Các doanh nghiệp tại Thái Nguyên
TN

CÔNG TY TNHH HANA HÀN VIỆT

Mã số thuế: 4601513878 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Hoàng Yến

Địa chỉ: Tổ dân phố Giữa,, Phường Đồng Tiến, Thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên

TN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ GOLDSTAR THÁI NGUYÊN

Mã số thuế: 4601513596 - Đại diện pháp luật: Lưu Văn Thông

Địa chỉ: Tổ dân phố Hoàng Thanh,, Phường Đồng Tiến, Thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên

TN

CÔNG TY TNHH HỢP THÀNH PHÁT THÁI NGUYÊN

Mã số thuế: 4601513797 - Đại diện pháp luật: Hà Thị Kim Huế

Địa chỉ: Tổ 34,, Phường Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

TN

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ BẢO VỆ HOÀNG NAM

Mã số thuế: 4601513645 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hạnh

Địa chỉ: Tổ 15,, Phường Đồng Quang, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

TN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI PLASTIC TÂN PHÚ

Mã số thuế: 4601513652 - Đại diện pháp luật: Ngô Thượng Nam

Địa chỉ: Số 01, tổ 3,, Phường Mỏ Chè, Thành phố Sông Công, Thái Nguyên

TN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIÊN HUỆ

Mã số thuế: 4601513606 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Viên

Địa chỉ: Xóm Cẩm Trà,, Xã Trung Thành, Thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên

TN

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN 5 SAO

Mã số thuế: 4601512810 - Đại diện pháp luật: Lê Thanh Đạo

Địa chỉ: Tổ 12, Phường Đồng Quang, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

TN

CÔNG TY TNHH TMDV NHẤT TÍN

Mã số thuế: 4601507803 - Đại diện pháp luật: Trần Ngọc Thắng

Địa chỉ: Số 31, Đường Minh Cầu, Phường Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

TN

HTX NÔNG NGHIỆP TIÊN PHONG XÃ YÊN TRẠCH

Mã số thuế: 4601511535 - Đại diện pháp luật: Bùi Ngọc Diện

Địa chỉ: Bài Kịnh, Xã Yên Trạch, Huyện Phú Lương, Thái Nguyên

TN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THÁI HIẾU THÁI NGUYÊN

Mã số thuế: 4601511461 - Đại diện pháp luật: Phạm Hồng Sơn

Địa chỉ: Xóm La Đành, Xã Hóa Trung, Huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên

TN

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG THANH BÌNH

Mã số thuế: 4601508194 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Thanh

Địa chỉ: Xóm Làng Giải, Xã La Hiên, Huyện Võ Nhai, Thái Nguyên

TN

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VÀ THƯƠNG MẠI THỊNH VƯỢNG THÁI NGUYÊN

Mã số thuế: 4601507867 - Đại diện pháp luật: Thạch Văn Tuấn Đạt

Địa chỉ: Tổ 3, Phường Đồng Bẩm, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

TN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ THƯƠNG MẠI VẠN THÁI AN

Mã số thuế: 4601507786 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn An

Địa chỉ: Tổ dân phố Thái Bình, Phường Đồng Tiến, Thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên

TN

CÔNG TY TNHH XÂY LẮP VÀ THƯƠNG MẠI QUANG TRUNG

Mã số thuế: 4601507673 - Đại diện pháp luật: Hà Hải Quang

Địa chỉ: Tổ 15, Phường Quang Trung, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

TN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI BẢO AN KHÁNH

Mã số thuế: 4601507761 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Chinh

Địa chỉ: Số nhà 295A, tổ 3, Phường Trung Thành, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

TN

CÔNG TY TNHH CHÈ GIA NGỌC

Mã số thuế: 4601507680 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hồng

Địa chỉ: Xóm Hang Dơi, Xã Phúc Thuận, Thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên

TN

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HTH VINA

Mã số thuế: 4601507634 - Đại diện pháp luật: Ngô Văn Hà

Địa chỉ: Số nhà 7, Ngô Thì Sỹ, Tổ 14, Phường Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

TN

CÔNG TY TNHH KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN THÁI NGUYÊN

Mã số thuế: 4601507592 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tiến

Địa chỉ: xóm Bà Đanh, Xã Minh Lập, Huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên

TN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC SAE QUỐC TẾ

Mã số thuế: 4601507585 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Dân

Địa chỉ: Số 7, Tổ 10, Phường Phú Xá, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

TN

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ PEILAN VIỆT NAM

Mã số thuế: 4601507458 - Đại diện pháp luật: Phạm Quanh Vinh

Địa chỉ: Xóm Trại, Xã Tân Hương, Thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên