Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Huyện Đại Lộc

CôNG TY CP Tư VấN XâY DựNG AN THUậN PHáT

Mã số thuế: CôNG TY CP Tư VấN XâY DựNG AN THUậN PHáT - Đại diện pháp luật: Lê Mạnh Tuấn
Địa chỉ: Thôn Quảng Huế, Xã Đại Hòa, Huyện Đại Lộc, Tỉnh Quảng Nam

CôNG TY TNHH THàNH LONG ĐạI LộC

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THàNH LONG ĐạI LộC - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Long
Địa chỉ: Thôn Phú Hương, Xã Đại Quang, Huyện Đại Lộc, Tỉnh Quảng Nam

Hợp tác xã Nông nghiệp Đại Đồng Phát

Mã số thuế: Hợp tác xã Nông nghiệp Đại Đồng Phát - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Cương
Địa chỉ: Thôn Lâm Tây, Xã Đại Đồng, Huyện Đại Lộc, Tỉnh Quảng Nam

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN úT SươNG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN úT SươNG - Đại diện pháp luật: Trần Công Triều
Địa chỉ: Thôn Phiếm ái 1, Xã Đại Nghĩa, Huyện Đại Lộc, Tỉnh Quảng Nam

Công Ty TNHH Dịch Vụ Tổng Hợp Quang Sáng

Mã số thuế: Công Ty TNHH Dịch Vụ Tổng Hợp Quang Sáng - Đại diện pháp luật: Lê Trọng Nguyên
Địa chỉ: Thôn Đức Hoà, Xã Đại Nghĩa, Huyện Đại Lộc, Tỉnh Quảng Nam

Hợp tác xã Nông Nghiệp Thành Công

Mã số thuế: Hợp tác xã Nông Nghiệp Thành Công - Đại diện pháp luật: Nguyễn Công Thành
Địa chỉ: Thôn Ngọc Thạch, Xã Đại Hồng, Huyện Đại Lộc, Tỉnh Quảng Nam

Chi Nhánh Doanh Nghiệp Tư Nhân May Mặc Xuất Khẩu Tâm Đức Phát

Mã số thuế: Chi Nhánh Doanh Nghiệp Tư Nhân May Mặc Xuất Khẩu Tâm Đức Phát - Đại diện pháp luật: Võ Viết Lâm
Địa chỉ: Thôn Tích Phú, Xã Đại Hiệp, Huyện Đại Lộc, Tỉnh Quảng Nam

Công Ty TNHH MôÊT Tha�Nh Viên Phô� Minh Pha�T

Mã số thuế: Công Ty TNHH MôÊT Tha�Nh Viên Phô� Minh Pha�T - Đại diện pháp luật: Nguyê�N Duy Cươ�Ng
Địa chỉ: Thôn 4, Xã Đại Hồng, Huyện Đại Lộc, Tỉnh Quảng Nam

Công Ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ Vận Tải Tổng Hợp Tiến Phát

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ Vận Tải Tổng Hợp Tiến Phát - Đại diện pháp luật: Huỳnh Thị Mai
Địa chỉ: Thôn Lam Phụng, Xã Đại Đồng, Huyện Đại Lộc, Tỉnh Quảng Nam

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Đại Nhân Phúc

Mã số thuế: Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Đại Nhân Phúc - Đại diện pháp luật: Huỳnh Văn Ngọc
Địa chỉ: Thôn Phú Trung, Xã Đại Hiệp, Huyện Đại Lộc, Tỉnh Quảng Nam

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại & Dịch Vụ Thạnh An

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại & Dịch Vụ Thạnh An - Đại diện pháp luật: Võ Văn Vân
Địa chỉ: Thôn An Chánh, Xã Đại Tân, Huyện Đại Lộc, Tỉnh Quảng Nam

Công Ty TNHH Thái Mỹ Hương

Mã số thuế: Công Ty TNHH Thái Mỹ Hương - Đại diện pháp luật: Dương Quốc Thái
Địa chỉ: Quốc lộ 14B, Thôn Đông Phú, Xã Đại Hiệp, Huyện Đại Lộc, Tỉnh Quảng Nam

Công Ty TNHH Mtv Thương Mại - Dịch Vụ Mai Lan Thư

Mã số thuế: Công Ty TNHH Mtv Thương Mại - Dịch Vụ Mai Lan Thư - Đại diện pháp luật: Triệu Văn Tây
Địa chỉ: Thôn Phú Hương, Xã Đại Quang, Huyện Đại Lộc, Tỉnh Quảng Nam

Công Ty CP Minh Khe Tân

Mã số thuế: Công Ty CP Minh Khe Tân - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Mai Khanh
Địa chỉ: Thôn Ngọc Kinh Đông, Xã Đại Hồng, Huyện Đại Lộc, Tỉnh Quảng Nam

Công Ty TNHH Một Thành Viên Ngọc Vinh Hương

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Ngọc Vinh Hương - Đại diện pháp luật: Phạm Ngọc Vinh
Địa chỉ: Khu 7, Thị trấn ái Nghĩa, Huyện Đại Lộc, Tỉnh Quảng Nam

Công Ty Cổ Phần Vu Gia Đại Lộc

Mã số thuế: Công Ty Cổ Phần Vu Gia Đại Lộc - Đại diện pháp luật: Đặng Công Thạnh
Địa chỉ: Khu 6, Thị trấn ái Nghĩa, Huyện Đại Lộc, Tỉnh Quảng Nam

Công Ty TNHH Một Thành Viên Quang Minh Bảo

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Quang Minh Bảo - Đại diện pháp luật: Trần Quốc Bảo
Địa chỉ: Khu 7, Thị trấn ái Nghĩa, Huyện Đại Lộc, Tỉnh Quảng Nam

Công Ty TNHH Công Nghệ Tín Bền

Mã số thuế: Công Ty TNHH Công Nghệ Tín Bền - Đại diện pháp luật: Huỳnh Tấn Thi
Địa chỉ: Hà Nha, Xã Đại Đồng, Huyện Đại Lộc, Tỉnh Quảng Nam

Doanh Nghiệp TN Hiệu Vàng Nguyên Tâm

Mã số thuế: Doanh Nghiệp TN Hiệu Vàng Nguyên Tâm - Đại diện pháp luật: Phan Thị Kim Nhung
Địa chỉ: Khu 5, Thị trấn ái Nghĩa, Huyện Đại Lộc, Tỉnh Quảng Nam

Công Ty TNHH Xây Dựng Lâm Nguyễn

Mã số thuế: Công Ty TNHH Xây Dựng Lâm Nguyễn - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Lâm
Địa chỉ: Thôn Bình Tây, Xã Đại Thắng, Huyện Đại Lộc, Tỉnh Quảng Nam

Công Ty TNHH Một Thành Viên Hoàng Long Đại Phát

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Hoàng Long Đại Phát - Đại diện pháp luật: Phan Văn Lạc
Địa chỉ: Khu 5, Thị trấn ái Nghĩa, Huyện Đại Lộc, Tỉnh Quảng Nam

Công Ty TNHH Một Thành Viên Mộc Anh Tùng

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Mộc Anh Tùng - Đại diện pháp luật: Nguyễn Chập
Địa chỉ: Thôn Trường An, Xã Đại Quang, Huyện Đại Lộc, Tỉnh Quảng Nam

Công Ty TNHH Một Thành Viên Nhật Lệnh

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Nhật Lệnh - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Hà Dục Tây, Xã Đại Lãnh, Huyện Đại Lộc, Tỉnh Quảng Nam

Công Ty TNHH An Bằng

Mã số thuế: Công Ty TNHH An Bằng - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Vĩnh Phước, Xã Đại Đồng, Huyện Đại Lộc, Tỉnh Quảng Nam

Công Ty TNHH Phúc Ngọc Hà

Mã số thuế: Công Ty TNHH Phúc Ngọc Hà - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Ngọc Kinh Tây, Xã Đại Hồng, Huyện Đại Lộc, Tỉnh Quảng Nam

Công Ty Cổ Phần Linh Giang Quảng Nam

Mã số thuế: Công Ty Cổ Phần Linh Giang Quảng Nam - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Ngọc Kinh Đông, Xã Đại Hồng, Huyện Đại Lộc, Tỉnh Quảng Nam

Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Đại Đồng Phát

Mã số thuế: Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Đại Đồng Phát - Đại diện pháp luật: Võ Công Lý
Địa chỉ: Thôn Lam Phụng, Xã Đại Đồng, Huyện Đại Lộc, Tỉnh Quảng Nam

Trường mầm non Bình Minh

Mã số thuế: Trường mầm non Bình Minh - Đại diện pháp luật: Huỳnh Thị Hồng
Địa chỉ: Khu 7, Thị trấn ái Nghĩa,, Huyện Đại Lộc, Tỉnh Quảng Nam

Công Ty TNHH Thành Phát

Mã số thuế: Công Ty TNHH Thành Phát - Đại diện pháp luật: Lê Thị Thanh
Địa chỉ: Thôn Hòa Thạch, Xã Đại Quang, Huyện Đại Lộc, Tỉnh Quảng Nam

Công Ty Cổ Phần Gạch Không Nung Thời Đại

Mã số thuế: Công Ty Cổ Phần Gạch Không Nung Thời Đại - Đại diện pháp luật: Trương Xuân Phong
Địa chỉ: Thôn Nghĩa Tân, Xã Đại Nghĩa, Huyện Đại Lộc, Tỉnh Quảng Nam