Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Huyện Thông Nông

HỢP TÁC XÃ GIANG LAM

Mã số thuế: HỢP TÁC XÃ GIANG LAM - Đại diện pháp luật: Bùi Trọng Giang
Địa chỉ: Bản viềng, Thị trấn Thông Nông, Thị trấn Thông Nông, Huyện Thông Nông, Tỉnh Cao Bằng

HỢP TÁC XÃ ĐÔNG ANH

Mã số thuế: HỢP TÁC XÃ ĐÔNG ANH - Đại diện pháp luật: Đinh Văn Đông
Địa chỉ: Số nhà 09, Khu phố, Thị trấn Thông Nông, Huyện Thông Nông, Tỉnh Cao Bằng

HỢP TÁC XÃ VÙNG CAO

Mã số thuế: HỢP TÁC XÃ VÙNG CAO - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Phúc
Địa chỉ: NR ông Hoàng Văn Phúc, xóm Bản Gải, Xã Cần Yên, Huyện Thông Nông, Tỉnh Cao Bằng

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI ĐỨC THÔNG

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI ĐỨC THÔNG - Đại diện pháp luật: Nông Văn Thông
Địa chỉ: Xóm Bản Gải, Xã Cần Yên, Huyện Thông Nông, Tỉnh Cao Bằng

Hợp tác xã Quang Lâm

Mã số thuế: Hợp tác xã Quang Lâm - Đại diện pháp luật: Mã Trung Hiếu
Địa chỉ: Xóm Lũng vịt, Thị trấn Thông Nông, Huyện Thông Nông, Tỉnh Cao Bằng

Trung tâm Dân số - Kế hoạch hoá gia đình

Mã số thuế: Trung tâm Dân số - Kế hoạch hoá gia đình - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thời
Địa chỉ: Thị trấn Thông Nông, Thị trấn Thông Nông, Huyện Thông Nông, Tỉnh Cao Bằng

Phòng tài nguyên và môi trường

Mã số thuế: Phòng tài nguyên và môi trường - Đại diện pháp luật: Đinh Thị Lạng
Địa chỉ: Thị trấn Thông Nông, Thị trấn Thông Nông, Huyện Thông Nông, Tỉnh Cao Bằng

Trung tâm bồi dưỡng chính trị

Mã số thuế: Trung tâm bồi dưỡng chính trị - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Thông Nông,, Huyện Thông Nông, Tỉnh Cao Bằng

Chi nhánh Công ty thương mại và xây dựng Ngọc Trường

Mã số thuế: Chi nhánh Công ty thương mại và xây dựng Ngọc Trường - Đại diện pháp luật: Nông Hoàng Dư
Địa chỉ: Thị trấn Thông Nông,, Huyện Thông Nông, Tỉnh Cao Bằng

Chi nhánh công ty TNHH Phương Nam

Mã số thuế: Chi nhánh công ty TNHH Phương Nam - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Dũng
Địa chỉ: Thị trấn Thông Nông,, Huyện Thông Nông, Tỉnh Cao Bằng

Bưu điện huyện thông nông

Mã số thuế: Bưu điện huyện thông nông - Đại diện pháp luật: Bế thị Dơm
Địa chỉ: Thị trấn thông nông,, Huyện Thông Nông, Tỉnh Cao Bằng

Chi nhánh công ty xây dựng thương mại Thông Thăng

Mã số thuế: Chi nhánh công ty xây dựng thương mại Thông Thăng - Đại diện pháp luật: Nông Thị Xuân
Địa chỉ: Thị trấn Thông Nông,, Huyện Thông Nông, Tỉnh Cao Bằng

Chi nhánh Công ty xây dựng khánh bằng

Mã số thuế: Chi nhánh Công ty xây dựng khánh bằng - Đại diện pháp luật: Nông Hồng Vương
Địa chỉ: Thị trấn Thông nông,, Huyện Thông Nông, Tỉnh Cao Bằng

Chi Nhánh Doanh Nghiệp Xây Dựng Hoàng Vinh

Mã số thuế: Chi Nhánh Doanh Nghiệp Xây Dựng Hoàng Vinh - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hạnh
Địa chỉ: Khu III, Thị trấn Thông Nông, Huyện Thông Nông, Tỉnh Cao Bằng

Chi nhánh Cty cổ phần giao thông 1

Mã số thuế: Chi nhánh Cty cổ phần giao thông 1 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Thông nông,, Huyện Thông Nông, Tỉnh Cao Bằng

Chi nhánh Công ty Sơn Hải

Mã số thuế: Chi nhánh Công ty Sơn Hải - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Thông nông,, Huyện Thông Nông, Tỉnh Cao Bằng

Chi nhánh Cty XD Bằng Hưng

Mã số thuế: Chi nhánh Cty XD Bằng Hưng - Đại diện pháp luật: Nguyễn Phúc Hanh
Địa chỉ: Thị trấn Thông nông,, Huyện Thông Nông, Tỉnh Cao Bằng

Chi nhánh Cty cổ phần giao thông 2

Mã số thuế: Chi nhánh Cty cổ phần giao thông 2 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Thông nông,, Huyện Thông Nông, Tỉnh Cao Bằng

Chi cục thuế Thông Nông

Mã số thuế: Chi cục thuế Thông Nông - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Thông nông, Thị trấn Thông Nông, Huyện Thông Nông, Tỉnh Cao Bằng

Chi nhánh Hợp tác xã Hồng Tiến

Mã số thuế: Chi nhánh Hợp tác xã Hồng Tiến - Đại diện pháp luật: Phạm Ngọc Kim
Địa chỉ: Thị trấn Thông Nông,, Huyện Thông Nông, Tỉnh Cao Bằng

Chi nhánh CTy TNHH XD và SXVL Thái tin

Mã số thuế: Chi nhánh CTy TNHH XD và SXVL Thái tin - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Thông nông,, Huyện Thông Nông, Tỉnh Cao Bằng

Chi nhánh Cty SXVL vad XD Sông bằng

Mã số thuế: Chi nhánh Cty SXVL vad XD Sông bằng - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Thông nông,, Huyện Thông Nông, Tỉnh Cao Bằng

Chi nhánh Công ty Hoa lư

Mã số thuế: Chi nhánh Công ty Hoa lư - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Thông nông,, Huyện Thông Nông, Tỉnh Cao Bằng

Chi nhánh Cty TNHH Quang minh

Mã số thuế: Chi nhánh Cty TNHH Quang minh - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Thông nông,, Huyện Thông Nông, Tỉnh Cao Bằng

Trung tâm Viễn Thông Thông Nông

Mã số thuế: Trung tâm Viễn Thông Thông Nông - Đại diện pháp luật: Nông Tư Nhuận
Địa chỉ: Thị trấn Thông Nông,, Huyện Thông Nông, Tỉnh Cao Bằng

Chi nhánh Cty cổ phần XD & PTNT1

Mã số thuế: Chi nhánh Cty cổ phần XD & PTNT1 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Thông nông,, Huyện Thông Nông, Tỉnh Cao Bằng

Cửa hàng Vật tư NN Thông nông

Mã số thuế: Cửa hàng Vật tư NN Thông nông - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Thông nông,, Huyện Thông Nông, Tỉnh Cao Bằng

Chi nhánh DNXD Tín thành

Mã số thuế: Chi nhánh DNXD Tín thành - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Thông nông,, Huyện Thông Nông, Tỉnh Cao Bằng

Ban quản lý chợ

Mã số thuế: Ban quản lý chợ - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Ki ốt số 13, Thị trấn Thông Nông, Huyện Thông Nông, Tỉnh Cao Bằng

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Xây Dựng Và Thương Mại 29-5

Mã số thuế: Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Xây Dựng Và Thương Mại 29-5 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Công Hoan
Địa chỉ: Xóm Đoàn Kết, Thị trấn Thông Nông, Huyện Thông Nông, Tỉnh Cao Bằng