Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Huyện Quảng Uyên

HỢP TÁC XÃ DAO PHÚC SEN

Mã số thuế: HỢP TÁC XÃ DAO PHÚC SEN - Đại diện pháp luật: Ma Văn Ngọc
Địa chỉ: Phố Cũ, Thị trấn Quảng Uyên, Huyện Quảng Uyên, Tỉnh Cao Bằng

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TƠ TẰM CAO BẰNG

Mã số thuế: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TƠ TẰM CAO BẰNG - Đại diện pháp luật: Ma Kiên Tới
Địa chỉ: Xóm Cốc Coóc, Xã Chí Thảo, Huyện Quảng Uyên, Tỉnh Cao Bằng

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG QUỐC KHÁNH CAO BẰNG

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG QUỐC KHÁNH CAO BẰNG - Đại diện pháp luật: Trần Khánh
Địa chỉ: Xóm Pác Cam, Thị trấn Quảng Uyên, Huyện Quảng Uyên, Tỉnh Cao Bằng

TRƯỜNG MẦM NON QUẢNG HƯNG

Mã số thuế: TRƯỜNG MẦM NON QUẢNG HƯNG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Phượng
Địa chỉ: Xóm Pò Rẻ, Xã Quảng Hưng, Huyện Quảng Uyên, Tỉnh Cao Bằng

HỢP TÁC XÃ THẠCH BÌNH

Mã số thuế: HỢP TÁC XÃ THẠCH BÌNH - Đại diện pháp luật: Chu Hoàng Oanh
Địa chỉ: Xóm Pò Noa, Xã Phi Hải, Huyện Quảng Uyên, Tỉnh Cao Bằng

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HAI THÀNH VIÊN MVT

Mã số thuế: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HAI THÀNH VIÊN MVT - Đại diện pháp luật: Ma Thị Trang
Địa chỉ: Xóm Cốc Coóc, Xã Chí Thảo, Huyện Quảng Uyên, Tỉnh Cao Bằng

TRƯỜNG TIỂU HỌC HẠNH PHÚC

Mã số thuế: TRƯỜNG TIỂU HỌC HẠNH PHÚC - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xóm Bản Tin, Xã Hạnh Phúc, Huyện Quảng Uyên, Tỉnh Cao Bằng

Trường Mầm Non Hạnh Phúc

Mã số thuế: Trường Mầm Non Hạnh Phúc - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xóm Bó Huy, Xã Hạnh Phúc, Huyện Quảng Uyên, Tỉnh Cao Bằng

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Chế Biến Thực Phẩm Cao Bằng - Tại Phúc Sen

Mã số thuế: Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Chế Biến Thực Phẩm Cao Bằng - Tại Phúc Sen - Đại diện pháp luật: Nông Văn Quyết
Địa chỉ: Khu Thanh Minh, Xã Phúc Sen, Huyện Quảng Uyên, Tỉnh Cao Bằng

Công Ty TNHH Rượu Tam Sơn

Mã số thuế: Công Ty TNHH Rượu Tam Sơn - Đại diện pháp luật: Tạ Tiến Dũng
Địa chỉ: Nhà bà: Chu Ngọc Châm, Thị trấn Quảng Uyên, Huyện Quảng Uyên, Tỉnh Cao Bằng

Chi nhánh công ty TNHH thương mại và xây dựng Công Hằng

Mã số thuế: Chi nhánh công ty TNHH thương mại và xây dựng Công Hằng - Đại diện pháp luật: Liêu Chí Công
Địa chỉ: Phố Hoà Bình, thị trấn Quảng Uyên,, Huyện Quảng Uyên, Tỉnh Cao Bằng

Hợp Tác Xã Thành Đạt

Mã số thuế: Hợp Tác Xã Thành Đạt - Đại diện pháp luật: Lăng Văn Đài
Địa chỉ: Xóm Sộc Phạ, Xã Phi Hải, Huyện Quảng Uyên, Tỉnh Cao Bằng

Chi nhánh Công ty đầu tư xây dựng và thương mại Thái Bảo

Mã số thuế: Chi nhánh Công ty đầu tư xây dựng và thương mại Thái Bảo - Đại diện pháp luật: Lê Thị Liên
Địa chỉ: Phố Mới Thị trấn Quảng Uyên, Thị trấn Quảng Uyên, Huyện Quảng Uyên, Tỉnh Cao Bằng

