Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Huyện Tây Giang

CÔNG TY TNHH XÂY DƯÊNG VA� THƯƠNG MAÊI TAM BA�O SƠN

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH XÂY DƯÊNG VA� THƯƠNG MAÊI TAM BA�O SƠN - Đại diện pháp luật: Nguyê�N Văn Tam
Địa chỉ: Thôn A Hu, Xã A Tiêng, Huyện Tây Giang, Tỉnh Quảng Nam

Công Ty TNHH Tân Phát Đà Nẵng

Mã số thuế: Công Ty TNHH Tân Phát Đà Nẵng - Đại diện pháp luật: Dương Quốc Trung
Địa chỉ: Thôn AGrồng, Xã A Tiêng, Huyện Tây Giang, Tỉnh Quảng Nam

TRườNG MầM NON TUổI THơ

Mã số thuế: TRườNG MầM NON TUổI THơ - Đại diện pháp luật: Hồ THị LIễU
Địa chỉ: THôN 1, Xã A Tiêng, Huyện Tây Giang, Tỉnh Quảng Nam

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Kim Toàn Tại Tây Giang

Mã số thuế: Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Kim Toàn Tại Tây Giang - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Ngọc Hạnh
Địa chỉ: Thôn AGrồng, Xã A Tiêng, Huyện Tây Giang, Tỉnh Quảng Nam

công an huyện Tây Giang

Mã số thuế: công an huyện Tây Giang - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Agrồng, Xã A Tiêng, Huyện Tây Giang, Tỉnh Quảng Nam

Trường PTDTBT Tiểu học Axan

Mã số thuế: Trường PTDTBT Tiểu học Axan - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tín
Địa chỉ: Thôn Arầng 3, Xã A Xan, Huyện Tây Giang, Tỉnh Quảng Nam

Công Ty TNHH Một Thành Viên Nhật Phương Thanh

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Nhật Phương Thanh - Đại diện pháp luật: Lê Văn Hải
Địa chỉ: Đường số 1, Lô 14, 16, thôn A Grồng, Xã A Tiêng, Huyện Tây Giang, Tỉnh Quảng Nam

TRườNG MầM NON VàNH KHUYêN

Mã số thuế: TRườNG MầM NON VàNH KHUYêN - Đại diện pháp luật: Arất Thị Đào
Địa chỉ: Thôn Bhlố1, Xã A Vương, Huyện Tây Giang, Tỉnh Quảng Nam

Trường Mầm Non Họa Mi

Mã số thuế: Trường Mầm Non Họa Mi - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn AGrồng, Xã ATiêng, Xã A Tiêng, Huyện Tây Giang, Tỉnh Quảng Nam

Trường Mầm Non Sơn Ca

Mã số thuế: Trường Mầm Non Sơn Ca - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn ARung, Xã Bhalêê, Xã Bha Lê, Huyện Tây Giang, Tỉnh Quảng Nam

Phòng Tài Chính - Kế Hoạch

Mã số thuế: Phòng Tài Chính - Kế Hoạch - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn AGrồng, Xã ATiêng, Xã A Tiêng, Huyện Tây Giang, Tỉnh Quảng Nam

Phòng Văn Hóa Và Thông Tin

Mã số thuế: Phòng Văn Hóa Và Thông Tin - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn AGrồng, Xã ATiêng, Xã A Tiêng, Huyện Tây Giang, Tỉnh Quảng Nam

Hội cựu thanh niên xung phong huyện Tây Giang

Mã số thuế: Hội cựu thanh niên xung phong huyện Tây Giang - Đại diện pháp luật: Cơ Lâu Pia
Địa chỉ: thôn A grồng, Xã A Tiêng, Huyện Tây Giang, Tỉnh Quảng Nam

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Philico Đà Nẵng Tại Quảng Nam

Mã số thuế: Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Philico Đà Nẵng Tại Quảng Nam - Đại diện pháp luật: Phạm Đắc Phi Liếp
Địa chỉ: Thôn Agrồng, Xã A Tiêng, Huyện Tây Giang, Tỉnh Quảng Nam

Chi nhánh Công ty TNHH Kim Toàn tại Tây Giang

Mã số thuế: Chi nhánh Công ty TNHH Kim Toàn tại Tây Giang - Đại diện pháp luật: Ngô Văn Hỷ
Địa chỉ: Xã A Tiêng,, Huyện Tây Giang, Tỉnh Quảng Nam

Chi cục Thuế huyện Tây Giang

Mã số thuế: Chi cục Thuế huyện Tây Giang - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Lăng,, Huyện Tây Giang, Tỉnh Quảng Nam

