Các doanh nghiệp tại Huyện Nam Giang
QN

CÔNG TY TNHH XÂY LẮP CÔNG TRÌNH NHẬT KHANG

Mã số thuế: 4001196031 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Thái

Địa chỉ: Tổ 5, Thôn Thạnh Mỹ 2, Thị trấn Thạnh Mỹ, Huyện Nam Giang, Quảng Nam

QN

CÔNG TY TNHH MTV TA VẠC DÂN LÀNG

Mã số thuế: 4001178032 - Đại diện pháp luật: A Rất Tháo

Địa chỉ: Thôn A Dinh, Xã Chà vàl, Huyện Nam Giang, Quảng Nam

QN

CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN LÂM SẢN NAM GIANG

Mã số thuế: 4001175627 - Đại diện pháp luật: Võ Văn Phụng

Địa chỉ: Thôn Hoa, Thị trấn Thạnh Mỹ, Huyện Nam Giang, Quảng Nam

QN

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN QUÝ QUÂN

Mã số thuế: 4001169694 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Quang

Địa chỉ: Thôn A Bát, Xã Chà vàl, Huyện Nam Giang, Quảng Nam

QN

CÔNG TY CP SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI TOÀN THẮNG NAM GIANG

Mã số thuế: 4001153486 - Đại diện pháp luật: Hồ Khánh Toàn

Địa chỉ: Thôn Hoa, Thị trấn Thạnh Mỹ, Huyện Nam Giang, Quảng Nam

QN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NAM GIANG

Mã số thuế: 4001149384 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hồng Thuận

Địa chỉ: Thôn Thạnh Mỹ, Thị trấn Thạnh Mỹ, Huyện Nam Giang, Quảng Nam

QN

BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ HUYỆN NAM GIANG

Mã số thuế: 4001142011 - Đại diện pháp luật: Đặng Quang Trung

Địa chỉ: Thôn Cà Rung, Xã Cà Dy, Huyện Nam Giang, Quảng Nam

QN

CÔNG TY TNHH HIỆU VÀNG KIM HẰNG

Mã số thuế: 4001129719 - Đại diện pháp luật: Võ Văn Triệu

Địa chỉ: Thạnh Mỹ 3, Thị trấn Thạnh Mỹ, Huyện Nam Giang, Quảng Nam

QN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VÙNG BIÊN

Mã số thuế: 4001122103 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Bán

Địa chỉ: Thôn A Bát, Xã Chà vàl, Huyện Nam Giang, Quảng Nam

QN

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THỤC THẢO

Mã số thuế: 0401490714-001 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Hậu

Địa chỉ: Thôn Thạnh Mỹ II, Thị trấn Thạnh Mỹ, Huyện Nam Giang, Quảng Nam

QN

BƯU ĐIỆN HUYỆN NAM GIANG - BƯU ĐIỆN TỈNH QUẢNG NAM

Mã số thuế: 4000479220-014 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Lợi

Địa chỉ: Tổ 9, thôn Thạnh Mỹ, Thị trấn Thạnh Mỹ, Huyện Nam Giang, Quảng Nam

QN

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI NAM GIANG PHÁT

Mã số thuế: 4001116491 - Đại diện pháp luật: Nguyê�N Thê� Anh

Địa chỉ: Thôn Pà Roong, Xã Cà Dy, Huyện Nam Giang, Quảng Nam

QN

UBND XÃ CHƠ CHUN

Mã số thuế: 4001115787 - Đại diện pháp luật: Pơ Loong A Đốc

Địa chỉ: Thôn Blăng, Xã Chơ Chun, Huyện Nam Giang, Quảng Nam

QN

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN F.C.L - NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SÔNG BUNG BA

Mã số thuế: 0400568830-001 - Đại diện pháp luật: Lê Bổng

Địa chỉ: Thôn Brum A, Xã Zuôih, Huyện Nam Giang, Quảng Nam

QN

UBND XÃ ĐẮC TÔI

Mã số thuế: 4001105323 - Đại diện pháp luật: Tơ Ngôl Huân

Địa chỉ: Thôn Đắc Tà Vâng, Xã Đắc Tôi, Huyện Nam Giang, Quảng Nam

QN

CÔNG TY TNHH TM - XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ NGỌC HÂN

