Danh sách doanh nghiệp tại Huyện Thông Nông

Dưới đây là danh sách công ty, doanh nghiệp mới thành lập trên địa bàn Huyện Thông Nông, Cao Bằng.

Để xem các thông tin chi tiết như địa chỉ, số điện thoại, tên giám đốc, số lao động, tình trạng hoạt động... quý khách vui lòng nhấp vào một doanh nghiệp cụ thể trong danh sách.

Danh sách công ty tại Cao Bằng

CB

HỢP TÁC XÃ MINH TÂM

Mã số thuế: 4800913905 - Đại diện pháp luật: Riêu Thị Thủy

Địa chỉ: Xóm Nà Chia,, Xã Lương Can, Huyện Thông Nông, Cao Bằng

CB

CÔNG TY TNHH NGUYỆT ANH 668

Mã số thuế: 4800910051 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Định

Địa chỉ: Xóm Nà Rằng, Thị trấn Thông Nông, Huyện Thông Nông, Cao Bằng

CB

PHÒNG NỘI VỤ

Mã số thuế: 4800905284 - Đại diện pháp luật: Nông Công Huấn

Địa chỉ: Thị trấn Thông Nông, Thị trấn Thông Nông, Huyện Thông Nông, Cao Bằng

CB

CHI NHÁNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TÁM HAI

Mã số thuế: 4800885285-001 - Đại diện pháp luật: Văn Tiến Long

Địa chỉ: Xóm Nà Khau, Xã Đa Thông, Huyện Thông Nông, Cao Bằng

CB

HỢP TÁC XÃ GIANG LAM

Mã số thuế: 4800900215 - Đại diện pháp luật: Bùi Trọng Giang

Địa chỉ: Bản viềng, Thị trấn Thông Nông, Thị trấn Thông Nông, Huyện Thông Nông, Cao Bằng

CB

HỢP TÁC XÃ ĐÔNG ANH

Mã số thuế: 4800899464 - Đại diện pháp luật: Đinh Văn Đông

Địa chỉ: Số nhà 09, Khu phố, Thị trấn Thông Nông, Huyện Thông Nông, Cao Bằng

CB

HỢP TÁC XÃ VÙNG CAO

Mã số thuế: 4800898485 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Phúc

Địa chỉ: NR ông Hoàng Văn Phúc, xóm Bản Gải, Xã Cần Yên, Huyện Thông Nông, Cao Bằng

CB

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI ĐỨC THÔNG

Mã số thuế: 4800897587 - Đại diện pháp luật: Nông Văn Thông

Địa chỉ: Xóm Bản Gải, Xã Cần Yên, Huyện Thông Nông, Cao Bằng

CB

Hợp tác xã Quang Lâm

Mã số thuế: 4800896505 - Đại diện pháp luật: Mã Trung Hiếu

Địa chỉ: Xóm Lũng vịt, Thị trấn Thông Nông, Huyện Thông Nông, Cao Bằng

CB

Trung tâm Dân số - Kế hoạch hoá gia đình

Mã số thuế: 4800472753 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thời

Địa chỉ: Thị trấn Thông Nông, Thị trấn Thông Nông, Huyện Thông Nông, Cao Bằng

CB

Phòng tài nguyên và môi trường

Mã số thuế: 4800633344 - Đại diện pháp luật: Đinh Thị Lạng

Địa chỉ: Thị trấn Thông Nông, Thị trấn Thông Nông, Huyện Thông Nông, Cao Bằng

CB

Trung tâm bồi dưỡng chính trị

Mã số thuế: 4800180052

Địa chỉ: Thị trấn Thông Nông,, Huyện Thông Nông, Cao Bằng

CB

Chi nhánh Công ty thương mại và xây dựng Ngọc Trường

Mã số thuế: 4800150298-002 - Đại diện pháp luật: Nông Hoàng Dư

Địa chỉ: Thị trấn Thông Nông,, Huyện Thông Nông, Cao Bằng

CB

Chi nhánh công ty TNHH Phương Nam

Mã số thuế: 4800161194-001 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Dũng

