Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Huyện Phước Sơn

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG QUÝ NHI

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG QUÝ NHI - Đại diện pháp luật: Bùi Thế Quyết
Địa chỉ: Khối 2A, Thị trấn Khâm Đức, Huyện Phước Sơn, Tỉnh Quảng Nam

BƯU ĐIỆN HUYỆN PHƯỚC SƠN - BƯU ĐIỆN TỈNH QUẢNG NAM

Mã số thuế: BƯU ĐIỆN HUYỆN PHƯỚC SƠN - BƯU ĐIỆN TỈNH QUẢNG NAM - Đại diện pháp luật: Đào Thị Hồng Anh
Địa chỉ: 45 đường Hồ Chí MInh, Thị trấn Khâm Đức, Huyện Phước Sơn, Tỉnh Quảng Nam

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HUY ĐẠI

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HUY ĐẠI - Đại diện pháp luật: Nguyễn Giang Hải
Địa chỉ: Số 38 Nguyễn Chí Thanh, Thị trấn Khâm Đức, Huyện Phước Sơn, Tỉnh Quảng Nam

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGUYÊN KHA PHƯỚC SƠN

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGUYÊN KHA PHƯỚC SƠN - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Kha
Địa chỉ: Số 39, đường Hoàng Diệu, Khối 7, Thị trấn Khâm Đức, Huyện Phước Sơn, Tỉnh Quảng Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VŨ NHÂN

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VŨ NHÂN - Đại diện pháp luật: Phan Vũ Nhân
Địa chỉ: Số 42 Quang Trung, Thị trấn Khâm Đức, Huyện Phước Sơn, Tỉnh Quảng Nam

ĐỘI QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG SỐ 15 PHƯỚC SƠN

Mã số thuế: ĐỘI QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG SỐ 15 PHƯỚC SƠN - Đại diện pháp luật: Lê Đình Lâm
Địa chỉ: Khối 4, Thị trấn Khâm Đức, Huyện Phước Sơn, Tỉnh Quảng Nam

CÔNG TY TNHH PHƯỚC THẦN

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH PHƯỚC THẦN - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Hùng
Địa chỉ: 19 Trường Sơn, Khối 7, Thị trấn Khâm Đức, Huyện Phước Sơn, Tỉnh Quảng Nam

TRƯỜNG MẪU GIÁO ÁNH DƯƠNG

Mã số thuế: TRƯỜNG MẪU GIÁO ÁNH DƯƠNG - Đại diện pháp luật: Lê Thị Vui
Địa chỉ: Thôn 5, Xã Phước Hoà, Huyện Phước Sơn, Tỉnh Quảng Nam

TRƯỜNG MẪU GIÁO PHƯỚC MỸ

Mã số thuế: TRƯỜNG MẪU GIÁO PHƯỚC MỸ - Đại diện pháp luật: Lê Thị Hữu
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Phước Mỹ, Huyện Phước Sơn, Tỉnh Quảng Nam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XĂNG DẦU PHƯỚC ĐỨC

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XĂNG DẦU PHƯỚC ĐỨC - Đại diện pháp luật: Đinh Thị Linh
Địa chỉ: Thôn 5, Xã Phước Đức, Huyện Phước Sơn, Tỉnh Quảng Nam

TRƯỜNG MẪU GIÁO HỌA MY

Mã số thuế: TRƯỜNG MẪU GIÁO HỌA MY - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thủy
Địa chỉ: Thôn 5, Xã Phước Đức, Huyện Phước Sơn, Tỉnh Quảng Nam

ỦY BAN NHÂN DẪN XÃ PHƯỚC LỘC

Mã số thuế: ỦY BAN NHÂN DẪN XÃ PHƯỚC LỘC - Đại diện pháp luật: Lưu Huyền Thoại
Địa chỉ: Thôn 5B, Thị trấn Khâm Đức, Huyện Phước Sơn, Tỉnh Quảng Nam

TRƯỜNG TIỂU HỌC TÔ VĨNH DIỆN

Mã số thuế: TRƯỜNG TIỂU HỌC TÔ VĨNH DIỆN - Đại diện pháp luật: Trần Văn Kế
Địa chỉ: Thôn 3, Thị trấn Khâm Đức, Huyện Phước Sơn, Tỉnh Quảng Nam

TRƯỜNG MẪU GIÁO LIÊN XÃ THÀNH LỘC

Mã số thuế: TRƯỜNG MẪU GIÁO LIÊN XÃ THÀNH LỘC - Đại diện pháp luật: Võ THị THANH TUYềN
Địa chỉ: Thôn 4A, Xã Phước Thành, Huyện Phước Sơn, Tỉnh Quảng Nam

