Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Thị Xã Điện Bàn

CÔNG TY TNHH MTV TM - DV ĐỒNG PHƯỚC KIỀU

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH MTV TM - DV ĐỒNG PHƯỚC KIỀU - Đại diện pháp luật: Dương Thị Quỳnh Chi
Địa chỉ: Thôn Thanh Chiêm 1, Xã Điện Phương, Thị Xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

CÔNG TY TNHH MTV KHANH LINH PHÁT

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH MTV KHANH LINH PHÁT - Đại diện pháp luật: Nguyễn Nho Đinh Duy
Địa chỉ: Khu Phố 3, Thị trấn Vĩnh Điện, Thị Xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

CÔNG TY TNHH MÔÊT THA�NH VIÊN LAUNDRY MINH HƯNG

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH MÔÊT THA�NH VIÊN LAUNDRY MINH HƯNG - Đại diện pháp luật: Vo� Như Minh
Địa chỉ: Tô� 4, khô�i phô� Qua�ng Lăng 4, Xã Điện Nam Trung, Thị Xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG TM - DV LÊ TẤN BỘ

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG TM - DV LÊ TẤN BỘ - Đại diện pháp luật: Lê Tấn Bộ
Địa chỉ: Khối Câu Nhi Tây, Xã Điện An, Thị Xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

CÔNG TY TNHH SƠN TRƯỜNG XUÂN

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH SƠN TRƯỜNG XUÂN - Đại diện pháp luật: Đỗ Trọng Đức
Địa chỉ: Thôn Ngọc Tam, Xã Điện An, Thị Xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VẬT LIỆU XÂY DỰNG MINH HƯNG ĐẠT

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VẬT LIỆU XÂY DỰNG MINH HƯNG ĐẠT - Đại diện pháp luật: Trần Minh Hưng
Địa chỉ: Thôn Đông Khương 1, Xã Điện Phương, Thị Xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DUY ANH DŨNG

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DUY ANH DŨNG - Đại diện pháp luật: Huỳnh Duy
Địa chỉ: Thôn Viêm Tây 1, Xã Điện Thắng Bắc, Thị Xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

CÔNG TY TNHH MTV CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT THANH PHONG

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH MTV CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT THANH PHONG - Đại diện pháp luật: Phùng Tấn Thanh
Địa chỉ: Khối Hà Quảng Bắc, Xã Điện Dương, Thị Xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

CÔNG TY TNHH MTV KINH DOANH TỔNG HỢP HẢI QUÂN

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH MTV KINH DOANH TỔNG HỢP HẢI QUÂN - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Hải Quân
Địa chỉ: Tổ 6, Thôn Phong Thử 1, Xã Điện Thọ, Thị Xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

CÔNG TY TNHH MTV MACHICO THIÊN ÂN

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH MTV MACHICO THIÊN ÂN - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hoài Thương
Địa chỉ: Khối Hà Bản, Xã Điện Dương, Thị Xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

CÔNG TY TNHH TMDV TÂN ĐỨC LỢI

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH TMDV TÂN ĐỨC LỢI - Đại diện pháp luật: Hồ Đức Thắng
Địa chỉ: Khối phố Viêm Trung, Xã Điện Ngọc, Thị Xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

CÔNG TY TNHH DANAPI ENGINEERING

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH DANAPI ENGINEERING - Đại diện pháp luật: Lê Hữu Dũng
Địa chỉ: Thôn Hà Tây 2, Xã Điện Hòa, Thị Xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

CÔNG TY TNHH MTV TM VÀ DV NGUYỄN TRƯỜNG VŨ

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH MTV TM VÀ DV NGUYỄN TRƯỜNG VŨ - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Chiến
Địa chỉ: Khối Quảng Lăng 4, Xã Điện Nam Trung, Thị Xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

CÔNG TY TNHH ĐĂNG KIỂM CƠ GIỚI QUẢNG NAM

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH ĐĂNG KIỂM CƠ GIỚI QUẢNG NAM - Đại diện pháp luật: Phạm Đình Chung
Địa chỉ: Quốc lộ 1A, Khối Phong Nhị, Xã Điện An, Thị Xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ SONG DANH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ SONG DANH - Đại diện pháp luật: Lê Thị Liên
Địa chỉ: Thôn Thanh Chiêm 1, Xã Điện Phương, Thị Xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

