Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Huyện Bảo Lạc

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH XÂY LẮP 86 HUYỆN BẢO LẠC

Mã số thuế: CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH XÂY LẮP 86 HUYỆN BẢO LẠC - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Tráng
Địa chỉ: Khu 8, Thị trấn Bảo Lạc, Huyện Bảo Lạc, Tỉnh Cao Bằng

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG CDC CAO BẰNG

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG CDC CAO BẰNG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hùng
Địa chỉ: Khu 7, Thị trấn Bảo Lạc, Huyện Bảo Lạc, Tỉnh Cao Bằng

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HƯƠNG THẢO CAO BẰNG

Mã số thuế: DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HƯƠNG THẢO CAO BẰNG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hương Thảo
Địa chỉ: Tổ dân phố 1, Thị trấn Bảo Lạc, Huyện Bảo Lạc, Tỉnh Cao Bằng

HỢP TÁC XÃ HOA LƯ

Mã số thuế: HỢP TÁC XÃ HOA LƯ - Đại diện pháp luật: Phạm Đình Nghĩa
Địa chỉ: Khu 2, Thị trấn Bảo Lạc, Huyện Bảo Lạc, Tỉnh Cao Bằng

PHÒNG DÂN TỘC HUYỆN BẢO LẠC

Mã số thuế: PHÒNG DÂN TỘC HUYỆN BẢO LẠC - Đại diện pháp luật: Bạch Sỹ Long
Địa chỉ: Khu 2, Thị trấn Bảo Lạc, Huyện Bảo Lạc, Tỉnh Cao Bằng

ĐÀI TRUYỀN THANH TRUYỀN HÌNH HUYỆN BẢO LẠC

Mã số thuế: ĐÀI TRUYỀN THANH TRUYỀN HÌNH HUYỆN BẢO LẠC - Đại diện pháp luật: Lê Phương Thảo
Địa chỉ: , , Thị trấn Bảo Lạc, Huyện Bảo Lạc, Tỉnh Cao Bằng

HỘI CHỮ THẬP ĐỎ HUYỆN BẢO LẠC

Mã số thuế: HỘI CHỮ THẬP ĐỎ HUYỆN BẢO LẠC - Đại diện pháp luật: Nông Văn Tông
Địa chỉ: Khu 2, Thị trấn Bảo Lạc, Huyện Bảo Lạc, Tỉnh Cao Bằng

THANH TRA HUYỆN BẢO LẠC

Mã số thuế: THANH TRA HUYỆN BẢO LẠC - Đại diện pháp luật: Thẩm Thanh Hải
Địa chỉ: Khu 2, Thị trấn Bảo Lạc, Huyện Bảo Lạc, Tỉnh Cao Bằng

VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND HUYỆN BẢO LẠC

Mã số thuế: VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND HUYỆN BẢO LẠC - Đại diện pháp luật: Văn phòng HĐND và UBND huyện B
Địa chỉ: Khu 2, Thị trấn Bảo Lạc, Huyện Bảo Lạc, Tỉnh Cao Bằng

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HĐ99

Mã số thuế: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HĐ99 - Đại diện pháp luật: Đặng Cao Lý
Địa chỉ: Khu 8, Thị trấn Bảo Lạc, Huyện Bảo Lạc, Tỉnh Cao Bằng

HỢP TÁC XÃ PHÚC LỘC

Mã số thuế: HỢP TÁC XÃ PHÚC LỘC - Đại diện pháp luật: Triệu Văn Tố
Địa chỉ: Nà Tồng, Xã Hưng Đạo, Huyện Bảo Lạc, Tỉnh Cao Bằng

HỢP TÁC XÃ SƠN HÀ

Mã số thuế: HỢP TÁC XÃ SƠN HÀ - Đại diện pháp luật: Nông Thị Cúc
Địa chỉ: Phiêng Sỉnh, Xã Thượng Hà, Huyện Bảo Lạc, Tỉnh Cao Bằng

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HÙNG HUY CAO BẰNG

Mã số thuế: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HÙNG HUY CAO BẰNG - Đại diện pháp luật: Trương Diều Hùng
Địa chỉ: Bản Miỏng, Xã Đình Phùng, Huyện Bảo Lạc, Tỉnh Cao Bằng

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THANH THẢO

Mã số thuế: DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THANH THẢO - Đại diện pháp luật: Vi Văn Thảo
Địa chỉ: Đỉnh Nà Han, Xóm Nặm Đũng, Xã Hưng Đạo, Huyện Bảo Lạc, Tỉnh Cao Bằng

HỢP TÁC XÃ HỒNG PHÚC

Mã số thuế: HỢP TÁC XÃ HỒNG PHÚC - Đại diện pháp luật: Tô Văn Đạt
Địa chỉ: Xóm Bản Khuông, Xã Sơn Lộ, Huyện Bảo Lạc, Tỉnh Cao Bằng

