Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Quảng Nam

CôNG TY TNHH MTV XâY DựNG DịCH Vụ QUốC TUấN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MTV XâY DựNG DịCH Vụ QUốC TUấN - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Tuấn
Địa chỉ: 331 Hùng Vương, Phường An Xuân, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam

CôNG TY TNHH THươNG MạI - DịCH Vụ & QUảNG CáO HưNG THàNH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI - DịCH Vụ & QUảNG CáO HưNG THàNH - Đại diện pháp luật: Trần Văn Thành
Địa chỉ: 239 Phan Bội Châu, Khối phố Mỹ Thạch Bắc, Phường Tân Thạnh, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN TRắC ĐịA ĐạI AN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN TRắC ĐịA ĐạI AN - Đại diện pháp luật: Phan Đình Đại
Địa chỉ: Khối phố Phú ân, Phường An Phú, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN DịCH Vụ DU LịCH SơN THảO

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN DịCH Vụ DU LịCH SơN THảO - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Sơn
Địa chỉ: Khối phố Hà Trung, Phường Cẩm Nam, Thành phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam

CôNG TY CP Tư VấN XâY DựNG AN THUậN PHáT

Mã số thuế: CôNG TY CP Tư VấN XâY DựNG AN THUậN PHáT - Đại diện pháp luật: Lê Mạnh Tuấn
Địa chỉ: Thôn Quảng Huế, Xã Đại Hòa, Huyện Đại Lộc, Tỉnh Quảng Nam

CôNG TY TNHH Cơ ĐIệN PHú THàNH DANH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH Cơ ĐIệN PHú THàNH DANH - Đại diện pháp luật: Phạm Tấn Danh
Địa chỉ: 06 Đào Duy Từ, Phường Tân Thạnh, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam

CôNG TY TNHH DịCH Vụ DU LịCH CôNG QUYềN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH DịCH Vụ DU LịCH CôNG QUYềN - Đại diện pháp luật: Phạm Công Quyền
Địa chỉ: 422 Hùng Vương, Phường Thanh Hà, Thành phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam

CôNG TY TNHH MTV PHố BIểN XANH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MTV PHố BIểN XANH - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thu Hà
Địa chỉ: 264 Cửa Đại, Phường Cẩm Châu, Thành phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam

CôNG TY Cổ PHầN DịCH Vụ GIAO HàNG NHANH - CHI NHáNH QUảNG NAM

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN DịCH Vụ GIAO HàNG NHANH - CHI NHáNH QUảNG NAM - Đại diện pháp luật: Lương Duy Hoài
Địa chỉ: 265/12/25 Trần Cao Vân, Phường An Sơn, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam

CôNG TY Cổ PHầN Tư Vâ�N XâY DưÊNG ĐAÊI CA�T

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN Tư Vâ�N XâY DưÊNG ĐAÊI CA�T - Đại diện pháp luật: Nguyê�N Tâ�N MaÊNh
Địa chỉ: 48 Phan BôÊi Châu, Phường Hòa Thuận, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam

CôNG TY TNHH MôÊT THA�NH VIêN THươNG MAÊI DU LIÊCH HUY�NH Lê TIê�N

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MôÊT THA�NH VIêN THươNG MAÊI DU LIÊCH HUY�NH Lê TIê�N - Đại diện pháp luật: Huy�Nh Thê� Triê�U
Địa chỉ: 125 Lê Đi�nh Dương, Phường Tân Thạnh, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam

Công Ty CP Năng Lượng Agrita - Quảng Nam (Nộp hộ nhà thầu)

Mã số thuế: Công Ty CP Năng Lượng Agrita - Quảng Nam (Nộp hộ nhà thầu) - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: 44 Lê Quý Đôn, Thị trấn Khâm Đức, Huyện Phước Sơn, Tỉnh Quảng Nam

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN WINDOW QUốC VIệT HưNG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN WINDOW QUốC VIệT HưNG - Đại diện pháp luật: Bùi Hào
Địa chỉ: Thôn Đông Yên, Xã Duy Trinh, Huyện Duy Xuyên, Tỉnh Quảng Nam

Công ty TNHH DVDL&TM Huy Hoàng (nộp hộ)

Mã số thuế: Công ty TNHH DVDL&TM Huy Hoàng (nộp hộ) - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: 103 Hùng Vương, Phường Cẩm Phô, Thành phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN QUốC Tế ĐOàN KếT

