Các doanh nghiệp tại Đà Nẵng
ĐN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CHÂU THIÊN PHÚ

Mã số thuế: 0402049982 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Đức Phú

Địa chỉ: 314 Ngũ Hành Sơn,, Phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

ĐN

CÔNG TY TNHH MINH THU HÀ

Mã số thuế: 0402049950 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thu Hà

Địa chỉ: K223/29 ông ích Khiêm,, Phường Hải Châu II, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

ĐN

CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG DECO DANA

Mã số thuế: 0402049968 - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Khoa

Địa chỉ: K138/45 Hoàng Văn Thái,, Phường Hoà Khánh Nam, Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng

ĐN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC HƯƠNG

Mã số thuế: 0402049478 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hương Trà

Địa chỉ: 16 Ngô Tử Hạ,, Phường Hoà An, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng

ĐN

CÔNG TY TNHH KHO LẠNH NAKO

Mã số thuế: 0402049830 - Đại diện pháp luật: Phan Viết ánh

Địa chỉ: Lô 22 Khúc Thừa Dụ,, Phường Nại Hiên Đông, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng

ĐN

C�NG TY TNHH X�Y L�P LONG VI�T

Mã số thuế: 0402049615 - Đại diện pháp luật: Ho�ng V�n Nam

Địa chỉ: 105 Nguy�n Tri Ph��ng,, Phường Thạc Gián, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng

ĐN

C�NG TY TNHH S�N XU�T - TH��NG M�I �� NGUY�N

Mã số thuế: 0402049580 - Đại diện pháp luật: Nguy�n Tr� ��

Địa chỉ: 15 Ph� Th�nh 1,, Phường Hoà Minh, Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng

ĐN

C�NG TY TNHH SPA THI�N LONG TH�NH PH�T

Mã số thuế: 0402049809 - Đại diện pháp luật: Tr�n Th� Di�u Hi�n

Địa chỉ: 105C Nguy�n Trung Tr�c,, Phường Nại Hiên Đông, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng

ĐN

C�NG TY TNHH ��U T� TH�I MINH GLOBAL

Mã số thuế: 0402049848 - Đại diện pháp luật: Nguy�n H�u L�nh

Địa chỉ: 238 Nguy�n C�ng Hoan,, Phường Hoà An, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng

ĐN

C�NG TY TNHH M�T TH�NH VI�N TH��NG M�I V� D�CH V� PH��C TH�NH PH�T

Mã số thuế: 0402049823 - Đại diện pháp luật: Phan Minh Tu�n

Địa chỉ: 307/10 Phan Ch�u Trinh,, Phường Phước Ninh, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

ĐN

C�NG TY TNHH ��U T� X�Y D�NG - TH��NG M�I - D�CH V� TU�N H�NG

Mã số thuế: 0402049710 - Đại diện pháp luật: Nguy�n Anh Tu�n

Địa chỉ: K43/11 Nguy�n Nh�n,, Phường Hoà Thọ Đông, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng

ĐN

C�NG TY TNHH PH�T TRI�N NG�NH PHA CH� MR BEE

Mã số thuế: 0402049460 - Đại diện pháp luật: Tr�n Tu�n Linh

Địa chỉ: 59/23 Tr��ng Ch� C��ng,, Phường Hoà Cường Nam, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

ĐN

C�NG TY TNHH N�NG L��NG T�I T�O HKV �� N�NG

Mã số thuế: 0402049862 - Đại diện pháp luật: Tr�n Th� B�o H��ng

Địa chỉ: K52/12 Nguy�n Th�nh H�n,, Phường Hoà Thuận Tây, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

ĐN

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ PSCD

Mã số thuế: 0402048668 - Đại diện pháp luật: Dương Quang Hải

Địa chỉ: Tầng 5 Toà nhà HaNoi Telecom, 121 Đặng Huy Trứ, Phường Hoà Minh, Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng

ĐN

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VÀ CÔNG NGHỆ HP

Mã số thuế: 0402049541 - Đại diện pháp luật: Trương Công Hưng

Địa chỉ: K5/7 Tô Ngọc Vân, Phường Vĩnh Trung, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng

ĐN

CÔNG TY TNHH GREPOWER ANT

Mã số thuế: 0402049686 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Thành Trâm

Địa chỉ: 43 Mai Dị, Phường Hoà Cường Bắc, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

ĐN

CÔNG TY TNHH GRETECH HÒA PHÚ

Mã số thuế: 0402049693 - Đại diện pháp luật: Phạm Đức Nam Trung

Địa chỉ: 47 Mai Dị, Phường Hoà Cường Bắc, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

ĐN

CÔNG TY TNHH GREFARM VIỆT NAM

Mã số thuế: 0402049735 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Khánh Hà

Địa chỉ: 41 Mai Dị, Phường Hoà Cường Bắc, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

ĐN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG H & H

Mã số thuế: 0402049887 - Đại diện pháp luật: Lê Hiền

Địa chỉ: 235 Trường Sơn, Phường Hoà Thọ Tây, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng

ĐN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG LỘC PHƯỚC

Mã số thuế: 0402049904 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hiền

Địa chỉ: 267/6 Nguyễn Công Hoan, Phường Hoà An, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng