Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Huyện Thạch An

CôNG TY TNHH XâY DựNG THươNG MạI NGọC DươNG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH XâY DựNG THươNG MạI NGọC DươNG - Đại diện pháp luật: Đàm Văn Thời
Địa chỉ: Xóm Khuổi Đăm, Xã Kim Đồng, Huyện Thạch An, Tỉnh Cao Bằng

Phòng Lao Động Thương Binh & Xã Hội

Mã số thuế: Phòng Lao Động Thương Binh & Xã Hội - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tổ dân phố 3,, Huyện Thạch An, Tỉnh Cao Bằng

Phòng Tài Chính - Kế Hoạch

Mã số thuế: Phòng Tài Chính - Kế Hoạch - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, Thị trấn Đông khê,, Huyện Thạch An, Tỉnh Cao Bằng

Trung Tâm Y Tế Dự Phòng

Mã số thuế: Trung Tâm Y Tế Dự Phòng - Đại diện pháp luật: NÔNG TRUNG CHíNH
Địa chỉ: Khu 4 Thị trấn Đông Khê,, Huyện Thạch An, Tỉnh Cao Bằng

Chi nhánh DNXD Bình Minh

Mã số thuế: Chi nhánh DNXD Bình Minh - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Đông Khê,, Huyện Thạch An, Tỉnh Cao Bằng

Chi Nhánh Doanh Nghiệp Tư Nhân Xây Dựng Bảo Sơn

Mã số thuế: Chi Nhánh Doanh Nghiệp Tư Nhân  Xây Dựng Bảo Sơn - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Cường
Địa chỉ: Tổ dân phố 3, Thị trấn Đông Khê, Huyện Thạch An, Tỉnh Cao Bằng

Chi nhánh Công ty XD 1-5

Mã số thuế: Chi nhánh Công ty  XD 1-5 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Phương Lan
Địa chỉ: Thị trấn Đông Khê,, Huyện Thạch An, Tỉnh Cao Bằng

Chi nhánh xăng dầu số 7 Thạch An

Mã số thuế: Chi nhánh xăng dầu số 7 Thạch An - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Thạch An,, Huyện Thạch An, Tỉnh Cao Bằng

Chi nhánh Cty cổ phần XD & PTNT2

Mã số thuế: Chi nhánh Cty cổ phần XD & PTNT2 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Đông Khê,, Huyện Thạch An, Tỉnh Cao Bằng

Chi nhánh môi trường đô thị Thạch An

Mã số thuế: Chi nhánh môi trường đô thị Thạch An - Đại diện pháp luật: Phạm Trần Doãn Chính
Địa chỉ: Tổ dân phố 4, thị trấn Đông Khê,, Huyện Thạch An, Tỉnh Cao Bằng

Chi Nhánh Công Ty TNHH Kiến Trúc Xinh Thạch An

Mã số thuế: Chi Nhánh Công Ty TNHH Kiến Trúc Xinh Thạch An - Đại diện pháp luật: Chu Đức Thắng
Địa chỉ: Xóm Nà Báng, Thị trấn Đông Khê, Huyện Thạch An, Tỉnh Cao Bằng

Chi nhánh công ty TNHH Nga Hải

Mã số thuế: Chi nhánh công ty TNHH Nga Hải - Đại diện pháp luật: Tống Kim Thuỳ
Địa chỉ: Pò Hẩu, thị trấn Đông Khê,, Huyện Thạch An, Tỉnh Cao Bằng

Chi nhánh Cty cô phần XD đầu tư & PT đô thị

Mã số thuế: Chi nhánh Cty cô phần XD đầu tư & PT đô thị - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Đông Khê,, Huyện Thạch An, Tỉnh Cao Bằng

Chi nhánh Cty XD & PTNN1

Mã số thuế: Chi nhánh Cty XD & PTNN1 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Đông khê,, Huyện Thạch An, Tỉnh Cao Bằng

Bưu điện huyện thạch An

Mã số thuế: Bưu điện huyện thạch An - Đại diện pháp luật: Đinh Văn Thuấn
Địa chỉ: Khu 2, thị trấn Đông Khê,, Huyện Thạch An, Tỉnh Cao Bằng

Trung tâm Viễn thông Thạch An

Mã số thuế: Trung tâm Viễn thông Thạch An - Đại diện pháp luật: Nông Thị Lan
Địa chỉ: Thị trấn Đông Khê,, Huyện Thạch An, Tỉnh Cao Bằng

