Các doanh nghiệp tại Lai Châu
LC

CÔNG TY TNHH MTV THỦY ĐIỆN LONG GIANG

Mã số thuế: 6200101704 - Đại diện pháp luật: Trần Ngọc Tuấn

Địa chỉ: Tổ 25, Phường Đông Phong, Thành Phố Lai Châu, Lai Châu

LC

HỢP TÁC XÃ MAI LINH

Mã số thuế: 6200101599 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Khắc Hạ

Địa chỉ: Khu 10, Thị trấn Mường Tè, Huyện Mường Tè, Lai Châu

LC

CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG HÀ CHÂU

Mã số thuế: 6200101528 - Đại diện pháp luật: Bùi Anh Hoàng

Địa chỉ: Số nhà 009, đường Hồ Tùng Mậu, tổ 2, Phường Đoàn Kết, Thành Phố Lai Châu, Lai Châu

LC

CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG SÌN HỒ

Mã số thuế: 6200101510 - Đại diện pháp luật: Trần Thành Luân

Địa chỉ: Số 009 đường Hồ Tùng Mậu, Tổ 2, Phường Đoàn Kết, Thành Phố Lai Châu, Lai Châu

LC

HỢP TÁC XÃ MINH HẢI

Mã số thuế: 6200101479 - Đại diện pháp luật: Chẻo Phủ Duyên

Địa chỉ: Bản Tân Séo Phìn, Xã Mồ Sì San, Huyện Phong Thổ, Lai Châu

LC

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ - CCT TÂN UYÊN

Mã số thuế: 6200101422 - Đại diện pháp luật: Lê Xuân Thường

Địa chỉ: Tổ 26, Thị Trấn Tân Uyên, Huyện Tân Uyên, Lai Châu

LC

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NGƯỜI NỘP THUẾ CỦA CƠ QUAN THUẾ - CCT TÂN UYÊN

Mã số thuế: 6200101447 - Đại diện pháp luật: Lê Xuân Thường

Địa chỉ: Tổ 26, Thị Trấn Tân Uyên, Huyện Tân Uyên, Lai Châu

LC

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ - CCT TÂN UYÊN

Mã số thuế: 6200101454 - Đại diện pháp luật: Lê Xuân Thường

Địa chỉ: Tổ 26, Thị Trấn Tân Uyên, Huyện Tân Uyên, Lai Châu

LC

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI CỦA CƠ QUAN THUẾ - CCT TÂN UYÊN

Mã số thuế: 6200101461 - Đại diện pháp luật: Lê Xuân Thường

Địa chỉ: Tổ 26, Thị Trấn Tân Uyên, Huyện Tân Uyên, Lai Châu

LC

HỢP TÁC XÃ HOAN HÙNG

Mã số thuế: 6200101415 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Chòn

Địa chỉ: Xã Ma Ly Pho, Xã Ma Ly Pho, Huyện Phong Thổ, Lai Châu

LC

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHƠ SỬ LÝ CCT MƯỜNG TÈ

Mã số thuế: 6200101334 - Đại diện pháp luật: Dương Tuấn Dũng

Địa chỉ: KHu 8, Thị trấn Mường Tè, Huyện Mường Tè, Lai Châu

LC

CHI CỤC THUẾ HUYỆN TAM ĐƯỜNG

Mã số thuế: 6200101373 - Đại diện pháp luật: Chang Tấn Trường

Địa chỉ: Bản hô ta, Thị trấn Tam Đường, Huyện Tam Đường, Lai Châu

LC

TÀI KHOẢN QL THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NGƯỜI NỘP THUẾ CCT MƯỜNG TÈ

Mã số thuế: 6200101341 - Đại diện pháp luật: Dương Tuấn Dũng

Địa chỉ: Khu 8, Thị trấn Mường Tè, Huyện Mường Tè, Lai Châu

LC

TÀI KHOẢN QL THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ CCT MƯỜNG TÈ

Mã số thuế: 6200101359 - Đại diện pháp luật: Dương Tuấn Dũng

Địa chỉ: Khu 8, Thị trấn Mường Tè, Huyện Mường Tè, Lai Châu

LC

TÀI KHOẢN QL THU BẰNG BIÊN LAI CCT MƯỜNG TÈ

Mã số thuế: 6200101366 - Đại diện pháp luật: Dương Tuấn Dũng

Địa chỉ: Khu 8, Thị trấn Mường Tè, Huyện Mường Tè, Lai Châu

LC

TÀI KHOẢN QL THU KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ - CCT TP LAI CHÂU

Mã số thuế: 6200101221 - Đại diện pháp luật: Lê Quang Mạnh

Địa chỉ: đường võ nguyên giáp, phường quyết thắng, Phường Quyết Thắng, Thành Phố Lai Châu, Lai Châu

LC

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI -CCT PHONG THỔ

Mã số thuế: 6200101197 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Tuyết

Địa chỉ: TT Phong Thổ, Thị Trấn Phong Thổ, Huyện Phong Thổ, Lai Châu

LC

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NGƯỜI NỘP THUẾ -CCT PHONG THỔ

Mã số thuế: 6200101207 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Tuyết

Địa chỉ: TT Phong Thổ, Thị Trấn Phong Thổ, Huyện Phong Thổ, Lai Châu

LC

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ - CCT SÌN HỒ

Mã số thuế: 6200101052 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Cảnh Hồ

Địa chỉ: Khu IV, Thị trấn Sìn Hồ, Huyện Sìn Hồ, Lai Châu

LC

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI - CCT SÌN HỒ

Mã số thuế: 6200101126 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Cảnh Hồ

Địa chỉ: Khu IV, Thị trấn Sìn Hồ, Huyện Sìn Hồ, Lai Châu