Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Huyện Nông Sơn

Doanh Nghiệp TN Hiệu Vàng Ga Cẩm

Mã số thuế: Doanh Nghiệp TN Hiệu Vàng Ga Cẩm - Đại diện pháp luật: Trần Văn Ga
Địa chỉ: Thôn Trung Phước 1, Xã Quế Trung, Huyện Nông Sơn, Tỉnh Quảng Nam

Phòng Tài Nguyên & Môi Trường

Mã số thuế: Phòng Tài Nguyên & Môi Trường - Đại diện pháp luật: Lê Ngọc Huấn
Địa chỉ: Xã Quế Trung,, Huyện Nông Sơn, Tỉnh Quảng Nam

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Hải Bản

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Hải Bản - Đại diện pháp luật: Trương Quang Hải
Địa chỉ: Thôn Tân Phong, Xã Quế Lộc, Huyện Nông Sơn, Tỉnh Quảng Nam

Doanh Nghiệp Tư Nhân Nina

Mã số thuế: Doanh Nghiệp Tư Nhân Nina - Đại diện pháp luật: Đỗ Hoàng Na
Địa chỉ: Thôn Phước Bình Đông, Xã Sơn Viên, Huyện Nông Sơn, Tỉnh Quảng Nam

Công Ty TNHH Một Thành Viên Trầm Hương Ngọc Thêm

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Trầm Hương Ngọc Thêm - Đại diện pháp luật: Võ Ngọc Thêm
Địa chỉ: Thôn Trung Phước 1, Xã Quế Trung, Huyện Nông Sơn, Tỉnh Quảng Nam

Ban Quản lý dự án nhà máy nhiệt điện Nông Sơn

Mã số thuế: Ban Quản lý dự án nhà máy nhiệt điện Nông Sơn - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hải
Địa chỉ: Xã Quế Trung,, Huyện Nông Sơn, Tỉnh Quảng Nam

Chi nhánh Công ty CP than - điện Nông Sơn - TKV - than Nông Sơn - V - NSCP

Mã số thuế: Chi nhánh Công ty CP than - điện Nông Sơn - TKV - than Nông Sơn - V - NSCP - Đại diện pháp luật: Lê Hữu Chuyên
Địa chỉ: Xã Quế Trung,, Huyện Nông Sơn, Tỉnh Quảng Nam

Chi nhánh Cty TNHH thương mại DV & TVXD Bảo Châu

Mã số thuế: Chi nhánh Cty TNHH thương mại DV & TVXD Bảo Châu - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đại Bình
Địa chỉ: Thôn Trung Thượng, xã Quế Trung,, Huyện Nông Sơn, Tỉnh Quảng Nam

Doanh nghiệp tư nhân Hồng Nam

Mã số thuế: Doanh nghiệp tư nhân Hồng Nam - Đại diện pháp luật: Đỗ Hồng Nam
Địa chỉ: Thôn Phước Bình, xã Quế Lộc,, Huyện Nông Sơn, Tỉnh Quảng Nam

Phòng LĐ-TB-XH huyện Nông Sơn

Mã số thuế: Phòng LĐ-TB-XH huyện Nông Sơn - Đại diện pháp luật: Lê Văn Châu
Địa chỉ: Thôn Trung Hạ, xã Quế Trung,, Huyện Nông Sơn, Tỉnh Quảng Nam

UBND xã Quế Trung

Mã số thuế: UBND xã Quế Trung - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Quế Trung,, Huyện Nông Sơn, Tỉnh Quảng Nam

UBND xã Quế Phước

Mã số thuế: UBND xã Quế Phước - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn 1, Quế Phước,, Huyện Nông Sơn, Tỉnh Quảng Nam

UBND xã Quế Lâm

Mã số thuế: UBND xã Quế Lâm - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Quế Lâm,, Huyện Nông Sơn, Tỉnh Quảng Nam

UBND xã Quế Ninh

Mã số thuế: UBND xã Quế Ninh - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn 3, Quế Ninh,, Huyện Nông Sơn, Tỉnh Quảng Nam

Chi Nhánh Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Kỹ Thuật Sơn Kỳ Lý

Mã số thuế: Chi Nhánh Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Kỹ Thuật Sơn Kỳ Lý - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Phúc
Địa chỉ: Thị trấn Trung Phước, Xã Quế Trung, Huyện Nông Sơn, Tỉnh Quảng Nam

Chi Nhánh Công Ty CP Sông Ba - Nhà Máy Thủy Điện Khe Diên

Mã số thuế: Chi Nhánh Công Ty CP Sông Ba - Nhà Máy Thủy Điện Khe Diên - Đại diện pháp luật: Phan Minh Thạch
Địa chỉ: Xã Phước Ninh, Xã Phước Ninh, Huyện Nông Sơn, Tỉnh Quảng Nam

Chi cục Thuế huyện Nông Sơn

Mã số thuế: Chi cục Thuế huyện Nông Sơn - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Quế Trung,, Huyện Nông Sơn, Tỉnh Quảng Nam

Công Ty TNHH Phước Lâm Nông Sơn

Mã số thuế: Công Ty TNHH Phước Lâm Nông Sơn - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Lâm
Địa chỉ: Thôn Nông Sơn, Xã Quế Trung, Huyện Nông Sơn, Tỉnh Quảng Nam

Công Ty TNHH Một Thành Viên Cây Xanh Nông Sơn

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Cây Xanh Nông Sơn - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Vui
Địa chỉ: Thôn Trung Phước 1, Xã Quế Trung, Huyện Nông Sơn, Tỉnh Quảng Nam

Công Ty CP Công Nông Nghiệp Phú Gia

Mã số thuế: Công Ty CP Công Nông Nghiệp Phú Gia - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Phượng
Địa chỉ: Thôn Phú Gia 2, Xã Quế Phước, Huyện Nông Sơn, Tỉnh Quảng Nam

Đội Quản Lý Trật Tự Xây Dựng

Mã số thuế: Đội Quản Lý Trật Tự Xây Dựng - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Trung Hạ, Xã Quế Trung, Huyện Nông Sơn, Tỉnh Quảng Nam

Trường Mẫu Giáo Quế Phước

Mã số thuế: Trường Mẫu Giáo Quế Phước - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Phú Gia 1, Xã Quế Phước, Huyện Nông Sơn, Tỉnh Quảng Nam

Trường Mẫu Giáo Quế Lâm

Mã số thuế: Trường Mẫu Giáo Quế Lâm - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Tứ Trung, Xã Quế Lâm, Huyện Nông Sơn, Tỉnh Quảng Nam

Công Ty TNHH Một Thành Viên Đầu Tư Và Phát Triển Công Nghệ Trùng Khánh

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Đầu Tư Và Phát Triển Công Nghệ Trùng Khánh - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tùng Khánh
Địa chỉ: Thôn Trung Phước, Xã Quế Trung, Huyện Nông Sơn, Tỉnh Quảng Nam

Phòng văn hoá và thông tin huyện Nông Sơn

Mã số thuế: Phòng văn hoá và thông tin huyện Nông Sơn - Đại diện pháp luật: Trần Nhượt
Địa chỉ: Thôn Trung phước 3,, Huyện Nông Sơn, Tỉnh Quảng Nam

Cty XD công trình điện lực Quảng Tây Văn phòng Đại diện tại tỉnh QNam

Mã số thuế: Cty XD công trình điện lực Quảng Tây Văn phòng Đại diện tại tỉnh QNam - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Quế Trung,, Huyện Nông Sơn, Tỉnh Quảng Nam

Doanh Nghiệp Tư Nhân Anh Đào

Mã số thuế: Doanh Nghiệp Tư Nhân Anh Đào - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Anh
Địa chỉ: Thôn Trung Phước 2, Xã Quế Trung, Huyện Nông Sơn, Tỉnh Quảng Nam

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thành Ngân Phát

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Thành Ngân Phát - Đại diện pháp luật: Võ Thái Ngân
Địa chỉ: Thôn Trung Phước 1, Xã Quế Trung, Huyện Nông Sơn, Tỉnh Quảng Nam

Trường Mẫu giáo Phước Ninh

Mã số thuế: Trường Mẫu giáo Phước Ninh - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Bình Yên, Xã Phước Ninh, Huyện Nông Sơn, Tỉnh Quảng Nam

Trường Mẫu giáo Sơn Viên

Mã số thuế: Trường Mẫu giáo Sơn Viên - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Diệu Thảo
Địa chỉ: Thôn Phước Bình Tây, Xã Sơn Viên, Huyện Nông Sơn, Tỉnh Quảng Nam