Chi nhánh DNXD Tín thành

Mã số thuế: Chi nhánh DNXD Tín thành - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Đông khê,, Huyện Thạch An, Tỉnh Cao Bằng

Chi nhánh Công ty CP xây dựng giao thông I Cao Bằng

Mã số thuế: Chi nhánh Công ty CP xây dựng giao thông I Cao Bằng - Đại diện pháp luật: La Hữu Chính
Địa chỉ: , Thị trấn Đông Khê, Huyện Thạch An, Tỉnh Cao Bằng

Chi nhánh Công ty SXVLXD Sông Bằng

Mã số thuế: Chi nhánh Công ty SXVLXD Sông Bằng - Đại diện pháp luật: Lê Đa
Địa chỉ: Thị trấn Đông Khê,, Huyện Thạch An, Tỉnh Cao Bằng

Cửa hàng vật tư nông nghiệp Thạch an

Mã số thuế: Cửa hàng vật tư nông nghiệp Thạch an - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Đông khê,, Huyện Thạch An, Tỉnh Cao Bằng

Chi cục thuế Thạch an

Mã số thuế: Chi cục thuế Thạch an - Đại diện pháp luật: Hà Doãn Sự
Địa chỉ: Thị trấn Thạch an,, Huyện Thạch An, Tỉnh Cao Bằng

HợP TáC Xã TâY AN

Mã số thuế: HợP TáC Xã TâY AN - Đại diện pháp luật: Lô Văn Tương
Địa chỉ: Pò bẩu, Xã Quang Trọng, Huyện Thạch An, Tỉnh Cao Bằng

HợP TáC Xã HOàNG GIA - Xã THUỵ HùNG

Mã số thuế: HợP TáC Xã HOàNG GIA - Xã THUỵ HùNG - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Thắng
Địa chỉ: Thôn Cốc bao, Xã Thuỵ Hùng, Huyện Thạch An, Tỉnh Cao Bằng

Doanh Nghiệp Tư Nhân Hoàng Gia Tâm

Mã số thuế: Doanh Nghiệp Tư Nhân Hoàng Gia Tâm - Đại diện pháp luật: Hoàng Tài Anh
Địa chỉ: Xóm Khuổi Hăm, Thôn Pác Duốc, Xã Minh Khai, Huyện Thạch An, Tỉnh Cao Bằng

Doanh Nghiệp Tư Nhân An Giang Cao Bằng

Mã số thuế: Doanh Nghiệp Tư Nhân An Giang Cao Bằng - Đại diện pháp luật: Lý Văn Tân
Địa chỉ: Số nhà 96, Đường 208, Tổ dân phố 1, Thị trấn Đông Khê, Huyện Thạch An, Tỉnh Cao Bằng

TRUNG TâM DạY NGHề HUYệN THạCH AN

Mã số thuế: TRUNG TâM DạY NGHề HUYệN THạCH AN - Đại diện pháp luật: ĐINH NGọC TOAN
Địa chỉ: Nà keng, Xã Lê Lai, Huyện Thạch An, Tỉnh Cao Bằng

Công Ty TNHH Một Thành Viên Hợp Thành Cao Bằng

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Hợp Thành Cao Bằng - Đại diện pháp luật: Đoàn Thị Hợp
Địa chỉ: Xóm Bản Dăm, Xã Lê Lai, Huyện Thạch An, Tỉnh Cao Bằng

Công Ty TNHH Một Thành Viên Tư Vấn Đầu Tư Và Xây Dựng An Khang Cao Bằng

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Tư Vấn Đầu Tư Và Xây Dựng An Khang Cao Bằng - Đại diện pháp luật: Nông Tuấn Nam
Địa chỉ: Tổ dân phố 1, Thị trấn Đông Khê, Huyện Thạch An, Tỉnh Cao Bằng

BAN QUảN Lý CHợ Và MôI TRườNG Đô THị HUYệN THạCH AN

Mã số thuế: BAN QUảN Lý CHợ Và MôI TRườNG Đô THị HUYệN THạCH AN - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Đông khê, Thị trấn Đông Khê, Huyện Thạch An, Tỉnh Cao Bằng

HTX VIệT TRUNG ĐôNG KHê - THạCH AN - CAO BằNG

Mã số thuế: HTX VIệT TRUNG ĐôNG KHê - THạCH AN - CAO BằNG - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Chang khuyên, Thị trấn Đông Khê, Huyện Thạch An, Tỉnh Cao Bằng