Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Huyện Nam Trà My

PHÒNG Y TẾ HUYỆN NAM TRÀ MY

Mã số thuế: PHÒNG Y TẾ HUYỆN NAM TRÀ MY - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tiến Lẫm
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Trà Mai, Huyện Nam Trà My, Tỉnh Quảng Nam

CÔNG TY TNHH SÂM TRÀ LINH

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH SÂM TRÀ LINH - Đại diện pháp luật: Lương Tấn Oanh
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Trà Linh, Huyện Nam Trà My, Tỉnh Quảng Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG NGUYỄN ĐÔNG

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG NGUYỄN ĐÔNG - Đại diện pháp luật: NGUYỄN HỒNG ĐÔNG
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Trà Mai, Huyện Nam Trà My, Tỉnh Quảng Nam

BAN QUẢN LÝ CHỢ TRUNG TÂM HUYỆN NAM TRÀ MY

Mã số thuế: BAN QUẢN LÝ CHỢ TRUNG TÂM HUYỆN NAM TRÀ MY - Đại diện pháp luật: Trần Thị Sáu
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Trà Mai, Huyện Nam Trà My, Tỉnh Quảng Nam

CÔNG TY TNHH MÔÊT THA�NH VIÊN LÔÊC SÂM

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH MÔÊT THA�NH VIÊN LÔÊC SÂM - Đại diện pháp luật: Phan Minh Hu�Ng
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Trà Linh, Huyện Nam Trà My, Tỉnh Quảng Nam

VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI CTMTQGXDNTM HUYỆN NAM TRÀ MY

Mã số thuế: VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI CTMTQGXDNTM HUYỆN NAM TRÀ MY - Đại diện pháp luật: Bùi Trọng Bình
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Trà Mai, Huyện Nam Trà My, Tỉnh Quảng Nam

CÔNG TY TNHH MÔÊT THA�NH VIÊN XÂY DƯÊNG THUYÊ�T PHU� SY�

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH MÔÊT THA�NH VIÊN XÂY DƯÊNG THUYÊ�T PHU� SY� - Đại diện pháp luật: Lê Trươ�Ng Thuyê�T
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Trà Vinh, Huyện Nam Trà My, Tỉnh Quảng Nam

TRƯỜNG PTDTBT TIỂU HỌC VÀ THCS LONG TÚC

Mã số thuế: TRƯỜNG PTDTBT TIỂU HỌC VÀ THCS LONG TÚC - Đại diện pháp luật: Kiều Thị Thanh Thuyết
Địa chỉ: Thôn 5, Xã Trà Nam, Huyện Nam Trà My, Tỉnh Quảng Nam

TRƯỜNG MẪU GIÁO HỌA MY

Mã số thuế: TRƯỜNG MẪU GIÁO HỌA MY - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Huệ
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Trà Vân, Huyện Nam Trà My, Tỉnh Quảng Nam

CÔNG TY TNHH ĐÂ�U TƯ VA� PHA�T TRIÊ�N SÂM TRU�C TRA� LINH

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH ĐÂ�U TƯ VA� PHA�T TRIÊ�N SÂM TRU�C TRA� LINH - Đại diện pháp luật: Bu�I Châu Trươ�Ng ThoÊ
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Trà Linh, Huyện Nam Trà My, Tỉnh Quảng Nam

TRƯỜNG MẪU GIÁO TRÀ LINH

Mã số thuế: TRƯỜNG MẪU GIÁO TRÀ LINH - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thu Hà
Địa chỉ: Thôn 1, Trà Linh, Xã Trà Linh, Huyện Nam Trà My, Tỉnh Quảng Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN NƯỚC BƯƠU

Mã số thuế: CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN NƯỚC BƯƠU - Đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Dũng
Địa chỉ: Thôn 7, Xã Trà Cang, Huyện Nam Trà My, Tỉnh Quảng Nam

Ban Quản lý dự án giảm nghèo KVTN huyện Nam Trà My

Mã số thuế: Ban Quản lý dự án giảm nghèo KVTN huyện Nam Trà My - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thế Phước
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Trà Mai, Huyện Nam Trà My, Tỉnh Quảng Nam

