Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Cao Bằng

Trung tâm Dân số - Kế hoạch hoá gia đình

Mã số thuế: Trung tâm Dân số - Kế hoạch hoá gia đình - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thời
Địa chỉ: Thị trấn Thông Nông, Thị trấn Thông Nông, Huyện Thông Nông, Tỉnh Cao Bằng

Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên

Mã số thuế: Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: TT.Thanh Nhật, Thị Trấn Thanh Nhật, Huyện Hạ Lang, Tỉnh Cao Bằng

Phòng tài nguyên và môi trường

Mã số thuế: Phòng tài nguyên và môi trường - Đại diện pháp luật: Đinh Thị Lạng
Địa chỉ: Thị trấn Thông Nông, Thị trấn Thông Nông, Huyện Thông Nông, Tỉnh Cao Bằng

Phòng Tài nguyên môi trường

Mã số thuế: Phòng Tài nguyên môi trường - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu 2, Thị trấn Bảo Lạc, Huyện Bảo Lạc, Tỉnh Cao Bằng

Phòng Lao Động Thương Binh Và Xã Hội

Mã số thuế: Phòng Lao Động Thương Binh Và Xã Hội - Đại diện pháp luật: ĐàM THị YếN
Địa chỉ: Thị trấn Hoà Thuận,, Huyện Phục Hoà, Tỉnh Cao Bằng

Trung Tâm Bồi Dưỡng Chính Trị

Mã số thuế: Trung Tâm Bồi Dưỡng Chính Trị - Đại diện pháp luật: ĐàM ĐìNH CÔNG
Địa chỉ: Thị trấn Hoà Thuận,, Huyện Phục Hoà, Tỉnh Cao Bằng

Trạm Bảo Vệ Thực Vật

Mã số thuế: Trạm Bảo Vệ Thực Vật - Đại diện pháp luật: SầM THị CHI
Địa chỉ: Thị trấn Tà Lùng,, Huyện Phục Hoà, Tỉnh Cao Bằng

Trung tâm bồi dưỡng chính trị

Mã số thuế: Trung tâm bồi dưỡng chính trị - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Thông Nông,, Huyện Thông Nông, Tỉnh Cao Bằng

Phòng tài chính - Kế hoạch

Mã số thuế: Phòng tài chính - Kế hoạch - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Phố Nguyễn Du,, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng

Hội Cựu Chiến Binh

Mã số thuế: Hội Cựu Chiến Binh - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị Trấn Thanh Nhật,, Huyện Hạ Lang, Tỉnh Cao Bằng

Phòng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn

Mã số thuế: Phòng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn thanh Nhật,, Huyện Hạ Lang, Tỉnh Cao Bằng

Trường Phổ Thông Dân Tộc Nội Trú

Mã số thuế: Trường Phổ Thông Dân Tộc Nội Trú - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Thanh Nhật,, Huyện Hạ Lang, Tỉnh Cao Bằng

Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên

Mã số thuế: Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị Trấn Thanh Nhật,, Huyện Hạ Lang, Tỉnh Cao Bằng

Phòng Tài Nguyên & Môi Trường

Mã số thuế: Phòng Tài Nguyên & Môi Trường - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: thi trấn pác miầu,, Huyện Bảo Lâm, Tỉnh Cao Bằng

Trung Tâm Bồi Dưỡng Chính Trị

Mã số thuế: Trung Tâm Bồi Dưỡng Chính Trị - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: thị trấn pác miầu,, Huyện Bảo Lâm, Tỉnh Cao Bằng

Phòng Lao Động Thương Binh & Xã Hội

Mã số thuế: Phòng Lao Động Thương Binh & Xã Hội - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tổ dân phố 3,, Huyện Thạch An, Tỉnh Cao Bằng

Phòng Tài Chính - Kế Hoạch

Mã số thuế: Phòng Tài Chính - Kế Hoạch - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, Thị trấn Đông khê,, Huyện Thạch An, Tỉnh Cao Bằng

Phòng tài chính - Kế hoạch

Mã số thuế: Phòng tài chính - Kế hoạch - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu 2: Thị trấn Bảo Lạc,, Huyện Bảo Lạc, Tỉnh Cao Bằng

Trung Tâm Y Tế Dự Phòng

Mã số thuế: Trung Tâm Y Tế Dự Phòng - Đại diện pháp luật: NÔNG TRUNG CHíNH
Địa chỉ: Khu 4 Thị trấn Đông Khê,, Huyện Thạch An, Tỉnh Cao Bằng

Trung tâm bồi dưỡng chính trị

Mã số thuế: Trung tâm bồi dưỡng chính trị - Đại diện pháp luật: Lê thị Minh Hoà
Địa chỉ: Khu 8: Thị trấn Bảo Lạc,, Huyện Bảo Lạc, Tỉnh Cao Bằng

Phòng Giáo dục và đào tạo

Mã số thuế: Phòng Giáo dục và đào tạo - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Nước hai,, Huyện Hoà An, Tỉnh Cao Bằng

Phòng Lao động Thương binh và Xã Hội

Mã số thuế: Phòng Lao động Thương binh và Xã Hội - Đại diện pháp luật: Lục Thị Hiếu
Địa chỉ: Khu 2: Thị trấn Bảo Lạc,, Huyện Bảo Lạc, Tỉnh Cao Bằng

phòng giáo dục và đào tạo

Mã số thuế: phòng giáo dục và đào tạo - Đại diện pháp luật: TRIệU VăN KIểM
Địa chỉ: thị trấn hoà thuận,, Huyện Phục Hoà, Tỉnh Cao Bằng

Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Cao Bằng

Mã số thuế: Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Cao Bằng - Đại diện pháp luật: Sầm Thị Kim Huế
Địa chỉ: Tổ 32, Phường Sông Hiến, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng

Phòng Dân Tộc

Mã số thuế: Phòng Dân Tộc - Đại diện pháp luật: Đàm Thị Yến
Địa chỉ: Pò Kham, Thị Trấn Hòa Thuận, Huyện Phục Hoà, Tỉnh Cao Bằng

Công Ty TNHH Quang Vinh 89

Mã số thuế: Công Ty TNHH Quang Vinh 89 - Đại diện pháp luật: Vũ Đình Hưng
Địa chỉ: Tổ 5, Phường Duyệt Trung, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng

Công Ty Cổ Phần Interserco Vci

Mã số thuế: Công Ty Cổ Phần Interserco Vci - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Yên
Địa chỉ: Tại Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Trà Lĩnh, Thị trấn Hùng Quốc, Huyện Trà Lĩnh, Tỉnh Cao Bằng

Hợp tác xã Đại Lộc

Mã số thuế: Hợp tác xã Đại Lộc - Đại diện pháp luật: Hợp tác xã Đại Lộc
Địa chỉ: Tổ 4, Phường Sông Hiến, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng

Trường Mầm Non Hà Trì

Mã số thuế: Trường Mầm Non Hà Trì - Đại diện pháp luật: Dương Thị Loan
Địa chỉ: Thôn 2 Hà Trì, Xã Hà Trì, Huyện Hoà An, Tỉnh Cao Bằng

Công Ty TNHH Tư Vấn Và Xây Dựng Hnt Việt Nam

Mã số thuế: Công Ty TNHH Tư Vấn Và Xây Dựng Hnt Việt Nam - Đại diện pháp luật: Nông Hoài Nam
Địa chỉ: Tổ 6, Phường Hoà Chung, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng