Các doanh nghiệp tại Bắc Giang
BG

TRUNG TÂM DỊCH VỤ - KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ BẮC GIANG

Mã số thuế: 2400857025 - Đại diện pháp luật: Ngụy Thị Vân

Địa chỉ: đường Xương Giang, Phường Xương Giang, Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang

BG

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN LỤC NAM

Mã số thuế: 2400857032 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Mạnh

Địa chỉ: TT Đồi Ngô, Thị trấn Đồi Ngô, Huyện Lục Nam, Bắc Giang

BG

TRƯỜNG TIỂU HỌC, TRUNG HỌC CƠ SỞ VÀ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC TẾ SUCCESS ACADEMY

Mã số thuế: 2400856656 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Hương

Địa chỉ: Lô số 11B, Khu dân cư số 1, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang

BG

HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AN PHÁT

Mã số thuế: 2400856649 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Hường

Địa chỉ: Thôn kép 2A, Xã Hồng Giang, Huyện Lục Ngạn, Bắc Giang

BG

HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT VÀ CHẾ BIẾN SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP MỲ CHŨ THẢO LIÊN

Mã số thuế: 2400856536 - Đại diện pháp luật: Lê Hồng Phong

Địa chỉ: Thôn Thủ Dương, Xã Nam Dương, Huyện Lục Ngạn, Bắc Giang

BG

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN HIỆP HOÀ

Mã số thuế: 2400856409 - Đại diện pháp luật: Đặng Bá Nhiên

Địa chỉ: khu 5, Thị trấn Thắng, Huyện Hiệp Hoà, Bắc Giang

BG

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ-CCT HUYỆN LỤC NAM

Mã số thuế: 2400856423 - Đại diện pháp luật: Lương Văn Bình

Địa chỉ: 185 Thanh Xuân, Thị trấn Đồi Ngô, Huyện Lục Nam, Bắc Giang

BG

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI - CCT HUYỆN LỤC NAM

Mã số thuế: 2400856430 - Đại diện pháp luật: Lương Văn Bình

Địa chỉ: 185 Thanh Xuân, Thị trấn Đồi Ngô, Huyện Lục Nam, Bắc Giang

BG

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NGƯỜI NỘP THUẾ CỦA CƠ QUAN THUẾ-CCT HUYỆN LỤC NAM

Mã số thuế: 2400856448 - Đại diện pháp luật: Lương Văn Bình

Địa chỉ: 185 Thanh Xuân, Thị trấn Đồi Ngô, Huyện Lục Nam, Bắc Giang

BG

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ

Mã số thuế: 2400856455 - Đại diện pháp luật: Lương Văn Bình

Địa chỉ: 185 Thanh Xuân, Thị trấn Đồi Ngô, Huyện Lục Nam, Bắc Giang

BG

CÔNG TY TNHH MTV TMDV MINH HIẾU

Mã số thuế: 2400856254 - Đại diện pháp luật: Thân Văn Quang

Địa chỉ: Phố Phúc Lâm, Xã Hoàng Ninh, Huyện Việt Yên, Bắc Giang

BG

CÔNG TY TNHH BAO BÌ ZONSEN VIỆT NAM

Mã số thuế: 2400856367 - Đại diện pháp luật: Xiao Hui Jun

Địa chỉ: Lô FJ, 02, KCN Song Khê, Nội Hoàng phía Nam (thuê nhà xưởng củ, Xã Tiền Phong, Huyện Yên Dũng, Bắc Giang

BG

TRUNG TÂM DỊCH VỤ - KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP HUYỆN HIỆP HOÀ

Mã số thuế: 2400856381 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Mỹ

Địa chỉ: Dinh Hương, Xã Đức Thắng, Huyện Hiệp Hoà, Bắc Giang

BG

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NNT - CCT HUYỆN LẠNG GIANG

Mã số thuế: 2400855959 - Đại diện pháp luật: Dương Mạnh Tiến

Địa chỉ: Đại Phú II, Xã Phi Mô, Huyện Lạng Giang, Bắc Giang

BG

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ - CCT HUYỆN LẠNG GIANG

Mã số thuế: 2400855966 - Đại diện pháp luật: Dương Mạnh Tiến

Địa chỉ: Đại Phú II, Xã Phi Mô, Huyện Lạng Giang, Bắc Giang

BG

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ-CCT HUYỆN VIỆT YÊN

Mã số thuế: 2400855846 - Đại diện pháp luật: NGUYễN TIếN SINH

Địa chỉ: Số 422, KHU II, Thị trấn Bích Động, Huyện Việt Yên, Bắc Giang

BG

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ - CCT TP BẮC GIANG

Mã số thuế: 2400855807 - Đại diện pháp luật: Đỗ Mạnh Hùng

Địa chỉ: Số 05 đường Xương Giang, Phường Trần Phú, Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang

BG

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI - CCT TP BẮC GIANG

Mã số thuế: 2400855814 - Đại diện pháp luật: Đỗ Mạnh Hùng

Địa chỉ: Số 05 đường Xương Giang, Phường Trần Phú, Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang

BG

TÀI KHOẢN QL THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ - CCT HUYỆN VIỆT YÊN

Mã số thuế: 2400855821 - Đại diện pháp luật: NGUYễN TIếN SINH

Địa chỉ: Số 422, KHU II, Thị trấn Bích Động, Huyện Việt Yên, Bắc Giang

BG

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT ASVN

Mã số thuế: 2400854426 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thái Thắng

Địa chỉ: Thôn Hậu, Xã Đại Lâm, Huyện Lạng Giang, Bắc Giang