Quy định sử dụng website

Khi đã sử dụng dịch vụ tại website này nghĩa là bạn đã đọc, hiểu, chấp nhận và tuân thủ những điều khoản dưới đây:

Điều 1: Thông tin trên website chỉ mang tính chất tham khảo.
Infodoanhnghiep.com sử dụng thông tin được đăng tải trên mạng internet tại các thời điểm thu thập dữ liệu khác nhau, do đó thông tin có thể thiếu chính xác hoặc không còn đúng tại thời điểm hiện tại. Vui lòng chỉ sử dụng thông tin đăng tải trên website này để tham khảo. Chúng tôi sẽ không chịu bất kì trách nhiệm pháp lý nào về các thông tin này.

Điều 2: Tuyệt đối không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu.

Điều 3:
- Nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của website cũng như hệ thống máy chủ của website (hack, cheat...)
- Không được có bất kỳ hành vi nào nhằm đăng nhập trái phép hoặc tìm cách đăng nhập trái phép cũng như gây thiệt hại cho hệ thống máy chủ của website.

Điều 4: Sử dụng các comment box, trang liên hệ vào mục đích chính đáng, hợp lý,... Tuyệt đối nghiêm cấm mọi hành vi tuyên truyền, chống phá và xuyên tạc chính quyền hay bàn luận về chính trị, tôn giáo...

Điều 5: Chúng tôi có toàn quyền thay đổi, bổ sung hoặc sửa chữa quy định này bất cứ lúc nào.