Các doanh nghiệp tại Quảng Nam
QN

CHI CỤC THUẾ KHU VỰC ĐÔNG GIANG - TÂY GIANG

Mã số thuế: 4001191604 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Viết Tùng

Địa chỉ: Thôn Gừng,, Thị trấn P Rao, Huyện Đông Giang, Quảng Nam

QN

CÔNG TY TNHH Y LỰC DOOR

Mã số thuế: 4001191322 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Y

Địa chỉ: Tổ 8, Thôn Tây Sơn Đông,, Xã Duy Hải, Huyện Duy Xuyên, Quảng Nam

QN

CÔNG TY CỔ PHẦN VCL CHU LAI

Mã số thuế: 4001191481 - Đại diện pháp luật: Phạm Hà

Địa chỉ: Tổ 8, Khối 1,, Thị trấn Núi Thành, Huyện Núi Thành, Quảng Nam

QN

CÔNG TY TNHH NEW PHÚC TÙNG ANH

Mã số thuế: 4001191467 - Đại diện pháp luật: Đỗ Tuấn Dũng

Địa chỉ: 47 Đỗ Đăng Tuyển,, Phường Cẩm Châu, Thành phố Hội An, Quảng Nam

QN

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐẠI HỒNG

Mã số thuế: 4001191347 - Đại diện pháp luật: NGUYễN NGọC TRUNG

Địa chỉ: Thôn Phước Lâm,, Xã Đại Hồng, Huyện Đại Lộc, Quảng Nam

QN

CHI CỤC THUẾ KHU VỰC QUẾ SƠN - NÔNG SƠN - HIỆP ĐỨC

Mã số thuế: 4001191403 - Đại diện pháp luật: Lâm Văn Hy

Địa chỉ: Đường Lê Duẩn, Thị trấn Đông Phú, Huyện Quế Sơn, Quảng Nam

QN

CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO LONG SOLAR ENERGY QUẢNG NAM

Mã số thuế: 4001191160 - Đại diện pháp luật: Trương Minh Phước

Địa chỉ: 23 Đỗ Đăng Tuyển,, Phường Tân Thạnh, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam

QN

HỢP TÁC XÃ NẤM ĐẤT QUẢNG

Mã số thuế: 4001191234 - Đại diện pháp luật: Lê Ngộ

Địa chỉ: Số 65, đường Duy Tân, tổ 15,, Thị trấn Hà Lam, Huyện Thăng Bình, Quảng Nam

QN

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN HỖ TRỢ KỸ NĂNG QUỐC TẾ

Mã số thuế: 4001191040 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Tân

Địa chỉ: 80 Nguyễn Dục,, Phường An Mỹ, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam

QN

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM TUYẾN TÂM

Mã số thuế: 4001191153 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Tuyến

Địa chỉ: Tổ 7, Thôn Ngọc Bích,, Xã Tam Ngọc, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam

QN

CÔNG TY CỔ PHẦN AHASA

Mã số thuế: 4001191033 - Đại diện pháp luật: Hồ Văn Tây

Địa chỉ: Tổ 8, Thôn Bình Tịnh,, Xã Bình Minh, Huyện Thăng Bình, Quảng Nam

QN

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP XUYÊN TÂY

Mã số thuế: 4001191139 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Lin

Địa chỉ: KP Xuyên Tây,, Thị trấn Nam Phước, Huyện Duy Xuyên, Quảng Nam

QN

CÔNG TY TNHH Q VILLA

Mã số thuế: 4001191065 - Đại diện pháp luật: Ngô Quốc

Địa chỉ: 67 Nguyễn Phúc Tần,, Phường Minh An, Thành phố Hội An, Quảng Nam

QN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG KIN

Mã số thuế: 4001190953 - Đại diện pháp luật: Đỗ Tấn Vũ

Địa chỉ: Tổ 12, Khối phố Hà My Trung,, Phường Điện Dương, Thị Xã Điện Bàn, Quảng Nam

QN

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG HD ONE

Mã số thuế: 4001190872 - Đại diện pháp luật: Hoàng Duy

Địa chỉ: 104 Nguyễn Đức Trung,, Phường An Phú, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam

QN

CÔNG TY TNHH PAPAYAHOUSE AN BÀNG

Mã số thuế: 4001190248 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Trung

Địa chỉ: Tổ 3 Khối Tân Thành,, Phường Cẩm An, Thành phố Hội An, Quảng Nam

QN

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG NHẬT MINH QUẢNG NAM

Mã số thuế: 4001190720 - Đại diện pháp luật: Bùi Thị Nhung

Địa chỉ: Tổ 17, Khối Phong Hòa,, Phường Sơn Phong, Thành phố Hội An, Quảng Nam

QN

CÔNG TY TNHH DŨNG XUÂN KING

Mã số thuế: 4001190632 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Dũng

Địa chỉ: Tổ 8, Khối Phố Hà My Đông B,, Phường Điện Dương, Thị Xã Điện Bàn, Quảng Nam

QN

CÔNG TY TNHH SNAPSTAY HỘI AN

Mã số thuế: 4001190294 - Đại diện pháp luật: Đỗ Thị Thanh Huyền

Địa chỉ: 16 Thái Phiên,, Phường Cẩm Phô, Thành phố Hội An, Quảng Nam

QN

CÔNG TY TNHH UTCONTS

Mã số thuế: 4001190618 - Đại diện pháp luật: Trần Viết Tuân

Địa chỉ: Thôn Tây Sơn Tây,, Xã Duy Hải, Huyện Duy Xuyên, Quảng Nam