Chi nhánh Công ty cổ phần Giao thông 2

Mã số thuế: Chi nhánh Công ty cổ phần Giao thông 2 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Quảng uyên,, Huyện Quảng Uyên, Tỉnh Cao Bằng

Chi nhánh Cty TNHH XD 1-5

Mã số thuế: Chi nhánh Cty TNHH XD 1-5 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Quảng uyên,, Huyện Quảng Uyên, Tỉnh Cao Bằng

Chi nhánh Cty TNHH Bảo thông

Mã số thuế: Chi nhánh Cty TNHH Bảo thông - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Quảng uyên,, Huyện Quảng Uyên, Tỉnh Cao Bằng

Chi nhánh CTy TNHH Miền Đông

Mã số thuế: Chi nhánh CTy TNHH Miền Đông - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Quảng uyên,, Huyện Quảng Uyên, Tỉnh Cao Bằng

Chi nhánh DNXD Tín thành

Mã số thuế: Chi nhánh DNXD Tín thành - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Quảng uyên,, Huyện Quảng Uyên, Tỉnh Cao Bằng

Chi nhánh Cty XD Xuân Mai

Mã số thuế: Chi nhánh Cty XD Xuân Mai - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Quảng uyên,, Huyện Quảng Uyên, Tỉnh Cao Bằng

Chi nhánh HTX Hồng tiến

Mã số thuế: Chi nhánh HTX Hồng tiến - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Quảng uyên,, Huyện Quảng Uyên, Tỉnh Cao Bằng

Xí nghiệp cấp nước thị trấn Quảng uyên

Mã số thuế: Xí nghiệp cấp nước thị trấn Quảng uyên - Đại diện pháp luật: Đặng nhật Quân
Địa chỉ: Phố mới Thị trấn Quảng uyên,, Huyện Quảng Uyên, Tỉnh Cao Bằng

Chi nhánh Cty cổ phần XD & PTNT 2

Mã số thuế: Chi nhánh Cty cổ phần XD & PTNT 2 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Quảng uyên,, Huyện Quảng Uyên, Tỉnh Cao Bằng

Chi nhánh Cty Hương Thơm

Mã số thuế: Chi nhánh Cty Hương Thơm - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Quảng uyên,, Huyện Quảng Uyên, Tỉnh Cao Bằng

Chi cục thuế Quảng Uyên

Mã số thuế: Chi cục thuế Quảng Uyên - Đại diện pháp luật: Đinh Huy Giáp
Địa chỉ: Thị trấn Quảng uyên, Thị trấn Quảng Uyên, Huyện Quảng Uyên, Tỉnh Cao Bằng

Chi nhánh Cty SXVL và XD Sông bằng

Mã số thuế: Chi nhánh Cty SXVL và XD Sông bằng - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Quảng uyên,, Huyện Quảng Uyên, Tỉnh Cao Bằng

Chi nhánh Cty cổ phần XD & PTNT 1

Mã số thuế: Chi nhánh Cty cổ phần XD & PTNT 1 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Quảng uyên,, Huyện Quảng Uyên, Tỉnh Cao Bằng

Trung tâm Viễn thông Quảng Uyên

Mã số thuế: Trung tâm Viễn thông Quảng Uyên - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Thanh
Địa chỉ: Thị trấn Quảng Uyên,, Huyện Quảng Uyên, Tỉnh Cao Bằng

Cửa hàng vật tư NN Quảng uyên

Mã số thuế: Cửa hàng vật tư NN Quảng uyên - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Khánh
Địa chỉ: Thị trấn quảng uyên,, Huyện Quảng Uyên, Tỉnh Cao Bằng

Bưu điện huyện quảng Uyên

Mã số thuế: Bưu điện huyện quảng Uyên - Đại diện pháp luật: Đinh thanh Nhật
Địa chỉ: phố hoà Chung, thị trấn Quảng Uyên,, Huyện Quảng Uyên, Tỉnh Cao Bằng

Ngân hàng nông nghiệp Quảng uyên

Mã số thuế: Ngân hàng nông nghiệp Quảng uyên - Đại diện pháp luật: Vương Thị Dung
Địa chỉ: Phố mới, Quảng uyên,, Huyện Quảng Uyên, Tỉnh Cao Bằng