Danh sách doanh nghiệp tại Huyện Hạ Lang

Dưới đây là danh sách công ty, doanh nghiệp mới thành lập trên địa bàn Huyện Hạ Lang, Cao Bằng.

Để xem các thông tin chi tiết như địa chỉ, số điện thoại, tên giám đốc, số lao động, tình trạng hoạt động... quý khách vui lòng nhấp vào một doanh nghiệp cụ thể trong danh sách.

Danh sách công ty tại Cao Bằng

CB

CÔNG TY TNHH PHAN HUYNH 11

Mã số thuế: 4800933323 - Đại diện pháp luật: Phan Văn Huynh

Địa chỉ: Xóm Nà ến, Thị Trấn Thanh Nhật, Huyện Hạ Lang, Cao Bằng

CB

CÔNG TY CỔ PHẦN XANH TNN

Mã số thuế: 4800931090 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Nên

Địa chỉ: Phố Hạ Lang, Thị Trấn Thanh Nhật, Huyện Hạ Lang, Cao Bằng

CB

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KIM KHẢI CAO BẰNG

Mã số thuế: 4800930548 - Đại diện pháp luật: Ngô Việt Dũng

Địa chỉ: Xóm Phia Đán, Xã Thị Hoa, Huyện Hạ Lang, Cao Bằng

CB

HỢP TÁC XÃ HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP HOÀNG LUYẾN

Mã số thuế: 4800930474 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Luyến

Địa chỉ: Bản Khu, Xã Thị Hoa, Huyện Hạ Lang, Cao Bằng

CB

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CHÍ BÌNH

Mã số thuế: 4800930280 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Linh

Địa chỉ: Xóm Huyền Du, Thị Trấn Thanh Nhật, Huyện Hạ Lang, Cao Bằng

CB

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ THỐNG NHẤT

Mã số thuế: 4800918149 - Đại diện pháp luật: Chu Văn Đình

Địa chỉ: Nà Kéo,, X� Th�ng Nh�t, Huyện Hạ Lang, Cao Bằng

CB

TRUNG TÂM DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP

Mã số thuế: 4800914673 - Đại diện pháp luật: Sạch Hữu Tuân

Địa chỉ: TT.Thanh Nhật,, Thị Trấn Thanh Nhật, Huyện Hạ Lang, Cao Bằng

CB

TK QL KHOÀN THU KHÔNG GIAO CHO NGHÀNH THUẾ QL- CCT HẠ LANG

Mã số thuế: 4800911048 - Đại diện pháp luật: Mã Đình Trọng

Địa chỉ: Thị trấn Hạ Lang, Thị Trấn Thanh Nhật, Huyện Hạ Lang, Cao Bằng

CB

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN - XÂY DỰNG 134

Mã số thuế: 4800905809 - Đại diện pháp luật: Nông Tuấn Trung

Địa chỉ: Xóm Đoỏng Đeng, Thị Trấn Thanh Nhật, Huyện Hạ Lang, Cao Bằng

CB

CÔNG TY TNHH MINH VÂN CAO BẰNG

Mã số thuế: 4800900078 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hồng Minh

Địa chỉ: Xóm Nà ến, Thị Trấn Thanh Nhật, Huyện Hạ Lang, Cao Bằng

CB

PHÒNG DÂN TỘC HUYỆN HẠ LANG

Mã số thuế: 4800900007 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thái Sơn

Địa chỉ: TT.Thanh Nhật, Thị Trấn Thanh Nhật, Huyện Hạ Lang, Cao Bằng

CB

CÔNG TY TNHH HOÀNG LONG HẠ LANG

Mã số thuế: 4800899721 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Huy

Địa chỉ: Xóm Nà ến, Thị Trấn Thanh Nhật, Huyện Hạ Lang, Cao Bằng

CB

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU KIỆT HẢI

Mã số thuế: 4800899457 - Đại diện pháp luật: Lục Thị Phúc

Địa chỉ: NR: ông Trần Văn Nên, xóm Nà ến, Thị Trấn Thanh Nhật, Huyện Hạ Lang, Cao Bằng

CB

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THÚY NAM CAO BẰNG

Mã số thuế: 4800899351 - Đại diện pháp luật: Nông Văn Kiểm

Địa chỉ: Thôn Bản Nhăng, Xã Đức Quang, Huyện Hạ Lang, Cao Bằng

CB

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THIÊN PHÚ CAO BẰNG

Mã số thuế: 4800898936 - Đại diện pháp luật: Chu Văn ích

Địa chỉ: Xóm Sộc áng, Xã An Lạc, Huyện Hạ Lang, Cao Bằng

CB

HợP TáC Xã TUấN Tú

Mã số thuế: 4800895251

Địa chỉ: Sang Chỉa, Xã Vinh Quý, Huyện Hạ Lang, Cao Bằng

CB

BAN QUảN Lý CửA KHẩU Lý VạN

Mã số thuế: 4800895082

Địa chỉ: Lý Vạn, Xã Lý Quốc, Huyện Hạ Lang, Cao Bằng

CB

Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên

Mã số thuế: 4800612400

Địa chỉ: TT.Thanh Nhật, Thị Trấn Thanh Nhật, Huyện Hạ Lang, Cao Bằng

CB

Hội Cựu Chiến Binh

Mã số thuế: 4800180599

Địa chỉ: Thị Trấn Thanh Nhật,, Huyện Hạ Lang, Cao Bằng

CB

Phòng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn

Mã số thuế: 4800180743

Địa chỉ: Thị trấn thanh Nhật,, Huyện Hạ Lang, Cao Bằng

CB

Trường Phổ Thông Dân Tộc Nội Trú

Mã số thuế: 4800180849

Địa chỉ: Thị trấn Thanh Nhật,, Huyện Hạ Lang, Cao Bằng

CB

Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên

Mã số thuế: 4800186209

Địa chỉ: Thị Trấn Thanh Nhật,, Huyện Hạ Lang, Cao Bằng

CB

Cửa Hàng Dược Huyện lỵ Hạ lang

Mã số thuế: 4800100730-001 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Tiến

Địa chỉ: Huyện lỵ Hạ lang,, Huyện Hạ Lang, Cao Bằng

CB

Chi nhánh Công ty TNHH xây dựng 26-3

Mã số thuế: 4800173640-001 - Đại diện pháp luật: Nông Hồng Thắng

Địa chỉ: Thị trấn Thanh nhật,, Huyện Hạ Lang, Cao Bằng

CB

Chi nhánh DNXD Cao Hà

Mã số thuế: 4800115455-001 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Hậu

Địa chỉ: Thị Trấn Hạ lang,, Huyện Hạ Lang, Cao Bằng

CB

Chi nhánh Cty XD 01 - 5

Mã số thuế: 4800141367-001 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Phương Lan

Địa chỉ: Thị trấn Hạ lang,, Huyện Hạ Lang, Cao Bằng

CB

Chi nhánh Cty XD đầu tư & PT đô thị

Mã số thuế: 4800145033-002

Địa chỉ: Thị trấn Hạ lang,, Huyện Hạ Lang, Cao Bằng

CB

Chi nhánh Cty cổ phần XD & PTNT1

Mã số thuế: 4800145555-003

Địa chỉ: Thị trấn Hạ lang,, Huyện Hạ Lang, Cao Bằng

CB

Chi nhánh Cty XD Bằng Hưng

Mã số thuế: 4800143244-004

Địa chỉ: Thị trấn Hạ lang,, Huyện Hạ Lang, Cao Bằng

CB

Chi nhánh DNXD Văn đại

Mã số thuế: 4800117692-005

Địa chỉ: Thị trấn Hạ lang,, Huyện Hạ Lang, Cao Bằng