Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Huyện Phước Sơn

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XĂNG DẦU PHƯỚC ĐỨC

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XĂNG DẦU PHƯỚC ĐỨC - Đại diện pháp luật: Đinh Thị Linh
Địa chỉ: Thôn 5, Xã Phước Đức, Huyện Phước Sơn, Tỉnh Quảng Nam

TRƯỜNG MẪU GIÁO HỌA MY

Mã số thuế: TRƯỜNG MẪU GIÁO HỌA MY - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thủy
Địa chỉ: Thôn 5, Xã Phước Đức, Huyện Phước Sơn, Tỉnh Quảng Nam

ỦY BAN NHÂN DẪN XÃ PHƯỚC LỘC

Mã số thuế: ỦY BAN NHÂN DẪN XÃ PHƯỚC LỘC - Đại diện pháp luật: Lưu Huyền Thoại
Địa chỉ: Thôn 5B, Thị trấn Khâm Đức, Huyện Phước Sơn, Tỉnh Quảng Nam

TRƯỜNG TIỂU HỌC TÔ VĨNH DIỆN

Mã số thuế: TRƯỜNG TIỂU HỌC TÔ VĨNH DIỆN - Đại diện pháp luật: Trần Văn Kế
Địa chỉ: Thôn 3, Thị trấn Khâm Đức, Huyện Phước Sơn, Tỉnh Quảng Nam

TRƯỜNG MẪU GIÁO LIÊN XÃ THÀNH LỘC

Mã số thuế: TRƯỜNG MẪU GIÁO LIÊN XÃ THÀNH LỘC - Đại diện pháp luật: Võ THị THANH TUYềN
Địa chỉ: Thôn 4A, Xã Phước Thành, Huyện Phước Sơn, Tỉnh Quảng Nam

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ PHƯỚC NĂNG

Mã số thuế: TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ PHƯỚC NĂNG - Đại diện pháp luật: Cao Thị Chơn Tâm
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Phước Năng, Huyện Phước Sơn, Tỉnh Quảng Nam

ĐỘI KIỂM TRA QUY TẮC ĐÔ THỊ

Mã số thuế: ĐỘI KIỂM TRA QUY TẮC ĐÔ THỊ - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thanh
Địa chỉ: Khối 4, Thị trấn Khâm Đức, Huyện Phước Sơn, Tỉnh Quảng Nam

PHÒNG DÂN TỘC HUYỆN PHƯỚC SƠN

Mã số thuế: PHÒNG DÂN TỘC HUYỆN PHƯỚC SƠN - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Phước
Địa chỉ: Khối 4, Thị trấn Khâm Đức, Huyện Phước Sơn, Tỉnh Quảng Nam

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ PHƯỚC CÔNG

Mã số thuế: UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ PHƯỚC CÔNG - Đại diện pháp luật: Hồ Văn Mác
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Phước Công, Huyện Phước Sơn, Tỉnh Quảng Nam

PHÒNG NỘI VỤ HUYỆN PHƯỚC SƠN

Mã số thuế: PHÒNG NỘI VỤ HUYỆN PHƯỚC SƠN - Đại diện pháp luật: Trần Thiện Hải
Địa chỉ: Khối 4, Thị trấn Khâm Đức, Huyện Phước Sơn, Tỉnh Quảng Nam

CÔNG TY TNHH TLT PHƯỚC SƠN

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH TLT PHƯỚC SƠN - Đại diện pháp luật: Trương Thị Thu Lợi
Địa chỉ: 56 Hoàng Diệu, Thị trấn Khâm Đức, Huyện Phước Sơn, Tỉnh Quảng Nam

CÔNG TY TNHH NGA LÊ

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH NGA LÊ - Đại diện pháp luật: Phạm Xuân Tường
Địa chỉ: 59 Hoàng Diệu , khối 7, Thị trấn Khâm Đức, Huyện Phước Sơn, Tỉnh Quảng Nam

CÔNG TY TNHH MTV NGUYÊN HOÀNG KHÔI

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH MTV NGUYÊN HOÀNG KHÔI - Đại diện pháp luật: Cao Đình Hải
Địa chỉ: Khối 2b, Thị trấn Khâm Đức, Huyện Phước Sơn, Tỉnh Quảng Nam

Công Ty CP Năng Lượng Agrita - Quảng Nam (Nộp hộ nhà thầu)

Mã số thuế: Công Ty CP Năng Lượng Agrita - Quảng Nam (Nộp hộ nhà thầu) - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: 44 Lê Quý Đôn, Thị trấn Khâm Đức, Huyện Phước Sơn, Tỉnh Quảng Nam

Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng - Thương Mại Tuyết Trung

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng - Thương Mại Tuyết Trung - Đại diện pháp luật: Võ Nguyên Duyên
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Phước Chánh, Huyện Phước Sơn, Tỉnh Quảng Nam

phòng tài chính kế hoạch

Mã số thuế: phòng tài chính kế hoạch - Đại diện pháp luật: HUỳNH ĐứC TRUNG
Địa chỉ: khôi 4, tt khâm đức,, Huyện Phước Sơn, Tỉnh Quảng Nam

Phòng lao động thương binh xã hội

Mã số thuế: Phòng lao động thương binh xã hội - Đại diện pháp luật: UBND huyện phước sơn
Địa chỉ: Khối 5, thị trấn khâm đức,, Huyện Phước Sơn, Tỉnh Quảng Nam

Hội chử thập đỏ

Mã số thuế: Hội chử thập đỏ - Đại diện pháp luật: Cao Tiến Lưu
Địa chỉ: khối 4, thị trấn khâm đức,, Huyện Phước Sơn, Tỉnh Quảng Nam

TRườNG THCS Lý Tự TRọNG

Mã số thuế: TRườNG THCS Lý Tự TRọNG - Đại diện pháp luật: Hồ Thị Liễu
Địa chỉ: Khối 2A, Thị Trấn Khâm Đức,, Huyện Phước Sơn, Tỉnh Quảng Nam

Trường Tiểu học Lê Văn Tám

Mã số thuế: Trường Tiểu học Lê Văn Tám - Đại diện pháp luật: Dương thị Huệ
Địa chỉ: Khối 2b thị trấn khâm đức,, Huyện Phước Sơn, Tỉnh Quảng Nam

Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất

Mã số thuế: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất - Đại diện pháp luật: Trần Văn Hạ
Địa chỉ: Khối 4, thị trấn Khâm Đức,, Huyện Phước Sơn, Tỉnh Quảng Nam

Trường mẫu giáo Sơn Ca

Mã số thuế: Trường mẫu giáo Sơn Ca - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khối 1, thị trấn Khâm Đức,, Huyện Phước Sơn, Tỉnh Quảng Nam

Công Ty TNHH Một Thành Viên Nhật Huy Computer

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Nhật Huy Computer - Đại diện pháp luật: Mai Văn Chiến
Địa chỉ: 22, Đường 12 tháng 5, Thị trấn Khâm Đức, Huyện Phước Sơn, Tỉnh Quảng Nam

Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Và Thương Mại Tùng Anh Duy

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Và Thương Mại Tùng Anh Duy - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tuyền
Địa chỉ: Khối phố 6, Thị trấn Khâm Đức, Huyện Phước Sơn, Tỉnh Quảng Nam

Công Ty TNHH Thương Mại Phi Linh

Mã số thuế: Công Ty TNHH Thương Mại Phi Linh - Đại diện pháp luật: Nguyễn Mậu Dũng
Địa chỉ: 11 Phạm Văn Đồng, Khối 5, Thị trấn Khâm Đức, Huyện Phước Sơn, Tỉnh Quảng Nam

Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Phước Kim

Mã số thuế: Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Phước Kim - Đại diện pháp luật: Nguyễn Vinh
Địa chỉ: Thôn Luông A, Xã Phước Kim, Huyện Phước Sơn, Tỉnh Quảng Nam

Bưu Điện Huyện Phước Sơn

Mã số thuế: Bưu Điện Huyện Phước Sơn - Đại diện pháp luật: Trần văn Hạt
Địa chỉ: Thị trấn Khâm Đức,, Huyện Phước Sơn, Tỉnh Quảng Nam

Doanh Nghiệp TN Hiệu Vàng Trọng Tín

Mã số thuế: Doanh Nghiệp TN Hiệu Vàng Trọng Tín - Đại diện pháp luật: Trần Văn Dũng
Địa chỉ: 53 Hoàng Diệu, Xã Phước Đức, Huyện Phước Sơn, Tỉnh Quảng Nam

Doanh Nghiệp TN Hiệu Vàng Xược

Mã số thuế: Doanh Nghiệp TN Hiệu Vàng Xược - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xược
Địa chỉ: 25 Hoàng Diệu, Thị trấn Khâm Đức, Huyện Phước Sơn, Tỉnh Quảng Nam

Công Ty TNHH Một Thành Viên Hường Học

Mã số thuế: Công Ty TNHH  Một Thành Viên Hường Học - Đại diện pháp luật: Nguyễn Duy Khánh
Địa chỉ: 17 Hoàng Diệu, Thị trấn Khâm Đức, Huyện Phước Sơn, Tỉnh Quảng Nam