Các doanh nghiệp tại Yên Bái
YB

HỢP TÁC XÃ CHĂN NUÔI THÀNH CÔNG

Mã số thuế: 5200897379 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Dự

Địa chỉ: Thôn 8 xã Minh Quán, Xã Minh Quán, Huyện Trấn Yên, Yên Bái

YB

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI, HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

Mã số thuế: 5200897315 - Đại diện pháp luật: Đỗ Việt Bách

Địa chỉ: Số nhà 1227, Phường Đồng Tâm, Thành phố Yên Bái, Yên Bái

YB

CƠ QUAN TỔ CHỨC - NỘI VỤ THỊ XÃ NGHĨA LỘ

Mã số thuế: 5200897259 - Đại diện pháp luật: Ngô Thanh Hiền

Địa chỉ: Tổ 1, Phường Tân An, Thị xã Nghĩa Lộ, Yên Bái

YB

CƠ QUAN KIỂM TRA - THANH TRA THỊ XÃ NGHĨA LỘ

Mã số thuế: 5200897241 - Đại diện pháp luật: Mạc Văn Khải

Địa chỉ: tổ 1, Phường Tân An, Thị xã Nghĩa Lộ, Yên Bái

YB

CƠ QUAN KIỂM TRA - THANH TRA HUYỆN YÊN BÌNH

Mã số thuế: 5200897146 - Đại diện pháp luật: Dương Mạnh Hùng

Địa chỉ: tổ 10, Thị trấn Yên Bình, Huyện Yên Bình, Yên Bái

YB

CƠ QUAN TỔ CHỨC - NỘI VỤ HUYỆN YÊN BÌNH

Mã số thuế: 5200897139 - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Linh Nhâm

Địa chỉ: tổ 10, Thị trấn Yên Bình, Huyện Yên Bình, Yên Bái

YB

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ - CCT HUYỆN LỤC YÊN

Mã số thuế: 5200897097 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Môn

Địa chỉ: Tổ 17, Thị trấn Yên Thế, Huyện Lục Yên, Yên Bái

YB

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI - CCT HUYỆN LỤC YÊN

Mã số thuế: 5200897026 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Môn

Địa chỉ: Tổ 17, Thị trấn Yên Thế, Huyện Lục Yên, Yên Bái

YB

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU THIẾU TT CHỜ XỬ LÝ - CCT HUYỆN LỤC YÊN

Mã số thuế: 5200896858 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Môn

Địa chỉ: Tổ 17, Thị trấn Yên Thế, Huyện Lục Yên, Yên Bái

YB

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ - THỊ TRẤN MÙ CANG CHẢI

Mã số thuế: 5200896840 - Đại diện pháp luật: Hà Hải Long

Địa chỉ: Tổ 4, Thị trấn Mù Cang Chải, Huyện Mù Cang Chải, Yên Bái

YB

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NGƯỜI NỘP THUẾ

Mã số thuế: 5200896784 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Cường

Địa chỉ: Tổ 7, Thị trấn Mù Cang Chải, Huyện Mù Cang Chải, Yên Bái

YB

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ

Mã số thuế: 5200896752 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Cường

Địa chỉ: Tổ 7, Thị trấn Mù Cang Chải, Huyện Mù Cang Chải, Yên Bái

YB

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI

Mã số thuế: 5200896777 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Cường

Địa chỉ: Tổ 7, Thị trấn Mù Cang Chải, Huyện Mù Cang Chải, Yên Bái

YB

HỢP TÁC XÃ CHĂN NUÔI TỔNG HỢP VIỆT HỒNG

Mã số thuế: 5200896632 - Đại diện pháp luật: Hoàng Bích Thảo

Địa chỉ: Bản Phạ, Xã Việt Hồng, Huyện Trấn Yên, Yên Bái

YB

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ - CCT TRẠM TẤU

Mã số thuế: 5200896600 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Huệ

Địa chỉ: Khu 3, Thị trấn Trạm Tấu, Huyện Trạm Tấu, Yên Bái

YB

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ - CCT TRẠM TẤU

Mã số thuế: 5200896618 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Huệ

Địa chỉ: Khu 3, Thị trấn Trạm Tấu, Huyện Trạm Tấu, Yên Bái

YB

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI - CCT HUYỆN YÊN BÌNH

Mã số thuế: 5200896537 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thu Hương

Địa chỉ: Tổ 10, Thị trấn Yên Bình, Huyện Yên Bình, Yên Bái

YB

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ -CCT HUYỆN VĂN YÊN

Mã số thuế: 5200896544 - Đại diện pháp luật: Ngọc Văn Tú

Địa chỉ: Khu 3, Thị trấn Mậu A, Huyện Văn Yên, Yên Bái

YB

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ - CCT HUYỆN YÊN BÌNH

Mã số thuế: 5200896551 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thu Hương

Địa chỉ: Tổ 10, Thị trấn Yên Bình, Huyện Yên Bình, Yên Bái

YB

TRƯỜNG MẦM NON XÉO DÌ HỒ

Mã số thuế: 5200896431 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Tâm

Địa chỉ: Bản Xéo Dì Hồ B, Xã Lao Chải, Huyện Mù Cang Chải, Yên Bái