Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Huyện Bắc Trà My

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KHOÁNG SẢN THÀNH NAM

Mã số thuế: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KHOÁNG SẢN THÀNH NAM - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Thông
Địa chỉ: 220 Hùng Vương, Thị trấn Trà My, Huyện Bắc Trà My, Tỉnh Quảng Nam

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG - THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐỨC HẠNH

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG - THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐỨC HẠNH - Đại diện pháp luật: Mai Văn Hạnh
Địa chỉ: Tổ Trung Thị, Thị trấn Trà My, Huyện Bắc Trà My, Tỉnh Quảng Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐĂKNE TẠI QUẢNG NAM

Mã số thuế: CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐĂKNE TẠI QUẢNG NAM - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Quân
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Trà Giác, Huyện Bắc Trà My, Tỉnh Quảng Nam

HỢP TÁC XÃ NÔNG LÂM CÔNG NGHIỆP THIÊN VẠN ĐỨC

Mã số thuế: HỢP TÁC XÃ NÔNG LÂM CÔNG NGHIỆP THIÊN VẠN ĐỨC - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Tài
Địa chỉ: QL40B Thôn 5, Xã Trà Giác, Huyện Bắc Trà My, Tỉnh Quảng Nam

BAN QUẢN LÝ CHỢ BẮC TRÀ MY

Mã số thuế: BAN QUẢN LÝ CHỢ BẮC TRÀ MY - Đại diện pháp luật: Bùi Ngọc Nên
Địa chỉ: Đồng Trường 2, Thị trấn Trà My, Huyện Bắc Trà My, Tỉnh Quảng Nam

NHÀ KHÁCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BẮC TRÀ MY

Mã số thuế: NHÀ KHÁCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BẮC TRÀ MY - Đại diện pháp luật: Lê Nho Triều
Địa chỉ: 09 Nguyễn Văn Linh, Thị trấn Trà My, Huyện Bắc Trà My, Tỉnh Quảng Nam

Ban Quản Lý Khai Thác Quỹ Đất

Mã số thuế: Ban Quản Lý Khai Thác Quỹ Đất - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Thông
Địa chỉ: Đồng Bàu, Thị trấn Trà My, Huyện Bắc Trà My, Tỉnh Quảng Nam

Trường Mầm Non Vàng Anh

Mã số thuế: Trường Mầm Non Vàng Anh - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thu Hồng
Địa chỉ: Dương Hòa, Xã Trà Sơn, Huyện Bắc Trà My, Tỉnh Quảng Nam

Công Ty TNHH MôÊT Tha�Nh Viên Xây DưÊNg Thương MaÊI Va� DiÊCh VuÊ HâÊU Trung Hiê�U

Mã số thuế: Công Ty TNHH MôÊT Tha�Nh Viên Xây DưÊNg Thương MaÊI Va� DiÊCh VuÊ HâÊU Trung Hiê�U - Đại diện pháp luật: Lê Trung HâÊU
Địa chỉ: Thôn Lâm Bi�nh Phương, Xã Trà Sơn, Huyện Bắc Trà My, Tỉnh Quảng Nam

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Xây Dựng Quảng Việt

Mã số thuế: Công Ty TNHH Đầu Tư Và Xây Dựng Quảng Việt - Đại diện pháp luật: Đỗ Hồng Tấn
Địa chỉ: 09 Nguyễn Mỹ, Thị trấn Trà My, Huyện Bắc Trà My, Tỉnh Quảng Nam

Công Ty TNHH Một Thành Viên Kinh Doanh Vận Tải Bình Minh

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Kinh Doanh Vận Tải Bình Minh - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Thanh Nguyệt
Địa chỉ: 62 Võ Nguyên Giáp, Tổ Đồng Bộ, Thị trấn Trà My, Huyện Bắc Trà My, Tỉnh Quảng Nam

Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Huyện Bắc Trà My

Mã số thuế: Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Huyện Bắc Trà My - Đại diện pháp luật: Đinh Thị Hồng Thủy
Địa chỉ: 09 Hùng Vương, Thị trấn Trà My, Huyện Bắc Trà My, Tỉnh Quảng Nam

Công Ty TNHH Một Thành Viên Kinh Doanh Xăng Dầu Trà My

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Kinh Doanh Xăng Dầu Trà My - Đại diện pháp luật: Dương Thị Thanh Huyền
Địa chỉ: Tổ Đồng Trường 2, Thị trấn Trà My, Huyện Bắc Trà My, Tỉnh Quảng Nam

Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Thành Đạt

Mã số thuế: Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Thành Đạt - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Thương
Địa chỉ: Thôn Mậu Long, Xã Trà Sơn, Huyện Bắc Trà My, Tỉnh Quảng Nam

Công Ty TNHH Dịch Vụ Tổng Hợp Sơn Lâm

Mã số thuế: Công Ty TNHH Dịch Vụ Tổng Hợp Sơn Lâm - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Dương Bình, Xã Trà Dương, Huyện Bắc Trà My, Tỉnh Quảng Nam

Công Ty TNHH Một Thành Viên Vận Tải Và Xây Dựng Khánh Thư

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Vận Tải Và Xây Dựng Khánh Thư - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tùng Khánh
Địa chỉ: Thôn Dương Trung, Xã Trà Dương, Huyện Bắc Trà My, Tỉnh Quảng Nam

Trường Mẫu Giáo Tuổi Thơ

Mã số thuế: Trường Mẫu Giáo Tuổi Thơ - Đại diện pháp luật: Trịnh Thị Bạch Sương
Địa chỉ: Thôn 4, Thị trấn Trà My, Huyện Bắc Trà My, Tỉnh Quảng Nam

Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi

Mã số thuế: Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi - Đại diện pháp luật: Trần Đình Sửu
Địa chỉ: , Xã Trà Sơn, Huyện Bắc Trà My, Tỉnh Quảng Nam

Trường Mẫu giáo Sơn Ca

Mã số thuế: Trường Mẫu giáo Sơn Ca - Đại diện pháp luật: Nguyễn thị Xuân Hoà
Địa chỉ: Thôn Phương Đông, Xã Trà Đông, Huyện Bắc Trà My, Tỉnh Quảng Nam

Trường Tiểu Học Lê Văn Tám

Mã số thuế: Trường Tiểu Học Lê Văn Tám - Đại diện pháp luật: Nguyễn Phú Cường
Địa chỉ: Thôn I, Xã Trà Giang, Huyện Bắc Trà My, Tỉnh Quảng Nam

Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai

Mã số thuế: Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Bích Huệ
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Trà Đốc, Huyện Bắc Trà My, Tỉnh Quảng Nam

Trường Tiểu học Kim Đồng

Mã số thuế: Trường Tiểu học Kim Đồng - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Minh Huề
Địa chỉ: Thị trấn Trà My,, Huyện Bắc Trà My, Tỉnh Quảng Nam

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Mã số thuế: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Đại diện pháp luật: Nguyễn Nhuần
Địa chỉ: Thị trấn Trà My,, Huyện Bắc Trà My, Tỉnh Quảng Nam

Trường THCS Nguyễn Du

Mã số thuế: Trường THCS Nguyễn Du - Đại diện pháp luật: Lê Minh Hiệp
Địa chỉ: Thị trấn Trà My,, Huyện Bắc Trà My, Tỉnh Quảng Nam

Phòng Tài chính - Kế hoạch

Mã số thuế: Phòng Tài chính - Kế hoạch - Đại diện pháp luật: Huỳnh Ngọc Thiệu
Địa chỉ: Thị trấn Trà My,, Huyện Bắc Trà My, Tỉnh Quảng Nam

Trung tâm Văn hoá-Thông tin - Thể Thao

Mã số thuế: Trung tâm Văn hoá-Thông tin - Thể Thao - Đại diện pháp luật: Trương Quang Phổ
Địa chỉ: Thị trấn Trà My,, Huyện Bắc Trà My, Tỉnh Quảng Nam

Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất

Mã số thuế: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất - Đại diện pháp luật: Phạm Minh Tài
Địa chỉ: Thị trấn Trà My,, Huyện Bắc Trà My, Tỉnh Quảng Nam

Trung tâm Dân số - Kế hoạch hoá gia đình

Mã số thuế: Trung tâm Dân số - Kế hoạch hoá gia đình - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Minh Đoàn
Địa chỉ: Thị trấn Trà My,, Huyện Bắc Trà My, Tỉnh Quảng Nam

Huyện Đoàn Bắc Trà My

Mã số thuế: Huyện Đoàn Bắc Trà My - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Minh Kha
Địa chỉ: 09 Hùng Vương, Thị trấn Trà My, Huyện Bắc Trà My, Tỉnh Quảng Nam

Trường Tiểu Học Lê Quý Đôn

Mã số thuế: Trường Tiểu Học Lê Quý Đôn - Đại diện pháp luật: Cao Bá Vinh
Địa chỉ: Thôn Phương Đông, Xã Trà Đông, Huyện Bắc Trà My, Tỉnh Quảng Nam