Các doanh nghiệp tại Đà Nẵng
ĐN

C�NG TY TNHH V�N T�I V� X�Y D�NG HO�N ��I TH�NH

Mã số thuế: 0402109624 - Đại diện pháp luật: N�ng V�n Thao

Địa chỉ: L� 302 ���ng Tr��ng S�n,, Phường Hoà Thọ Tây, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng

ĐN

C�NG TY TNHH TM & DV T�NG H�P MINH ANH PH�T

Mã số thuế: 0402109631 - Đại diện pháp luật: Mai H�ng T�m

Địa chỉ: Th�a ��t s� 2, t� b�n �� s� 48, ���ng �inh Th� H�a,, Phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng

ĐN

C�NG TY TNHH M�T TH�NH VI�N TH��NG M�I D�CH V� HKS

Mã số thuế: 0402109649 - Đại diện pháp luật: Ng� Th� Mai

Địa chỉ: 23 Ung V�n Khi�m,, Phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

ĐN

C�NG TY TNHH KINH DOANH T�NG H�P ANH KHANG

Mã số thuế: 0402109656 - Đại diện pháp luật: L� Th� Ho�ng Oanh

Địa chỉ: 70 Nguy�n Huy T��ng,, Phường Hoà Minh, Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng

ĐN

C�NG TY TNHH GI�I PH�P PH�N M�M C�NG NGH� IDATA

Mã số thuế: 0402109663 - Đại diện pháp luật: Ki�u Duy Ph�c

Địa chỉ: K457/61 T�n ��c Th�ng,, Phường Hoà Khánh Nam, Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng

ĐN

C�NG TY TNHH C�NG NGH� KH�NG D�Y HATHA

Mã số thuế: 0402109670 - Đại diện pháp luật: Phan Th� Qu�nh H�

Địa chỉ: K02/H08/01 Phan H�nh S�n,, Phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

ĐN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ HÂN PHI

Mã số thuế: 0402109688 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Long

Địa chỉ: 686 Đường 2/9,, Phường Hoà Cường Nam, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

ĐN

CÔNG TY TNHH OLIVIA'S PRIME STEAKHOUSE

Mã số thuế: 0402109695 - Đại diện pháp luật: Hồ Thanh Thanh

Địa chỉ: 505 Trần Hưng Đạo,, Phường An Hải Tây, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng

ĐN

CÔNG TY TNHH TM & DV AN THIÊN BẢO

Mã số thuế: 0402109529 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Tố Trinh

Địa chỉ: 19 Bùi Chát,, Phường Hoà Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng

ĐN

CÔNG TY TNHH THIÊN NIÊN VIỆT

Mã số thuế: 0402109575 - Đại diện pháp luật: Cao Hoàng Đức

Địa chỉ: 73/6 Mẹ Suốt,, Phường Hoà Khánh Nam, Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng

ĐN

CÔNG TY TNHH QUẢN TRỊ ĐẦU TƯ XAVIA

Mã số thuế: 0402109582 - Đại diện pháp luật: Hồ Thị Hương

Địa chỉ: Tầng 9 Tòa nhà PV Bank, Số 2 Đường 30, 4,, Phường Hoà Cường Bắc, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

ĐN

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI THIẾT BỊ VỆ SINH TOÀN CẦU

Mã số thuế: 0402109550 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Anh Tuấn

Địa chỉ: Số 51 Phạm Như Xương, Phường Hoà Khánh Nam, Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng

ĐN

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG DREAM HOUSE

Mã số thuế: 0402109448 - Đại diện pháp luật: Thân Hoàng Quốc Việt

Địa chỉ: K97/03/01 Dũng Sĩ Thanh Khê, Phường Thanh Khê Tây, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng

ĐN

CÔNG TY TNHH GRANITO TRƯỜNG SƠN

Mã số thuế: 0402109511 - Đại diện pháp luật: Lê Trung Trường

Địa chỉ: 234 Bình Kỳ, Phường Hoà Quý, Quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

ĐN

CÔNG TY CỔ PHẦN NGỰ BÌNH SECURITY

Mã số thuế: 0402109409 - Đại diện pháp luật: Đinh Thị Lệ Quyên

Địa chỉ: 478/14 Điện Biên Phủ, Phường Thanh Khê Đông, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng

ĐN

CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN VẬN TẢI HÀNG HÓA DAD

Mã số thuế: 0402109494 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trọng Thọ

Địa chỉ: Lô 0901, khu A15, khu biệt thự sinh thái, Phường Hoà Quý, Quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

ĐN

C�NG TY TNHH RAU C� B�CH H��NG

Mã số thuế: 0402109568 - Đại diện pháp luật: Nguy�n Th� B�ch H��ng

Địa chỉ: L� 7, T�n H�a 9,, Phường An Khê, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng

ĐN

C�NG TY TNHH V� SINH C�NG NGHI�P HOA CH�U

Mã số thuế: 0402109416 - Đại diện pháp luật: Ph�m Ng�c Ph��ng Uy�n

Địa chỉ: S� 27, ���ng H�a An 15,, Phường Hoà An, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng

ĐN

C�NG TY TNHH V� S� HO�NG QU�N

Mã số thuế: 0402109504 - Đại diện pháp luật: Tr�n Minh C��ng

Địa chỉ: 06 T�ng L�m 5,, Phường Hoà Xuân, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng

ĐN

CÔNG TY TNHH 2EM.VN

Mã số thuế: 0402109399 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Tiên

Địa chỉ: 08 Phan Huy ích, Phường An Hải Tây, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng