Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Huyện Nông Sơn

CHI NHÁNH NÔNG SƠN - CÔNG TY TNHH TÔN THÉP TRÍ THIỆN

Mã số thuế: CHI NHÁNH NÔNG SƠN - CÔNG TY TNHH TÔN THÉP TRÍ THIỆN - Đại diện pháp luật: Phan Cảnh Lan
Địa chỉ: Thôn Trung Phước 3, Xã Quế Trung, Huyện Nông Sơn, Tỉnh Quảng Nam

CÔNG TY TNHH TRẦM HƯƠNG MỸ NGHỆ XỨ QUẢNG

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH TRẦM HƯƠNG MỸ NGHỆ XỨ QUẢNG - Đại diện pháp luật: Trương Đình Hùng
Địa chỉ: Thôn Trung Nam, Xã Quế Trung, Huyện Nông Sơn, Tỉnh Quảng Nam

HTX NÔNG NGHIỆP QUẾ NINH

Mã số thuế: HTX NÔNG NGHIỆP QUẾ NINH - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Vang
Địa chỉ: Thôn Khánh Bình, Xã Quế Ninh, Huyện Nông Sơn, Tỉnh Quảng Nam

CHI NHÁNH QUẢNG NAM - CÔNG TY TNHH TRÚC LÂM QUÁN TUỆ

Mã số thuế: CHI NHÁNH QUẢNG NAM - CÔNG TY TNHH TRÚC LÂM QUÁN TUỆ - Đại diện pháp luật: Trần Mạnh Hùng
Địa chỉ: Thôn Trung Phước 2, Xã Quế Trung, Huyện Nông Sơn, Tỉnh Quảng Nam

DOANH NGHIỆP TN HIỆU VÀNG KIM HUYỀN

Mã số thuế: DOANH NGHIỆP TN HIỆU VÀNG KIM HUYỀN - Đại diện pháp luật: Trần Thị Huyền
Địa chỉ: Trung Phước 1, Xã Quế Trung, Huyện Nông Sơn, Tỉnh Quảng Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH BẢO PHÚC TÂM - NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN TẦM PHỤC

Mã số thuế: CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH BẢO PHÚC TÂM - NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN TẦM PHỤC - Đại diện pháp luật: Hoàng Hồ Anh Vũ
Địa chỉ: Thôn Xuân Hòa 2, Xã Phước Ninh, Huyện Nông Sơn, Tỉnh Quảng Nam

CÔNG TY TNHH CHIẾN NGA NÔNG SƠN

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH CHIẾN NGA NÔNG SƠN - Đại diện pháp luật: Đặng Công Hoàng Ty
Địa chỉ: Trung Phước 3, Xã Quế Trung, Huyện Nông Sơn, Tỉnh Quảng Nam

TRƯỜNG MẪU GIÁO QUẾ TRUNG

Mã số thuế: TRƯỜNG MẪU GIÁO QUẾ TRUNG - Đại diện pháp luật: Trần Thị Phương
Địa chỉ: Thôn Trung Phước 3, Xã Quế Trung, Huyện Nông Sơn, Tỉnh Quảng Nam

HTX NÔNG NGHIỆP VÀ KINH DOANH DỊCH VỤ PHỤC VỤ TỔNG HỢP NÔNG SƠN

Mã số thuế: HTX NÔNG NGHIỆP VÀ KINH DOANH DỊCH VỤ PHỤC VỤ TỔNG HỢP NÔNG SƠN - Đại diện pháp luật: Đinh Thành Chung
Địa chỉ: Thôn Trung phước 1, Xã Quế Trung, Huyện Nông Sơn, Tỉnh Quảng Nam

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP NÔNG SƠN

Mã số thuế: HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP NÔNG SƠN - Đại diện pháp luật: Huỳnh Nhật Linh
Địa chỉ: Thôn Trung phước 3, Xã Quế Trung, Huyện Nông Sơn, Tỉnh Quảng Nam

Doanh Nghiệp TN Hiệu Vàng Ga Cẩm

Mã số thuế: Doanh Nghiệp TN Hiệu Vàng Ga Cẩm - Đại diện pháp luật: Trần Văn Ga
Địa chỉ: Thôn Trung Phước 1, Xã Quế Trung, Huyện Nông Sơn, Tỉnh Quảng Nam

Phòng Tài Nguyên & Môi Trường

Mã số thuế: Phòng Tài Nguyên & Môi Trường - Đại diện pháp luật: Lê Ngọc Huấn
Địa chỉ: Xã Quế Trung,, Huyện Nông Sơn, Tỉnh Quảng Nam

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Hải Bản

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Hải Bản - Đại diện pháp luật: Trương Quang Hải
Địa chỉ: Thôn Tân Phong, Xã Quế Lộc, Huyện Nông Sơn, Tỉnh Quảng Nam