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN QUốC Tế ĐOàN KếT - Đại diện pháp luật: Nguyễn Anh Khoa
Địa chỉ: Thôn Thanh Châu, Xã Duy Châu, Huyện Duy Xuyên, Tỉnh Quảng Nam

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ SONG DANH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ SONG DANH - Đại diện pháp luật: Lê Thị Liên
Địa chỉ: Thôn Thanh Chiêm 1, Xã Điện Phương, Thị Xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN XâY DựNG LộC TRọNG VINH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN XâY DựNG LộC TRọNG VINH - Đại diện pháp luật: Đoàn Thị Ba
Địa chỉ: Thôn Ngọc Sơn, Xã Bình Lâm, Huyện Hiệp Đức, Tỉnh Quảng Nam

CôNG TY TNHH MôÊT THA�NH VIêN VIêÊT EQUI TOUR

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MôÊT THA�NH VIêN VIêÊT EQUI TOUR - Đại diện pháp luật: Nguyê�N Ba� Tư
Địa chỉ: Tô� 4, khô�i Trươ�ng LêÊ, Phường Cẩm Châu, Thành phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam

CôNG TY TNHH MTV NGUYêN TùNG EDUCATION

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MTV NGUYêN TùNG EDUCATION - Đại diện pháp luật: Trần Thanh Tùng
Địa chỉ: Khối phố Ngọc Vinh, Xã Điện Ngọc, Thị Xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

CôNG TY TNHH MTV TIếN Lý

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MTV TIếN Lý - Đại diện pháp luật: Trần Thị Lý
Địa chỉ: Tổ 7, Thôn 10, Xã Tam Xuân I, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và XâY DựNG Hà AN PHú

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI Và XâY DựNG Hà AN PHú - Đại diện pháp luật: Trần Văn Trực
Địa chỉ: Khối 5, Thị trấn Núi Thành, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

CôNG TY TNHH MTV ĐầU Tư HưNG PHúC THịNH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MTV ĐầU Tư HưNG PHúC THịNH - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Thu Hà
Địa chỉ: 189, Phạm Văn Đồng, Khối 2, Thị trấn Núi Thành, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN SAN LấP MặT BằNG TRUNG HIếU

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN SAN LấP MặT BằNG TRUNG HIếU - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Trung
Địa chỉ: Thôn Hòa Vân, Xã Tam Nghĩa, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư Và Tư VấN XâY DựNG QUảNG NAM ACC

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư Và Tư VấN XâY DựNG QUảNG NAM ACC - Đại diện pháp luật: Trịnh Trường Giang
Địa chỉ: 255, Trưng Nữ Vương, Phường An Mỹ, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI DịCH Vụ TổNG HợP VIễN DươNG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI DịCH Vụ TổNG HợP VIễN DươNG - Đại diện pháp luật: Châu Ngọc Dương
Địa chỉ: 227 Phạm Văn Đồng, Thị trấn Núi Thành, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

CôNG TY Cổ PHầN XâY DựNG Và Cơ KHí PUMA 7

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN XâY DựNG Và Cơ KHí PUMA 7 - Đại diện pháp luật: Đỗ Thanh Hùng
Địa chỉ: Lô A17, khối phố Thuận Trà, Phường Hòa Thuận, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam

CôNG TY TNHH HOàNG KIệT PHáT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH HOàNG KIệT PHáT - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hoàng Phát
Địa chỉ: 521, Phan Châu Trinh, Phường Phước Hòa, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam

CôNG TY TNHH ĐầU Tư THươNG MạI ĐạI NAM CHU LAI

Mã số thuế: CôNG TY TNHH ĐầU Tư THươNG MạI ĐạI NAM CHU LAI - Đại diện pháp luật: Trịnh Vũ Long
Địa chỉ: 84 Bùi Thị Xuân, Phường An Sơn, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN SảN XUấT, THươNG MạI & DịCH Vụ WINDOW STAR

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN SảN XUấT, THươNG MạI & DịCH Vụ WINDOW STAR - Đại diện pháp luật: Huỳnh Xuân Phước
Địa chỉ: 14 Hùng Vương, Phường Hòa Thuận, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN NGUYễN TRầN GIA HưNG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN NGUYễN TRầN GIA HưNG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Chương
Địa chỉ: Thôn Trà Quế, Xã Cẩm Hà, Thành phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam