Các doanh nghiệp tại Tỉnh Cao Bằng
CB

Chi nhánh Doanh nghiệp máy tính Hồng Hải tại Cao Bằng

Mã số thuế: 4600299519-001 - Đại diện pháp luật: Đồng Hồng Sơn

Địa chỉ: B329, Phố Bế Văn Đàn, Hợp giang,, Tỉnh Cao Bằng, Cao Bằng

CB

Công ty cổ phần mở " Viện Nhôm - Magiê toàn Nga RUSAL"

Mã số thuế: 4800172125-001 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: SN 166, phố Bế Văn Đàn, phường Hợp Giang,, Tỉnh Cao Bằng, Cao Bằng

CB

Chi nhánh Cty hỗ trợ phát triển dân tộc miền núi tại CB

Mã số thuế: 0100111828-008 - Đại diện pháp luật: Lục Văn Báo

Địa chỉ: Số nhà A044, Phường Tân giang,, Tỉnh Cao Bằng, Cao Bằng

CB

Chi cục Thuỷ Lợi Cao Bằng

Mã số thuế: 4800205162 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Truyền

Địa chỉ: Tầng 4, SN 66, phố Kim Đồng, phường Hợp Giang,, Tỉnh Cao Bằng, Cao Bằng

CB

Chi cục Hải quan Bắc Kạn

Mã số thuế: 4800185050 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Duy Thư

Địa chỉ: ,, Tỉnh Cao Bằng, Cao Bằng

CB

Chi cục Hải quan Thái Nguyên

Mã số thuế: 4800185043 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: ,, Tỉnh Cao Bằng, Cao Bằng

CB

Công ty TNHH Loan Hùng

Mã số thuế: 4800165047 - Đại diện pháp luật: Trần Mạnh Hùng

Địa chỉ: Tổ 5, phường Sông Bằng, thị xã Cao Bằng,, Tỉnh Cao Bằng, Cao Bằng

CB

Công ty TNHH một thành viên Hoàn Ngọc

Mã số thuế: 4800164808 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Phương Đông

Địa chỉ: SN: 01, Đường 3/10, Phường Sông Bằng,, Tỉnh Cao Bằng, Cao Bằng

CB

Doanh nghiệp tư nhân xây dựng Thảo Châu

Mã số thuế: 4800164290 - Đại diện pháp luật: Đàm Văn Dương

Địa chỉ: Số nhà:032, Phố Bằng Giang, Phường Hợp Giang,, Tỉnh Cao Bằng, Cao Bằng

CB

Ban hỗ trợ dự án cải cách hành chính công Tỉnh Cao Bằng

Mã số thuế: 4800164244 - Đại diện pháp luật: Tô Vũ Lập

Địa chỉ: Số 034, Đàm Quang Trung (Tầng 4, Sở Nội Vụ),, Tỉnh Cao Bằng, Cao Bằng

CB

Doanh nghiệp xây dựng Tiến Hưng

Mã số thuế: 4800164131 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tiến Hưng

Địa chỉ: Xóm 6, Xã Duyệt Trung,, Tỉnh Cao Bằng, Cao Bằng

CB

Công ty TNHH Toàn Đông

Mã số thuế: 4800163995 - Đại diện pháp luật: Lý Văn Đại

Địa chỉ: Tổ 10, Phường Sông Bằng,, Tỉnh Cao Bằng, Cao Bằng

CB

Doanh nghiệp tư nhân Hải Anh

Mã số thuế: 4800152489 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hợp

Địa chỉ: Tổ 4, Phường Tân Giang,, Tỉnh Cao Bằng, Cao Bằng

CB

Doanh nghiệp tư nhân Hùng Trường

Mã số thuế: 4800152464 - Đại diện pháp luật: Đàm Xuân Trường

Địa chỉ: Tổ 7A, Khối Tân Thanh 1, P.Tân giang,, Tỉnh Cao Bằng, Cao Bằng

CB

Doanh nghiệp tư nhân Chung Sơn

Mã số thuế: 4800152217 - Đại diện pháp luật: Hoàng Trần Chung

Địa chỉ: Tổ 11, Khối 2, Km2, P. Sông hiến,, Tỉnh Cao Bằng, Cao Bằng

CB

Doanh nghiệp tư nhân Phương Bắc

Mã số thuế: 4800151830 - Đại diện pháp luật: Lương Văn Khao

Địa chỉ: Tổ 23, Khối 3A, Phường Sông hiến,, Tỉnh Cao Bằng, Cao Bằng

CB

Doanh nghiệp tư nhân Lan Điệp

Mã số thuế: 4800151541 - Đại diện pháp luật: Nông Hữu Hùng

Địa chỉ: V056, Tổ 8B, Vườn cam, Hợp giang,, Tỉnh Cao Bằng, Cao Bằng

CB

Doanh nghiệp tư nhân Chính Loan

Mã số thuế: 4800151164 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tiến Chính

Địa chỉ: 266 Phố Xuân Trường, P. Hợp giang,, Tỉnh Cao Bằng, Cao Bằng

CB

Doanh nghiệp Xây dựng Trường Sơn

Mã số thuế: 4800149969 - Đại diện pháp luật: Đoàn Văn Tứ

Địa chỉ: Xóm Bản vuộm, Xã Ngọc Xuân,, Tỉnh Cao Bằng, Cao Bằng

CB

Công ty Trách nhiệm hữu hạn KOHKI Việt Nam

Mã số thuế: 4800149278 - Đại diện pháp luật: YOICHIKOBAYASHI

Địa chỉ: Thôn Pác khuổi, Xã Lê Chung,, Tỉnh Cao Bằng, Cao Bằng

CB

Doanh nghiệp dược phẩm tư nhân Trần Nga

Mã số thuế: 4800148919 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Nga

Địa chỉ: Số 53 Phố Kim đồng, Hợp giang,, Tỉnh Cao Bằng, Cao Bằng

CB

Doanh nghiệp xây dựng Hồng Hải

Mã số thuế: 4800145971 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hồng Hải

Địa chỉ: 043, Tổ 4, Phố Kim Đồng, Phường Hợp giang,, Tỉnh Cao Bằng, Cao Bằng

CB

Công ty TNHH Dịch vụ vật tư kỹ thuật và vận tải

Mã số thuế: 4800140892 - Đại diện pháp luật: Tô Đình Bảng

Địa chỉ: 118B, Tổ 24, Phường Tân giang,, Tỉnh Cao Bằng, Cao Bằng

CB

Công ty TNHH Vinh Ngọc

Mã số thuế: 4800145202 - Đại diện pháp luật: Nông Văn Mèn

Địa chỉ: Tổ 16, Khối 4, Xã Ngọc Xuân,, Tỉnh Cao Bằng, Cao Bằng

CB

Chi nhánh Công ty cổ phần xây dựng & Thương mại Thái Nguyên

Mã số thuế: 4600283808-001 - Đại diện pháp luật: Vũ Hoàng Hiệp

Địa chỉ: B378, Bế Văn Đàn, P. Hợp giang,, Tỉnh Cao Bằng, Cao Bằng

CB

Hợp tác xã Thắng Lợi

Mã số thuế: 4800152640 - Đại diện pháp luật: Liêu Văn Thắng

Địa chỉ: Tổ 4, Khối 1, Phường Sông Bằng,, Tỉnh Cao Bằng, Cao Bằng