Mã số thuế: 4001104753 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hanh

Địa chỉ: Thôn Thạnh Mỹ 2, Thị trấn Thạnh Mỹ, Huyện Nam Giang, Quảng Nam

QN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU NAM GIANG

Mã số thuế: 4001102153 - Đại diện pháp luật: Bùi Thanh Tuyền

Địa chỉ: Thôn Pà Dấu 1, Thị trấn Thạnh Mỹ, Huyện Nam Giang, Quảng Nam

QN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÚC THÀNH VINH

Mã số thuế: 4001100999 - Đại diện pháp luật: Đặng Nguyên Anh Cường

Địa chỉ: Thôn A Bát, Xã Chà vàl, Huyện Nam Giang, Quảng Nam

QN

CÔNG TY TNHH PHÚC LỢI - NAM GIANG

Mã số thuế: 4001100075 - Đại diện pháp luật: Phạm Kiên

Địa chỉ: Thôn Thạnh Mỹ 2, Thị trấn Thạnh Mỹ, Huyện Nam Giang, Quảng Nam

QN

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KINH DOANH TÂN NGỌC PHÚC TẠI NAM GIANG

Mã số thuế: 4001086060-001 - Đại diện pháp luật: NGUYỄN MẬU DŨNG

Địa chỉ: Thôn Đắc Ôốc, Xã La Dêê, Huyện Nam Giang, Quảng Nam

QN

CôNG TY TNHH THươNG MạI HOàNG NAM GIANG

Mã số thuế: 4001087748 - Đại diện pháp luật: Ngô Hữu Lộc

Địa chỉ: Thôn Đắc ôốc, Xã La Dêê, Huyện Nam Giang, Quảng Nam

QN

Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Nam Giang

Mã số thuế: 4001086783 - Đại diện pháp luật: Châu Ngọc Vĩnh

Địa chỉ: Tổ 9, Thôn Thạnh Mỹ 2, Thị trấn Thạnh Mỹ, Huyện Nam Giang, Quảng Nam

QN

Trường PTDT Bán Trú THCS Liên Xã La êê - Chơ Chun

Mã số thuế: 4001083408 - Đại diện pháp luật: Phan Hùng Lực

Địa chỉ: Thôn Pà Oai, Xã Laêê, Huyện Nam Giang, Quảng Nam

QN

Công Ty Cổ Phần Thủy Điện Đắc Pre

Mã số thuế: 4001075559 - Đại diện pháp luật: Cáp Kim Cương

Địa chỉ: Thôn 57, Xã Đắc Pre, Huyện Nam Giang, Quảng Nam

QN

Doanh Nghiệp TN Hiệu Vàng Anh Việt

Mã số thuế: 4001075090 - Đại diện pháp luật: Thái Hoàng Việt

Địa chỉ: Tổ 9, Thôn Thạnh Mỹ 2, Thị trấn Thạnh Mỹ, Huyện Nam Giang, Quảng Nam

QN

Trung Tâm Dân Số Kế Hoạch Hoá Gia Đình

Mã số thuế: 4000659819 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Thôn Cà Rung, Xã Cà Dy,, Huyện Nam Giang, Quảng Nam

QN

Trung Tâm Bồi Dưỡng Chính Trị

Mã số thuế: 4000659921 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Thôn PaPăng, Xã Cà dy,, Huyện Nam Giang, Quảng Nam

QN

Phòng Lao Động - Thương Binh và Xã Hội

Mã số thuế: 4000668066 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Thôn Pà Roong, xã Cà Dy,, Huyện Nam Giang, Quảng Nam

QN

Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên

Mã số thuế: 4000594671 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Thị Trấn Thành Mỹ,, Huyện Nam Giang, Quảng Nam

QN

Công Ty TNHH Thạnh Phát

Mã số thuế: 4000364420 - Đại diện pháp luật: Zơ Râm Ul

Địa chỉ: Thôn Dung, Thị trấn Thạnh Mỹ, Huyện Nam Giang, Quảng Nam