Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Huyện Hạ Lang

HợP TáC Xã TUấN Tú

Mã số thuế: HợP TáC Xã TUấN Tú - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Sang Chỉa, Xã Vinh Quý, Huyện Hạ Lang, Tỉnh Cao Bằng

BAN QUảN Lý CửA KHẩU Lý VạN

Mã số thuế: BAN QUảN Lý CửA KHẩU Lý VạN - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Lý Vạn, Xã Lý Quốc, Huyện Hạ Lang, Tỉnh Cao Bằng

Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên

Mã số thuế: Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: TT.Thanh Nhật, Thị Trấn Thanh Nhật, Huyện Hạ Lang, Tỉnh Cao Bằng

Hội Cựu Chiến Binh

Mã số thuế: Hội Cựu Chiến Binh - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị Trấn Thanh Nhật,, Huyện Hạ Lang, Tỉnh Cao Bằng

Phòng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn

Mã số thuế: Phòng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn thanh Nhật,, Huyện Hạ Lang, Tỉnh Cao Bằng

Trường Phổ Thông Dân Tộc Nội Trú

Mã số thuế: Trường Phổ Thông Dân Tộc Nội Trú - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Thanh Nhật,, Huyện Hạ Lang, Tỉnh Cao Bằng

Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên

Mã số thuế: Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị Trấn Thanh Nhật,, Huyện Hạ Lang, Tỉnh Cao Bằng

Cửa Hàng Dược Huyện lỵ Hạ lang

Mã số thuế: Cửa Hàng Dược Huyện lỵ Hạ lang - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Tiến
Địa chỉ: Huyện lỵ Hạ lang,, Huyện Hạ Lang, Tỉnh Cao Bằng

Chi nhánh Công ty TNHH xây dựng 26-3

Mã số thuế: Chi nhánh Công ty TNHH xây dựng 26-3 - Đại diện pháp luật: Nông Hồng Thắng
Địa chỉ: Thị trấn Thanh nhật,, Huyện Hạ Lang, Tỉnh Cao Bằng

Chi nhánh DNXD Cao Hà

Mã số thuế: Chi nhánh DNXD Cao Hà - Đại diện pháp luật: Trần Văn Hậu
Địa chỉ: Thị Trấn Hạ lang,, Huyện Hạ Lang, Tỉnh Cao Bằng

Chi nhánh Cty XD 01 - 5

Mã số thuế: Chi nhánh Cty XD 01 - 5 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Phương Lan
Địa chỉ: Thị trấn Hạ lang,, Huyện Hạ Lang, Tỉnh Cao Bằng

Chi nhánh Cty XD đầu tư & PT đô thị

Mã số thuế: Chi nhánh Cty XD đầu tư & PT đô thị - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Hạ lang,, Huyện Hạ Lang, Tỉnh Cao Bằng

Chi nhánh Cty cổ phần XD & PTNT1

Mã số thuế: Chi nhánh Cty cổ phần XD & PTNT1 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Hạ lang,, Huyện Hạ Lang, Tỉnh Cao Bằng

Chi nhánh Cty XD Bằng Hưng

Mã số thuế: Chi nhánh Cty XD Bằng Hưng - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Hạ lang,, Huyện Hạ Lang, Tỉnh Cao Bằng

Chi nhánh DNXD Văn đại

Mã số thuế: Chi nhánh DNXD Văn đại - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Hạ lang,, Huyện Hạ Lang, Tỉnh Cao Bằng

Chi nhánh CTy TNHH Miền Đông

Mã số thuế: Chi nhánh CTy TNHH Miền Đông - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Hạ lang,, Huyện Hạ Lang, Tỉnh Cao Bằng

Chi nhánh Cty Xuân Mai

Mã số thuế: Chi nhánh Cty Xuân Mai - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Hạ lang,, Huyện Hạ Lang, Tỉnh Cao Bằng

Chi nhánh Cty cổ phần XD GThông 2

Mã số thuế: Chi nhánh Cty cổ phần XD GThông 2 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Hạ lang,, Huyện Hạ Lang, Tỉnh Cao Bằng

Cửa hàng vật tư NN Hạ lang

Mã số thuế: Cửa hàng vật tư NN Hạ lang - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Hạ lang,, Huyện Hạ Lang, Tỉnh Cao Bằng

Bưu điện huyện Hạ Lang

Mã số thuế: Bưu điện huyện Hạ Lang - Đại diện pháp luật: Hoàng Quang Vĩnh
Địa chỉ: Thị trấn thanh nhật,, Huyện Hạ Lang, Tỉnh Cao Bằng

Chi cục thuế Hạ lang

Mã số thuế: Chi cục thuế Hạ lang - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Hải
Địa chỉ: Thị trấn Hạ lang,, Huyện Hạ Lang, Tỉnh Cao Bằng

Trung tâm Viễn thông Hạ Lang

Mã số thuế: Trung tâm Viễn thông Hạ Lang - Đại diện pháp luật: Chu Văn Cường
Địa chỉ: Thị trấn Thanh Nhật,, Huyện Hạ Lang, Tỉnh Cao Bằng

Ngân hàng NN Và P. T nông thôn Hạ Lang

Mã số thuế: Ngân hàng NN Và P. T nông thôn Hạ Lang - Đại diện pháp luật: Trịnh văn Nhẹ
Địa chỉ: Phố hạ lang,, Huyện Hạ Lang, Tỉnh Cao Bằng

BAN QUảN Lý Dự áN BảO Vệ Và PHáT TRIểN RừNG Hạ LANG

Mã số thuế: BAN QUảN Lý Dự áN BảO Vệ Và PHáT TRIểN RừNG Hạ LANG - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: TT.Thanh Nhật, Thị Trấn Thanh Nhật, Huyện Hạ Lang, Tỉnh Cao Bằng

BAN QUảN Lý Dự áN PHáT TRIểN NôNG LâM NGHIệP Hạ LANG

Mã số thuế: BAN QUảN Lý Dự áN PHáT TRIểN NôNG LâM NGHIệP Hạ LANG - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: TT.Thanh Nhật, Thị Trấn Thanh Nhật, Huyện Hạ Lang, Tỉnh Cao Bằng

HợP TáC Xã ANH HậU

Mã số thuế: HợP TáC Xã ANH HậU - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Bản các, Xã Việt Chu, Huyện Hạ Lang, Tỉnh Cao Bằng

HợP TáC Xã TUấN LậP

Mã số thuế: HợP TáC Xã TUấN LậP - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xóm phia đán, Xã Thị Hoa, Huyện Hạ Lang, Tỉnh Cao Bằng

Doanh Nghiệp Tư Nhân Hùng Dũng Cao Bằng

Mã số thuế: Doanh Nghiệp Tư Nhân Hùng Dũng Cao Bằng - Đại diện pháp luật: Mai Ngọc Khoa
Địa chỉ: Phố Hạ Lang, Thị Trấn Thanh Nhật, Huyện Hạ Lang, Tỉnh Cao Bằng

Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Nông Lâm Nghiệp Cao Bằng

Mã số thuế: Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Nông Lâm Nghiệp Cao Bằng - Đại diện pháp luật: Thẩm Văn Nấm
Địa chỉ: Xóm Đông Mu, Thị Trấn Thanh Nhật, Huyện Hạ Lang, Tỉnh Cao Bằng

Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Và Thương Mại Trường Quang

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Và Thương Mại Trường Quang - Đại diện pháp luật: Mông Văn Trường
Địa chỉ: Xóm Lũng Luông, Xã Quang Long, Huyện Hạ Lang, Tỉnh Cao Bằng