Các doanh nghiệp tại Trà Vinh
TV

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LUẬT KHOA

Mã số thuế: 2100666975 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Luật Khoa

Địa chỉ: Số 248, Dương Quang Đông, Khóm 3,, Phường 5, Thành phố Trà Vinh, Trà Vinh

TV

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CHÍ NGUYÊN

Mã số thuế: 2100666982 - Đại diện pháp luật: Võ Thị Bích Liên

Địa chỉ: Số 150, Dương Quang Đông, Khóm 3,, Phường 5, Thành phố Trà Vinh, Trà Vinh

TV

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ANH KHÔI

Mã số thuế: 2100666950 - Đại diện pháp luật: Trần Anh Kiệt

Địa chỉ: Số 138, Dương Quang Đông, Khóm 3,, Phường 5, Thành phố Trà Vinh, Trà Vinh

TV

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO MAI PHƯƠNG

Mã số thuế: 2100666968 - Đại diện pháp luật: Phan Vũ Phương

Địa chỉ: Dương Quang Đông, Khóm 1,, Phường 5, Thành phố Trà Vinh, Trà Vinh

TV

CÔNG TY TNHH MTV HOTEL THÚY NGUYỄN

Mã số thuế: 2100666929 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thúy

Địa chỉ: 354 Đồng Khởi, khóm 1,, Phường 9, Thành phố Trà Vinh, Trà Vinh

TV

CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU 194

Mã số thuế: 2100666911 - Đại diện pháp luật: Lê Hoàng Thắng

Địa chỉ: Số 25/9, Khóm 1,, Phường 4, Thành phố Trà Vinh, Trà Vinh

TV

CÔNG TY TNHH HAI QUÁ

Mã số thuế: 2100666887 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Quá

Địa chỉ: ấp Nhứt A, Xã Mỹ Long Bắc, Huyện Cầu Ngang, Trà Vinh

TV

C�NG TY TNHH HO�NG KH�I HY

Mã số thuế: 2100666894 - Đại diện pháp luật: L� B�o Huy

Địa chỉ: Kh�m 2,, Thị trấn Mỹ Long, Huyện Cầu Ngang, Trà Vinh

TV

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TƯ VẤN XÂY DỰNG MINCONS TRÀ VINH

Mã số thuế: 2100666710 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Cẩm Vân

Địa chỉ: ấp Ngãi Lợi, Xã Hưng Mỹ, Huyện Châu Thành, Trà Vinh

TV

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HỒNG PHÚC TV

Mã số thuế: 2100666693 - Đại diện pháp luật: Trần Như Hội

Địa chỉ: ấp Phú Hưng II,, Xã Bình Phú, Huyện Càng Long, Trà Vinh

TV

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KỸ THUẬT XÂY DỰNG DUY TÂN

Mã số thuế: 2100666492 - Đại diện pháp luật: Võ Tấn Bằng

Địa chỉ: ấp Xoài Lơ,, Xã Lưu Nghiệp Anh, Huyện Trà Cú, Trà Vinh

TV

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - DU LỊCH HOÀNG TÂN

Mã số thuế: 2100666478 - Đại diện pháp luật: Lương Thị Thu Thủy

Địa chỉ: ấp Trà Điêu,, Xã Ninh Thới, Huyện Cầu Kè, Trà Vinh

TV

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NGỌC THIÊN ÁNH

Mã số thuế: 2100666453 - Đại diện pháp luật: Dương Anh Lư

Địa chỉ: ấp Hòa Lạc B,, Xã Lương Hoà A, Huyện Châu Thành, Trà Vinh

TV

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP LẨM - ĐẬM

Mã số thuế: 2100666277 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Lẩm

Địa chỉ: Đường huyện 8, ấp ô Rồm,, Xã Châu Điền, Huyện Cầu Kè, Trà Vinh

TV

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SƠN SAO CHÂU ĐIỀN

Mã số thuế: 2100666291 - Đại diện pháp luật: Sơn Sao

Địa chỉ: Quốc lộ 54, ấp ô Tưng A,, Xã Châu Điền, Huyện Cầu Kè, Trà Vinh

TV

CÔNG TY TNHH MTV TM-DV-VẬN TẢI-THỦY SẢN-THANH LÀNH

Mã số thuế: 2100666252 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Lành

Địa chỉ: ấp Xoài Xiêm, Xã Ngãi Xuyên, Huyện Trà Cú, Trà Vinh

TV

C�NG TY TNHH ANH NG� PHONG PH�

Mã số thuế: 2100666206 - Đại diện pháp luật: T� Duy

Địa chỉ: S� 196, h��ng l� 51, �p 2,, Xã Phong Phú, Huyện Cầu Kè, Trà Vinh

TV

CÔNG TY TNHH DẦU KHÍ BẢO TÍN OIL

Mã số thuế: 2100666069 - Đại diện pháp luật: Lê Xuân Đắc

Địa chỉ: ấp Nhơn Hòa,, Xã Tân Hòa, Huyện Tiểu Cần, Trà Vinh

TV

CÔNG TY TNHH CHIẾN THẮNG TRÀ VINH

Mã số thuế: 2100666012 - Đại diện pháp luật: Dương Minh Chiến

Địa chỉ: Số 127, đường 2/9, Khóm Minh Thuận A,, Thị trấn Cầu Ngang, Huyện Cầu Ngang, Trà Vinh

TV

CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG SẠCH TTLS

Mã số thuế: 2100665629 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Linh

Địa chỉ: Số 67, Khóm 3,, Thị trấn Châu Thành, Huyện Châu Thành, Trà Vinh