Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Cao Bằng

Dự án Xí nghiệp chế biến, làm giàu quặng và sản xuất FEROMANGAN Cao Bằng

Mã số thuế: Dự án Xí nghiệp chế biến, làm giàu quặng và sản xuất FEROMANGAN Cao Bằng - Đại diện pháp luật: Lý Thị Mạch
Địa chỉ: Xã Trưng Vương,, Huyện Hoà An, Tỉnh Cao Bằng

Chi nhánh Doanh nghiệp XD Khôi Nguyên

Mã số thuế: Chi nhánh Doanh nghiệp XD Khôi Nguyên - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Nước hai,, Huyện Hoà An, Tỉnh Cao Bằng

Chi nhánh DNXD 03/10

Mã số thuế: Chi nhánh DNXD 03/10 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Lộc
Địa chỉ: Thị trấn Nguyên bình,, Huyện Nguyên Bình, Tỉnh Cao Bằng

DNXD 22 - 12

Mã số thuế: DNXD 22 - 12 - Đại diện pháp luật: Trần Văn An
Địa chỉ: Thị trấn Hùng quốc,, Huyện Trà Lĩnh, Tỉnh Cao Bằng

Chi nhánh Doanh nghiệp XD 19 - 8

Mã số thuế: Chi nhánh Doanh nghiệp XD 19 - 8 - Đại diện pháp luật: Lê Duy Long
Địa chỉ: Thị trấn Nước hai,, Huyện Hoà An, Tỉnh Cao Bằng

Chi nhánh DN 19 - 8

Mã số thuế: Chi nhánh DN 19 - 8 - Đại diện pháp luật: Lê Duy Long
Địa chỉ: Thị trấn Trùng khánh,, Huyện Trùng Khánh, Tỉnh Cao Bằng

Chi nhánh Doanh nghiệp xây dựng 19 - 8

Mã số thuế: Chi nhánh Doanh nghiệp xây dựng 19 - 8 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Thông nông,, Huyện Thông Nông, Tỉnh Cao Bằng

Chi nhánh DN Bình minh

Mã số thuế: Chi nhánh DN Bình minh - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Nguyên Bình,, Huyện Nguyên Bình, Tỉnh Cao Bằng

Chi nhánh DNXD Bình Minh

Mã số thuế: Chi nhánh DNXD Bình Minh - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Tà lùng,, Huyện Phục Hoà, Tỉnh Cao Bằng

Chi nhánh DNXD Bình minh

Mã số thuế: Chi nhánh DNXD Bình minh - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Thông nông,, Huyện Thông Nông, Tỉnh Cao Bằng

Chi nhánh DN Doanh Minh

Mã số thuế: Chi nhánh DN Doanh Minh - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Hùng quốc,, Huyện Trà Lĩnh, Tỉnh Cao Bằng

Chi nhánh HTX Khang Bình

Mã số thuế: Chi nhánh HTX Khang Bình - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Nước hai,, Huyện Hoà An, Tỉnh Cao Bằng

Chi nhánh DN X.lắp Tuyến Nga

Mã số thuế: Chi nhánh DN X.lắp Tuyến Nga - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Bảo Lâm,, Huyện Bảo Lâm, Tỉnh Cao Bằng

Chi nhánh DN TN Lê Thanh

Mã số thuế: Chi nhánh DN TN Lê Thanh - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Thông nông,, Huyện Thông Nông, Tỉnh Cao Bằng

Chi nhánh Cty Xuân Hoà

Mã số thuế: Chi nhánh Cty Xuân Hoà - Đại diện pháp luật: Trương Xuân Hoà
Địa chỉ: Thị trấn Trùng khánh,, Huyện Trùng Khánh, Tỉnh Cao Bằng

Chi nhánh Công ty xây dựng 30 - 4

Mã số thuế: Chi nhánh Công ty xây dựng 30 - 4 - Đại diện pháp luật: Nông Thị Duyên
Địa chỉ: Thị trấn Nguyên bình,, Huyện Nguyên Bình, Tỉnh Cao Bằng

Chi nhánh Công ty Xd 30-4

Mã số thuế: Chi nhánh Công ty Xd 30-4 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Quảng uyên,, Huyện Quảng Uyên, Tỉnh Cao Bằng

Doanh nghiệp xây dựng Xuân Chung

Mã số thuế: Doanh nghiệp xây dựng Xuân Chung - Đại diện pháp luật: Chu Xuân Chung
Địa chỉ: Thị trấn nguyên bình,, Huyện Nguyên Bình, Tỉnh Cao Bằng

Doanh nghiệp xây dựng Xuân chung

Mã số thuế: Doanh nghiệp xây dựng Xuân chung - Đại diện pháp luật: Chu Xuân Chung
Địa chỉ: Thị trấn Trùng khánh,, Huyện Trùng Khánh, Tỉnh Cao Bằng

Chi nhánh DNXD Xuân chung

Mã số thuế: Chi nhánh DNXD Xuân chung - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Quảng uyên,, Huyện Quảng Uyên, Tỉnh Cao Bằng

Chi nhánh Doanh nghiệp Xuân chung

Mã số thuế: Chi nhánh Doanh nghiệp Xuân chung - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Nước hai,, Huyện Hoà An, Tỉnh Cao Bằng

Chi nhánh DNXD Hoà Bình

Mã số thuế: Chi nhánh DNXD Hoà Bình - Đại diện pháp luật: Tống Văn Hoà
Địa chỉ: Thị trấn Nguyên bình,, Huyện Nguyên Bình, Tỉnh Cao Bằng

Chi nhánh Doanh nghiệp xây dựng Hoà bình

Mã số thuế: Chi nhánh Doanh nghiệp xây dựng Hoà bình - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Hà quảng,, Huyện Hà Quảng, Tỉnh Cao Bằng

Chi nhánh DNXD Bình phú

Mã số thuế: Chi nhánh DNXD Bình phú - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Hà quảng,, Huyện Hà Quảng, Tỉnh Cao Bằng

Chi nhánh DN Bắc Hà

Mã số thuế: Chi nhánh DN Bắc Hà - Đại diện pháp luật: Tô Thị Minh
Địa chỉ: Thị trấn Nước hai,, Huyện Hoà An, Tỉnh Cao Bằng

Chi nhánh DN Bắc Hà

Mã số thuế: Chi nhánh DN Bắc Hà - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Thông nông,, Huyện Thông Nông, Tỉnh Cao Bằng

Chi nhánh DNXD Anh thái

Mã số thuế: Chi nhánh DNXD Anh thái - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Quảng Uyên,, Huyện Quảng Uyên, Tỉnh Cao Bằng

Chi nhánh Tổng đội thanh niên xung phong

Mã số thuế: Chi nhánh Tổng đội thanh niên xung phong - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Nguyên Bình,, Huyện Nguyên Bình, Tỉnh Cao Bằng

Chi nhánh Tổng đội TNXP Cao bằng

Mã số thuế: Chi nhánh Tổng đội TNXP Cao bằng - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Trùng khánh,, Huyện Trùng Khánh, Tỉnh Cao Bằng

Doanh nghiệp Xây dựng Công lực

Mã số thuế: Doanh nghiệp Xây dựng Công lực - Đại diện pháp luật: Trần Ngọc Hải
Địa chỉ: Thị trấn Nguyên bình,, Huyện Nguyên Bình, Tỉnh Cao Bằng