Doanh Nghiệp Tư Nhân Nina

Mã số thuế: Doanh Nghiệp Tư Nhân Nina - Đại diện pháp luật: Đỗ Hoàng Na
Địa chỉ: Thôn Phước Bình Đông, Xã Sơn Viên, Huyện Nông Sơn, Tỉnh Quảng Nam

Công Ty TNHH Một Thành Viên Trầm Hương Ngọc Thêm

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Trầm Hương Ngọc Thêm - Đại diện pháp luật: Võ Ngọc Thêm
Địa chỉ: Thôn Trung Phước 1, Xã Quế Trung, Huyện Nông Sơn, Tỉnh Quảng Nam

Ban Quản lý dự án nhà máy nhiệt điện Nông Sơn

Mã số thuế: Ban Quản lý dự án nhà máy nhiệt điện Nông Sơn - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hải
Địa chỉ: Xã Quế Trung,, Huyện Nông Sơn, Tỉnh Quảng Nam

Chi nhánh Công ty CP than - điện Nông Sơn - TKV - than Nông Sơn - V - NSCP

Mã số thuế: Chi nhánh Công ty CP than - điện Nông Sơn - TKV - than Nông Sơn - V - NSCP - Đại diện pháp luật: Lê Hữu Chuyên
Địa chỉ: Xã Quế Trung,, Huyện Nông Sơn, Tỉnh Quảng Nam

Chi nhánh Cty TNHH thương mại DV & TVXD Bảo Châu

Mã số thuế: Chi nhánh Cty TNHH thương mại DV & TVXD Bảo Châu - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đại Bình
Địa chỉ: Thôn Trung Thượng, xã Quế Trung,, Huyện Nông Sơn, Tỉnh Quảng Nam

Doanh nghiệp tư nhân Hồng Nam

Mã số thuế: Doanh nghiệp tư nhân Hồng Nam - Đại diện pháp luật: Đỗ Hồng Nam
Địa chỉ: Thôn Phước Bình, xã Quế Lộc,, Huyện Nông Sơn, Tỉnh Quảng Nam

Phòng LĐ-TB-XH huyện Nông Sơn

Mã số thuế: Phòng LĐ-TB-XH huyện Nông Sơn - Đại diện pháp luật: Lê Văn Châu
Địa chỉ: Thôn Trung Hạ, xã Quế Trung,, Huyện Nông Sơn, Tỉnh Quảng Nam

UBND xã Quế Trung

Mã số thuế: UBND xã Quế Trung - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Quế Trung,, Huyện Nông Sơn, Tỉnh Quảng Nam

UBND xã Quế Phước

Mã số thuế: UBND xã Quế Phước - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn 1, Quế Phước,, Huyện Nông Sơn, Tỉnh Quảng Nam

UBND xã Quế Lâm

Mã số thuế: UBND xã Quế Lâm - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Quế Lâm,, Huyện Nông Sơn, Tỉnh Quảng Nam

UBND xã Quế Ninh

Mã số thuế: UBND xã Quế Ninh - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn 3, Quế Ninh,, Huyện Nông Sơn, Tỉnh Quảng Nam

Chi Nhánh Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Kỹ Thuật Sơn Kỳ Lý

Mã số thuế: Chi Nhánh Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Kỹ Thuật Sơn Kỳ Lý - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Phúc
Địa chỉ: Thị trấn Trung Phước, Xã Quế Trung, Huyện Nông Sơn, Tỉnh Quảng Nam

Chi Nhánh Công Ty CP Sông Ba - Nhà Máy Thủy Điện Khe Diên

Mã số thuế: Chi Nhánh Công Ty CP Sông Ba - Nhà Máy Thủy Điện Khe Diên - Đại diện pháp luật: Phan Minh Thạch
Địa chỉ: Xã Phước Ninh, Xã Phước Ninh, Huyện Nông Sơn, Tỉnh Quảng Nam

Chi cục Thuế huyện Nông Sơn

Mã số thuế: Chi cục Thuế huyện Nông Sơn - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Quế Trung,, Huyện Nông Sơn, Tỉnh Quảng Nam

Công Ty TNHH Phước Lâm Nông Sơn

Mã số thuế: Công Ty TNHH Phước Lâm Nông Sơn - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Lâm
Địa chỉ: Thôn Nông Sơn, Xã Quế Trung, Huyện Nông Sơn, Tỉnh Quảng Nam

Công Ty TNHH Một Thành Viên Cây Xanh Nông Sơn

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Cây Xanh Nông Sơn - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Vui
Địa chỉ: Thôn Trung Phước 1, Xã Quế Trung, Huyện Nông Sơn, Tỉnh Quảng Nam

Công Ty CP Công Nông Nghiệp Phú Gia

Mã số thuế: Công Ty CP Công Nông Nghiệp Phú Gia - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Phượng
Địa chỉ: Thôn Phú Gia 2, Xã Quế Phước, Huyện Nông Sơn, Tỉnh Quảng Nam