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Tư Vấn & Xây Dựng Bình An Phú

Mã số thuế: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Tư Vấn & Xây Dựng Bình An Phú - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tấn Lễ
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Trà Mai, Huyện Nam Trà My, Tỉnh Quảng Nam

CôNG TY TNHH THàNH TâM QUảNG NAM

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THàNH TâM QUảNG NAM - Đại diện pháp luật: Ninh Trung Thành
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Trà Mai, Huyện Nam Trà My, Tỉnh Quảng Nam

CôNG TY TNHH DượC LIệU SâM NGọC LINH VIệT NAM

Mã số thuế: CôNG TY TNHH DượC LIệU SâM NGọC LINH VIệT NAM - Đại diện pháp luật: Trịnh Xuân Thắng
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Trà Mai, Huyện Nam Trà My, Tỉnh Quảng Nam

Trường Mẫu giáo Sơn Ca

Mã số thuế: Trường Mẫu giáo Sơn Ca - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Trà Don, Huyện Nam Trà My, Tỉnh Quảng Nam

Trung tâm phát triển quỹ đất

Mã số thuế: Trung tâm phát triển quỹ đất - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tấn Cung
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Trà Mai, Huyện Nam Trà My, Tỉnh Quảng Nam

PHòNG LAO ĐộNG THươNG BINH Và Xã HộI

Mã số thuế: PHòNG LAO ĐộNG THươNG BINH Và Xã HộI - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Trà Mai, Huyện Nam Trà My, Tỉnh Quảng Nam

Liên Đoàn Lao Động

Mã số thuế: Liên Đoàn Lao Động - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Phùng
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Trà Mai, Huyện Nam Trà My, Tỉnh Quảng Nam

Hội Cựu Chiến Binh

Mã số thuế: Hội Cựu Chiến Binh - Đại diện pháp luật: Hồ Thanh Biên
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Trà Mai, Huyện Nam Trà My, Tỉnh Quảng Nam

Trung Tâm Văn Hóa Thể Thao

Mã số thuế: Trung Tâm Văn Hóa Thể Thao - Đại diện pháp luật: Đoàn Ngọc Ba
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Trà Mai, Huyện Nam Trà My, Tỉnh Quảng Nam

Trung Tâm Bồi Dưỡng Chính Trị

Mã số thuế: Trung Tâm Bồi Dưỡng Chính Trị - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình An
Địa chỉ: Thôn I, xã Trà Mai,, Huyện Nam Trà My, Tỉnh Quảng Nam

Trường Mầm Non Hoa Mai

Mã số thuế: Trường Mầm Non Hoa Mai - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thanh Mỹ
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Trà Mai, Huyện Nam Trà My, Tỉnh Quảng Nam

Phòng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn

Mã số thuế: Phòng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn - Đại diện pháp luật: Võ Văn Tiến
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Trà Mai, Huyện Nam Trà My, Tỉnh Quảng Nam

Trung Tâm Dân Số Kế Hoạch Hoá Gia Đình

Mã số thuế: Trung Tâm Dân Số Kế Hoạch Hoá Gia Đình - Đại diện pháp luật: Hồ Thanh Bai
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Trà Mai, Huyện Nam Trà My, Tỉnh Quảng Nam

Trường Tiểu Học Kim Đồng

Mã số thuế: Trường Tiểu Học Kim Đồng - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hồng Thương
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Trà Mai, Huyện Nam Trà My, Tỉnh Quảng Nam

Hội Liên Hiệp Phụ Nữ

Mã số thuế: Hội Liên Hiệp Phụ Nữ - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Tuyết Thanh
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Trà Mai, Huyện Nam Trà My, Tỉnh Quảng Nam

Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo

Mã số thuế: Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trường Sinh
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Trà Mai, Huyện Nam Trà My, Tỉnh Quảng Nam

Viện Kiểm Sát Nhân Dân

Mã số thuế: Viện Kiểm Sát Nhân Dân - Đại diện pháp luật: Hồ Văn Quảng
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Trà Mai, Huyện Nam Trà My, Tỉnh Quảng Nam