Các doanh nghiệp tại Thanh Hoá
TH

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VLXD HẢI HÀ

Mã số thuế: 2802901901 - Đại diện pháp luật: Hà Hải Hà

Địa chỉ: Thôn Thịnh Tăng,, Xã Quảng Thịnh, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

TH

CÔNG TY TNHH MTV KIẾN VÀNG THỦ ĐÔ

Mã số thuế: 2802900746 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Nga

Địa chỉ: Thôn Thắng,, Xã Đông Lĩnh, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

TH

CÔNG TY TNHH TM VÀ DV XUÂN HÙNG

Mã số thuế: 2802902126 - Đại diện pháp luật: Hồ Xuân Hùng

Địa chỉ: Thôn Thịnh Tăng,, Xã Quảng Thịnh, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

TH

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NỘI THẤT GỖ ĐẠI DƯƠNG

Mã số thuế: 2802901725 - Đại diện pháp luật: Lê Đại Dương

Địa chỉ: Thôn Gia Lộc,, Xã Quảng Thịnh, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

TH

CÔNG TY TNHH BÁ HUY TC

Mã số thuế: 2802903419 - Đại diện pháp luật: Đỗ Thị Thúy

Địa chỉ: Số nhà 168, Khu Phố Mới, Phường Quảng Thọ, Thành Phố Sầm Sơn, Thanh Hoá

TH

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HIỀN HẠNH

Mã số thuế: 2802903112 - Đại diện pháp luật: Mai Duy Hiền

Địa chỉ: số nhà 146 đường Mai An Tiêm, Thị trấn Nga Sơn, Huyện Nga Sơn, Thanh Hoá

TH

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI NEWLIFE

Mã số thuế: 2802903747 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Lương

Địa chỉ: Lô số 15 MBQH 3300/UBND, QLĐT, Phường Đông Vệ, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

TH

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI SƠN HÀ CDP TOÀN CẦU

Mã số thuế: 2802903828 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Hồng

Địa chỉ: Thôn 8, Xã Qúi Lộc, Huyện Yên Định, Thanh Hoá

TH

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ NBLAND

Mã số thuế: 2802902101 - Đại diện pháp luật: Lê Hoài Nam

Địa chỉ: Tiểu khu 3, Phường Hải Hòa

TH

C�NG TY TNHH TM V� DV NG�C TH�

Mã số thuế: 2802903881 - Đại diện pháp luật: Ph�m Th� S�n

Địa chỉ: Th�n L� B�c,, Xã Thăng Bình, Huyện Nông Cống, Thanh Hoá

TH

C�NG TY TNHH PULUONG CUISINE

Mã số thuế: 2802903810 - Đại diện pháp luật: ��o Ng�c B�nh

Địa chỉ: Ph� 2,, Thị trấn Cành Nàng, Huyện Bá Thước, Thanh Hoá

TH

C�NG TY TNHH C� KH� V� X�Y D�NG TI�N ��T

Mã số thuế: 2802903779 - Đại diện pháp luật: Tr�nh ��nh Chi�n

Địa chỉ: Th�n 7,, Xã Qúi Lộc, Huyện Yên Định, Thanh Hoá

TH

C�NG TY TNHH ��U T� V� PH�T TRI�N M�NH ��I PH�T

Mã số thuế: 2802903761 - Đại diện pháp luật: L� Xu�n M�nh

Địa chỉ: S� 04/47 H�ng Nan,, Phường Lam Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

TH

C�NG TY TNHH BU�N B�N V�T LI�U X�Y D�NG ��I MINH

Mã số thuế: 2802903835 - Đại diện pháp luật: Nguy�n Xu�n Quy�t

Địa chỉ: Th�n Tri�u X� 1,, Xã Đông Tiến, Huyện Đông Sơn, Thanh Hoá

TH

CÔNG TY TNHH MAY XUẤT KHẨU BẢO TRÂM

Mã số thuế: 2802901732 - Đại diện pháp luật: Lê Sỹ Đức

Địa chỉ: Thôn 4,, Xã Hoàng Giang, Huyện Nông Cống, Thanh Hoá

TH

CÔNG TY TNHH TMDV PHI HÙNG

Mã số thuế: 2802901806 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hùng

Địa chỉ: Thôn Chiến Thắng,, Xã Quảng Tâm, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

TH

CÔNG TY TNHH THẢO VIÊN LAND

Mã số thuế: 2802901972 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thảo

Địa chỉ: Số nhà 15 Tô Vĩnh Diện,, Phường Điện Biên, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

TH

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI MÂU THỦY

Mã số thuế: 2802902415 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Thủy

Địa chỉ: Thôn Tiến Thành,, Xã Quảng Tâm, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

TH

CÔNG TY TNHH DU LỊCH HÒA TIẾN

Mã số thuế: 2802902408 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Hòa

Địa chỉ: Phố Môi,, Xã Quảng Tâm, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

TH

CÔNG TY TNHH ĐT XÂY DỰNG DUY HOÀNG

Mã số thuế: 2802902006 - Đại diện pháp luật: Lê Duy Hoàng

Địa chỉ: Thôn Thanh Kiên,, Xã Quảng Tâm, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá