Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Huyện Hiệp Đức

CÔNG TY TNHH HUY�NH VĂN HA�I

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH HUY�NH VĂN HA�I - Đại diện pháp luật: Huy�Nh Văn Ha�I
Địa chỉ: Thôn ViêÊt An, Xã Bình Lâm, Huyện Hiệp Đức, Tỉnh Quảng Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN LÂM NGHIỆP QUẢNG NAM

Mã số thuế: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN LÂM NGHIỆP QUẢNG NAM - Đại diện pháp luật: Hoàng Phan Long
Địa chỉ: Thôn Nam An Sơn, Xã Quế Thọ, Huyện Hiệp Đức, Tỉnh Quảng Nam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TIN HỌC QUỐC UY

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TIN HỌC QUỐC UY - Đại diện pháp luật: Đặng Văn Tuyên
Địa chỉ: Tổ 13 Khối Phố An Đông, Thị trấn Tân An, Huyện Hiệp Đức, Tỉnh Quảng Nam

CÔNG TY TNHH NHỰA HOÀNG ĐẠT

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH NHỰA HOÀNG ĐẠT - Đại diện pháp luật: Phan Đông Trãi
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Hiệp Thuận, Huyện Hiệp Đức, Tỉnh Quảng Nam

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP HIỆP THUẬN

Mã số thuế: HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP HIỆP THUẬN - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Dương
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Hiệp Thuận, Huyện Hiệp Đức, Tỉnh Quảng Nam

CÔNG TY TNHH HỒNG ĐẠI MINH

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH HỒNG ĐẠI MINH - Đại diện pháp luật: TRẦN LÊ MINH
Địa chỉ: Thôn Việt An, Xã Bình Lâm, Huyện Hiệp Đức, Tỉnh Quảng Nam

BAN QUẢN LÝ CHỢ VIỆT AN

Mã số thuế: BAN QUẢN LÝ CHỢ VIỆT AN - Đại diện pháp luật: Trần Văn Sâm
Địa chỉ: Thôn Việt An, Xã Bình Lâm, Huyện Hiệp Đức, Tỉnh Quảng Nam

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ NAM HIỆP

Mã số thuế: CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ NAM HIỆP - Đại diện pháp luật: Nguyễn Duy Thạnh
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Sông Trà, Huyện Hiệp Đức, Tỉnh Quảng Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ ROYAWALAND

Mã số thuế: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ ROYAWALAND - Đại diện pháp luật: Cao Vạn Lực
Địa chỉ: Khối phố An Đông, Thị trấn Tân An, Huyện Hiệp Đức, Tỉnh Quảng Nam

HTX NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN H&H HIỆP ĐỨC

Mã số thuế: HTX NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN H&H HIỆP ĐỨC - Đại diện pháp luật: Phùng Thị Thu Hiền
Địa chỉ: Thôn Hóa Trung, Xã Quế Thọ, Huyện Hiệp Đức, Tỉnh Quảng Nam

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG MINH TOÀN

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG MINH TOÀN - Đại diện pháp luật: Đặng Xuân Toàn
Địa chỉ: Tổ 5, Thôn 2, Xã Quế Bình, Huyện Hiệp Đức, Tỉnh Quảng Nam

HTX NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN DƯỢC XANH

Mã số thuế: HTX NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN DƯỢC XANH - Đại diện pháp luật: Phan Thị Thu
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Bình Sơn, Huyện Hiệp Đức, Tỉnh Quảng Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP HƯNG THỊNH PHÁT

Mã số thuế: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP HƯNG THỊNH PHÁT - Đại diện pháp luật: Quách Như Hoàng
Địa chỉ: Thôn Linh Kiều, Xã Hiệp Hòa, Huyện Hiệp Đức, Tỉnh Quảng Nam

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HOÀNG LÂN

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HOÀNG LÂN - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Nam
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Hiệp Thuận, Huyện Hiệp Đức, Tỉnh Quảng Nam

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN XâY DựNG LộC TRọNG VINH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN XâY DựNG LộC TRọNG VINH - Đại diện pháp luật: Đoàn Thị Ba
Địa chỉ: Thôn Ngọc Sơn, Xã Bình Lâm, Huyện Hiệp Đức, Tỉnh Quảng Nam

