Danh sách doanh nghiệp tại Huyện Tây Giang

Dưới đây là danh sách công ty, doanh nghiệp mới thành lập trên địa bàn Huyện Tây Giang, Quảng Nam.

Để xem các thông tin chi tiết như địa chỉ, số điện thoại, tên giám đốc, số lao động, tình trạng hoạt động... quý khách vui lòng nhấp vào một doanh nghiệp cụ thể trong danh sách.

Danh sách công ty tại Quảng Nam

QN

BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ HUYỆN TÂY GIANG

Mã số thuế: 4001246148 - Đại diện pháp luật: Võ Bá Lộc

Địa chỉ: Thôn Agrồng, Xã A Tiêng, Huyện Tây Giang, Quảng Nam

QN

TRƯỜNG MẦM NON LIÊN XÃ CH'ƠM - GARI

Mã số thuế: 4001205656 - Đại diện pháp luật: Hôih Ngươi

Địa chỉ: 01, Xã Ch ơm, Huyện Tây Giang, Quảng Nam

QN

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP CH'ƠM

Mã số thuế: 4001182938 - Đại diện pháp luật: A Lăng Lơ

Địa chỉ: Thôn A Choong, Xã Ch ơm, Huyện Tây Giang, Quảng Nam

QN

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP LABANG

Mã số thuế: 4001182688 - Đại diện pháp luật: Zơrâm Vừng

Địa chỉ: Thôn Ra"Bhượp, Xã A Tiêng, Huyện Tây Giang, Quảng Nam

QN

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP VÀ DƯỢC LIỆU TÂY GIANG

Mã số thuế: 4001149828 - Đại diện pháp luật: Trương Hoa

Địa chỉ: Thôn A Grồng, Xã A Tiêng, Huyện Tây Giang, Quảng Nam

QN

TRƯỜNG PTDTBT THCS LIÊN XÃ CH'ƠM - GARI

Mã số thuế: 4001140624 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đông Vũ

Địa chỉ: Thôn Achoong, Xã Ch ơm, Huyện Tây Giang, Quảng Nam

QN

HỢP TÁC XÃ NÔNG LÂM NGHIỆP THIÊN BÌNH

Mã số thuế: 4001119301 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Thảo

Địa chỉ: thôn bha'lừa, Xã Lăng, Huyện Tây Giang, Quảng Nam

QN

BƯU ĐIỆN HUYỆN TÂY GIANG - BƯU ĐIỆN TỈNH QUẢNG NAM

Mã số thuế: 4000479220-016 - Đại diện pháp luật: Đinh Văn Thành

Địa chỉ: Thôn Agrồng, Xã A Tiêng, Huyện Tây Giang, Quảng Nam

QN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG LỘC PHÁT

Mã số thuế: 4001116413 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Lập

Địa chỉ: Thôn Agrồng, Xã A Tiêng, Huyện Tây Giang, Quảng Nam

QN

CHI NHÁNH CÔNG TY CP TÀI CHÍNH VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG TẠI QUẢNG NAM

Mã số thuế: 0102304751-001 - Đại diện pháp luật: Bùi Đức Huỳnh

Địa chỉ: Xã Tr'hy,, Huyện Tây Giang, Quảng Nam

QN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TẤN LINH

Mã số thuế: 4001098838 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tấn Hòa

Địa chỉ: Số 9, Đường số 2, Thôn A Grồng, Xã A Tiêng, Huyện Tây Giang, Quảng Nam

QN

CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN KIM TOÀN QUẢNG NAM

Mã số thuế: 4001097880 - Đại diện pháp luật: Đỗ Thanh Mười

Địa chỉ: Thôn AGrồng, Xã A Tiêng, Huyện Tây Giang, Quảng Nam

QN

CÔNG TY TNHH NẤM RỪNG TÂY GIANG

Mã số thuế: 4001092307 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hưng Phước

Địa chỉ: Số 36, Đường số 1, Thôn A Grồng, Xã A Tiêng, Huyện Tây Giang, Quảng Nam

QN

CÔNG TY TNHH XÂY DƯÊNG VA� THƯƠNG MAÊI TAM BA�O SƠN

Mã số thuế: 4001091092 - Đại diện pháp luật: Nguyê�N Văn Tam

Địa chỉ: Thôn A Hu, Xã A Tiêng, Huyện Tây Giang, Quảng Nam

QN

Công Ty TNHH Tân Phát Đà Nẵng

Mã số thuế: 4001085194 - Đại diện pháp luật: Dương Quốc Trung

Địa chỉ: Thôn AGrồng, Xã A Tiêng, Huyện Tây Giang, Quảng Nam

QN

TRườNG MầM NON TUổI THơ

Mã số thuế: 4001083221 - Đại diện pháp luật: Hồ THị LIễU

Địa chỉ: THôN 1, Xã A Tiêng, Huyện Tây Giang, Quảng Nam

QN

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Kim Toàn Tại Tây Giang

Mã số thuế: 0400511136-003 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Ngọc Hạnh

Địa chỉ: Thôn AGrồng, Xã A Tiêng, Huyện Tây Giang, Quảng Nam

QN

công an huyện Tây Giang

Mã số thuế: 4001078158

Địa chỉ: Thôn Agrồng, Xã A Tiêng, Huyện Tây Giang, Quảng Nam

QN

Trường PTDTBT Tiểu học Axan

Mã số thuế: 4001071473 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tín

Địa chỉ: Thôn Arầng 3, Xã A Xan, Huyện Tây Giang, Quảng Nam

QN

Công Ty TNHH Một Thành Viên Nhật Phương Thanh

Mã số thuế: 4001071378 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Hải

Địa chỉ: Đường số 1, Lô 14, 16, thôn A Grồng, Xã A Tiêng, Huyện Tây Giang, Quảng Nam

QN

TRườNG MầM NON VàNH KHUYêN

Mã số thuế: 4001049372 - Đại diện pháp luật: Arất Thị Đào

Địa chỉ: Thôn Bhlố1, Xã A Vương, Huyện Tây Giang, Quảng Nam

QN

Trường Mầm Non Họa Mi

Mã số thuế: 4000628715

Địa chỉ: Thôn AGrồng, Xã ATiêng, Xã A Tiêng, Huyện Tây Giang, Quảng Nam

QN

Trường Mầm Non Sơn Ca

Mã số thuế: 4000640247

Địa chỉ: Thôn ARung, Xã Bhalêê, Xã Bha Lê, Huyện Tây Giang, Quảng Nam

QN

Phòng Tài Chính - Kế Hoạch

Mã số thuế: 4000594103

Địa chỉ: Thôn AGrồng, Xã ATiêng, Xã A Tiêng, Huyện Tây Giang, Quảng Nam

QN

Phòng Văn Hóa Và Thông Tin

Mã số thuế: 4000600029

Địa chỉ: Thôn AGrồng, Xã ATiêng, Xã A Tiêng, Huyện Tây Giang, Quảng Nam

QN

Hội cựu thanh niên xung phong huyện Tây Giang

Mã số thuế: 4001068167 - Đại diện pháp luật: Cơ Lâu Pia

Địa chỉ: thôn A grồng, Xã A Tiêng, Huyện Tây Giang, Quảng Nam

QN

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Philico Đà Nẵng Tại Quảng Nam

Mã số thuế: 0401624608-001 - Đại diện pháp luật: Phạm Đắc Phi Liếp

Địa chỉ: Thôn Agrồng, Xã A Tiêng, Huyện Tây Giang, Quảng Nam

QN

Chi nhánh Công ty TNHH Kim Toàn tại Tây Giang

Mã số thuế: 0400511136-002 - Đại diện pháp luật: Ngô Văn Hỷ

Địa chỉ: Xã A Tiêng,, Huyện Tây Giang, Quảng Nam

QN

Chi cục Thuế huyện Tây Giang

Mã số thuế: 4000293106-016

Địa chỉ: Xã Lăng,, Huyện Tây Giang, Quảng Nam

QN

Chi nhánh Công ty TNHH Đại Phát

Mã số thuế: 4000477752-001 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Quang

Địa chỉ: Thôn Nal, xã Lăng,, Huyện Tây Giang, Quảng Nam