Danh sách doanh nghiệp tại Huyện Bắc Trà My

Dưới đây là danh sách công ty, doanh nghiệp mới thành lập trên địa bàn Huyện Bắc Trà My, Quảng Nam.

Để xem các thông tin chi tiết như địa chỉ, số điện thoại, tên giám đốc, số lao động, tình trạng hoạt động... quý khách vui lòng nhấp vào một doanh nghiệp cụ thể trong danh sách.

Danh sách công ty tại Quảng Nam

QN

CÔNG TY TNHH HIỆP SÀI GÒN

Mã số thuế: 4001248297 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thụy Kiều

Địa chỉ: 16 Nguyễn Văn Linh, Thị trấn Trà My, Huyện Bắc Trà My, Quảng Nam

QN

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG ÂN NHÂN

Mã số thuế: 4001247039 - Đại diện pháp luật: Đặng Thị Danh

Địa chỉ: Tổ Trung Thị, Thị trấn Trà My, Huyện Bắc Trà My, Quảng Nam

QN

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG TESLA

Mã số thuế: 4001246589 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Hiệu

Địa chỉ: 165 Võ Nguyên Giáp, Thị trấn Trà My, Huyện Bắc Trà My, Quảng Nam

QN

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ MY NAM

Mã số thuế: 4001245994 - Đại diện pháp luật: Võ Văn Thành

Địa chỉ: 06 Nguyễn Thị Minh Khai, Thị trấn Trà My, Huyện Bắc Trà My, Quảng Nam

QN

CÔNG TY TNHH MTV TMDV NGỌC PHƯỚC TRÀ MY

Mã số thuế: 4001244077 - Đại diện pháp luật: Đinh Văn Hồng

Địa chỉ: Thôn 3, Xã Trà Tân, Huyện Bắc Trà My, Quảng Nam

QN

HỘI LHPN XÃ TRÀ TÂN

Mã số thuế: 4001238394 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thanh Thu

Địa chỉ: Thôn 1, Xã Trà Tân, Huyện Bắc Trà My, Quảng Nam

QN

HỢP TÁC XÃ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG LỘC THỊNH

Mã số thuế: 4001226222 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Dương Thi

Địa chỉ: Thôn 4, Xã Trà Bui, Huyện Bắc Trà My, Quảng Nam

QN

TRƯỜNG PTDTBT TH VÀ THCS TRÀ KA

Mã số thuế: 4001214241 - Đại diện pháp luật: Phan Duy Biên

Địa chỉ: Thôn 2, Xã Trà Ka, Huyện Bắc Trà My, Quảng Nam

QN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MINH ANH QUẢNG NAM

Mã số thuế: 4001205007 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Duy Khánh

Địa chỉ: 101 Chu Huy Mân, Thị trấn Trà My, Huyện Bắc Trà My, Quảng Nam

QN

TRUNG TÂM VĂN HÓA - THỂ THAO VÀ TRUYỀN THANH - TRUYỀN HÌNH HUYỆN BẮC TRÀ MY

Mã số thuế: 4001177504 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Bình

Địa chỉ: 03 Nguyễn Văn Linh, Thị trấn Trà My, Huyện Bắc Trà My, Quảng Nam

QN

HỢP TÁC XÃ NÔNG LÂM NGHIỆP TRÀ MY

Mã số thuế: 4001177039 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Phú

Địa chỉ: Thôn 1, Xã Trà Giang, Huyện Bắc Trà My, Quảng Nam

QN

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ-CCT BẮC TRÀ MY

Mã số thuế: 4001168588 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Bâng

Địa chỉ: 06 Nguyễn Văn Linh, Thị trấn Trà My, Huyện Bắc Trà My, Quảng Nam

QN

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT HUYỆN BẮC TRÀ MY

Mã số thuế: 4001159382 - Đại diện pháp luật: Đặng Công Tú

Địa chỉ: Số 02 Hùng Vương, Thị trấn Trà My, Huyện Bắc Trà My, Quảng Nam

QN

CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT - XÂY DỰNG - THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRÀ MY

Mã số thuế: 4001120755 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Huy

Địa chỉ: Tổ Đồng Trường 1, Thị trấn Trà My, Huyện Bắc Trà My, Quảng Nam

QN

HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ NÔNG - LÂM NGHIỆP NHÂN NGHĨA

Mã số thuế: 4001120699 - Đại diện pháp luật: Lê Duy Dũng

Địa chỉ: Thôn 1, Xã Trà Tân, Huyện Bắc Trà My, Quảng Nam

QN

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP VẠN AN

Mã số thuế: 4001119414 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Ngọt

Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Trỗi, tổ Minh Đông, Thị Trấn Trà My, Huyện Bắc Trà My, Quảng Nam

QN

BƯU ĐIỆN HUYỆN BẮC TRÀ MY - BƯU ĐIỆN TỈNH QUẢNG NAM

Mã số thuế: 4000479220-010 - Đại diện pháp luật: Đỗ Đức Hải

Địa chỉ: Nguyễn Văn Linh, Thị trấn Trà My, Huyện Bắc Trà My, Quảng Nam

QN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH THÀNH ĐẠT

Mã số thuế: 4001116928 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tuấn Bắc

Địa chỉ: Số 148 Võ Nguyên Giáp, Thị trấn Trà My, Huyện Bắc Trà My, Quảng Nam

QN

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KHOÁNG SẢN THÀNH NAM

Mã số thuế: 4001111052 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Thông

Địa chỉ: 220 Hùng Vương, Thị trấn Trà My, Huyện Bắc Trà My, Quảng Nam

QN

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG - THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐỨC HẠNH

Mã số thuế: 4001107916 - Đại diện pháp luật: Mai Văn Hạnh

Địa chỉ: Tổ Trung Thị, Thị trấn Trà My, Huyện Bắc Trà My, Quảng Nam

QN

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐĂKNE TẠI QUẢNG NAM

Mã số thuế: 6101177237-001 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Quân

Địa chỉ: Thôn 2, Xã Trà Giác, Huyện Bắc Trà My, Quảng Nam

QN

HỢP TÁC XÃ NÔNG LÂM CÔNG NGHIỆP THIÊN VẠN ĐỨC

Mã số thuế: 4001100004 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Tài

Địa chỉ: QL40B Thôn 5, Xã Trà Giác, Huyện Bắc Trà My, Quảng Nam

QN

BAN QUẢN LÝ CHỢ BẮC TRÀ MY

Mã số thuế: 4001091889 - Đại diện pháp luật: Bùi Ngọc Nên

Địa chỉ: Đồng Trường 2, Thị trấn Trà My, Huyện Bắc Trà My, Quảng Nam

QN

NHÀ KHÁCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BẮC TRÀ MY

Mã số thuế: 4001091487 - Đại diện pháp luật: Lê Nho Triều

Địa chỉ: 09 Nguyễn Văn Linh, Thị trấn Trà My, Huyện Bắc Trà My, Quảng Nam

QN

Ban Quản Lý Khai Thác Quỹ Đất

Mã số thuế: 4001087628 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Thông

Địa chỉ: Đồng Bàu, Thị trấn Trà My, Huyện Bắc Trà My, Quảng Nam

QN

Trường Mầm Non Vàng Anh

Mã số thuế: 4001087201 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thu Hồng

Địa chỉ: Dương Hòa, Xã Trà Sơn, Huyện Bắc Trà My, Quảng Nam

QN

Công Ty TNHH MôÊT Tha�Nh Viên Xây DưÊNg Thương MaÊI Va� DiÊCh VuÊ HâÊU Trung Hiê�U

Mã số thuế: 4001085684 - Đại diện pháp luật: Lê Trung HâÊU

Địa chỉ: Thôn Lâm Bi�nh Phương, Xã Trà Sơn, Huyện Bắc Trà My, Quảng Nam

QN

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Xây Dựng Quảng Việt

Mã số thuế: 4001083503 - Đại diện pháp luật: Đỗ Hồng Tấn

Địa chỉ: 09 Nguyễn Mỹ, Thị trấn Trà My, Huyện Bắc Trà My, Quảng Nam

QN

Công Ty TNHH Một Thành Viên Kinh Doanh Vận Tải Bình Minh

Mã số thuế: 4001080076 - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Thanh Nguyệt

Địa chỉ: 62 Võ Nguyên Giáp, Tổ Đồng Bộ, Thị trấn Trà My, Huyện Bắc Trà My, Quảng Nam

QN

Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Huyện Bắc Trà My

Mã số thuế: 4001078856 - Đại diện pháp luật: Đinh Thị Hồng Thủy

Địa chỉ: 09 Hùng Vương, Thị trấn Trà My, Huyện Bắc Trà My, Quảng Nam