Công Ty TNHH Chăn Nuôi Quê Nhà

Mã số thuế: Công Ty TNHH Chăn Nuôi Quê Nhà - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Trường
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Sông Trà, Huyện Hiệp Đức, Tỉnh Quảng Nam

Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Hạ Tầng Trung Việt

Mã số thuế: Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Hạ Tầng Trung Việt - Đại diện pháp luật: Nguyễn Mậu Anh Đức
Địa chỉ: Tổ 4, Thôn Phú Cốc Đông, Xã Quế Thọ, Huyện Hiệp Đức, Tỉnh Quảng Nam

Công Ty TNHH Hồng Sơn Quảng Nam

Mã số thuế: Công Ty TNHH Hồng Sơn Quảng Nam - Đại diện pháp luật: Lê Thị Thúy Hồng
Địa chỉ: Thôn Nhì Đông, Xã Bình Lâm, Huyện Hiệp Đức, Tỉnh Quảng Nam

Công Ty CP Chăn Nuôi, Trồng Trọt Tam Hiệp

Mã số thuế: Công Ty CP Chăn Nuôi, Trồng Trọt Tam Hiệp - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Nguyệt
Địa chỉ: Khối phố An Tây, Thị trấn Tân An, Huyện Hiệp Đức, Tỉnh Quảng Nam

Công Ty TNHH Phúc Lê Vinh

Mã số thuế: Công Ty TNHH Phúc Lê Vinh - Đại diện pháp luật: Lê Xuân Vinh
Địa chỉ: Khối phố An Nam, Thị trấn Tân An, Huyện Hiệp Đức, Tỉnh Quảng Nam

Chi cục Thống kê huyện Hiệp Đức

Mã số thuế: Chi cục Thống kê huyện Hiệp Đức - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: KP An Trung, Thị trấn Tân An, Huyện Hiệp Đức, Tỉnh Quảng Nam

Trường tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai

Mã số thuế: Trường tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai - Đại diện pháp luật: DươNG TấN THÔNG - Hiệu trưởng
Địa chỉ: Thôn Lộc An, xã Bình Lâm,, Huyện Hiệp Đức, Tỉnh Quảng Nam

Trường tiểu học Lý Tự Trọng

Mã số thuế: Trường tiểu học Lý Tự Trọng - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Quỳ - Hiệu trưởng
Địa chỉ: Thôn Việt An, xã Bình Lâm,, Huyện Hiệp Đức, Tỉnh Quảng Nam

Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc

Mã số thuế: Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn 3, xã Sông Trà, Xã Sông Trà, Huyện Hiệp Đức, Tỉnh Quảng Nam

Trường Tiểu học Lê Văn Tám

Mã số thuế: Trường Tiểu học Lê Văn Tám - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: KP An Đông, thị trấn Tân An,, Huyện Hiệp Đức, Tỉnh Quảng Nam

Trường Tiểu học Trần Quốc Toản

Mã số thuế: Trường Tiểu học Trần Quốc Toản - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Cẩm Tú, xã Quế Thọ,, Huyện Hiệp Đức, Tỉnh Quảng Nam

Trường Tiểu học Kim Đồng

Mã số thuế: Trường Tiểu học Kim Đồng - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Phú Bình, xã Quế Thọ,, Huyện Hiệp Đức, Tỉnh Quảng Nam

Trường Tiểu học Võ Thị Sáu

Mã số thuế: Trường Tiểu học Võ Thị Sáu - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn 2, xã Bình Sơn,, Huyện Hiệp Đức, Tỉnh Quảng Nam

Trường Tiểu học Lê Lợi

Mã số thuế: Trường Tiểu học Lê Lợi - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn 4, xã Phước Trà,, Huyện Hiệp Đức, Tỉnh Quảng Nam

Liên Đoàn Lao Động Huyện Hiệp Đức

Mã số thuế: Liên Đoàn Lao Động Huyện Hiệp Đức - Đại diện pháp luật: Huỳnh Lân
Địa chỉ: KP An Nam, Thị trấn Tân An, Huyện Hiệp Đức, Tỉnh Quảng Nam