Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Huyện Duy Xuyên

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN WINDOW QUốC VIệT HưNG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN WINDOW QUốC VIệT HưNG - Đại diện pháp luật: Bùi Hào
Địa chỉ: Thôn Đông Yên, Xã Duy Trinh, Huyện Duy Xuyên, Tỉnh Quảng Nam

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN QUốC Tế ĐOàN KếT

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN QUốC Tế ĐOàN KếT - Đại diện pháp luật: Nguyễn Anh Khoa
Địa chỉ: Thôn Thanh Châu, Xã Duy Châu, Huyện Duy Xuyên, Tỉnh Quảng Nam

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư Và XâY DựNG QUốC TàI

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư Và XâY DựNG QUốC TàI - Đại diện pháp luật: Lê Thanh Tài
Địa chỉ: Đường Trường Sa, Thôn Lang Châu Nam, Xã Duy Phước, Huyện Duy Xuyên, Tỉnh Quảng Nam

Hợp tác xã Nông nghiệp Duy Trung I

Mã số thuế: Hợp tác xã Nông nghiệp Duy Trung I - Đại diện pháp luật: Đinh Ngọc Hải
Địa chỉ: Thôn Hòa Nam, Xã Duy Trung, Huyện Duy Xuyên, Tỉnh Quảng Nam

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN UY KHáNH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN UY KHáNH - Đại diện pháp luật: Đoàn Phan Nhật Vũ
Địa chỉ: Tổ 9, KP Mỹ Hòa, Thị trấn Nam Phước, Huyện Duy Xuyên, Tỉnh Quảng Nam

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN KHáNH ĐạI LONG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN KHáNH ĐạI LONG - Đại diện pháp luật: Võ Văn Dũng
Địa chỉ: Thôn Vĩnh Nam, Xã Duy Vinh, Huyện Duy Xuyên, Tỉnh Quảng Nam

Công Ty TNHH Bệnh Viện Bình An Quảng Nam

Mã số thuế: Công Ty TNHH Bệnh Viện Bình An Quảng Nam - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Bình
Địa chỉ: Khối phố Long Xuyên 1, Thị trấn Nam Phước, Huyện Duy Xuyên, Tỉnh Quảng Nam

Công Ty TNHH Chăn Nuôi TroÊNg Thă�Ng

Mã số thuế: Công Ty TNHH Chăn Nuôi TroÊNg Thă�Ng - Đại diện pháp luật: Nguyê�N Đông Kha�Nh
Địa chỉ: Thôn 4, Xã Duy Hòa, Huyện Duy Xuyên, Tỉnh Quảng Nam

Công Ty TNHH Một Thành Viên Phạm Khánh Duy

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Phạm Khánh Duy - Đại diện pháp luật: Phạm Chín
Địa chỉ: 698 Hùng Vương, Xã Duy Trung, Huyện Duy Xuyên, Tỉnh Quảng Nam

Công Ty TNHH Một Thành Viên Linh Hoàng Anh

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Linh Hoàng Anh - Đại diện pháp luật: Trần Thị Thu
Địa chỉ: Tổ Cây Trâm, Thôn An Trung, Xã Duy Trung, Huyện Duy Xuyên, Tỉnh Quảng Nam

Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Vạn Long

Mã số thuế: Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Vạn Long - Đại diện pháp luật: Huỳnh Vũ Nguyễn
Địa chỉ: Thôn An Lương, Xã Duy Hải, Huyện Duy Xuyên, Tỉnh Quảng Nam

Công ty TNHH MTV Sedo Vinako (Nộp hộ nhà thầu)

Mã số thuế: Công ty TNHH MTV Sedo Vinako (Nộp hộ nhà thầu) - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Đông Yên, Xã Duy Trinh, Huyện Duy Xuyên, Tỉnh Quảng Nam

Chi Nhánh Công Ty TNHH Shin Heung Vina

Mã số thuế: Chi Nhánh Công Ty TNHH Shin Heung Vina - Đại diện pháp luật: Kim Won Chae
Địa chỉ: Lô A41 Cụm Công nghiệp Tây An, Xã Duy Trung, Huyện Duy Xuyên, Tỉnh Quảng Nam

Công Ty TNHH Năm Châu Kính

Mã số thuế: Công Ty TNHH Năm Châu Kính - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Hoàng Châu
Địa chỉ: Thôn Vân Quật, Xã Duy Thành, Huyện Duy Xuyên, Tỉnh Quảng Nam

Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Cửa Đại

Mã số thuế: Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Cửa Đại - Đại diện pháp luật: Lê Văn Ngãi
Địa chỉ: Thôn Câu Lâu, Xã Duy Phước, Huyện Duy Xuyên, Tỉnh Quảng Nam

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Và Dịch Vụ Vận Tải Hoàng Nghĩa

