Các doanh nghiệp tại Bắc Kạn
BK

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SẢN XUẤT RAU QUẢ SẠCH ANH PHONG

Mã số thuế: 4700275053 - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Phương

Địa chỉ: Tổ Phiêng My, Phường Huyền Tụng

BK

HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH BẮC KAN

Mã số thuế: 4700274980 - Đại diện pháp luật: Lèng Văn Tý

Địa chỉ: 160, Tổ 12, Phường Sông Cầu

BK

HỢP TÁC XÃ KIÊN ANH

Mã số thuế: 4700274941 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Chung

Địa chỉ: Tổ Đoàn Kết, Phường Xuất Hoá

BK

CÔNG TY TNHH MẠNH HÙNG BẮC KẠN

Mã số thuế: 4700274860 - Đại diện pháp luật: Triệu Văn Thuấn

Địa chỉ: Thôn Cốc Tộc, Xã Đồng Lạc

BK

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC NHẰM GIẢM PHÁT THẢI CO2 HUYỆN NGÂN SƠN

Mã số thuế: 4700274853 - Đại diện pháp luật: Nông Quốc Chài

Địa chỉ: Khu I, Xã Vân Tùng

BK

TRUNG TÂM DỊC VỤ NÔNG NGHIỆP HUYỆN CHỢ MỚI

Mã số thuế: 4700274814 - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Bích Yên

Địa chỉ: Tổ 1, Thị trấn Chợ Mới

BK

TRUNG TÂM DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP HUYỆN CHỢ ĐỒN

Mã số thuế: 4700274412 - Đại diện pháp luật: Nông Thị Niềm

Địa chỉ: Tổ 2b, Thị trấn Bằng Lũng

BK

HỢP TÁC XÃ YẾN NGHIỆP

Mã số thuế: 4700274349 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Duyệt

Địa chỉ: Che Ngù, Xã Yên Thượng

BK

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI-CCT BẠCH THÔNG-ĐỘI TNCN,TB VÀ THU KHÁC

Mã số thuế: 4700274211 - Đại diện pháp luật: Triệu Đức Quynh

Địa chỉ: Phố Nà Hái, Thị trấn Phủ Thông

BK

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI-CCT BẠCH THÔNG-ĐỘI THUẾ LIÊN XÃ, THỊ TRẤN

Mã số thuế: 4700274194 - Đại diện pháp luật: Trịnh Quang Quyết

Địa chỉ: Phố Nà Hái, Thị trấn Phủ Thông

BK

HỢP TÁC XÃ ĐỨC XUÂN

Mã số thuế: 4700274187 - Đại diện pháp luật: Bế Văn Khánh

Địa chỉ: Tổ Khuổi Thuổm, Phường Huyền Tụng

BK

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ THU BẰNG BIÊN LAI - CCT THÀNH PHỐ BẮC KẠN - XÃ DƯƠNG QUANG

Mã số thuế: 4700274109 - Đại diện pháp luật: Hà Văn Hoan

Địa chỉ: Tổ 1A, Phường Phùng Chí Kiên

BK

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ THU BẰNG BIÊN LAI - CCT THÀNH PHỐ BẮC KẠN - XÃ NÔNG THƯỢNG

Mã số thuế: 4700274042 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tuấn Lực

Địa chỉ: Tổ 1A, Phường Phùng Chí Kiên

BK

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ-CCT NA RÌ

Mã số thuế: 4700273779 - Đại diện pháp luật: Hà Thanh Oai

Địa chỉ: Tổ ND Phố A, Thị trấn Yến Lạc

BK

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ-CCT NA RÌ

Mã số thuế: 4700273754 - Đại diện pháp luật: Hà Thanh Oai

Địa chỉ: Tổ ND Phố A, Thị trấn Yến Lạc

BK

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ CỦA CƠ QUAN THUẾ-CCT NA RÌ

Mã số thuế: 4700273761 - Đại diện pháp luật: Hà Thanh Oai

Địa chỉ: Tổ ND Phố A, Thị trấn Yến Lạc

BK

TAI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ-CCT CHỢ MỚI

Mã số thuế: 4700273810 - Đại diện pháp luật: Lê Hùng Xuân

Địa chỉ: Nà Khon, Xã Yên Đĩnh

BK

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ -CCT CHỢ MỚI

Mã số thuế: 4700273793 - Đại diện pháp luật: Lê Hùng Xuân

Địa chỉ: Nà Khon, Xã Yên Đĩnh

BK

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NGƯỜI NỘP THUẾ-CCT CHỢ MỚI

Mã số thuế: 4700273803 - Đại diện pháp luật: Lê Hùng Xuân

Địa chỉ: Nà Khon, Xã Yên Đĩnh

BK

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI - CCT NA RÌ

Mã số thuế: 4700273786 - Đại diện pháp luật: Hà Thanh Oai

Địa chỉ: Tổ ND Phố A, Thị trấn Yến Lạc