Các doanh nghiệp tại Huyện Nam Trà My
QN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG NAM THÀNH

Mã số thuế: 4001199402 - Đại diện pháp luật: Phạm Quang Huy

Địa chỉ: Tổ 1, Thôn 1,, Xã Trà Mai, Huyện Nam Trà My, Quảng Nam

QN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI SÂM PHI TRẦN

Mã số thuế: 4001155370 - Đại diện pháp luật: Trần Thị ý Phi

Địa chỉ: Thôn 1, Xã Trà Mai, Huyện Nam Trà My, Quảng Nam

QN

CÔNG TY TNHH KTC QUẢNG NAM

Mã số thuế: 4001154391 - Đại diện pháp luật: Trương Đình Kiểm

Địa chỉ: Thôn 2, Xã Trà Linh, Huyện Nam Trà My, Quảng Nam

QN

CÔNG TY TNHH DẦU NHỚT BÌNH AN

Mã số thuế: 4001151055 - Đại diện pháp luật: Dương Văn Thảo

Địa chỉ: Thôn 1, Xã Trà Mai, Huyện Nam Trà My, Quảng Nam

QN

CÔNG TY TNHH THANH BI�NH QUA�NG NAM

Mã số thuế: 4001122294 - Đại diện pháp luật: PhaÊM Cao Thă�Ng

Địa chỉ: Thôn 5, Xã Trà Nam, Huyện Nam Trà My, Quảng Nam

QN

BƯU ĐIỆN HUYỆN NAM TRÀ MY - BƯU ĐIỆN TỈNH QUẢNG NAM

Mã số thuế: 4000479220-011 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Kim Tuấn

Địa chỉ: Thôn 2, Xã Trà Mai, Huyện Nam Trà My, Quảng Nam

QN

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN NGỌC LINH

Mã số thuế: 4001116639 - Đại diện pháp luật: HOÀNG NGỌC DUY

Địa chỉ: Thôn 1, Xã Trà Nam, Huyện Nam Trà My, Quảng Nam

QN

CÔNG TY TNHH HẢI LONG THƯƠNG

Mã số thuế: 4001115385 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hồng Thương

Địa chỉ: Thôn 3, Xã Trà Cang, Huyện Nam Trà My, Quảng Nam

QN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ XUÂN HIỀN

Mã số thuế: 4001115515 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Hiền

Địa chỉ: Thôn 2, Xã Trà Mai, Huyện Nam Trà My, Quảng Nam

QN

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DƯỢC LIỆU QUẢNG NAM

Mã số thuế: 4001115635 - Đại diện pháp luật: Phạm Bá Thắng

Địa chỉ: Thôn 4, Xã Trà Tập, Huyện Nam Trà My, Quảng Nam

QN

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG NGỌC LINH

Mã số thuế: 4001114303 - Đại diện pháp luật: TRƯƠNG QUỐC VIỆT

Địa chỉ: Thôn 1, Xã Trà Mai, Huyện Nam Trà My, Quảng Nam

QN

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TRỰC HUY

Mã số thuế: 0401370914-001 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Trực

Địa chỉ: Thôn 2, Xã Trà Mai, Huyện Nam Trà My, Quảng Nam

QN

CÔNG TY TNHH MTV HUỲNH SÂM

Mã số thuế: 4001111408 - Đại diện pháp luật: NGUYỄN THỊ HUỲNH

Địa chỉ: Thôn 1, Xã Trà Mai, Huyện Nam Trà My, Quảng Nam

QN

BAN QUẢN LÝ KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN NGỌC LINH

Mã số thuế: 4001110394 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Hoan

Địa chỉ: Thôn 1, Xã Trà Mai, Huyện Nam Trà My, Quảng Nam

QN

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG NHẬT MINH QUANG

Mã số thuế: 4001109695 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Thu Hà

Địa chỉ: Thôn 1, Xã Trà Mai, Huyện Nam Trà My, Quảng Nam

QN

PHÒNG Y TẾ HUYỆN NAM TRÀ MY

Mã số thuế: 4001107017 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tiến Lẫm

