Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Huyện Bảo Lạc

HỢP TÁC XÃ HỒNG PHÚC

Mã số thuế: HỢP TÁC XÃ HỒNG PHÚC - Đại diện pháp luật: Tô Văn Đạt
Địa chỉ: Xóm Bản Khuông, Xã Sơn Lộ, Huyện Bảo Lạc, Tỉnh Cao Bằng

Công Ty TNHH Quan Đạo

Mã số thuế: Công Ty TNHH Quan Đạo - Đại diện pháp luật: Ninh Văn Tuyến
Địa chỉ: Tại nhà máy gạch, Xóm Cốc Mặn, Xã Thượng Hà, Huyện Bảo Lạc, Tỉnh Cao Bằng

Công Ty TNHH Việt Khanh Cao Bằng

Mã số thuế: Công Ty TNHH Việt Khanh Cao Bằng - Đại diện pháp luật: Ma Văn Thắng
Địa chỉ: NR: ông Ma Văn Thắng, Xóm Bản Ngà, Xã Huy Giáp, Huyện Bảo Lạc, Tỉnh Cao Bằng

Công Ty TNHH Hùng Thiện

Mã số thuế: Công Ty TNHH Hùng Thiện - Đại diện pháp luật: Mai Văn Thiện
Địa chỉ: Khu II, Thị trấn Bảo Lạc, Huyện Bảo Lạc, Tỉnh Cao Bằng

Công Ty TNHH Đại Phát Bảo Lạc

Mã số thuế: Công Ty TNHH Đại Phát Bảo Lạc - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Dương
Địa chỉ: Khu 10, Thị trấn Bảo Lạc, Huyện Bảo Lạc, Tỉnh Cao Bằng

Phòng Tài nguyên môi trường

Mã số thuế: Phòng Tài nguyên môi trường - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu 2, Thị trấn Bảo Lạc, Huyện Bảo Lạc, Tỉnh Cao Bằng

Phòng tài chính - Kế hoạch

Mã số thuế: Phòng tài chính - Kế hoạch - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu 2: Thị trấn Bảo Lạc,, Huyện Bảo Lạc, Tỉnh Cao Bằng

Trung tâm bồi dưỡng chính trị

Mã số thuế: Trung tâm bồi dưỡng chính trị - Đại diện pháp luật: Lê thị Minh Hoà
Địa chỉ: Khu 8: Thị trấn Bảo Lạc,, Huyện Bảo Lạc, Tỉnh Cao Bằng

Phòng Lao động Thương binh và Xã Hội

Mã số thuế: Phòng Lao động Thương binh và Xã Hội - Đại diện pháp luật: Lục Thị Hiếu
Địa chỉ: Khu 2: Thị trấn Bảo Lạc,, Huyện Bảo Lạc, Tỉnh Cao Bằng

Công Ty TNHH Cấp Thoát Nước Thị Trấn Bảo Lạc

Mã số thuế: Công Ty TNHH Cấp Thoát Nước Thị Trấn Bảo Lạc - Đại diện pháp luật: Trương Minh So
Địa chỉ: Số nhà 55, Tổ dân phố 6, Thị trấn Bảo Lạc, Huyện Bảo Lạc, Tỉnh Cao Bằng

Doanh Nghiệp Tư Nhân Hoàn An Cao Bằng

Mã số thuế: Doanh Nghiệp Tư Nhân Hoàn An Cao Bằng - Đại diện pháp luật: Đặng Quốc Nghi
Địa chỉ: Khu 6, Thị trấn Bảo Lạc, Huyện Bảo Lạc, Tỉnh Cao Bằng

Hiệu thuốc Bảo lạc

Mã số thuế: Hiệu thuốc Bảo lạc - Đại diện pháp luật: Anh Văn Chưong
Địa chỉ: Thị trấn Bảo lạc,, Huyện Bảo Lạc, Tỉnh Cao Bằng

Cửa hàng Dược phẩm Bảo lạc

Mã số thuế: Cửa hàng Dược phẩm Bảo lạc - Đại diện pháp luật: Bùi thị Thưởng
Địa chỉ: Khu 1 thị trấn,, Huyện Bảo Lạc, Tỉnh Cao Bằng

Doanh nghiệp tư nhân Đồng Tâm

Mã số thuế: Doanh nghiệp tư nhân Đồng Tâm - Đại diện pháp luật: Diều Văn Thê
Địa chỉ: Xóm Khâu Trường, Xã Huy Giáp, Huyện Bảo Lạc, Tỉnh Cao Bằng

Chi nhánh Công ty TNHH Phương Nam

Mã số thuế: Chi nhánh Công ty  TNHH Phương Nam - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trung Dũng
Địa chỉ: SN 11, khu 4, Thị trấn Bảo Lạc, Huyện Bảo Lạc, Tỉnh Cao Bằng

Chi nhánh công ty cổ phần xây dựng giao thông I Cao Bằng

Mã số thuế: Chi nhánh công ty cổ phần xây dựng giao thông I Cao Bằng - Đại diện pháp luật: Lục Sơn Hà
Địa chỉ: Thị trấn Bảo lạc,, Huyện Bảo Lạc, Tỉnh Cao Bằng

Chi Nhánh Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Công Trình 136

Mã số thuế: Chi Nhánh Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Công Trình 136 - Đại diện pháp luật: Đặng Văn Điệp
Địa chỉ: Khu 2, Thị trấn Bảo Lạc, Huyện Bảo Lạc, Tỉnh Cao Bằng

Bưu điện huyện Bảo lạc

Mã số thuế: Bưu điện huyện Bảo lạc - Đại diện pháp luật: Mông hữu hoạt
Địa chỉ: Khu I Thị trấn Bảo lạc,, Huyện Bảo Lạc, Tỉnh Cao Bằng

Chi cục thuế Bảo lạc

Mã số thuế: Chi cục thuế Bảo lạc - Đại diện pháp luật: Đinh Công Hiếu
Địa chỉ: Thị trấn Bảo lạc,, Huyện Bảo Lạc, Tỉnh Cao Bằng

Trung tâm Viễn thông Bảo Lạc

Mã số thuế: Trung tâm Viễn thông Bảo Lạc - Đại diện pháp luật: Phan Trung Khiếu
Địa chỉ: Khu 1, thị trấn Bảo Lạc,, Huyện Bảo Lạc, Tỉnh Cao Bằng

Chi nhánh doanh nghiệp tư nhân ngọc trường

Mã số thuế: Chi nhánh doanh nghiệp tư nhân ngọc trường - Đại diện pháp luật: Vũ Chí Liêm
Địa chỉ: Khu 4 Thị Trấn Bảo Lạc,, Huyện Bảo Lạc, Tỉnh Cao Bằng

Chi nhánh Cty TNHH Bảo thông

Mã số thuế: Chi nhánh Cty TNHH Bảo thông - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Bảo lạc,, Huyện Bảo Lạc, Tỉnh Cao Bằng

Cửa hàng xăng dầu Bảo lạc

Mã số thuế: Cửa hàng xăng dầu Bảo lạc - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Bảo lạc,, Huyện Bảo Lạc, Tỉnh Cao Bằng

Chi nhánh Cty SXVL và XD Sông bằng

Mã số thuế: Chi nhánh Cty SXVL và XD Sông bằng - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Bảo lạc,, Huyện Bảo Lạc, Tỉnh Cao Bằng

Chi nhánh Cty TNHH Quang Minh

Mã số thuế: Chi nhánh Cty TNHH Quang Minh - Đại diện pháp luật: Hoàng Quang Minh
Địa chỉ: Thị trấn Bảo lạc,, Huyện Bảo Lạc, Tỉnh Cao Bằng

Công Ty TNHH Nông Lâm Sản Bảo Lâm

Mã số thuế: Công Ty TNHH Nông Lâm Sản Bảo Lâm - Đại diện pháp luật: Mông Hữu Cầu
Địa chỉ: Tổ dân phố 9, Thị trấn Bảo Lạc, Huyện Bảo Lạc, Tỉnh Cao Bằng

Hợp tác xã Hưng Yên

Mã số thuế: Hợp tác xã Hưng Yên - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xóm Thượng A, Xã Hưng Thịnh, Huyện Bảo Lạc, Tỉnh Cao Bằng

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thành Luật

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Thành Luật - Đại diện pháp luật: Hà Ngọc Sơn
Địa chỉ: Khu 10, Thị trấn Bảo Lạc, Huyện Bảo Lạc, Tỉnh Cao Bằng

Công Ty TNHH Sông Neo

Mã số thuế: Công Ty TNHH Sông Neo - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Lịch
Địa chỉ: Tổ dân phố 1, Thị trấn Bảo Lạc, Huyện Bảo Lạc, Tỉnh Cao Bằng

Công Ty TNHH 168 Hà Giang

Mã số thuế: Công Ty TNHH 168 Hà Giang - Đại diện pháp luật: Dương Lê Khải Hoàn
Địa chỉ: NR: ông Dương Văn Tường, tổ dân phố 2, Thị trấn Bảo Lạc, Huyện Bảo Lạc, Tỉnh Cao Bằng