Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Huyện Nam Trà My

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN NƯỚC BƯƠU

Mã số thuế: CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN NƯỚC BƯƠU - Đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Dũng
Địa chỉ: Thôn 7, Xã Trà Cang, Huyện Nam Trà My, Tỉnh Quảng Nam

Ban Quản lý dự án giảm nghèo KVTN huyện Nam Trà My

Mã số thuế: Ban Quản lý dự án giảm nghèo KVTN huyện Nam Trà My - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thế Phước
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Trà Mai, Huyện Nam Trà My, Tỉnh Quảng Nam

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Tư Vấn & Xây Dựng Bình An Phú

Mã số thuế: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Tư Vấn & Xây Dựng Bình An Phú - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tấn Lễ
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Trà Mai, Huyện Nam Trà My, Tỉnh Quảng Nam

CôNG TY TNHH THàNH TâM QUảNG NAM

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THàNH TâM QUảNG NAM - Đại diện pháp luật: Ninh Trung Thành
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Trà Mai, Huyện Nam Trà My, Tỉnh Quảng Nam

CôNG TY TNHH DượC LIệU SâM NGọC LINH VIệT NAM

Mã số thuế: CôNG TY TNHH DượC LIệU SâM NGọC LINH VIệT NAM - Đại diện pháp luật: Trịnh Xuân Thắng
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Trà Mai, Huyện Nam Trà My, Tỉnh Quảng Nam

Trường Mẫu giáo Sơn Ca

Mã số thuế: Trường Mẫu giáo Sơn Ca - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Trà Don, Huyện Nam Trà My, Tỉnh Quảng Nam

Trung tâm phát triển quỹ đất

Mã số thuế: Trung tâm phát triển quỹ đất - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tấn Cung
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Trà Mai, Huyện Nam Trà My, Tỉnh Quảng Nam

PHòNG LAO ĐộNG THươNG BINH Và Xã HộI

Mã số thuế: PHòNG LAO ĐộNG THươNG BINH Và Xã HộI - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Trà Mai, Huyện Nam Trà My, Tỉnh Quảng Nam

Liên Đoàn Lao Động

Mã số thuế: Liên Đoàn Lao Động - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Phùng
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Trà Mai, Huyện Nam Trà My, Tỉnh Quảng Nam

Hội Cựu Chiến Binh

Mã số thuế: Hội Cựu Chiến Binh - Đại diện pháp luật: Hồ Thanh Biên
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Trà Mai, Huyện Nam Trà My, Tỉnh Quảng Nam

Trung Tâm Văn Hóa Thể Thao

Mã số thuế: Trung Tâm Văn Hóa Thể Thao - Đại diện pháp luật: Đoàn Ngọc Ba
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Trà Mai, Huyện Nam Trà My, Tỉnh Quảng Nam

Trung Tâm Bồi Dưỡng Chính Trị

Mã số thuế: Trung Tâm Bồi Dưỡng Chính Trị - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình An
Địa chỉ: Thôn I, xã Trà Mai,, Huyện Nam Trà My, Tỉnh Quảng Nam

Trường Mầm Non Hoa Mai

Mã số thuế: Trường Mầm Non Hoa Mai - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thanh Mỹ
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Trà Mai, Huyện Nam Trà My, Tỉnh Quảng Nam

Phòng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn

Mã số thuế: Phòng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn - Đại diện pháp luật: Võ Văn Tiến
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Trà Mai, Huyện Nam Trà My, Tỉnh Quảng Nam

Trung Tâm Dân Số Kế Hoạch Hoá Gia Đình

Mã số thuế: Trung Tâm Dân Số Kế Hoạch Hoá Gia Đình - Đại diện pháp luật: Hồ Thanh Bai
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Trà Mai, Huyện Nam Trà My, Tỉnh Quảng Nam

Trường Tiểu Học Kim Đồng

Mã số thuế: Trường Tiểu Học Kim Đồng - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hồng Thương
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Trà Mai, Huyện Nam Trà My, Tỉnh Quảng Nam

Hội Liên Hiệp Phụ Nữ

Mã số thuế: Hội Liên Hiệp Phụ Nữ - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Tuyết Thanh
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Trà Mai, Huyện Nam Trà My, Tỉnh Quảng Nam

Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo

Mã số thuế: Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trường Sinh
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Trà Mai, Huyện Nam Trà My, Tỉnh Quảng Nam

Viện Kiểm Sát Nhân Dân

Mã số thuế: Viện Kiểm Sát Nhân Dân - Đại diện pháp luật: Hồ Văn Quảng
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Trà Mai, Huyện Nam Trà My, Tỉnh Quảng Nam

Phòng Tài chính - Kế hoạch

Mã số thuế: Phòng Tài chính - Kế hoạch - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Tiến
Địa chỉ: xã Trà Mai,, Huyện Nam Trà My, Tỉnh Quảng Nam

Trường Mẫu giáo Trà Leng

Mã số thuế: Trường Mẫu giáo Trà Leng - Đại diện pháp luật: TRầN THị HOàNG OANH
Địa chỉ: Thôn 3, Trà Leng, Xã Trà Leng, Huyện Nam Trà My, Tỉnh Quảng Nam

TRườNG PHổ THôNG DâN TộC BáNTRú TIểU HọC TRà LENG

Mã số thuế: TRườNG PHổ THôNG DâN TộC BáNTRú TIểU HọC TRà LENG - Đại diện pháp luật: BùI QUANG NGọC
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Trà Leng, Huyện Nam Trà My, Tỉnh Quảng Nam

ĐộI QUY TắC Về XâY DựNG Và MôI TRườNG HUYệN NAM TRà MY

Mã số thuế: ĐộI QUY TắC Về XâY DựNG Và MôI TRườNG HUYệN NAM TRà MY - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Kim
Địa chỉ: Thôn 1, Trà Mai, Xã Trà Mai, Huyện Nam Trà My, Tỉnh Quảng Nam

Công Ty TNHH Ngọc Linh Sâm

Mã số thuế: Công Ty TNHH Ngọc Linh Sâm - Đại diện pháp luật: Phạm Thanh Hòa
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Trà Mai, Huyện Nam Trà My, Tỉnh Quảng Nam

Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Trà Vinh

Mã số thuế: Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Trà Vinh - Đại diện pháp luật: Trương Văn Nho
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Trà Vinh, Huyện Nam Trà My, Tỉnh Quảng Nam

Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Trà Vinh

Mã số thuế: Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Trà  Vinh - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Bá
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Trà Vinh, Huyện Nam Trà My, Tỉnh Quảng Nam

Trường Phổ Thông Dân Tộc Nội Trú

Mã số thuế: Trường Phổ Thông Dân Tộc Nội Trú - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân ảnh
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Trà Mai, Huyện Nam Trà My, Tỉnh Quảng Nam

Bảo Hiểm Xã Hội

Mã số thuế: Bảo Hiểm Xã Hội - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tiến Sơn
Địa chỉ: xã Trà Mai,, Huyện Nam Trà My, Tỉnh Quảng Nam

Công ty TNHH một thành viên Cường Huyền

Mã số thuế: Công ty TNHH một thành viên Cường Huyền - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hiên
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Trà Mai, Huyện Nam Trà My, Tỉnh Quảng Nam

Ban Quản Lý Các Dự án Đầu Tư Xây Dựng

Mã số thuế: Ban Quản Lý Các Dự án Đầu Tư Xây Dựng - Đại diện pháp luật: Lê Ngọc Kích
Địa chỉ: xã Trà Mai,, Huyện Nam Trà My, Tỉnh Quảng Nam