Danh sách doanh nghiệp tại Huyện Quảng Uyên

Dưới đây là danh sách công ty, doanh nghiệp mới thành lập trên địa bàn Huyện Quảng Uyên, Cao Bằng.

Để xem các thông tin chi tiết như địa chỉ, số điện thoại, tên giám đốc, số lao động, tình trạng hoạt động... quý khách vui lòng nhấp vào một doanh nghiệp cụ thể trong danh sách.

Danh sách công ty tại Cao Bằng

CB

TK QL KHOÀN THU KHÔNG GIAO CHO NGHÀNH THUẾ QL- CCT QUẢNG UYÊN

Mã số thuế: 4800910414 - Đại diện pháp luật: Đinh Thị Nga

Địa chỉ: Thị trấn Quảng Uyên, Thị trấn Quảng Uyên, Huyện Quảng Uyên, Cao Bằng

CB

CÔNG TY TNHH HÙNG HẬU CB

Mã số thuế: 4800909793 - Đại diện pháp luật: Phan Văn Hùng

Địa chỉ: Xóm Pác Noạng, Xã Hồng Định, Huyện Quảng Uyên, Cao Bằng

CB

BƯU ĐIỆN HUYỆN QUẢNG UYÊN (UỶ NHIỆM THU)

Mã số thuế: 4800907073 - Đại diện pháp luật: Hà Thị Thuý Mai

Địa chỉ: Phố Hoà Trung, Thị trấn Quảng Uyên, Huyện Quảng Uyên, Cao Bằng

CB

CHI CỤC THỐNG KÊ QUẢNG UYÊN

Mã số thuế: 4800905326 - Đại diện pháp luật: Ma Thị ánh

Địa chỉ: Phố mới, Thị trấn Quảng Uyên, Huyện Quảng Uyên, Cao Bằng

CB

TRƯỜNG MẦM NON HỒNG ĐỊNH

Mã số thuế: 4800905213 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Điệu

Địa chỉ: Xóm Phia Khao, Xã Hồng Định, Huyện Quảng Uyên, Cao Bằng

CB

TRƯỜNG TIỂU HỌC LẠC GIAO

Mã số thuế: 4800905220 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Lan

Địa chỉ: Xóm Giao Thượng, Xã Chí Thảo, Huyện Quảng Uyên, Cao Bằng

CB

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐOÀI KHÔN

Mã số thuế: 4800905171 - Đại diện pháp luật: Triệu Văn Tòng

Địa chỉ: Xóm Cóoc Pheo, Xã Đoài Khôn, Huyện Quảng Uyên, Cao Bằng

CB

TRƯỜNG MẦM NON ĐỐNG ĐA

Mã số thuế: 4800905189 - Đại diện pháp luật: Nông Thị Như

Địa chỉ: Xóm Đống Đa, Xã Ngọc Động, Huyện Quảng Uyên, Cao Bằng

CB

TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚC SEN

Mã số thuế: 4800905206 - Đại diện pháp luật: Bế Thị Lựu

Địa chỉ: Xóm Tình Đông, Xã Phúc Sen, Huyện Quảng Uyên, Cao Bằng

CB

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HOÀNG HẢI

Mã số thuế: 4800904555 - Đại diện pháp luật: Nông Văn Doãn

Địa chỉ: Xóm Cốc Lùng, Xã Hoàng Hải, Huyện Quảng Uyên, Cao Bằng

CB

TRƯỜNG PHỐ THÔNG CƠ SỞ TỰ DO

Mã số thuế: 4800904435 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hương

Địa chỉ: Xóm Phù Nàm, Xã Tự Do, Huyện Quảng Uyên, Cao Bằng

CB

TRƯỜNG MẦM NON HOÀNG HẢI

Mã số thuế: 4800904442 - Đại diện pháp luật: Ngọc Thị Thoàn

Địa chỉ: Xóm Cốc Chia, Xã Hoàng Hải, Huyện Quảng Uyên, Cao Bằng

CB

TRƯỜNG PT DÂN TỘC BÁN TRÚ TIỂU HỌC ĐỐNG ĐA

Mã số thuế: 4800904467 - Đại diện pháp luật: Nông Thị Yên

Địa chỉ: Xóm Đống Đa, Xã Ngọc Động, Huyện Quảng Uyên, Cao Bằng

CB

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỘC LẬP

Mã số thuế: 4800904393 - Đại diện pháp luật: Hứa Thị Huệ

Địa chỉ: Xóm Nà Pheo, Xã Độc Lập, Huyện Quảng Uyên, Cao Bằng

CB

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SƠ CHÍ THẢO

Mã số thuế: 4800904403 - Đại diện pháp luật: Hà Thị Thanh Trà

Địa chỉ: Xóm Coốc Cóoc, Xã Chí Thảo, Huyện Quảng Uyên, Cao Bằng

CB

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HỒNG ĐỊNH

Mã số thuế: 4800904410 - Đại diện pháp luật: Đinh Thị Điệp

Địa chỉ: Xóm Phia Khao, Xã Hồng Định, Huyện Quảng Uyên, Cao Bằng

CB

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGỌC QUYẾN

Mã số thuế: 4800904322 - Đại diện pháp luật: Nông Thị Lan

Địa chỉ: Xóm Đông Ké, Xã Phi Hải, Huyện Quảng Uyên, Cao Bằng

CB

TRƯỜNG TIỂU HỌC PHI HẢI

Mã số thuế: 4800904347 - Đại diện pháp luật: Lương Thị Mai

Địa chỉ: Xóm Sộc Phạ, Xã Phi Hải, Huyện Quảng Uyên, Cao Bằng

CB

TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH LĂNG

Mã số thuế: 4800904354 - Đại diện pháp luật: Lý Thị Tình

Địa chỉ: Xóm Khung Lũng, Xã Bình Lăng, Huyện Quảng Uyên, Cao Bằng

CB

TRƯỜNG TIỂU HỌC QUỐC TUẤN

Mã số thuế: 4800904361 - Đại diện pháp luật: Lý Thị Huệ

Địa chỉ: Xóm Bản Kỉnh, Xã Quốc Dân, Huyện Quảng Uyên, Cao Bằng

CB

TRƯỜNG TIỂU HỌC CO RÀO

Mã số thuế: 4800904280 - Đại diện pháp luật: Đàm Thị Lặp

Địa chỉ: Xóm Co Cóoc, Xã Tự Do, Huyện Quảng Uyên, Cao Bằng

CB

TRƯỜNG TIỂU HỌC HỒNG ĐỊNH

Mã số thuế: 4800904315 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thúy Nga

Địa chỉ: Xóm Phia Khao, Xã Hồng Định, Huyện Quảng Uyên, Cao Bằng

CB

TRƯỜNG TIỂU HỌC HOÀNG HẢI

Mã số thuế: 4800904298 - Đại diện pháp luật: Bế Thị Tiềm

Địa chỉ: Xóm Cốc Chia, Xã Hoàng Hải, Huyện Quảng Uyên, Cao Bằng

CB

TRƯỜNG TIỂU HỌC LŨNG MUÔNG

Mã số thuế: 4800904308 - Đại diện pháp luật: Đàm Thị Quai

Địa chỉ: Xóm Lũng Muông, Xã Hoàng Hải, Huyện Quảng Uyên, Cao Bằng

CB

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ ĐOÀI KHÔN

Mã số thuế: 4800904266 - Đại diện pháp luật: Triệu Văn Cường

Địa chỉ: Xóm Cốc Pheo, Pò Rẻ, Xã Đoài Khôn, Huyện Quảng Uyên, Cao Bằng

CB

TRƯỜNG TIỂU HỌC NHƯ LĂNG

Mã số thuế: 4800904241 - Đại diện pháp luật: Phan Thị Quyển

Địa chỉ: Xóm Như Lăng, Xã Độc Lập, Huyện Quảng Uyên, Cao Bằng

CB

TRƯỜNG MẦM NON BÌNH LĂNG

Mã số thuế: 4800904259 - Đại diện pháp luật: Mai Thị Niêm

Địa chỉ: Xóm Khung Lũng, Xã Bình Lăng, Huyện Quảng Uyên, Cao Bằng

CB

TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚC DÙNG

Mã số thuế: 4800904234 - Đại diện pháp luật: Nông Văn Khởi

Địa chỉ: Xóm Phúc Dùng, Xã Phi Hải, Huyện Quảng Uyên, Cao Bằng

CB

TRƯỜNG MẦM NON HÁNG CHẤU

Mã số thuế: 4800904227 - Đại diện pháp luật: Đinh Thị Vẫn

Địa chỉ: Xóm Bản Vươn, Xã Cai Bộ, Huyện Quảng Uyên, Cao Bằng

CB

TRƯỜNG MẦM NON ĐOÀI KHÔN

Mã số thuế: 4800904178 - Đại diện pháp luật: Hứa Thị Kim Thơ

Địa chỉ: Xóm Cốc Pheo, Xã Đoài Khôn, Huyện Quảng Uyên, Cao Bằng