Các doanh nghiệp tại Quảng Bình
QB

BAN QUẢN LÝ RỪNG PHÒNG HỘ HUYỆN QUẢNG NINH

Mã số thuế: 3101065947 - Đại diện pháp luật: Lê Chí Tấn

Địa chỉ: Thôn áng Sơn, Xã Vạn Ninh, Huyện Quảng Ninh, Quảng Bình

QB

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DỊCH VỤ XUÂN TÌNH

Mã số thuế: 3101065915 - Đại diện pháp luật: Trần Xuân Tình

Địa chỉ: Tổ dân phố 2 Phú Vinh, Phường Bắc Nghĩa, Thành phố Đồng Hới, Quảng Bình

QB

TRUNG TÂM ỨNG DỤNG VÀ THỐNG KÊ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG BÌNH

Mã số thuế: 3101065753 - Đại diện pháp luật: Trần Ngọc Tuấn

Địa chỉ: TDP 15, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Quảng Bình

QB

TRUNG TÂM DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP HUYỆN TUYÊN HÓA

Mã số thuế: 3101065707 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Cần

Địa chỉ: Tiểu khu 3, Thị trấn Đồng Lê, Huyện Tuyên Hoá, Quảng Bình

QB

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SỬA CHỮA ĐẠT THÀNH

Mã số thuế: 3101065538 - Đại diện pháp luật: Hồ Thị Hồng Thắm

Địa chỉ: Thôn 2, Xã Lộc Ninh, Thành phố Đồng Hới, Quảng Bình

QB

CÔNG TY CỔ PHẦN LONG ĐẠI TMT

Mã số thuế: 3101065432 - Đại diện pháp luật: Hồ Sỹ Minh

Địa chỉ: Thôn Rào Trú, Xã Trường Xuân, Huyện Quảng Ninh, Quảng Bình

QB

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC CELALS

Mã số thuế: 3101065312 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Thịnh

Địa chỉ: 35 Ngô Quyền, Phường Đồng Phú, Thành phố Đồng Hới, Quảng Bình

QB

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI TÂN HƯNG PHÁT

Mã số thuế: 3101065182 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Phương Thảo

Địa chỉ: Thôn Trung Nghĩa 5, Xã Nghĩa Ninh, Thành phố Đồng Hới, Quảng Bình

QB

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP PHÚ THẦN

Mã số thuế: 3101065231 - Đại diện pháp luật: Trương Thị Thảo

Địa chỉ: Thôn 2, Xã Đồng Trạch, Huyện Bố Trạch, Quảng Bình

QB

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI - CCT HUYỆN QUẢNG TRẠCH

Mã số thuế: 3101064855 - Đại diện pháp luật: Đoàn Ngọc Anh

Địa chỉ: Thôn Pháp Kệ, Xã Quảng Phương, Huyện Quảng Trạch, Quảng Bình

QB

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI CỦA CƠ QUAN THUẾ-CCT MINH HÓA

Mã số thuế: 3101064936 - Đại diện pháp luật: Đinh Minh Luận

Địa chỉ: Tiểu khu 5, Thị trấn Quy Đạt, Huyện Minh Hoá, Quảng Bình

QB

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ CỦA CƠ QUAN THUẾ-CCT MINH HÓA

Mã số thuế: 3101064904 - Đại diện pháp luật: Đinh Minh Luận

Địa chỉ: Tiểu khu 5, Thị trấn Quy Đạt, Huyện Minh Hoá, Quảng Bình

QB

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NGƯỜI NỘP THUẾ CỦA CƠ QUAN THUẾ-CCT MINH HÓA

Mã số thuế: 3101064911 - Đại diện pháp luật: Đinh Minh Luận

Địa chỉ: Tiểu khu 5, Thị trấn Quy Đạt, Huyện Minh Hoá, Quảng Bình

QB

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ - CCT HUYỆN BỐ TRẠCH

Mã số thuế: 3101064693 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Thọ

Địa chỉ: Số 04 Lê Duẩn, Thị trấn Hoàn Lão, Huyện Bố Trạch, Quảng Bình

QB

HTX DV NÔNG NGHIỆP DINH TRẠM

Mã số thuế: 3101064340 - Đại diện pháp luật: Đặng Văn Lâm

Địa chỉ: Thuận Trạch, Xã Mỹ Thủy, Huyện Lệ Thuỷ, Quảng Bình

QB

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI ĐẠT ĐỨC

Mã số thuế: 3101063153 - Đại diện pháp luật: Đoàn Xuân Năm

Địa chỉ: Thôn Tân Lý, Xã Hải Trạch, Huyện Bố Trạch, Quảng Bình

QB

CÔNG TY TNHH DU LỊCH BẢO NINH

Mã số thuế: 3101059492 - Đại diện pháp luật: Hoàng Quốc Anh Tuấn

Địa chỉ: Đường Mỹ Cảnh, Xã Bảo Ninh, Thành phố Đồng Hới, Quảng Bình

QB

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ ĐỨC TÂM QB

Mã số thuế: 3101059284 - Đại diện pháp luật: Trần Đức Lương

Địa chỉ: Thôn Tân Phú, Xã Quảng Phú, Huyện Quảng Trạch, Quảng Bình

QB

CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG 26 CÁT TƯỜNG

Mã số thuế: 3101059291 - Đại diện pháp luật: Trương Thị Kim Oanh

Địa chỉ: Số 26, Đồng Hải, Phường Hải Thành, Thành phố Đồng Hới, Quảng Bình

QB

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TỔNG HỢP THỦY HIẾU

Mã số thuế: 3101059333 - Đại diện pháp luật: Buù Chung Thủy

Địa chỉ: Cụm 5, Tổ dân phố 3, Phường Nam Lý, Thành phố Đồng Hới, Quảng Bình