Các doanh nghiệp tại Huyện Quảng Uyên
CB

TK QL KHOÀN THU KHÔNG GIAO CHO NGHÀNH THUẾ QL- CCT QUẢNG UYÊN

Mã số thuế: 4800910414 - Đại diện pháp luật: Đinh Thị Nga

Địa chỉ: Thị trấn Quảng Uyên, Thị trấn Quảng Uyên, Huyện Quảng Uyên, Cao Bằng

CB

CÔNG TY TNHH HÙNG HẬU CB

Mã số thuế: 4800909793 - Đại diện pháp luật: Phan Văn Hùng

Địa chỉ: Xóm Pác Noạng, Xã Hồng Định, Huyện Quảng Uyên, Cao Bằng

CB

BƯU ĐIỆN HUYỆN QUẢNG UYÊN (UỶ NHIỆM THU)

Mã số thuế: 4800907073 - Đại diện pháp luật: Hà Thị Thuý Mai

Địa chỉ: Phố Hoà Trung, Thị trấn Quảng Uyên, Huyện Quảng Uyên, Cao Bằng

CB

CHI CỤC THỐNG KÊ QUẢNG UYÊN

Mã số thuế: 4800905326 - Đại diện pháp luật: Ma Thị ánh

Địa chỉ: Phố mới, Thị trấn Quảng Uyên, Huyện Quảng Uyên, Cao Bằng

CB

TRƯỜNG MẦM NON HỒNG ĐỊNH

Mã số thuế: 4800905213 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Điệu

Địa chỉ: Xóm Phia Khao, Xã Hồng Định, Huyện Quảng Uyên, Cao Bằng

CB

TRƯỜNG TIỂU HỌC LẠC GIAO

Mã số thuế: 4800905220 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Lan

Địa chỉ: Xóm Giao Thượng, Xã Chí Thảo, Huyện Quảng Uyên, Cao Bằng

CB

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐOÀI KHÔN

Mã số thuế: 4800905171 - Đại diện pháp luật: Triệu Văn Tòng

Địa chỉ: Xóm Cóoc Pheo, Xã Đoài Khôn, Huyện Quảng Uyên, Cao Bằng

CB

TRƯỜNG MẦM NON ĐỐNG ĐA

Mã số thuế: 4800905189 - Đại diện pháp luật: Nông Thị Như

Địa chỉ: Xóm Đống Đa, Xã Ngọc Động, Huyện Quảng Uyên, Cao Bằng

CB

TRƯỜNG TIỂU HỌC CHÍ THẢO

Mã số thuế: 4800905196 - Đại diện pháp luật: Ma Thị Hiệp

Địa chỉ: Xóm Cốc Cóoc, Xã Chí Thảo, Huyện Quảng Uyên, Cao Bằng

CB

TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚC SEN

Mã số thuế: 4800905206 - Đại diện pháp luật: Bế Thị Lựu

Địa chỉ: Xóm Tình Đông, Xã Phúc Sen, Huyện Quảng Uyên, Cao Bằng

CB

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HOÀNG HẢI

Mã số thuế: 4800904555 - Đại diện pháp luật: Nông Văn Doãn

Địa chỉ: Xóm Cốc Lùng, Xã Hoàng Hải, Huyện Quảng Uyên, Cao Bằng

CB

TRƯỜNG PHỐ THÔNG CƠ SỞ TỰ DO

Mã số thuế: 4800904435 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hương

Địa chỉ: Xóm Phù Nàm, Xã Tự Do, Huyện Quảng Uyên, Cao Bằng

CB

TRƯỜNG MẦM NON HOÀNG HẢI

Mã số thuế: 4800904442 - Đại diện pháp luật: Ngọc Thị Thoàn

Địa chỉ: Xóm Cốc Chia, Xã Hoàng Hải, Huyện Quảng Uyên, Cao Bằng

CB

TRƯỜNG PT DÂN TỘC BÁN TRÚ TIỂU HỌC ĐỐNG ĐA

Mã số thuế: 4800904467 - Đại diện pháp luật: Nông Thị Yên

Địa chỉ: Xóm Đống Đa, Xã Ngọc Động, Huyện Quảng Uyên, Cao Bằng

CB

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỘC LẬP

Mã số thuế: 4800904393 - Đại diện pháp luật: Hứa Thị Huệ

Địa chỉ: Xóm Nà Pheo, Xã Độc Lập, Huyện Quảng Uyên, Cao Bằng

CB

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SƠ CHÍ THẢO

Mã số thuế: 4800904403 - Đại diện pháp luật: Hà Thị Thanh Trà

Địa chỉ: Xóm Coốc Cóoc, Xã Chí Thảo, Huyện Quảng Uyên, Cao Bằng

CB

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HỒNG ĐỊNH

Mã số thuế: 4800904410 - Đại diện pháp luật: Đinh Thị Điệp

Địa chỉ: Xóm Phia Khao, Xã Hồng Định, Huyện Quảng Uyên, Cao Bằng

CB

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGỌC QUYẾN

Mã số thuế: 4800904322 - Đại diện pháp luật: Nông Thị Lan

Địa chỉ: Xóm Đông Ké, Xã Phi Hải, Huyện Quảng Uyên, Cao Bằng

CB

TRƯỜNG TIỂU HỌC PHI HẢI

Mã số thuế: 4800904347 - Đại diện pháp luật: Lương Thị Mai

Địa chỉ: Xóm Sộc Phạ, Xã Phi Hải, Huyện Quảng Uyên, Cao Bằng

CB

TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH LĂNG

Mã số thuế: 4800904354 - Đại diện pháp luật: Lý Thị Tình

Địa chỉ: Xóm Khung Lũng, Xã Bình Lăng, Huyện Quảng Uyên, Cao Bằng

CB

TRƯỜNG TIỂU HỌC QUỐC TUẤN

Mã số thuế: 4800904361 - Đại diện pháp luật: Lý Thị Huệ

Địa chỉ: Xóm Bản Kỉnh, Xã Quốc Dân, Huyện Quảng Uyên, Cao Bằng

CB

TRƯỜNG TIỂU HỌC CO RÀO

Mã số thuế: 4800904280 - Đại diện pháp luật: Đàm Thị Lặp

Địa chỉ: Xóm Co Cóoc, Xã Tự Do, Huyện Quảng Uyên, Cao Bằng

CB

TRƯỜNG TIỂU HỌC HỒNG ĐỊNH

Mã số thuế: 4800904315 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thúy Nga

Địa chỉ: Xóm Phia Khao, Xã Hồng Định, Huyện Quảng Uyên, Cao Bằng

CB

TRƯỜNG TIỂU HỌC HOÀNG HẢI

Mã số thuế: 4800904298 - Đại diện pháp luật: Bế Thị Tiềm

Địa chỉ: Xóm Cốc Chia, Xã Hoàng Hải, Huyện Quảng Uyên, Cao Bằng

CB

TRƯỜNG TIỂU HỌC LŨNG MUÔNG

Mã số thuế: 4800904308 - Đại diện pháp luật: Đàm Thị Quai

Địa chỉ: Xóm Lũng Muông, Xã Hoàng Hải, Huyện Quảng Uyên, Cao Bằng

CB

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ ĐOÀI KHÔN

Mã số thuế: 4800904266 - Đại diện pháp luật: Triệu Văn Cường

Địa chỉ: Xóm Cốc Pheo, Pò Rẻ, Xã Đoài Khôn, Huyện Quảng Uyên, Cao Bằng

CB

TRƯỜNG TIỂU HỌC NHƯ LĂNG

Mã số thuế: 4800904241 - Đại diện pháp luật: Phan Thị Quyển

Địa chỉ: Xóm Như Lăng, Xã Độc Lập, Huyện Quảng Uyên, Cao Bằng

CB

TRƯỜNG MẦM NON BÌNH LĂNG

Mã số thuế: 4800904259 - Đại diện pháp luật: Mai Thị Niêm

Địa chỉ: Xóm Khung Lũng, Xã Bình Lăng, Huyện Quảng Uyên, Cao Bằng

CB

TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚC DÙNG

Mã số thuế: 4800904234 - Đại diện pháp luật: Nông Văn Khởi

Địa chỉ: Xóm Phúc Dùng, Xã Phi Hải, Huyện Quảng Uyên, Cao Bằng

CB

TRƯỜNG MẦM NON HÁNG CHẤU

Mã số thuế: 4800904227 - Đại diện pháp luật: Đinh Thị Vẫn

Địa chỉ: Xóm Bản Vươn, Xã Cai Bộ, Huyện Quảng Uyên, Cao Bằng