Chi nhánh Công ty TNHH Đại Phát

Mã số thuế: Chi nhánh Công ty TNHH Đại Phát - Đại diện pháp luật: Trần Văn Quang
Địa chỉ: Thôn Nal, xã Lăng,, Huyện Tây Giang, Tỉnh Quảng Nam

Chi nhánh Công ty TNHH Phương Phước Thành tại Quảng Nam

Mã số thuế: Chi nhánh Công ty TNHH Phương Phước Thành tại Quảng Nam - Đại diện pháp luật: Lại Nam Vũ
Địa chỉ: Thôn Atep, Xã Bha Lê, Huyện Tây Giang, Tỉnh Quảng Nam

Ban Quản Lý Dự án Khuyến Khích Bảo Tồn Và Sử Dụng Bền Vững Tại Huyện Tây Giang

Mã số thuế: Ban Quản Lý Dự án Khuyến Khích Bảo Tồn Và Sử Dụng Bền Vững Tại Huyện Tây Giang - Đại diện pháp luật: Nguyễn Công Thành
Địa chỉ: Thôn AGrồng, Xã A Tiêng, Huyện Tây Giang, Tỉnh Quảng Nam

Liên Đoàn Lao Động Huyện Tây Giang

Mã số thuế: Liên Đoàn Lao Động Huyện Tây Giang - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn AGrồng, Xã A Tiêng, Huyện Tây Giang, Tỉnh Quảng Nam

Công ty TNHH xây dựng và thương mại Minh Thông

Mã số thuế: Công ty TNHH xây dựng và thương mại Minh Thông - Đại diện pháp luật: Trần Minh
Địa chỉ: Xã A Tiêng, Xã A Tiêng, Huyện Tây Giang, Tỉnh Quảng Nam

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Lộc Quý Đạt

Mã số thuế: Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Lộc Quý Đạt - Đại diện pháp luật: Huỳnh Viết Hùng
Địa chỉ: Thôn Agrồng, Xã A Tiêng, Huyện Tây Giang, Tỉnh Quảng Nam

Công Ty TNHH Một Thành Viên Trần Tài Tây Giang

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Trần Tài Tây Giang - Đại diện pháp luật: Trần Như Tài
Địa chỉ: Thôn Agrồng, Xã A Tiêng, Huyện Tây Giang, Tỉnh Quảng Nam

Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Thương Mại Và Dịch Vụ Tây Tiến

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Thương Mại Và Dịch Vụ Tây Tiến - Đại diện pháp luật: Nguyễn Vương
Địa chỉ: Thôn Agrồng, Xã A Tiêng, Huyện Tây Giang, Tỉnh Quảng Nam

Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Và Đầu Tư Đa Ngành Nghề Sơn Tây

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Và Đầu Tư Đa Ngành Nghề Sơn Tây - Đại diện pháp luật: Bling Tơn
Địa chỉ: Thôn Aung, Xã Bha Lê, Huyện Tây Giang, Tỉnh Quảng Nam

Trường Tiểu Học ANông

Mã số thuế: Trường Tiểu Học ANông - Đại diện pháp luật: Nguyễn Như Thọ
Địa chỉ: Thôn ARớt, Xã A Nông, Huyện Tây Giang, Tỉnh Quảng Nam

Đội Quản Lý Trật Tự Xây Dựng huyện Tây Giang

Mã số thuế: Đội Quản Lý Trật Tự Xây Dựng huyện Tây Giang - Đại diện pháp luật: Tăng Ngọc Duẩn
Địa chỉ: Thôn Agồng, Xã A Tiêng, Huyện Tây Giang, Tỉnh Quảng Nam

Công Ty TNHH Tư Vấn & Xây Dựng Đinh Ngọc Anh

Mã số thuế: Công Ty TNHH Tư Vấn & Xây Dựng Đinh Ngọc Anh - Đại diện pháp luật: Đinh Văn Huệ
Địa chỉ: Thôn Agrồng, Xã A Tiêng, Huyện Tây Giang, Tỉnh Quảng Nam

TRườNG MầM NON TUổI HOA

Mã số thuế: TRườNG MầM NON TUổI HOA - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Nal, Xã Lăng, Huyện Tây Giang, Tỉnh Quảng Nam

Chi nhánh Công ty cổ phần Thanh Sơn

Mã số thuế: Chi nhánh Công ty cổ phần Thanh Sơn - Đại diện pháp luật: Huỳnh Xanh
Địa chỉ: Xã A Tiêng,, Huyện Tây Giang, Tỉnh Quảng Nam