CôNG TY TNHH MTV NGUYêN TùNG EDUCATION

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MTV NGUYêN TùNG EDUCATION - Đại diện pháp luật: Trần Thanh Tùng
Địa chỉ: Khối phố Ngọc Vinh, Xã Điện Ngọc, Thị Xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN CâY XANH ĐẹP VIệT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN CâY XANH ĐẹP VIệT - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tiên
Địa chỉ: Thôn Thanh Quýt 5, Xã Điện Thắng Trung, Thị Xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN NGôI SAO ĐạI VIệT TạI QUảNG NAM

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN NGôI SAO ĐạI VIệT TạI QUảNG NAM - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hiền
Địa chỉ: Lô số 4, KCN Điện Nam, Điện Ngọc, Xã Điện Ngọc, Thị Xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN PHướC BảO DUYêN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN PHướC BảO DUYêN - Đại diện pháp luật: Dương Thị Tuyết Anh
Địa chỉ: 70, Mẹ Thứ, Thị trấn Vĩnh Điện, Thị Xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN SảN XUấT & THươNG MạI VIệT THIêN NGâN

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN SảN XUấT & THươNG MạI VIệT THIêN NGâN - Đại diện pháp luật: Thiều Viết Thảo
Địa chỉ: Thôn Thanh Chiêm 2, Xã Điện Phương, Thị Xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

CHI NHáNH CôNG TY TNHH Vũ MINH LâM TạI QUảNG NAM

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY TNHH Vũ MINH LâM TạI QUảNG NAM - Đại diện pháp luật: Trương Quang Hượt
Địa chỉ: Thôn Bích Bắc, Xã Điện Hòa, Thị Xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

CôNG TY TNHH MTV CôNG NGHệ Và THươNG MạI LINH PHAN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MTV CôNG NGHệ Và THươNG MạI LINH PHAN - Đại diện pháp luật: Phan Ngọc Linh
Địa chỉ: Khối Ngọc Vinh, Xã Điện Ngọc, Thị Xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THươNG MạI IFC

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY TNHH THươNG MạI IFC - Đại diện pháp luật: Nguyễn Vũ Xuân Trang
Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Trảng Nhật 2, Xã Điện Hòa, Thị Xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

CôNG TY Cổ PHầN HY HùNG PHáT

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN HY HùNG PHáT - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Thanh
Địa chỉ: Khu dân cư số 1, Xã Điện An, Thị Xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

CôNG TY TNHH MôÊT THA�NH VIêN THT TIê�N THA�NH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MôÊT THA�NH VIêN THT TIê�N THA�NH - Đại diện pháp luật: Ha� Tiê�N
Địa chỉ: Thôn Viêm Tây 2, Xã Điện Thắng Bắc, Thị Xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

CôNG TY TNHH ĐịA ốC Hà AN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH ĐịA ốC Hà AN - Đại diện pháp luật: Hà Điện
Địa chỉ: Thôn Phong Ngũ Tây, Xã Điện Thắng Nam, Thị Xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

CôNG TY TNHH BấT ĐộNG SảN KHởI NGUYêN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH BấT ĐộNG SảN KHởI NGUYêN - Đại diện pháp luật: Trần Thị Ngọc Dung
Địa chỉ: Thôn Bồ Mưng 2, Xã Điện Thắng Bắc, Thị Xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Xây Dựng Gò Nổi

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Xây Dựng Gò Nổi - Đại diện pháp luật: Trần Phi Long
Địa chỉ: 34 Đường 610B, thôn Bảo An Đông, Xã Điện Quang, Thị Xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

Công Ty TNHH Tư Vấn Kỹ Thuật Và Xây Lắp Quảng Nam

Mã số thuế: Công Ty TNHH Tư Vấn Kỹ Thuật Và Xây Lắp Quảng Nam - Đại diện pháp luật: Lê Thị Duyên
Địa chỉ: Thôn Tân Bình, Xã Điện Trung, Thị Xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

Công Ty TNHH Mtv Xây Dựng Và Trang Trí Nội Thất Việt Hoàng Tường

Mã số thuế: Công Ty TNHH Mtv Xây Dựng Và Trang Trí Nội Thất Việt Hoàng Tường - Đại diện pháp luật: Lê Việt Cường
Địa chỉ: Thôn Viêm Tây 3, Xã Điện Thắng Bắc, Thị Xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam