Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Huyện Nguyên Bình

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC THÚY NGOẠN

Mã số thuế: DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC THÚY NGOẠN - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thúy
Địa chỉ: Tổ dân phố 4, Thị trấn Nguyên Bình, Huyện Nguyên Bình, Tỉnh Cao Bằng

Trung tâm GDNN-GDTX huyện Nguyên Bình

Mã số thuế: Trung tâm GDNN-GDTX huyện Nguyên Bình - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Chẳn
Địa chỉ: xóm nà gọn, Thị trấn Nguyên Bình, Huyện Nguyên Bình, Tỉnh Cao Bằng

Trung tâm dân số - kế hoạch hóa gia đình

Mã số thuế: Trung tâm dân số - kế hoạch hóa gia đình - Đại diện pháp luật: Chu Thị Nga
Địa chỉ: Tổ 3, Thị trấn Nguyên Bình, Huyện Nguyên Bình, Tỉnh Cao Bằng

bưu điện huyện nguyên bình

Mã số thuế: bưu điện huyện nguyên bình - Đại diện pháp luật: Hoàng Kim Quặn
Địa chỉ: Khu B thị trấn nguyên bình,, Huyện Nguyên Bình, Tỉnh Cao Bằng

Chi Nhánh Công Ty TNHH Kiến Trúc Xinh Nguyên Bình

Mã số thuế: Chi Nhánh Công Ty TNHH Kiến Trúc Xinh Nguyên Bình - Đại diện pháp luật: Nông Ngọc Anh
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, Thị trấn Nguyên Bình, Huyện Nguyên Bình, Tỉnh Cao Bằng

Chi nhánh công ty TNHH Nga Hải

Mã số thuế: Chi nhánh công ty TNHH Nga Hải - Đại diện pháp luật: Tống Kim Phương
Địa chỉ: Khu I, thị trấn Nguyên Bình,, Huyện Nguyên Bình, Tỉnh Cao Bằng

Chi nhánh Cty Cơ khí - Xây lắp CN Cao Bằng

Mã số thuế: Chi nhánh Cty Cơ khí - Xây lắp CN Cao Bằng - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Nguyên Bình,, Huyện Nguyên Bình, Tỉnh Cao Bằng

Chi nhánh Cty cổ phần & phát triển đô thị

Mã số thuế: Chi nhánh Cty cổ phần & phát triển đô thị - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Nguyên bình,, Huyện Nguyên Bình, Tỉnh Cao Bằng

Chi nhánh Cty cổ phần XD & PTNT 2

Mã số thuế: Chi nhánh Cty cổ phần XD & PTNT 2 - Đại diện pháp luật: Đàm Đức Hạnh
Địa chỉ: Thị trấn Nguyên bình,, Huyện Nguyên Bình, Tỉnh Cao Bằng

Chi nhánh Cty cổ phần giao thông 1

Mã số thuế: Chi nhánh Cty cổ phần giao thông 1 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Nguyên bình,, Huyện Nguyên Bình, Tỉnh Cao Bằng

Chi nhánh Cty cổ phần giao thông 2

Mã số thuế: Chi nhánh Cty cổ phần giao thông 2 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Nguyên Bình,, Huyện Nguyên Bình, Tỉnh Cao Bằng

Chi nhánh Cty XD & TM Hương Thơm

Mã số thuế: Chi nhánh Cty XD & TM Hương Thơm - Đại diện pháp luật: Trần Thị Thơm
Địa chỉ: Thị trấn Nguyên bình,, Huyện Nguyên Bình, Tỉnh Cao Bằng

Chi cục thuế Nguyên bình

Mã số thuế: Chi cục thuế Nguyên bình - Đại diện pháp luật: Hà Doãn Thắng
Địa chỉ: Thị trấn Nguyên bình,, Huyện Nguyên Bình, Tỉnh Cao Bằng

Chi nhánh Cty XD Thái Tin

Mã số thuế: Chi nhánh Cty XD Thái Tin - Đại diện pháp luật: Thái Văn Tin
Địa chỉ: Thị trấn Nguyên Bình,, Huyện Nguyên Bình, Tỉnh Cao Bằng

Chi nhánh Cty SXVL Sông Bằng

Mã số thuế: Chi nhánh Cty SXVL Sông Bằng - Đại diện pháp luật: Lê Đa
Địa chỉ: Thị trấn nguyên bình,, Huyện Nguyên Bình, Tỉnh Cao Bằng

Chi nhánh Công ty TNHH Quang Minh

Mã số thuế: Chi nhánh Công ty TNHH Quang Minh - Đại diện pháp luật: Hoàng Quang Minh
Địa chỉ: Thị trấn Nguyên Bình,, Huyện Nguyên Bình, Tỉnh Cao Bằng

Trạm thu gom Quặng thiếc Xã Thể dục.

Mã số thuế: Trạm thu gom Quặng thiếc Xã Thể dục. - Đại diện pháp luật: Nông Quốc Tuấn
Địa chỉ: Xã Thể dục Nguyên bình,, Huyện Nguyên Bình, Tỉnh Cao Bằng

Trung tâm Viễn thông Nguyên Bình

Mã số thuế: Trung tâm Viễn thông Nguyên Bình - Đại diện pháp luật: Đoàn Trung Kiên
Địa chỉ: Thị trấn Nguyên Bình,, Huyện Nguyên Bình, Tỉnh Cao Bằng

Chi nhánh Cty cổ phần XD & PT nông thôn 1

Mã số thuế: Chi nhánh Cty cổ phần XD & PT nông thôn 1 - Đại diện pháp luật: Bùi Duy Hanh
Địa chỉ: Thị trấn Nguyên bình,, Huyện Nguyên Bình, Tỉnh Cao Bằng

Chi nhánh DNXD Hưng Thịnh

Mã số thuế: Chi nhánh DNXD Hưng Thịnh - Đại diện pháp luật: Phạm Thành Tâm
Địa chỉ: Thị trấn Nguyên bình,, Huyện Nguyên Bình, Tỉnh Cao Bằng

Phân xưởng SXVLXD Lũng đâu Nguyên bình

Mã số thuế: Phân xưởng SXVLXD Lũng đâu Nguyên bình - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Nguyên bình,, Huyện Nguyên Bình, Tỉnh Cao Bằng

Cửa hàng vật tư NN Nguyên bình

Mã số thuế: Cửa hàng vật tư NN Nguyên bình - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Nguyên bình,, Huyện Nguyên Bình, Tỉnh Cao Bằng

Chi nhánh DN XD Tín Thành

Mã số thuế: Chi nhánh DN XD Tín Thành - Đại diện pháp luật: Hà Thị Quỳnh Như
Địa chỉ: Thị trấn Nguyên Bình,, Huyện Nguyên Bình, Tỉnh Cao Bằng

Chi nhánh HTX Hồng Tiến

Mã số thuế: Chi nhánh HTX Hồng Tiến - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Nguyên bình,, Huyện Nguyên Bình, Tỉnh Cao Bằng

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Ks An Bình Cao Bằng

Mã số thuế: Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Ks An Bình Cao Bằng - Đại diện pháp luật: Trịnh Thị Nguyệt
Địa chỉ: , Xã Thành Công, Huyện Nguyên Bình, Tỉnh Cao Bằng

Công Ty TNHH Một Thành Viên Ngọc Tuyến

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Ngọc Tuyến - Đại diện pháp luật: Mai Ngọc Tuyến
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, Thị trấn Nguyên Bình, Huyện Nguyên Bình, Tỉnh Cao Bằng

Công Ty Cổ Phần Bê Tông Nhựa Nóng Cao Bằng

Mã số thuế: Công Ty Cổ Phần Bê Tông Nhựa Nóng Cao Bằng - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tuyên
Địa chỉ: Xóm Nà Bao, Xã Lang Môn, Huyện Nguyên Bình, Tỉnh Cao Bằng

PHòNG DÂN TộC NGUYÊN BìNH

Mã số thuế: PHòNG DÂN TộC NGUYÊN BìNH - Đại diện pháp luật: TRIệU THị CầM
Địa chỉ: Tổ dân phố 3, Thị trấn Nguyên Bình, Huyện Nguyên Bình, Tỉnh Cao Bằng

Ban quản lý khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt rừng Trần Hưng Đạo

Mã số thuế: Ban quản lý khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt rừng Trần Hưng Đạo - Đại diện pháp luật: Lê Văn Trường
Địa chỉ: Xóm Nà Sang, Xã Tam Kim, Huyện Nguyên Bình, Tỉnh Cao Bằng

Hợp Tác Xã Miến Dong Cốc Phường

Mã số thuế: Hợp Tác Xã Miến Dong Cốc Phường - Đại diện pháp luật: Trần Công Hoạt
Địa chỉ: Nhà văn hóa Cốc Phường, Xã Thành Công, Huyện Nguyên Bình, Tỉnh Cao Bằng