COMPANY (Công Ty TNHH MTV Sản Xuất Và Lắp Ráp ô Tô Khách Trường Hải (Nộp hộ NT) - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn 4,, Tỉnh Quảng Nam, Tỉnh Quảng Nam

Công ty DAWON SAN UP CO., LTD (Công ty Cổ phần sản xuất phụ tùng ôtô (Nộp hộ NT))

Mã số thuế: Công ty DAWON SAN UP CO., LTD (Công ty Cổ phần sản xuất phụ tùng ôtô (Nộp hộ NT)) - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn 4,, Tỉnh Quảng Nam, Tỉnh Quảng Nam

Jaeil Laboratories Inc (Công ty TNHH SX&LR ô tô VINA MAZDA (nộp hộ NT))

Mã số thuế: Jaeil Laboratories Inc (Công ty TNHH SX&LR ô tô VINA MAZDA (nộp hộ NT)) - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn 4,, Tỉnh Quảng Nam, Tỉnh Quảng Nam

SGS Taiwan LTD (Cty TNHH (VN) Cheng Shing Piston nộp hộ NT)

Mã số thuế: SGS Taiwan LTD (Cty TNHH (VN) Cheng Shing Piston nộp hộ NT) - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Lô 2 Khu CN Điện Nam, Điện Ngọc,, Tỉnh Quảng Nam, Tỉnh Quảng Nam

Groz-Becker U.K.Limited (Cty TNHH GROZ - BECKERT Việt Nam nộp hộ NT)

Mã số thuế: Groz-Becker U.K.Limited  (Cty TNHH GROZ - BECKERT Việt Nam nộp hộ NT) - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Cụm CN, TTCN Đại An,, Tỉnh Quảng Nam, Tỉnh Quảng Nam

Itochu Mechatronics Corporation (Cty TNHH thiết bị sen vòi INAX Vệt Nam nộp hộ NT)

Mã số thuế: Itochu Mechatronics Corporation (Cty TNHH thiết bị sen vòi INAX Vệt Nam nộp hộ NT) - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Lô 8 Khu CN Điện Nam, Điện Ngọc,, Tỉnh Quảng Nam, Tỉnh Quảng Nam

Tianjin Alstom Hydrro Co., Ltd. (TAH) (BQL dự án thuỷ điện 3 nộp hộ)

Mã số thuế: Tianjin Alstom Hydrro Co., Ltd. (TAH) (BQL dự án thuỷ điện 3 nộp hộ) - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tây Cầu Tuyên Sơn,, Tỉnh Quảng Nam, Tỉnh Quảng Nam

Sideways Enterprise Co., Ltd (Cty CP đầu tư du lịch VINPEARL Hội An nộp hộ)

Mã số thuế: Sideways Enterprise Co., Ltd (Cty CP đầu tư du lịch VINPEARL Hội An nộp hộ) - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khối Phước Hải,, Tỉnh Quảng Nam, Tỉnh Quảng Nam

Modena Machinery (International) Limited (Cty CP PRIME Đại Lộc nộp hộ)

Mã số thuế: Modena Machinery (International) Limited (Cty CP PRIME Đại Lộc nộp hộ) - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Cụm CN Đại Quang,, Tỉnh Quảng Nam, Tỉnh Quảng Nam

Finger Paint Industries INC (Cty LDKS Victoria Hội An nộp hộ NT)

Mã số thuế: Finger Paint Industries INC (Cty LDKS Victoria Hội An nộp hộ NT) - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: đường âu Cơ,, Tỉnh Quảng Nam, Tỉnh Quảng Nam

Duffill Watts & Tse., Ltd (Cty CP sân gôn Indochina Hội An nộp hộ NT)

Mã số thuế: Duffill Watts & Tse., Ltd (Cty CP sân gôn Indochina Hội An nộp hộ NT) - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Điện Dương, Điện Ngọc,, Tỉnh Quảng Nam, Tỉnh Quảng Nam

SCDA Design International Ltd (Cty TNHH QUDOS Hội An (VN) nộp hộ thuế nhà thầu)

Mã số thuế: SCDA Design International Ltd (Cty TNHH QUDOS Hội An (VN) nộp hộ thuế nhà thầu) - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn An Bàn, xã Cẩm An,, Tỉnh Quảng Nam, Tỉnh Quảng Nam

Saa International SDN.BHD (Cty CP Tri Việt Hội An nộp hộ nhà thầu)

Mã số thuế: Saa International SDN.BHD (Cty CP Tri Việt Hội An nộp hộ nhà thầu) - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn An Bàng, phường Cẩm An,, Tỉnh Quảng Nam, Tỉnh Quảng Nam

Viện Nghiên cứu khoa học và công nghệ Na Uy Cty CP Za Hưng nộp hộ NT)

Mã số thuế: Viện Nghiên cứu khoa học và công nghệ Na Uy Cty CP Za Hưng nộp hộ NT) - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: 08 Láng Hạ, Thành Công,, Tỉnh Quảng Nam, Tỉnh Quảng Nam

HUIZHOU DEGANG MACHINERY CO.,LTD (Công ty CP PRIME Đại Quang (nộp hộ thuế NT))

Mã số thuế: HUIZHOU DEGANG MACHINERY CO.,LTD (Công ty CP PRIME Đại Quang (nộp hộ thuế NT)) - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Cụm CN Đại Quang, xã Đại Quang,, Tỉnh Quảng Nam, Tỉnh Quảng Nam

Công ty Champ Will Development Limited (Cty CP gạch men Anh Em nộp hộ NT)

Mã số thuế: Công ty Champ Will Development Limited (Cty CP gạch men Anh Em nộp hộ NT) - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu CN Bắc Chu Lai, xã Tam Hiệp,, Tỉnh Quảng Nam, Tỉnh Quảng Nam

Katok Corporation (Công ty CP Đồng Xanh nộp hộ NT)

Mã số thuế: Katok Corporation (Công ty CP Đồng Xanh nộp hộ NT) - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Cụm CN làng nghề Đại Tân, xã Đại Tân,, Tỉnh Quảng Nam, Tỉnh Quảng Nam

Cty TNHH vật tư xử lý nước XingChen (Cty CP Đồng Xanh nộp hộ)

Mã số thuế: Cty TNHH vật tư xử lý nước XingChen (Cty CP Đồng Xanh nộp hộ) - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Cụm CN làng nghề Đại Tân, xã Đại Tân,, Tỉnh Quảng Nam, Tỉnh Quảng Nam

Zhuhai GongTong Mechenical Equipment Co., LTD (Cty CP Đồng Xanh nộp hộ)

Mã số thuế: Zhuhai GongTong Mechenical Equipment Co., LTD (Cty CP Đồng Xanh nộp hộ) - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Cụm CN làng nghề Đại Tân, xã Đại Tân,, Tỉnh Quảng Nam, Tỉnh Quảng Nam

Cty hữu hạn thực nghiệp cồn Kim Nguyên - TP Quế Bình (Cty CP Đồng Xanh nộp hộ NT)

Mã số thuế: Cty hữu hạn thực nghiệp cồn Kim Nguyên - TP Quế Bình (Cty CP Đồng Xanh nộp hộ NT) - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Cụm CN làng nghề Đại Tân, xã Đại Tân,, Tỉnh Quảng Nam, Tỉnh Quảng Nam

Cty hữu hạn XNK thương mại XinFa Bằng Tường (Cty CP Đồng Xanh nộp hộ NT)

Mã số thuế: Cty hữu hạn XNK thương mại XinFa Bằng Tường (Cty CP Đồng Xanh nộp hộ NT) - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Cụm CN làng nghề Đại Tân, xã Đại Tân,, Tỉnh Quảng Nam, Tỉnh Quảng Nam

Norplan AS (Cty CP thuỷ điện A Vương nộp hộ nhà thầu)

Mã số thuế: Norplan AS (Cty CP thuỷ điện A Vương nộp hộ nhà thầu) - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Thạnh Mỹ,, Tỉnh Quảng Nam, Tỉnh Quảng Nam

Colenco Power Engineering Ltd (COLENCO) (Cty CP thuỷ điện A Vương nộp hộ nhà thầu)

Mã số thuế: Colenco Power Engineering Ltd (COLENCO) (Cty CP thuỷ điện A Vương nộp hộ nhà thầu) - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Thạnh Mỹ,, Tỉnh Quảng Nam, Tỉnh Quảng Nam

East China Investigation nd Design Institute (ECDI) (Cty CPTĐ A Vương nộp hộ)

Mã số thuế: East China Investigation nd Design Institute (ECDI) (Cty CPTĐ A Vương nộp hộ) - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Thạnh Mỹ,, Tỉnh Quảng Nam, Tỉnh Quảng Nam

Sumitomo Copration (Cty CP thuỷ điện A Vương nộp hộ nhà thầu)

Mã số thuế: Sumitomo Copration (Cty CP thuỷ điện A Vương nộp hộ nhà thầu) - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Thạnh Mỹ,, Tỉnh Quảng Nam, Tỉnh Quảng Nam

Fichtner Gmbh & Co.KG (Cty CP than điện Nông Sơn - TKV nộp hộ nhà thầu)

Mã số thuế: Fichtner Gmbh & Co.KG (Cty CP than điện Nông Sơn - TKV nộp hộ nhà thầu) - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Quế Trung,, Tỉnh Quảng Nam, Tỉnh Quảng Nam

Coilcraft Singgapore PTE LTD (Cty TNHH CCI Vệt Nam nộp hộ NT)

Mã số thuế: Coilcraft Singgapore PTE LTD (Cty TNHH CCI Vệt Nam nộp hộ NT) - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Tam Hiệp,, Tỉnh Quảng Nam, Tỉnh Quảng Nam

Dooree Shipping Co., Ltd (Công Ty CP Kỹ Nghệ Khoáng Sản Quảng Nam - nộp hộ NT)

Mã số thuế: Dooree Shipping Co., Ltd (Công Ty CP Kỹ Nghệ Khoáng Sản Quảng Nam - nộp hộ NT) - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Bình Phục,, Tỉnh Quảng Nam, Tỉnh Quảng Nam