Các doanh nghiệp tại Bắc Kạn
BK

CÔNG TY TNHH BÌNH MINH BK

Mã số thuế: 4700280078 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Thắng

Địa chỉ: Tổ 10,, Phường Phùng Chí Kiên

BK

CHI CỤC THUẾ KHU VỰC BẮC KẠN - BẠCH THÔNG - CHỢ MỚI

Mã số thuế: 4700279883 - Đại diện pháp luật: Lê Đình Đồng

Địa chỉ: Tổ 1,, Phường Phùng Chí Kiên

BK

HỢP TÁC XÃ HỢP TÁC XÃ MĂNG XANH

Mã số thuế: 4700279795 - Đại diện pháp luật: Lâm Hông Thinh

Địa chỉ: Tổ 16,, Thị trấn Bằng Lũng

BK

HỢP TÁC XÃ HỢP TÁC XÃ NGỌC CƯỜNG

Mã số thuế: 4700279643 - Đại diện pháp luật: Lương Ngọc Cường

Địa chỉ: Bó Pết,, Xã Yên Thịnh

BK

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỢ NA RÌ

Mã số thuế: 4700279280 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Mạnh Cường

Địa chỉ: thôn Bản Bia,, Thị trấn Yến Lạc

BK

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO BẮC KẠN

Mã số thuế: 4700279241 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Xuân

Địa chỉ: Thôn Lũng Tao,, Xã Cường Lợi

BK

CÔNG TY TNHH MTV LÊ QUỲNH

Mã số thuế: 4700279185 - Đại diện pháp luật: Lê Bá Quỳnh

Địa chỉ: Thôn Ba Phường,, Xã Cẩm Giàng

BK

UBND XÃ VĂN VŨ

Mã số thuế: 4700278907 - Đại diện pháp luật: Nông Văn Sang

Địa chỉ: Thôn Thôm Khinh,, X� V�n V�

BK

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HIỆP LỰC

Mã số thuế: 4700278840 - Đại diện pháp luật: Long Minh Giám

Địa chỉ: Nà Lạn,, X� Hi�p L�c

BK

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ ĐỒNG THẮNG

Mã số thuế: 4700278590 - Đại diện pháp luật: Nông Quốc Huấn

Địa chỉ: Làng Sen,, X� ��ng Th�ng

BK

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ YÊN PHONG

Mã số thuế: 4700278600 - Đại diện pháp luật: Nông Văn Chín

Địa chỉ: Bản Lanh,, X� Y�n Phong

BK

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI ANH VŨ

Mã số thuế: 4700278449 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trường Vũ

Địa chỉ: Số nhà 47 Ngõ 84 Đường Thái Nguyên, Tổ 10,, Phường Phùng Chí Kiên

BK

HỢP TÁC XÃ BÌNH AN

Mã số thuế: 4700278209 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Duy An

Địa chỉ: Nà Hán, Xã Thượng Giáo

BK

HỢP TÁC XÃ BJOOC TIÊN

Mã số thuế: 4700277967 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Huấn

Địa chỉ: Khuổi Sliến,, Xã Mỹ Phương

BK

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THIÊN LONG TLO

Mã số thuế: 4700277903 - Đại diện pháp luật: Đào Thị Oanh

Địa chỉ: Số 199, tổ 9,, Phường Phùng Chí Kiên

BK

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ - VỆ SỸ TÀI NĂNG VÕ THUẬT TOÀN DIỆN KUNGFU

Mã số thuế: 4700277702 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hồng Đông

Địa chỉ: Tổ 16,, Phường Sông Cầu

BK

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MBEAUTY

Mã số thuế: 4700277692 - Đại diện pháp luật: Đinh Thị Mai

Địa chỉ: Tổ 14A,, Thị trấn Bằng Lũng

BK

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP - TRƯỜNG THỊNH

Mã số thuế: 4700277678 - Đại diện pháp luật: Đồng Văn Trường

Địa chỉ: Thôn Nà Vài,, Xã Cốc Đán

BK

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC BẢO THÁI NGUYÊN

Mã số thuế: 4700277477 - Đại diện pháp luật: Trịnh Quang Đăng

Địa chỉ: Số nhà 36, tổ 13,, Phường Đức Xuân

BK

CÔNG TY TNHH VINH QUANG CHỢ ĐỒN

Mã số thuế: 4700277276 - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Vinh

Địa chỉ: Tổ 14B,, Thị trấn Bằng Lũng