Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Huyện Trùng Khánh

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỞ HỒNG

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỞ HỒNG - Đại diện pháp luật: Nông Thị Hở
Địa chỉ: Số nhà 1023, Tổ 11, Thị trấn Trùng Khánh, Huyện Trùng Khánh, Tỉnh Cao Bằng

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH GIANG HIỀN TẠI TRÙNG KHÁNH

Mã số thuế: CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH GIANG HIỀN TẠI TRÙNG KHÁNH - Đại diện pháp luật: Lê Thu Hiền
Địa chỉ: Tổ 4, Thị trấn Trùng Khánh, Huyện Trùng Khánh, Tỉnh Cao Bằng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHƯƠNG ANH

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHƯƠNG ANH - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Phong
Địa chỉ: Tổ 11, Thị trấn Trùng Khánh, Huyện Trùng Khánh, Tỉnh Cao Bằng

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TÂN SƠN KHÁNH

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TÂN SƠN KHÁNH - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đăng Hải
Địa chỉ: Xóm Bản Giốc, Xã Đàm Thuỷ, Huyện Trùng Khánh, Tỉnh Cao Bằng

CHI NHÁNH CÔNG TY CÔ� PHÂ�N PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG CAO BẰNG - TẠI TRÙNG KHÁNH

Mã số thuế: CHI NHÁNH CÔNG TY CÔ� PHÂ�N PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG CAO BẰNG - TẠI TRÙNG KHÁNH - Đại diện pháp luật: Triệu Đức Huy
Địa chỉ: Tổ 9, Thị trấn Trùng Khánh, Huyện Trùng Khánh, Tỉnh Cao Bằng

HỢP TÁC XÃ TÂY NAM

Mã số thuế: HỢP TÁC XÃ TÂY NAM - Đại diện pháp luật: Hoàng Đại Nam
Địa chỉ: Tổ 10, Thị trấn Trùng Khánh, Huyện Trùng Khánh, Tỉnh Cao Bằng

CHI NHáNH CôNG TY TNHH XâY DựNG HảI BằNG TạI TRùNG KHáNH

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY TNHH  XâY DựNG HảI BằNG TạI TRùNG KHáNH - Đại diện pháp luật: Tô Nông Mạnh
Địa chỉ: Số nhà 847, Tổ 9, Thị trấn Trùng Khánh, Huyện Trùng Khánh, Tỉnh Cao Bằng

BAN QUảN Lý KHU DU LịCH THáC BảN GIốC

Mã số thuế: BAN QUảN Lý KHU DU LịCH THáC BảN GIốC - Đại diện pháp luật: Nguyễn Mạnh Hùng
Địa chỉ: Tổ 10, Thị trấn Trùng Khánh, Huyện Trùng Khánh, Tỉnh Cao Bằng

Chi Nhánh Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hùng Phát

Mã số thuế: Chi Nhánh Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hùng Phát - Đại diện pháp luật: Đàm Trọng Vĩnh
Địa chỉ: Số nhà 830, Tổ 9, Thị trấn Trùng Khánh, Huyện Trùng Khánh, Tỉnh Cao Bằng

Chi Nhánh Tại Trùng Khánh - Công Ty TNHH Huấn Loan

Mã số thuế: Chi Nhánh Tại Trùng Khánh - Công Ty TNHH Huấn Loan - Đại diện pháp luật: Lưu Thị Loan
Địa chỉ: Xóm Nặm Lìn, Thị trấn Trùng Khánh, Huyện Trùng Khánh, Tỉnh Cao Bằng

Chi Nhánh Cao Bằng - Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết Kế Và Xây Dựng Bắc Việt

Mã số thuế: Chi Nhánh Cao Bằng - Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết Kế Và Xây Dựng Bắc Việt - Đại diện pháp luật: Phương Thị Ngọn
Địa chỉ: Xóm Bản Giốc, Xã Đàm Thuỷ, Huyện Trùng Khánh, Tỉnh Cao Bằng

Hợp tác xã Đức Huy

Mã số thuế: Hợp tác xã Đức Huy - Đại diện pháp luật: Đoàn Trọng Diễn
Địa chỉ: Xóm Bản Miài, Xã Ngọc Côn, Huyện Trùng Khánh, Tỉnh Cao Bằng

Chi Nhánh Cao Bằng Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Và Thương Mại Nam Thăng Long

Mã số thuế: Chi Nhánh Cao Bằng Công Ty Cổ Phần Tư Vấn  Xây Dựng Và Thương Mại Nam Thăng Long - Đại diện pháp luật: Bùi Thế Hoàng
Địa chỉ: , Xã Ngọc Côn, Huyện Trùng Khánh, Tỉnh Cao Bằng

Chi Nhánh Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Quyết Thắng

Mã số thuế: Chi Nhánh Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Quyết Thắng - Đại diện pháp luật: Ngô Đức Chí
Địa chỉ: Thôn Nà Loỏng, Xã Ngọc Khê, Huyện Trùng Khánh, Tỉnh Cao Bằng

Chi nhánh hợp tác xã Hữu Bình

Mã số thuế: Chi nhánh hợp tác xã Hữu Bình - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tổ 9, Thị trấn Trùng Khánh, Thị trấn Trùng Khánh, Huyện Trùng Khánh, Tỉnh Cao Bằng

Công Ty CP Thương Mại Duy Tiến Cao Bằng Chi Nhánh Trùng Khánh

Mã số thuế: Công Ty CP Thương Mại Duy Tiến Cao Bằng Chi Nhánh Trùng Khánh - Đại diện pháp luật: Đoàn Ngọc Duy
Địa chỉ: Xóm Phia Gà, Xã Khâm Thành, Huyện Trùng Khánh, Tỉnh Cao Bằng

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Chuyên Doanh Thuốc Lá Cao Bằng

Mã số thuế: Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Chuyên Doanh Thuốc Lá Cao Bằng - Đại diện pháp luật: Ngô Sỹ Hải
Địa chỉ: Khu II, thị trấn Trùng Khánh, Thị trấn Trùng Khánh, Huyện Trùng Khánh, Tỉnh Cao Bằng

Bưu điện huyện Trùng Khánh

Mã số thuế: Bưu điện huyện Trùng Khánh - Đại diện pháp luật: Nông Thị Vặn
Địa chỉ: khu 2, thị Trấn Trùng Khánh,, Huyện Trùng Khánh, Tỉnh Cao Bằng

Chi nhánh Công ty cổ phần Du lịch Cao Bằng

Mã số thuế: Chi nhánh Công ty cổ phần Du lịch Cao Bằng - Đại diện pháp luật: Đàm Chinh
Địa chỉ: Thị trấn Trùng Khánh,, Huyện Trùng Khánh, Tỉnh Cao Bằng

Chi cục thuế Trùng Khánh

Mã số thuế: Chi cục thuế Trùng Khánh - Đại diện pháp luật: Nông Đại Dương
Địa chỉ: Thị trấn Trùng khánh,, Huyện Trùng Khánh, Tỉnh Cao Bằng

Chi nhánh CTY TNHH XD Quang minh

Mã số thuế: Chi nhánh CTY TNHH XD Quang minh - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Trùng khánh,, Huyện Trùng Khánh, Tỉnh Cao Bằng

Xí nghiệp cấp nước thị trấn Trùng khánh

Mã số thuế: Xí nghiệp cấp nước thị trấn Trùng khánh - Đại diện pháp luật: Đặng nhật Quân
Địa chỉ: Thị trấn Trùng khánh,, Huyện Trùng Khánh, Tỉnh Cao Bằng

Chi nhánh Công ty bia & chế biến Hoa quả

Mã số thuế: Chi nhánh Công ty bia & chế biến Hoa quả - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Trùng khánh,, Huyện Trùng Khánh, Tỉnh Cao Bằng

Chi nhánh Công ty CP xuất nhập khẩu Cao Bằng tại Thông Huề

Mã số thuế: Chi nhánh Công ty CP xuất nhập khẩu Cao Bằng tại Thông Huề - Đại diện pháp luật: Lục Văn Báo
Địa chỉ: Xóm Nà Thềnh, Xã Thông Hoè, Huyện Trùng Khánh, Tỉnh Cao Bằng

Trung tâm Viễn thông Trùng Khánh

Mã số thuế: Trung tâm Viễn thông Trùng Khánh - Đại diện pháp luật: Phan Văn Hoàng
Địa chỉ: Thị trấn Trùng Khánh,, Huyện Trùng Khánh, Tỉnh Cao Bằng

Mỏ Măng gan rọng tháy

Mã số thuế: Mỏ Măng gan rọng tháy - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Trùng khánh,, Huyện Trùng Khánh, Tỉnh Cao Bằng

Mỏ Tà than Lăng hiếu

Mã số thuế: Mỏ Tà than Lăng hiếu - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Lăng hiếu Trùng khánh,, Huyện Trùng Khánh, Tỉnh Cao Bằng

Cửa hàng Vật tư NN Trùng khánh

Mã số thuế: Cửa hàng Vật tư NN Trùng khánh - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn trùng khánh,, Huyện Trùng Khánh, Tỉnh Cao Bằng

Mỏ măng gan bản khuông

Mã số thuế: Mỏ măng gan bản khuông - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Bản khuông, Trùng khánh,, Huyện Trùng Khánh, Tỉnh Cao Bằng

Chi nhánh Cty Sơn Hải

Mã số thuế: Chi nhánh Cty Sơn Hải - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Trùng khánh,, Huyện Trùng Khánh, Tỉnh Cao Bằng