Công Ty TNHH Quan Đạo

Mã số thuế: Công Ty TNHH Quan Đạo - Đại diện pháp luật: Ninh Văn Tuyến
Địa chỉ: Tại nhà máy gạch, Xóm Cốc Mặn, Xã Thượng Hà, Huyện Bảo Lạc, Tỉnh Cao Bằng

Công Ty TNHH Việt Khanh Cao Bằng

Mã số thuế: Công Ty TNHH Việt Khanh Cao Bằng - Đại diện pháp luật: Ma Văn Thắng
Địa chỉ: NR: ông Ma Văn Thắng, Xóm Bản Ngà, Xã Huy Giáp, Huyện Bảo Lạc, Tỉnh Cao Bằng

Công Ty TNHH Hùng Thiện

Mã số thuế: Công Ty TNHH Hùng Thiện - Đại diện pháp luật: Mai Văn Thiện
Địa chỉ: Khu II, Thị trấn Bảo Lạc, Huyện Bảo Lạc, Tỉnh Cao Bằng

Công Ty TNHH Đại Phát Bảo Lạc

Mã số thuế: Công Ty TNHH Đại Phát Bảo Lạc - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Dương
Địa chỉ: Khu 10, Thị trấn Bảo Lạc, Huyện Bảo Lạc, Tỉnh Cao Bằng

Phòng Tài nguyên môi trường

Mã số thuế: Phòng Tài nguyên môi trường - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu 2, Thị trấn Bảo Lạc, Huyện Bảo Lạc, Tỉnh Cao Bằng

Phòng tài chính - Kế hoạch

Mã số thuế: Phòng tài chính - Kế hoạch - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu 2: Thị trấn Bảo Lạc,, Huyện Bảo Lạc, Tỉnh Cao Bằng

Trung tâm bồi dưỡng chính trị

Mã số thuế: Trung tâm bồi dưỡng chính trị - Đại diện pháp luật: Lê thị Minh Hoà
Địa chỉ: Khu 8: Thị trấn Bảo Lạc,, Huyện Bảo Lạc, Tỉnh Cao Bằng

Phòng Lao động Thương binh và Xã Hội

Mã số thuế: Phòng Lao động Thương binh và Xã Hội - Đại diện pháp luật: Lục Thị Hiếu
Địa chỉ: Khu 2: Thị trấn Bảo Lạc,, Huyện Bảo Lạc, Tỉnh Cao Bằng

Công Ty TNHH Cấp Thoát Nước Thị Trấn Bảo Lạc

Mã số thuế: Công Ty TNHH Cấp Thoát Nước Thị Trấn Bảo Lạc - Đại diện pháp luật: Trương Minh So
Địa chỉ: Số nhà 55, Tổ dân phố 6, Thị trấn Bảo Lạc, Huyện Bảo Lạc, Tỉnh Cao Bằng

Doanh Nghiệp Tư Nhân Hoàn An Cao Bằng

Mã số thuế: Doanh Nghiệp Tư Nhân Hoàn An Cao Bằng - Đại diện pháp luật: Đặng Quốc Nghi
Địa chỉ: Khu 6, Thị trấn Bảo Lạc, Huyện Bảo Lạc, Tỉnh Cao Bằng

Hiệu thuốc Bảo lạc

Mã số thuế: Hiệu thuốc Bảo lạc - Đại diện pháp luật: Anh Văn Chưong
Địa chỉ: Thị trấn Bảo lạc,, Huyện Bảo Lạc, Tỉnh Cao Bằng

Cửa hàng Dược phẩm Bảo lạc

Mã số thuế: Cửa hàng Dược phẩm Bảo lạc - Đại diện pháp luật: Bùi thị Thưởng
Địa chỉ: Khu 1 thị trấn,, Huyện Bảo Lạc, Tỉnh Cao Bằng

Doanh nghiệp tư nhân Đồng Tâm

Mã số thuế: Doanh nghiệp tư nhân Đồng Tâm - Đại diện pháp luật: Diều Văn Thê
Địa chỉ: Xóm Khâu Trường, Xã Huy Giáp, Huyện Bảo Lạc, Tỉnh Cao Bằng

Chi nhánh Công ty TNHH Phương Nam

Mã số thuế: Chi nhánh Công ty  TNHH Phương Nam - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trung Dũng
Địa chỉ: SN 11, khu 4, Thị trấn Bảo Lạc, Huyện Bảo Lạc, Tỉnh Cao Bằng

Chi nhánh công ty cổ phần xây dựng giao thông I Cao Bằng

Mã số thuế: Chi nhánh công ty cổ phần xây dựng giao thông I Cao Bằng - Đại diện pháp luật: Lục Sơn Hà
Địa chỉ: Thị trấn Bảo lạc,, Huyện Bảo Lạc, Tỉnh Cao Bằng