Các doanh nghiệp tại Sóc Trăng
ST

CÔNG TY TNHH NUÔI TRỒNG THỦY SẢN MINH ĐÔNG

Mã số thuế: 2200779323 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thùy Dung

Địa chỉ: Số 31 ấp Mỹ Thanh,, Xã Vĩnh Hải, Thị Xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng

ST

CÔNG TY TNHH MTV NGUYỄN NGỌC TÂN

Mã số thuế: 2200779147 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Tân

Địa chỉ: Số 653 Mạc Đỉnh Chi, Khóm 5,, Phường 4, Thành phố Sóc Trăng, Sóc Trăng

ST

CÔNG TY TNHH TM XD NGUYỄN CÔNG

Mã số thuế: 2200779115 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Công

Địa chỉ: Số 48 Đường B, KDC Minh Châu,, Phường 7, Thành phố Sóc Trăng, Sóc Trăng

ST

CÔNG TY TNHH TM - DV DN PAINT

Mã số thuế: 2200779122 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Trọng Nghĩa

Địa chỉ: Số 46 ấp Cái Xe,, Xã Tân Thạnh, Huyện Long Phú, Sóc Trăng

ST

CÔNG TY TNHH TM XD NCD

Mã số thuế: 2200779098 - Đại diện pháp luật: Phạm Thành Minh

Địa chỉ: Số 107/15 ấp Chợ Cũ, Thị trấn Mỹ Xuyên, Huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng

ST

C�NG TY TNHH 69S

Mã số thuế: 2200778778 - Đại diện pháp luật: Nguy�n Th� Tuy�t Nhung

Địa chỉ: S� 69 Nguy�n V�n Th�m,, Phường 3, Thành phố Sóc Trăng, Sóc Trăng

ST

C�NG TY TNHH X�NG D�U NH� H�NG PH�N

Mã số thuế: 2200779066 - Đại diện pháp luật: Hu�nh M�c Linh

Địa chỉ: S� 421 Qu�c l� 1A, �p ��o Vi�n,, Xã Thạnh Quới, Huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng

ST

CÔNG TY TNHH TM XD PHÚ TOÀN

Mã số thuế: 2200779002 - Đại diện pháp luật: Quách Dũng Toàn

Địa chỉ: Số 46 Ngô Quyền, Phường 1, Thành phố Sóc Trăng, Sóc Trăng

ST

CÔNG TY TNHH MTV CƠ KHÍ - XÂY DỰNG ĐÔ THỊ SÓC TRĂNG

Mã số thuế: 2200779027 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Công

Địa chỉ: Số 17 Nguyễn Văn Trổi, Phường 1, Thành phố Sóc Trăng, Sóc Trăng

ST

CÔNG TY TNHH MTV THIÊN HẠ

Mã số thuế: 2200779034 - Đại diện pháp luật: Phạm Lâm Hào

Địa chỉ: Số 5A Đặng Văn Viễn, Khóm 1, Phường 8, Thành phố Sóc Trăng, Sóc Trăng

ST

CÔNG TY TNHH TM XD THUẬN PHÁT

Mã số thuế: 2200778792 - Đại diện pháp luật: Trần Thiện Đức

Địa chỉ: 99A Quốc Lộ 1A, ấp Tâm Thọ, Xã Đại Tâm, Huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng

ST

C�NG TY TNHH MTV TRANG TR� N�I TH�T ANH TH�

Mã số thuế: 2200778922 - Đại diện pháp luật: L� V� Phi

Địa chỉ: S� 585 Tr�n H�ng ��o,, Phường 3, Thành phố Sóc Trăng, Sóc Trăng

ST

CÔNG TY TNHH THỦY SẢN NGỌC SƯƠNG

Mã số thuế: 2200778898 - Đại diện pháp luật: Lê Phước Xuân

Địa chỉ: Số 24 Đường D13, Khu dân cư Minh Châu,, Phường 7, Thành phố Sóc Trăng, Sóc Trăng

ST

CÔNG TY TNHH TM XD TRUNG TIẾN

Mã số thuế: 2200778859 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Trung Tiến

Địa chỉ: Số 66 Đường B, KDC Minh Châu,, Phường 7, Thành phố Sóc Trăng, Sóc Trăng

ST

CÔNG TY TNHH TM XD THANH TÂM

Mã số thuế: 2200778841 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Thanh Tâm

Địa chỉ: Số 72 Đường B, KDC Minh Châu,, Phường 7, Thành phố Sóc Trăng, Sóc Trăng

ST

CÔNG TY TNHH TM XD BÍCH NGÂN

Mã số thuế: 2200778866 - Đại diện pháp luật: Phan Bích Ngân

Địa chỉ: Số 48 Đường B, KDC Minh Châu, Phường 7, Thành phố Sóc Trăng, Sóc Trăng

ST

CÔNG TY TNHH THÁI TUẤN TÂM PHÁT

Mã số thuế: 2200778591 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hoàng Chơn

Địa chỉ: Thửa đất số 52, Tờ bản đồ số 17, ấp Trà Quýt,, Thị trấn Châu Thành, Huyện Châu Thành, Sóc Trăng

ST

CÔNG TY CỔ PHẦN SABACO

Mã số thuế: 2200778577 - Đại diện pháp luật: Cao Thanh Nhanh

Địa chỉ: Số 97, Quốc lộ Nam Sông Hậu, ấp Lợi Đức,, Xã Long Đức, Huyện Long Phú, Sóc Trăng

ST

CÔNG TY TNHH QUỐC KIỆT

Mã số thuế: 2200778496 - Đại diện pháp luật: Trương Quốc Kiệt

Địa chỉ: Số 208/2 Nam Sông Hậu, ấp Mỹ Thuận,, Xã Nhơn Mỹ, Huyện Kế Sách, Sóc Trăng

ST

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ T-VIE

Mã số thuế: 2200778471 - Đại diện pháp luật: Lê Nguyễn Thanh Duyên

Địa chỉ: Số 494, Đường Quốc Lộ 1A,, Phường 2, Thành phố Sóc Trăng, Sóc Trăng