Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Tỉnh Bắc Cạn

Toà án nhân dân tỉnh Bắc Kạn

Mã số thuế: Toà án nhân dân tỉnh Bắc Kạn - Đại diện pháp luật: Hoàng Duy Chinh
Địa chỉ: Tổ 4, Phường Đức Xuân,, Tỉnh Bắc Cạn, Tỉnh Bắc Cạn

Đảng ủy các cơ quan tỉnh Bắc Kạn

Mã số thuế: Đảng ủy các cơ quan tỉnh Bắc Kạn - Đại diện pháp luật: Hà Văn Tiến
Địa chỉ: 103, Đường Trường Trinh, tổ 8B phường Đức Xuân,, Tỉnh Bắc Cạn, Tỉnh Bắc Cạn

Doanh nghiệp tư nhân An Phú

Mã số thuế: Doanh nghiệp tư nhân An Phú - Đại diện pháp luật: Nông Sỹ Phóng
Địa chỉ: Thôn Cốc Tộc, xã Đồng Lạc,, Tỉnh Bắc Cạn, Tỉnh Bắc Cạn

Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng, thương mại, du lịch Bắc Hải

Mã số thuế: Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng, thương mại, du lịch Bắc Hải - Đại diện pháp luật: Nhâm Hồng Hiệp
Địa chỉ: Tổ 5A, Phường Phùng Chí Kiên,, Tỉnh Bắc Cạn, Tỉnh Bắc Cạn

Doanh nghiệp tư nhân xây dựng Hà Bắc

Mã số thuế: Doanh nghiệp tư nhân xây dựng Hà Bắc - Đại diện pháp luật: Đặng Ngải Lạp
Địa chỉ: Tổ 3, Phường Nguyễn Thị Minh khai,, Tỉnh Bắc Cạn, Tỉnh Bắc Cạn

Công ty bưu chính và phát hành báo chí

Mã số thuế: Công ty bưu chính và phát hành báo chí - Đại diện pháp luật: Đăng Tiến Kim
Địa chỉ: Phường Phùng Chí Kiên,, Tỉnh Bắc Cạn, Tỉnh Bắc Cạn

Xí nghiệp khai thác và chế biến khoáng sản Bằng Lũng

Mã số thuế: Xí nghiệp khai thác và chế biến khoáng sản Bằng Lũng - Đại diện pháp luật: Vũ Hồng Minh
Địa chỉ: Lũng Váng, Thị trấn Bằng Lũng,, Tỉnh Bắc Cạn, Tỉnh Bắc Cạn