Danh sách doanh nghiệp tại Huyện Bảo Lâm

Dưới đây là danh sách công ty, doanh nghiệp mới thành lập trên địa bàn Huyện Bảo Lâm, Cao Bằng.

Để xem các thông tin chi tiết như địa chỉ, số điện thoại, tên giám đốc, số lao động, tình trạng hoạt động... quý khách vui lòng nhấp vào một doanh nghiệp cụ thể trong danh sách.

Danh sách công ty tại Cao Bằng

CB

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC MINH THƯ CAO BẰNG

Mã số thuế: 4800930890 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trung Thành

Địa chỉ: Số nhà 319 Khu 3, Thị trấn Pác Miầu, Huyện Bảo Lâm, Cao Bằng

CB

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG BẢO AN 6789

Mã số thuế: 4800923910 - Đại diện pháp luật: Mai Quốc Tuân

Địa chỉ: Khu 1,, Thị trấn Pác Miầu, Huyện Bảo Lâm, Cao Bằng

CB

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐỨC TOÀN

Mã số thuế: 4800918734 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hạnh

Địa chỉ: Khu 3,, Thị trấn Pác Miầu, Huyện Bảo Lâm, Cao Bằng

CB

TK QL KHOÀN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NNT CỦA CQT - CCT BA�O LÂM

Mã số thuế: 4800917730 - Đại diện pháp luật: Nông Văn Hư�u

Địa chỉ: Khu 3 TT Pa�c Miâ�uKhu 3 TT Pa�c Miâ�u,, Thị trấn Pác Miầu, Huyện Bảo Lâm, Cao Bằng

CB

TRUNG TÂM VĂN HÓA & TRUYỀN THÔNG HUYỆN BẢO LÂM

Mã số thuế: 4800914433 - Đại diện pháp luật: Triệu Xuân Tiếp

Địa chỉ: TT Pác Miầu,, Thị trấn Pác Miầu, Huyện Bảo Lâm, Cao Bằng

CB

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LAN HÒE

Mã số thuế: 4800914183 - Đại diện pháp luật: Lục Thị Lan

Địa chỉ: Khu 4,, Thị trấn Pác Miầu, Huyện Bảo Lâm, Cao Bằng

CB

TRUNG TÂM DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP

Mã số thuế: 4800914137 - Đại diện pháp luật: Lục ích Tuân

Địa chỉ: TT Pác Miầu, Thị trấn Pác Miầu, Huyện Bảo Lâm, Cao Bằng

CB

TK QL KHOÀN THU THUẾ VÃNH LẠI CHO NGHÀNH THUẾ QL- CCT BẢO LÂM

Mã số thuế: 4800911619 - Đại diện pháp luật: Chu Thị Thanh Huyền

Địa chỉ: TT Pác Miầu Huyện Bảo Lâm, Thị trấn Pác Miầu, Huyện Bảo Lâm, Cao Bằng

CB

TK QL KHOÀN THU KHÔNG GIAO CHO NGHÀNH THUẾ QL- CCT BẢO LÂM

Mã số thuế: 4800910728 - Đại diện pháp luật: Chu Thị Thanh Huyền

Địa chỉ: TT Pac Miầu Huyện Bảo Lâm, Thị trấn Pác Miầu, Huyện Bảo Lâm, Cao Bằng

CB

HTX HUY TRÌNH

Mã số thuế: 4800910196 - Đại diện pháp luật: Lê Huy Trình

Địa chỉ: Khu 4 TT Pác Miầu, Thị trấn Pác Miầu, Huyện Bảo Lâm, Cao Bằng

CB

TRƯỜNG THPT LÝ BÔN

Mã số thuế: 4800909426 - Đại diện pháp luật: Chu Thị Đẹp

Địa chỉ: nà mạt, Xã Lý Bôn, Huyện Bảo Lâm, Cao Bằng

CB

HTX THÁI SƠN

Mã số thuế: 4800908662 - Đại diện pháp luật: Vương Văn Khuyên

Địa chỉ: Xóm Nà Nàng , Xã Thái Sơn, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng, Xã Thái Sơn, Huyện Bảo Lâm, Cao Bằng

CB

CÔNG TY TNHH HIỆP THÀNH CAO BẰNG

Mã số thuế: 4800902082 - Đại diện pháp luật: Mạc Tuấn Khoa

Địa chỉ: Xóm Nà Tốm, Xã Vĩnh Quang, Huyện Bảo Lâm, Cao Bằng

CB

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG ĐẠI VIỆT CAO BẰNG

Mã số thuế: 4800901674 - Đại diện pháp luật: Lương Thị Ninh

Địa chỉ: Khu 4, Thị trấn Pác Miầu, Huyện Bảo Lâm, Cao Bằng

CB

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG SHĐ TÂN THỊNH PHÁT

Mã số thuế: 4800901145 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Hương

Địa chỉ: Khu 2, Thị trấn Pác Miầu, Huyện Bảo Lâm, Cao Bằng

CB

HTX LIÊN MINH YÊN THỔ

Mã số thuế: 4800900631 - Đại diện pháp luật: Mã Văn Hanh

Địa chỉ: bản chang I yên thổ, Xã Yên Thổ, Huyện Bảo Lâm, Cao Bằng

CB

TRƯỜNG PTDTBT THCS VĨNH QUANG

Mã số thuế: 4800899249 - Đại diện pháp luật: Lý Đức Đạo

Địa chỉ: Xã Vĩnh quang, Xã Vĩnh Quang, Huyện Bảo Lâm, Cao Bằng

CB

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XUÂN RỒNG

Mã số thuế: 4800899369 - Đại diện pháp luật: Sầm Văn Hòa

Địa chỉ: Xóm Nà Tốm, Xã Vĩnh Quang, Huyện Bảo Lâm, Cao Bằng

CB

BAN QUẢN LÝ CHỢ TT PÁC MIẦU

Mã số thuế: 4800898661 - Đại diện pháp luật: Nông Thế Quỳnh

Địa chỉ: TT Pác Miầu, Thị trấn Pác Miầu, Huyện Bảo Lâm, Cao Bằng

CB

HỢP TÁC XÃ 828

Mã số thuế: 4800898527 - Đại diện pháp luật: Lưu Minh Huyên

Địa chỉ: Khu 3, Thị trấn Pác Miầu, Huyện Bảo Lâm, Cao Bằng

CB

Doanh Nghiệp Tư Nhân Tân Kiệt Phát

Mã số thuế: 4800896456 - Đại diện pháp luật: Ma Văn Thành

Địa chỉ: Khu II, Thị trấn Pác Miầu, Huyện Bảo Lâm, Cao Bằng

CB

Công Ty TNHH Đức Vinh 368

Mã số thuế: 4800895727 - Đại diện pháp luật: Cao Văn Doanh

Địa chỉ: Khu IV, Thị trấn Pác Miầu, Huyện Bảo Lâm, Cao Bằng

CB

Doanh Nghiệp Tư Nhân Xuân Rồng

Mã số thuế: 4800895734 - Đại diện pháp luật: Sầm Văn Hòa

Địa chỉ: Xóm Nà Tốm, Xã Vĩnh Quang, Huyện Bảo Lâm, Cao Bằng

CB

Trường PTDTBT Tiều học & THCS Vĩnh Phong

Mã số thuế: 4800895117

Địa chỉ: Vĩnh Phong, Xã Vĩnh Phong, Huyện Bảo Lâm, Cao Bằng

CB

Trường PTDTBT THCS Thái Học

Mã số thuế: 4800895075

Địa chỉ: Xã Quảng Lâm, Xã Quảng Lâm, Huyện Bảo Lâm, Cao Bằng

CB

Phòng Tài Nguyên & Môi Trường

Mã số thuế: 4800229043

Địa chỉ: thi trấn pác miầu,, Huyện Bảo Lâm, Cao Bằng

CB

Trung Tâm Bồi Dưỡng Chính Trị

Mã số thuế: 4800229195

Địa chỉ: thị trấn pác miầu,, Huyện Bảo Lâm, Cao Bằng

CB

Chi nhánh DNXD Tiến Hưng

Mã số thuế: 4800164131-001 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Đông

Địa chỉ: Thị trấn Pác Miều,, Huyện Bảo Lâm, Cao Bằng

CB

HTX TM & DV Việt Hà

Mã số thuế: 4800893543 - Đại diện pháp luật: Chu Kim Hà

Địa chỉ: Khu 4, Thị trấn Pác Miầu, Huyện Bảo Lâm, Cao Bằng

CB

Chi nhánh DN Phượng Lý

Mã số thuế: 4800116233-001

Địa chỉ: Thị trấn Pác miều,, Huyện Bảo Lâm, Cao Bằng