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Và Dịch Vụ Vận Tải Hoàng Nghĩa - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Tâm
Địa chỉ: Khối phố Châu Hiệp, Thị trấn Nam Phước, Huyện Duy Xuyên, Tỉnh Quảng Nam

Công Ty TNHH Một Thành Viên Chí Trực

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Chí Trực - Đại diện pháp luật: Đinh Chí Trực
Địa chỉ: Khối phố Long Xuyên 1, Thị trấn Nam Phước, Huyện Duy Xuyên, Tỉnh Quảng Nam

Công Ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ Định An

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ Định An - Đại diện pháp luật: Võ Dũng
Địa chỉ: Thôn Đông Yên, Xã Duy Trinh, Huyện Duy Xuyên, Tỉnh Quảng Nam

Công Ty TNHH Phân Phối Ngọc Thiên Phú

Mã số thuế: Công Ty TNHH Phân Phối Ngọc Thiên Phú - Đại diện pháp luật: Huỳnh Ngọc Thành
Địa chỉ: Lô 16 Hoàng Sa, Xã Duy Phước, Huyện Duy Xuyên, Tỉnh Quảng Nam

Công Ty TNHH Mtv Cơ Khí Xây Dựng Hồng ái Mỹ

Mã số thuế: Công Ty TNHH Mtv Cơ Khí Xây Dựng Hồng ái Mỹ - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hồng
Địa chỉ: Thôn Lang Châu Nam, Xã Duy Phước, Huyện Duy Xuyên, Tỉnh Quảng Nam

Công Ty TNHH Một Thành Viên Minh Tân Thịnh

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Minh Tân Thịnh - Đại diện pháp luật: Dương Tấn Lân
Địa chỉ: Thôn Trà Đông, Xã Duy Vinh, Huyện Duy Xuyên, Tỉnh Quảng Nam

Trung tâm Bồi dưỡng chính trị

Mã số thuế: Trung tâm Bồi dưỡng chính trị - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Nam Phước,, Huyện Duy Xuyên, Tỉnh Quảng Nam

Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Du Lịch Đình Nhân Tại Quảng Nam

Mã số thuế: Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Du Lịch Đình Nhân Tại Quảng Nam - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Bé
Địa chỉ: Thôn La Tháp Tây, Xã Duy Hòa, Huyện Duy Xuyên, Tỉnh Quảng Nam

Chi Nhánh Công Ty TNHH Nông Sản Tấn Phát

Mã số thuế: Chi Nhánh Công Ty TNHH Nông Sản Tấn Phát - Đại diện pháp luật: Đỗ Văn An
Địa chỉ: Tổ đoàn kết số 3, Thôn Phước Mỹ 3, Thị trấn Nam Phước, Huyện Duy Xuyên, Tỉnh Quảng Nam

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Xây Dựng Nguyễn Tấn

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Xây Dựng Nguyễn Tấn - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tàu
Địa chỉ: Thôn Hà Thuận, Xã Duy Vinh, Huyện Duy Xuyên, Tỉnh Quảng Nam

CN C/ty TNHH TM và DV Thịnh Hưng - Nhà hàng Mỹ Tịnh

Mã số thuế: CN C/ty TNHH TM và DV Thịnh Hưng - Nhà hàng Mỹ Tịnh - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: QL1A, Nam Phước,, Huyện Duy Xuyên, Tỉnh Quảng Nam

Công Ty TNHH Tư Vấn Và Xây Lắp Hoàng Phát

Mã số thuế: Công Ty TNHH Tư Vấn Và Xây Lắp Hoàng Phát - Đại diện pháp luật: Hồ Thị Quỳnh Dao
Địa chỉ: Thôn Lang Châu Bắc, Xã Duy Phước, Huyện Duy Xuyên, Tỉnh Quảng Nam

Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Thịnh Hưng

Mã số thuế: Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Thịnh Hưng - Đại diện pháp luật: Trần Hưng
Địa chỉ: Nam Phước,, Huyện Duy Xuyên, Tỉnh Quảng Nam

Công Ty TNHH Thương Mại Du Lịch Vỹ Khánh

Mã số thuế: Công Ty TNHH Thương Mại Du Lịch Vỹ Khánh - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Vỹ
Địa chỉ: Thôn Tây Sơn Đông, Xã Duy Hải, Huyện Duy Xuyên, Tỉnh Quảng Nam

Công Ty TNHH Một Thành Viên Tin Học Viễn Thông Hoàng Long

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Tin Học Viễn Thông Hoàng Long - Đại diện pháp luật: Ngô Tình
Địa chỉ: 83 Hùng Vương, Khối Long Xuyên 3, Thị trấn Nam Phước, Huyện Duy Xuyên, Tỉnh Quảng Nam