Địa chỉ: Thôn 2, Xã Trà Mai, Huyện Nam Trà My, Quảng Nam

QN

CÔNG TY TNHH SÂM TRÀ LINH

Mã số thuế: 4001106292 - Đại diện pháp luật: Lương Tấn Oanh

Địa chỉ: Thôn 3, Xã Trà Linh, Huyện Nam Trà My, Quảng Nam

QN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG NGUYỄN ĐÔNG

Mã số thuế: 4001106101 - Đại diện pháp luật: NGUYỄN HỒNG ĐÔNG

Địa chỉ: Thôn 1, Xã Trà Mai, Huyện Nam Trà My, Quảng Nam

QN

BAN QUẢN LÝ CHỢ TRUNG TÂM HUYỆN NAM TRÀ MY

Mã số thuế: 4001102604 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Sáu

Địa chỉ: Thôn 2, Xã Trà Mai, Huyện Nam Trà My, Quảng Nam

QN

CÔNG TY TNHH MÔÊT THA�NH VIÊN LÔÊC SÂM

Mã số thuế: 4001094054 - Đại diện pháp luật: Phan Minh Hu�Ng

Địa chỉ: Thôn 2, Xã Trà Linh, Huyện Nam Trà My, Quảng Nam

QN

VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI CTMTQGXDNTM HUYỆN NAM TRÀ MY

Mã số thuế: 4001094657 - Đại diện pháp luật: Bùi Trọng Bình

Địa chỉ: Thôn 2, Xã Trà Mai, Huyện Nam Trà My, Quảng Nam

QN

CÔNG TY TNHH MÔÊT THA�NH VIÊN XÂY DƯÊNG THUYÊ�T PHU� SY�

Mã số thuế: 4001093942 - Đại diện pháp luật: Lê Trươ�Ng Thuyê�T

Địa chỉ: Thôn 1, Xã Trà Vinh, Huyện Nam Trà My, Quảng Nam

QN

TRƯỜNG PTDTBT TIỂU HỌC VÀ THCS LONG TÚC

Mã số thuế: 4001093607 - Đại diện pháp luật: Kiều Thị Thanh Thuyết

Địa chỉ: Thôn 5, Xã Trà Nam, Huyện Nam Trà My, Quảng Nam

QN

TRƯỜNG MẪU GIÁO HỌA MY

Mã số thuế: 4001093484 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Huệ

Địa chỉ: Thôn 1, Xã Trà Vân, Huyện Nam Trà My, Quảng Nam

QN

CÔNG TY TNHH ĐÂ�U TƯ VA� PHA�T TRIÊ�N SÂM TRU�C TRA� LINH

Mã số thuế: 4001091751 - Đại diện pháp luật: Bu�I Châu Trươ�Ng ThoÊ

Địa chỉ: Thôn 2, Xã Trà Linh, Huyện Nam Trà My, Quảng Nam

QN

TRƯỜNG MẪU GIÁO TRÀ LINH

Mã số thuế: 4001092339 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thu Hà

Địa chỉ: Thôn 1, Trà Linh, Xã Trà Linh, Huyện Nam Trà My, Quảng Nam

QN

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN NƯỚC BƯƠU

Mã số thuế: 4001090998 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Dũng

Địa chỉ: Thôn 7, Xã Trà Cang, Huyện Nam Trà My, Quảng Nam

QN

Ban Quản lý dự án giảm nghèo KVTN huyện Nam Trà My

Mã số thuế: 4001089110 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thế Phước

Địa chỉ: Thôn 2, Xã Trà Mai, Huyện Nam Trà My, Quảng Nam

QN

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Tư Vấn & Xây Dựng Bình An Phú

Mã số thuế: 4001085388 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tấn Lễ

Địa chỉ: Thôn 1, Xã Trà Mai, Huyện Nam Trà My, Quảng Nam

QN

CôNG TY TNHH THàNH TâM QUảNG NAM

Mã số thuế: 4001088438 - Đại diện pháp luật: Ninh Trung Thành

Địa chỉ: Thôn 2, Xã Trà Mai, Huyện Nam Trà My, Quảng Nam