Danh sách doanh nghiệp tại Huyện Bảo Lạc

Dưới đây là danh sách công ty, doanh nghiệp mới thành lập trên địa bàn Huyện Bảo Lạc, Cao Bằng.

Để xem các thông tin chi tiết như địa chỉ, số điện thoại, tên giám đốc, số lao động, tình trạng hoạt động... quý khách vui lòng nhấp vào một doanh nghiệp cụ thể trong danh sách.

Danh sách công ty tại Cao Bằng

CB

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CÔNG NGHỆ TÂN THÀNH HƯNG

Mã số thuế: 4800932986 - Đại diện pháp luật: Nông Văn Công

Địa chỉ: Xóm Pù Mô, Xã Sơn Lộ, Huyện Bảo Lạc, Cao Bằng

CB

C�NG TY TNHH B�O MINH B�O L�C

Mã số thuế: 4800931076 - Đại diện pháp luật: T� V�n Thanh

Địa chỉ: X�m B�n Chu�ng, Xã Xuân Trường, Huyện Bảo Lạc, Cao Bằng

CB

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HATODO

Mã số thuế: 4800930900 - Đại diện pháp luật: Ninh Văn Tuyến

Địa chỉ: Tổ dân phố 7, Thị trấn Bảo Lạc, Huyện Bảo Lạc, Cao Bằng

CB

HỢP TÁC XÃ NÔNG LÂM NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG TRƯỜNG XUÂN

Mã số thuế: 4800925643 - Đại diện pháp luật: Lô Minh Tuấn

Địa chỉ: Xóm Thua Tổng,, Xã Xuân Trường, Huyện Bảo Lạc, Cao Bằng

CB

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NGƯỜI NỘP THUẾ CỦA CƠ QUAN THUẾ - CCT BẢO LẠC

Mã số thuế: 4800917924 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Diễn

Địa chỉ: Khu 2, Thị trấn Bảo Lạc, Huyện Bảo Lạc, Cao Bằng

CB

ĐỒN BIÊN PHÒNG CÔ BA - HUYỆN BẢO LẠC

Mã số thuế: 4800916261 - Đại diện pháp luật: Trần Thanh Bình

Địa chỉ: , ,, Xã Cô Ba, Huyện Bảo Lạc, Cao Bằng

CB

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP 118

Mã số thuế: 4800915677 - Đại diện pháp luật: Nông Văn Hoàn

Địa chỉ: Nà Nôm,, Xã Hồng Trị, Huyện Bảo Lạc, Cao Bằng

CB

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU ANH KIÊN CAO BẰNG

Mã số thuế: 4800911714 - Đại diện pháp luật: Lý Văn Kiên

Địa chỉ: Xóm Cốc Cai, Xã Hưng Đạo, Huyện Bảo Lạc, Cao Bằng

CB

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN BẢO LẠC

Mã số thuế: 4800911150 - Đại diện pháp luật: Lý Văn Thì

Địa chỉ: Khu 11, Thị trấn Bảo Lạc, Huyện Bảo Lạc, Cao Bằng

CB

HỢP TÁC XÃ HỒNG THỦY

Mã số thuế: 4800909803 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Công

Địa chỉ: Tổ dân phố 10, Thị trấn Bảo Lạc, Huyện Bảo Lạc, Cao Bằng

CB

HỢP TÁC XÃ BẢO ANH

Mã số thuế: 4800908599 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tấn

Địa chỉ: Khu 2, Thị trấn Bảo Lạc, Huyện Bảo Lạc, Cao Bằng

CB

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG AN PHÚ 288

Mã số thuế: 4800906369 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Mạnh Cường

Địa chỉ: Tổ dân phố 11, Thị trấn Bảo Lạc, Huyện Bảo Lạc, Cao Bằng

CB

TRUNG TÂM DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH HUYỆN BẢO LẠC

Mã số thuế: 4800905774 - Đại diện pháp luật: Dương Văn Ninh

Địa chỉ: Khu 2,, Thị trấn Bảo Lạc, Huyện Bảo Lạc, Cao Bằng

CB

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG TCT

Mã số thuế: 4800905703 - Đại diện pháp luật: Nông Hải Toan

Địa chỉ: Khu 8,, Thị trấn Bảo Lạc, Huyện Bảo Lạc, Cao Bằng

CB

PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN BẢO LẠC

Mã số thuế: 4800905076 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trường Thức

Địa chỉ: Khu 2, Thị trấn Bảo Lạc, Huyện Bảo Lạc, Cao Bằng

CB

BAN QUẢN LÝ CHỢ TRUNG TÂM THỊ TRẤN BẢO LẠC

Mã số thuế: 4800904989 - Đại diện pháp luật: Lâm Văn Sùng

Địa chỉ: Khu 3, Thị trấn Bảo Lạc, Huyện Bảo Lạc, Cao Bằng

CB

PHÒNG NỘI VỤ HUYỆN BẢO LẠC

Mã số thuế: 4800904717 - Đại diện pháp luật: Nội Thu Oanh

Địa chỉ: Khu 2, Thị trấn Bảo Lạc, Huyện Bảo Lạc, Cao Bằng

CB

PHÒNG TƯ PHÁP HUYỆN BẢO LẠC

Mã số thuế: 4800904650 - Đại diện pháp luật: Hoa Văn Phúc

Địa chỉ: Khu 2, Thị trấn Bảo Lạc, Huyện Bảo Lạc, Cao Bằng

CB

TRƯỜNG PTDT BÁN TRÚ THCS HƯNG ĐẠO

Mã số thuế: 4800904481 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Nhọt

Địa chỉ: , , Xã Hưng Đạo, Huyện Bảo Lạc, Cao Bằng

CB

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH XÂY LẮP 86 HUYỆN BẢO LẠC

Mã số thuế: 4800215805-002 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Tráng

Địa chỉ: Khu 8, Thị trấn Bảo Lạc, Huyện Bảo Lạc, Cao Bằng

CB

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG CDC CAO BẰNG

Mã số thuế: 4800900871 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hùng

Địa chỉ: Khu 7, Thị trấn Bảo Lạc, Huyện Bảo Lạc, Cao Bằng

CB

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HƯƠNG THẢO CAO BẰNG

Mã số thuế: 4800900864 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hương Thảo

Địa chỉ: Tổ dân phố 1, Thị trấn Bảo Lạc, Huyện Bảo Lạc, Cao Bằng

CB

HỢP TÁC XÃ HOA LƯ

Mã số thuế: 4800900656 - Đại diện pháp luật: Phạm Đình Nghĩa

Địa chỉ: Khu 2, Thị trấn Bảo Lạc, Huyện Bảo Lạc, Cao Bằng

CB

PHÒNG DÂN TỘC HUYỆN BẢO LẠC

Mã số thuế: 4800899545 - Đại diện pháp luật: Bạch Sỹ Long

Địa chỉ: Khu 2, Thị trấn Bảo Lạc, Huyện Bảo Lạc, Cao Bằng

CB

ĐÀI TRUYỀN THANH TRUYỀN HÌNH HUYỆN BẢO LẠC

Mã số thuế: 4800899538 - Đại diện pháp luật: Lê Phương Thảo

Địa chỉ: , , Thị trấn Bảo Lạc, Huyện Bảo Lạc, Cao Bằng

CB

HỘI CHỮ THẬP ĐỎ HUYỆN BẢO LẠC

Mã số thuế: 4800899520 - Đại diện pháp luật: Nông Văn Tông

Địa chỉ: Khu 2, Thị trấn Bảo Lạc, Huyện Bảo Lạc, Cao Bằng

CB

THANH TRA HUYỆN BẢO LẠC

Mã số thuế: 4800899513 - Đại diện pháp luật: Thẩm Thanh Hải

Địa chỉ: Khu 2, Thị trấn Bảo Lạc, Huyện Bảo Lạc, Cao Bằng

CB

VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND HUYỆN BẢO LẠC

Mã số thuế: 4800899489 - Đại diện pháp luật: Văn phòng HĐND và UBND huyện B

Địa chỉ: Khu 2, Thị trấn Bảo Lạc, Huyện Bảo Lạc, Cao Bằng

CB

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HĐ99

Mã số thuế: 4800899168 - Đại diện pháp luật: Đặng Cao Lý

Địa chỉ: Khu 8, Thị trấn Bảo Lạc, Huyện Bảo Lạc, Cao Bằng

CB

HỢP TÁC XÃ PHÚC LỘC

Mã số thuế: 4800898566 - Đại diện pháp luật: Triệu Văn Tố

Địa chỉ: Nà Tồng, Xã Hưng Đạo, Huyện Bảo Lạc, Cao Bằng