Địa chỉ: Thị trấn Thông Nông,, Huyện Thông Nông, Cao Bằng

CB

Bưu điện huyện thông nông

Mã số thuế: 4800166160-008 - Đại diện pháp luật: Bế thị Dơm

Địa chỉ: Thị trấn thông nông,, Huyện Thông Nông, Cao Bằng

CB

Chi nhánh công ty xây dựng thương mại Thông Thăng

Mã số thuế: 4800155698-001 - Đại diện pháp luật: Nông Thị Xuân

Địa chỉ: Thị trấn Thông Nông,, Huyện Thông Nông, Cao Bằng

CB

Chi nhánh Công ty xây dựng khánh bằng

Mã số thuế: 4800154581-001 - Đại diện pháp luật: Nông Hồng Vương

Địa chỉ: Thị trấn Thông nông,, Huyện Thông Nông, Cao Bằng

CB

Chi Nhánh Doanh Nghiệp Xây Dựng Hoàng Vinh

Mã số thuế: 4800154197-001 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hạnh

Địa chỉ: Khu III, Thị trấn Thông Nông, Huyện Thông Nông, Cao Bằng

CB

Chi nhánh Cty cổ phần giao thông 1

Mã số thuế: 4800143999-002

Địa chỉ: Thị trấn Thông nông,, Huyện Thông Nông, Cao Bằng

CB

Chi nhánh Công ty Sơn Hải

Mã số thuế: 4800143269-002

Địa chỉ: Thị trấn Thông nông,, Huyện Thông Nông, Cao Bằng

CB

Chi nhánh Cty XD Bằng Hưng

Mã số thuế: 4800143244-002 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Phúc Hanh

Địa chỉ: Thị trấn Thông nông,, Huyện Thông Nông, Cao Bằng

CB

Chi nhánh Cty cổ phần giao thông 2

Mã số thuế: 4800142378-001

Địa chỉ: Thị trấn Thông nông,, Huyện Thông Nông, Cao Bằng

CB

Chi cục thuế Thông Nông

Mã số thuế: 4800130573-007

Địa chỉ: Thị trấn Thông nông, Thị trấn Thông Nông, Huyện Thông Nông, Cao Bằng

CB

Chi nhánh Hợp tác xã Hồng Tiến

Mã số thuế: 4800116755-008 - Đại diện pháp luật: Phạm Ngọc Kim

Địa chỉ: Thị trấn Thông Nông,, Huyện Thông Nông, Cao Bằng

CB

Chi nhánh CTy TNHH XD và SXVL Thái tin

Mã số thuế: 4800115984-010

Địa chỉ: Thị trấn Thông nông,, Huyện Thông Nông, Cao Bằng

CB

Chi nhánh Cty SXVL vad XD Sông bằng

Mã số thuế: 4800115938-010

Địa chỉ: Thị trấn Thông nông,, Huyện Thông Nông, Cao Bằng

CB

Chi nhánh Công ty Hoa lư

Mã số thuế: 4800115631-002

Địa chỉ: Thị trấn Thông nông,, Huyện Thông Nông, Cao Bằng

CB

Chi nhánh Cty TNHH Quang minh

Mã số thuế: 4800115198-010

Địa chỉ: Thị trấn Thông nông,, Huyện Thông Nông, Cao Bằng

CB

Trung tâm Viễn Thông Thông Nông

Mã số thuế: 4800100579-004 - Đại diện pháp luật: Nông Tư Nhuận

Địa chỉ: Thị trấn Thông Nông,, Huyện Thông Nông, Cao Bằng

CB

Chi nhánh Cty cổ phần XD & PTNT1

Mã số thuế: 4800145555-002

Địa chỉ: Thị trấn Thông nông,, Huyện Thông Nông, Cao Bằng