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ PHƯỚC NĂNG

Mã số thuế: TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ PHƯỚC NĂNG - Đại diện pháp luật: Cao Thị Chơn Tâm
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Phước Năng, Huyện Phước Sơn, Tỉnh Quảng Nam

ĐỘI KIỂM TRA QUY TẮC ĐÔ THỊ

Mã số thuế: ĐỘI KIỂM TRA QUY TẮC ĐÔ THỊ - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thanh
Địa chỉ: Khối 4, Thị trấn Khâm Đức, Huyện Phước Sơn, Tỉnh Quảng Nam

PHÒNG DÂN TỘC HUYỆN PHƯỚC SƠN

Mã số thuế: PHÒNG DÂN TỘC HUYỆN PHƯỚC SƠN - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Phước
Địa chỉ: Khối 4, Thị trấn Khâm Đức, Huyện Phước Sơn, Tỉnh Quảng Nam

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ PHƯỚC CÔNG

Mã số thuế: UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ PHƯỚC CÔNG - Đại diện pháp luật: Hồ Văn Mác
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Phước Công, Huyện Phước Sơn, Tỉnh Quảng Nam

PHÒNG NỘI VỤ HUYỆN PHƯỚC SƠN

Mã số thuế: PHÒNG NỘI VỤ HUYỆN PHƯỚC SƠN - Đại diện pháp luật: Trần Thiện Hải
Địa chỉ: Khối 4, Thị trấn Khâm Đức, Huyện Phước Sơn, Tỉnh Quảng Nam

CÔNG TY TNHH TLT PHƯỚC SƠN

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH TLT PHƯỚC SƠN - Đại diện pháp luật: Trương Thị Thu Lợi
Địa chỉ: 56 Hoàng Diệu, Thị trấn Khâm Đức, Huyện Phước Sơn, Tỉnh Quảng Nam

CÔNG TY TNHH NGA LÊ

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH NGA LÊ - Đại diện pháp luật: Phạm Xuân Tường
Địa chỉ: 59 Hoàng Diệu , khối 7, Thị trấn Khâm Đức, Huyện Phước Sơn, Tỉnh Quảng Nam

CÔNG TY TNHH MTV NGUYÊN HOÀNG KHÔI

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH MTV NGUYÊN HOÀNG KHÔI - Đại diện pháp luật: Cao Đình Hải
Địa chỉ: Khối 2b, Thị trấn Khâm Đức, Huyện Phước Sơn, Tỉnh Quảng Nam

Công Ty CP Năng Lượng Agrita - Quảng Nam (Nộp hộ nhà thầu)

Mã số thuế: Công Ty CP Năng Lượng Agrita - Quảng Nam (Nộp hộ nhà thầu) - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: 44 Lê Quý Đôn, Thị trấn Khâm Đức, Huyện Phước Sơn, Tỉnh Quảng Nam

Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng - Thương Mại Tuyết Trung

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng - Thương Mại Tuyết Trung - Đại diện pháp luật: Võ Nguyên Duyên
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Phước Chánh, Huyện Phước Sơn, Tỉnh Quảng Nam

phòng tài chính kế hoạch

Mã số thuế: phòng tài chính kế hoạch - Đại diện pháp luật: HUỳNH ĐứC TRUNG
Địa chỉ: khôi 4, tt khâm đức,, Huyện Phước Sơn, Tỉnh Quảng Nam

Phòng lao động thương binh xã hội

Mã số thuế: Phòng lao động thương binh xã hội - Đại diện pháp luật: UBND huyện phước sơn
Địa chỉ: Khối 5, thị trấn khâm đức,, Huyện Phước Sơn, Tỉnh Quảng Nam

Hội chử thập đỏ

Mã số thuế: Hội chử thập đỏ - Đại diện pháp luật: Cao Tiến Lưu
Địa chỉ: khối 4, thị trấn khâm đức,, Huyện Phước Sơn, Tỉnh Quảng Nam

TRườNG THCS Lý Tự TRọNG

Mã số thuế: TRườNG THCS Lý Tự TRọNG - Đại diện pháp luật: Hồ Thị Liễu
Địa chỉ: Khối 2A, Thị Trấn Khâm Đức,, Huyện Phước Sơn, Tỉnh Quảng Nam

Trường Tiểu học Lê Văn Tám

Mã số thuế: Trường Tiểu học Lê Văn Tám - Đại diện pháp luật: Dương thị Huệ
Địa chỉ: Khối 2b thị trấn khâm đức,, Huyện Phước Sơn, Tỉnh Quảng Nam

Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất

Mã số thuế: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất - Đại diện pháp luật: Trần Văn Hạ
Địa chỉ: Khối 4, thị trấn Khâm Đức,, Huyện Phước Sơn, Tỉnh Quảng Nam