Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Huyện Thạch An

PHÒNG TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG THẠCH AN

Mã số thuế: PHÒNG TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG THẠCH AN - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Toàn
Địa chỉ: Tổ dân phố 3, Thị trấn Đông Khê, Huyện Thạch An, Tỉnh Cao Bằng

PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THẠCH AN

Mã số thuế: PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THẠCH AN - Đại diện pháp luật: Nông Trung Hiếu
Địa chỉ: Tổ dân phố 3, Thị trấn Đông Khê, Huyện Thạch An, Tỉnh Cao Bằng

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VĂN THƯ CAO BẰNG

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VĂN THƯ CAO BẰNG - Đại diện pháp luật: Nông Văn Thư
Địa chỉ: Thôn Nà Vai, Xã Kim Đồng, Huyện Thạch An, Tỉnh Cao Bằng

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ĐỒNG LOAN CAO BẰNG

Mã số thuế: DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ĐỒNG LOAN CAO BẰNG - Đại diện pháp luật: Nông Đình Đồng
Địa chỉ: Thôn Nà Đao, Xã Đức Long, Huyện Thạch An, Tỉnh Cao Bằng

CHI NHÁNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HÀ BỘ

Mã số thuế: CHI NHÁNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HÀ BỘ - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Bộ
Địa chỉ: Xóm Nà Bàng, Thị trấn Đông Khê, Huyện Thạch An, Tỉnh Cao Bằng

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG 26 - 3

Mã số thuế: CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG 26 - 3 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Quý
Địa chỉ: Xóm Lũng Dìn, Xã Vân Trình, Huyện Thạch An, Tỉnh Cao Bằng

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 228 TẠI HUYỆN THẠCH AN

Mã số thuế: CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 228 TẠI HUYỆN THẠCH AN - Đại diện pháp luật: Bế Nhật Hảo
Địa chỉ: Tổ dân phố 3, Thị trấn Đông Khê, Huyện Thạch An, Tỉnh Cao Bằng

CôNG TY TNHH XâY DựNG THươNG MạI NGọC DươNG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH XâY DựNG THươNG MạI NGọC DươNG - Đại diện pháp luật: Đàm Văn Thời
Địa chỉ: Xóm Khuổi Đăm, Xã Kim Đồng, Huyện Thạch An, Tỉnh Cao Bằng

Phòng Lao Động Thương Binh & Xã Hội

Mã số thuế: Phòng Lao Động Thương Binh & Xã Hội - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tổ dân phố 3,, Huyện Thạch An, Tỉnh Cao Bằng

Phòng Tài Chính - Kế Hoạch

Mã số thuế: Phòng Tài Chính - Kế Hoạch - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, Thị trấn Đông khê,, Huyện Thạch An, Tỉnh Cao Bằng

Trung Tâm Y Tế Dự Phòng

Mã số thuế: Trung Tâm Y Tế Dự Phòng - Đại diện pháp luật: NÔNG TRUNG CHíNH
Địa chỉ: Khu 4 Thị trấn Đông Khê,, Huyện Thạch An, Tỉnh Cao Bằng

Chi nhánh DNXD Bình Minh

Mã số thuế: Chi nhánh DNXD Bình Minh - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Đông Khê,, Huyện Thạch An, Tỉnh Cao Bằng

Chi Nhánh Doanh Nghiệp Tư Nhân Xây Dựng Bảo Sơn

Mã số thuế: Chi Nhánh Doanh Nghiệp Tư Nhân  Xây Dựng Bảo Sơn - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Cường
Địa chỉ: Tổ dân phố 3, Thị trấn Đông Khê, Huyện Thạch An, Tỉnh Cao Bằng

Chi nhánh Công ty XD 1-5

Mã số thuế: Chi nhánh Công ty  XD 1-5 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Phương Lan
Địa chỉ: Thị trấn Đông Khê,, Huyện Thạch An, Tỉnh Cao Bằng

Chi nhánh xăng dầu số 7 Thạch An

Mã số thuế: Chi nhánh xăng dầu số 7 Thạch An - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Thạch An,, Huyện Thạch An, Tỉnh Cao Bằng

Chi nhánh Cty cổ phần XD & PTNT2

Mã số thuế: Chi nhánh Cty cổ phần XD & PTNT2 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Đông Khê,, Huyện Thạch An, Tỉnh Cao Bằng

Chi nhánh môi trường đô thị Thạch An

Mã số thuế: Chi nhánh môi trường đô thị Thạch An - Đại diện pháp luật: Phạm Trần Doãn Chính
Địa chỉ: Tổ dân phố 4, thị trấn Đông Khê,, Huyện Thạch An, Tỉnh Cao Bằng

Chi Nhánh Công Ty TNHH Kiến Trúc Xinh Thạch An

Mã số thuế: Chi Nhánh Công Ty TNHH Kiến Trúc Xinh Thạch An - Đại diện pháp luật: Chu Đức Thắng
Địa chỉ: Xóm Nà Báng, Thị trấn Đông Khê, Huyện Thạch An, Tỉnh Cao Bằng

Chi nhánh công ty TNHH Nga Hải

Mã số thuế: Chi nhánh công ty TNHH Nga Hải - Đại diện pháp luật: Tống Kim Thuỳ
Địa chỉ: Pò Hẩu, thị trấn Đông Khê,, Huyện Thạch An, Tỉnh Cao Bằng

Chi nhánh Cty cô phần XD đầu tư & PT đô thị

Mã số thuế: Chi nhánh Cty cô phần XD đầu tư & PT đô thị - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Đông Khê,, Huyện Thạch An, Tỉnh Cao Bằng

Chi nhánh Cty XD & PTNN1

Mã số thuế: Chi nhánh Cty XD & PTNN1 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Đông khê,, Huyện Thạch An, Tỉnh Cao Bằng

Bưu điện huyện thạch An

Mã số thuế: Bưu điện huyện thạch An - Đại diện pháp luật: Đinh Văn Thuấn
Địa chỉ: Khu 2, thị trấn Đông Khê,, Huyện Thạch An, Tỉnh Cao Bằng

Trung tâm Viễn thông Thạch An

Mã số thuế: Trung tâm Viễn thông Thạch An - Đại diện pháp luật: Nông Thị Lan
Địa chỉ: Thị trấn Đông Khê,, Huyện Thạch An, Tỉnh Cao Bằng

Chi nhánh DNXD Tín thành

Mã số thuế: Chi nhánh DNXD Tín thành - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Đông khê,, Huyện Thạch An, Tỉnh Cao Bằng

Chi nhánh Công ty CP xây dựng giao thông I Cao Bằng

Mã số thuế: Chi nhánh Công ty CP xây dựng giao thông I Cao Bằng - Đại diện pháp luật: La Hữu Chính
Địa chỉ: , Thị trấn Đông Khê, Huyện Thạch An, Tỉnh Cao Bằng

Chi nhánh Công ty SXVLXD Sông Bằng

Mã số thuế: Chi nhánh Công ty SXVLXD Sông Bằng - Đại diện pháp luật: Lê Đa
Địa chỉ: Thị trấn Đông Khê,, Huyện Thạch An, Tỉnh Cao Bằng

Cửa hàng vật tư nông nghiệp Thạch an

Mã số thuế: Cửa hàng vật tư nông nghiệp Thạch an - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Đông khê,, Huyện Thạch An, Tỉnh Cao Bằng

Chi cục thuế Thạch an

Mã số thuế: Chi cục thuế Thạch an - Đại diện pháp luật: Hà Doãn Sự
Địa chỉ: Thị trấn Thạch an,, Huyện Thạch An, Tỉnh Cao Bằng

HợP TáC Xã TâY AN

Mã số thuế: HợP TáC Xã TâY AN - Đại diện pháp luật: Lô Văn Tương
Địa chỉ: Pò bẩu, Xã Quang Trọng, Huyện Thạch An, Tỉnh Cao Bằng

HợP TáC Xã HOàNG GIA - Xã THUỵ HùNG

Mã số thuế: HợP TáC Xã HOàNG GIA - Xã THUỵ HùNG - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Thắng
Địa chỉ: Thôn Cốc bao, Xã Thuỵ Hùng, Huyện Thạch An, Tỉnh Cao Bằng