Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Huyện Phục Hoà

TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP - GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN HUYỆN PHỤC HÒA

Mã số thuế: TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP - GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN HUYỆN PHỤC HÒA - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Thắng
Địa chỉ: Thị Trấn Hòa Thuận, Thị Trấn Hòa Thuận, Huyện Phục Hoà, Tỉnh Cao Bằng

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU BẢO THÁI

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU BẢO THÁI - Đại diện pháp luật: Trần Thị Diễm
Địa chỉ: Xóm Pò Tập, Thị trấn Tà Lùng, Huyện Phục Hoà, Tỉnh Cao Bằng

TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ TRUNG HỌC CƠ SỞ HUYỆN PHỤC HÒA

Mã số thuế: TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ TRUNG HỌC CƠ SỞ HUYỆN PHỤC HÒA - Đại diện pháp luật: Trịnh Thị Minh Hạnh
Địa chỉ: Trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở, Thị Trấn Hòa Thuận, Huyện Phục Hoà, Tỉnh Cao Bằng

CÔNG TY TNHH QUÝ XÍ CAO BẰNG - VIỆT NAM

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH QUÝ XÍ CAO BẰNG - VIỆT NAM - Đại diện pháp luật: Bàng Vân (Pang Yun)
Địa chỉ: Xóm Pò Tập, Thị trấn Tà Lùng, Huyện Phục Hoà, Tỉnh Cao Bằng

CÔNG TY TNHH HỒNG ĐẠI CAO BẰNG

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH HỒNG ĐẠI CAO BẰNG - Đại diện pháp luật: Bế Đình Ba
Địa chỉ: Xóm Cốc Đứa, Xã Hồng Đại, Huyện Phục Hoà, Tỉnh Cao Bằng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRUNG VIỆT

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRUNG VIỆT - Đại diện pháp luật: Triệu Thị Minh Nguyệt
Địa chỉ: Xóm Pò Tập, Thị trấn Tà Lùng, Huyện Phục Hoà, Tỉnh Cao Bằng

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN HÒA THUẬN (NỘP THAY NHÀ THẦU LIÊN DOANH DEC - L10)

Mã số thuế: CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN HÒA THUẬN (NỘP THAY NHÀ THẦU LIÊN DOANH DEC - L10) - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Kim Khánh
Địa chỉ: Xóm Nà Rài, Thị Trấn Hòa Thuận, Huyện Phục Hoà, Tỉnh Cao Bằng

CôNG TY TNHH VậN TảI Và XUấT NHậP KHẩU HOàNG DươNG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH VậN TảI Và XUấT NHậP KHẩU HOàNG DươNG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Hải
Địa chỉ: Khu tái định cư 1, Thị trấn Tà Lùng, Huyện Phục Hoà, Tỉnh Cao Bằng

Phòng Tài nguyên Môi trường

Mã số thuế: Phòng Tài nguyên Môi trường - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Phục hòa, Thị Trấn Hòa Thuận, Huyện Phục Hoà, Tỉnh Cao Bằng

Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Mã số thuế: Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Phục Hòa, Thị Trấn Hòa Thuận, Huyện Phục Hoà, Tỉnh Cao Bằng

Phòng Văn hoá thông tin

Mã số thuế: Phòng Văn hoá thông tin - Đại diện pháp luật: Phan duy đông
Địa chỉ: TT trấn hoà thuận, Thị Trấn Hòa Thuận, Huyện Phục Hoà, Tỉnh Cao Bằng

Phòng Kinh tế và hạ tầng huyện Phục Hòa

Mã số thuế: Phòng Kinh tế và hạ tầng huyện Phục Hòa - Đại diện pháp luật: Hoàng thị Hành
Địa chỉ: TT Hoà thuận, Thị Trấn Hòa Thuận, Huyện Phục Hoà, Tỉnh Cao Bằng

Phòng Lao Động Thương Binh Và Xã Hội

Mã số thuế: Phòng Lao Động Thương Binh Và Xã Hội - Đại diện pháp luật: ĐàM THị YếN
Địa chỉ: Thị trấn Hoà Thuận,, Huyện Phục Hoà, Tỉnh Cao Bằng

Trung Tâm Bồi Dưỡng Chính Trị

Mã số thuế: Trung Tâm Bồi Dưỡng Chính Trị - Đại diện pháp luật: ĐàM ĐìNH CÔNG
Địa chỉ: Thị trấn Hoà Thuận,, Huyện Phục Hoà, Tỉnh Cao Bằng

Trạm Bảo Vệ Thực Vật

Mã số thuế: Trạm Bảo Vệ Thực Vật - Đại diện pháp luật: SầM THị CHI
Địa chỉ: Thị trấn Tà Lùng,, Huyện Phục Hoà, Tỉnh Cao Bằng

phòng giáo dục và đào tạo

Mã số thuế: phòng giáo dục và đào tạo - Đại diện pháp luật: TRIệU VăN KIểM
Địa chỉ: thị trấn hoà thuận,, Huyện Phục Hoà, Tỉnh Cao Bằng

Phòng Dân Tộc

Mã số thuế: Phòng Dân Tộc - Đại diện pháp luật: Đàm Thị Yến
Địa chỉ: Pò Kham, Thị Trấn Hòa Thuận, Huyện Phục Hoà, Tỉnh Cao Bằng

Công Ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Và Thương Mại Hoa Anh Đào 389

Mã số thuế: Công Ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Và Thương Mại Hoa Anh Đào 389 - Đại diện pháp luật: Lương Thị Đào
Địa chỉ: Xóm Bó Tờ, Thị Trấn Hòa Thuận, Huyện Phục Hoà, Tỉnh Cao Bằng

Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Tùng Thủy

Mã số thuế: Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Tùng Thủy - Đại diện pháp luật: Trần Tuấn Trường
Địa chỉ: Xóm Pò Tập, Thị trấn Tà Lùng, Huyện Phục Hoà, Tỉnh Cao Bằng

Chi nhánh Cty XD 30 -4

Mã số thuế: Chi nhánh Cty XD 30 -4 - Đại diện pháp luật: Nông Thị Duyên
Địa chỉ: Thị trấn Tà lùng,, Huyện Phục Hoà, Tỉnh Cao Bằng

Chi nhánh DNXD Xuân Chung

Mã số thuế: Chi nhánh DNXD Xuân Chung - Đại diện pháp luật: Chu Xuân Chung
Địa chỉ: Thị trấn Tà lùng,, Huyện Phục Hoà, Tỉnh Cao Bằng

Chi Nhánh Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Bình An Tại Cao Bằng

Mã số thuế: Chi Nhánh Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Bình An Tại Cao Bằng - Đại diện pháp luật: Hoàng Minh
Địa chỉ: Khu kinh tế cửa khẩu Tà Lùng, Thị trấn Tà Lùng, Huyện Phục Hoà, Tỉnh Cao Bằng

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Quảng Bình

Mã số thuế: Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Quảng Bình - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tú
Địa chỉ: Lô 52A, Khu kinh tế cửa khẩu Tà Lùng, Thị trấn Tà Lùng, Huyện Phục Hoà, Tỉnh Cao Bằng

Chi nhánh Công ty TNHH Sơn Phương

Mã số thuế: Chi nhánh Công ty TNHH Sơn Phương - Đại diện pháp luật: Cao Thị Sáu
Địa chỉ: Khu Pò tập, Thị trấn Tà lùng,, Huyện Phục Hoà, Tỉnh Cao Bằng

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Công Nghệ Và Quảng Cáo Hà Nội - Chi Nhánh Cao Bằng

Mã số thuế: Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Công Nghệ Và Quảng Cáo Hà Nội - Chi Nhánh Cao Bằng - Đại diện pháp luật: Triệu Văn Hùng
Địa chỉ: Cửa khẩu Tà Lùng, Thị trấn Tà Lùng, Huyện Phục Hoà, Tỉnh Cao Bằng

Chi nhánh Cty cổ phần XD & PTNT 2

Mã số thuế: Chi nhánh Cty cổ phần XD & PTNT 2 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Tà lùng,, Huyện Phục Hoà, Tỉnh Cao Bằng

Bưu điện huyện phục hoà

Mã số thuế: Bưu điện huyện phục hoà - Đại diện pháp luật: Mã thị Hoa
Địa chỉ: phố phục hoà, thị trấn Hoà Thuận,, Huyện Phục Hoà, Tỉnh Cao Bằng

Chi nhánh Cty cổ phần giao thông 1

Mã số thuế: Chi nhánh Cty cổ phần giao thông 1 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Tà lùng,, Huyện Phục Hoà, Tỉnh Cao Bằng

Chi nhánh Công ty XD Bằng Hưng

Mã số thuế: Chi nhánh Công ty XD Bằng Hưng - Đại diện pháp luật: Trần Phúc Hanh
Địa chỉ: Thị trấn Tà lùng,, Huyện Phục Hoà, Tỉnh Cao Bằng

Cửa hàng vật tư nông nghiệp huyện Phục hoà

Mã số thuế: Cửa hàng vật tư nông nghiệp huyện Phục hoà - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hồng
Địa chỉ: Xã Hoà thuận, Phục hoà,, Huyện Phục Hoà, Tỉnh Cao Bằng