Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Huyện Chợ Mới

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XĂNG DẦU QUÍ HƯƠNG

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XĂNG DẦU QUÍ HƯƠNG - Đại diện pháp luật: Phan Thị Hoa Hương
Địa chỉ: ấp Mỹ Phú, Xã Mỹ An, Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang

DOANH NGHIỆP TN VẬN CHUYỂN HÀNH KHÁCH HÀNG HÓA THẢO NGUYÊN

Mã số thuế: DOANH NGHIỆP TN VẬN CHUYỂN HÀNH KHÁCH HÀNG HÓA THẢO NGUYÊN - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tường Vũ
Địa chỉ: ấp Long Hòa, Thị trấn Chợ Mới, Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MINH NHỰT COMPUTER

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MINH NHỰT COMPUTER - Đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Nhựt
Địa chỉ: Số 397, ấp Kiến Thuận 1, Xã Kiến Thành, Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LÊ HUY BÌNH PHƯỚC XUÂN

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LÊ HUY BÌNH PHƯỚC XUÂN - Đại diện pháp luật: Lê Quốc Qui
Địa chỉ: ấp Bình Trung, Xã Bình Phước Xuân, Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN ĐầU Tư THươNG MạI Và PHáT TRIểN NôNG THôN VINAGAP

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN ĐầU Tư THươNG MạI Và PHáT TRIểN NôNG THôN VINAGAP - Đại diện pháp luật: Nguyễn Nhựt Bằng
Địa chỉ: Số 1057, Tổ 36, ấp Kiến Bình 1, Xã Kiến An, Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang

DOANH NGHIệP TN THươNG MạI LươNG THựC VINH PHáT

Mã số thuế: DOANH NGHIệP TN THươNG MạI LươNG THựC VINH PHáT - Đại diện pháp luật: Châu Mỹ Hoa
Địa chỉ: Tổ 7, ấp Bình Thạnh 1, Xã Hòa An, Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang

CôNG TY TNHH XNK LươNG THựC HOàNG NHậT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH XNK LươNG THựC HOàNG NHậT - Đại diện pháp luật: Đinh Hoàng Duy
Địa chỉ: ấp An Thạnh, Xã Hòa An, Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang

CôNG TY TNHH XâY DựNG AN GIA HUY

Mã số thuế: CôNG TY TNHH XâY DựNG AN GIA HUY - Đại diện pháp luật: Võ Thanh Huy
Địa chỉ: Đường Nguyễn Hữu Cảnh, ấp Thị 2, Thị trấn Chợ Mới, Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang

CHI NHáNH CôNG TY TNHH NướC GIảI KHáT BửU KHANG TạI CHợ MớI

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY TNHH NướC GIảI KHáT BửU KHANG TạI CHợ MớI - Đại diện pháp luật: Trần Xuân Thọ
Địa chỉ: Tỉnh lộ 942, Tổ 25, ấp Long Hòa 1, Xã Long Điền A, Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang

Công Ty TNHH Một Thành Viên Khai Thác Cát Hoàng Phát

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Khai Thác Cát Hoàng Phát - Đại diện pháp luật: Ngô Huy Hoàng
Địa chỉ: Tố 6, ấp Tấn Hòa, Xã Tấn Mỹ, Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang

Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Vi Lâm

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Vi Lâm - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Thanh
Địa chỉ: 283, Tổ 7, ấp An Thuận, Xã Hòa Bình, Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang

Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Gạch Hiệp Hưng

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Gạch Hiệp Hưng - Đại diện pháp luật: Huỳnh Kế Trung
Địa chỉ: Tổ 17, ấp Mỹ Thuận, Xã Mỹ Hội Đông, Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang

Công Ty CP Trùn Quế An Giang

Mã số thuế: Công Ty CP Trùn Quế An Giang - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tuấn Vũ
Địa chỉ: 185, Tổ 7, ấp Tấn Long, Xã Tấn Mỹ, Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang

Công Ty TNHH Một Thành Viên Mến Hạnh

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Mến Hạnh - Đại diện pháp luật: Trần Văn Mến
Địa chỉ: ấp Mỹ Tân, Thị trấn Mỹ Luông, Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang

Công Ty TNHH Một Thành Viên Linh Phú Vinh

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Linh Phú Vinh - Đại diện pháp luật: Bùi Phú Vinh
Địa chỉ: Số 278, ấp Hòa Hạ, Xã Kiến An, Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang

Công Ty TNHH Một Thành Viên Khai Thác Thủy Lợi Long Điền

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Khai Thác Thủy Lợi Long Điền - Đại diện pháp luật: Lê Thành Cang
Địa chỉ: Tổ 19, ấp Long Phú II, Xã Long Điền B, Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang

Doanh Nghiệp TN Thế Giới Nước Toàn Phúc

Mã số thuế: Doanh Nghiệp TN Thế Giới Nước Toàn Phúc - Đại diện pháp luật: Lê Thị Hải Yến
Địa chỉ: ấp Tấn Phước, Xã Tấn Mỹ, Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang

Công Ty TNHH Vận Tải Đường Thủy Minh Tiến

Mã số thuế: Công Ty TNHH Vận Tải Đường Thủy Minh Tiến - Đại diện pháp luật: Trần Thị Ngọc Chi
Địa chỉ: Số 185/7, ấp Long Hòa, Xã Long Điền B, Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang

Doanh Nghiệp TN Trang Trí Nội Thất Kim Thảo

Mã số thuế: Doanh Nghiệp TN Trang Trí Nội Thất Kim Thảo - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Anh Đào
Địa chỉ: Số 575, Tổ 24, ấp Tấn Phước, Xã Tấn Mỹ, Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần An Điền Phát Tại An Giang

Mã số thuế: Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần An Điền Phát Tại An Giang - Đại diện pháp luật: Lê Nam
Địa chỉ: Số 39, Tổ 1, ấp Long Phú 2, Xã Long Điền B, Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang

Doanh Nghiệp TN Nhà Hàng Khách Sạn Thiên Phú

Mã số thuế: Doanh Nghiệp TN Nhà Hàng Khách Sạn Thiên Phú - Đại diện pháp luật: Phạm Tùng Lâm
Địa chỉ: ấp Long Hòa, Thị trấn Chợ Mới, Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang

Hội Khuyến Học Xã Long Kiến

Mã số thuế: Hội Khuyến Học Xã Long Kiến - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Trạm
Địa chỉ: ấp Long Định, Xã Long Kiến, Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Và Dịch Vụ Vận Tải Anh Phương

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Và Dịch Vụ Vận Tải Anh Phương - Đại diện pháp luật: Trương Văn Sẳng
Địa chỉ: Số 373, Tổ 32, ấp Bình Phú, Xã Bình Phước Xuân, Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang

Công Ty TNHH Thủy Sản Vân Đỉnh

Mã số thuế: Công Ty TNHH Thủy Sản Vân Đỉnh - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp Mỹ Tân, Xã Mỹ Hội Đông, Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang

Công Ty TNHH Tư Vấn, Thiết Kế, Xây Dựng - Điện Hợp Tác An Giang

Mã số thuế: Công Ty TNHH Tư Vấn, Thiết Kế, Xây Dựng - Điện Hợp Tác An Giang - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp An Thạnh, Xã Hòa An, Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang

Doanh Nghiệp TN Lâm Xuân

Mã số thuế: Doanh Nghiệp TN Lâm Xuân - Đại diện pháp luật: Lâm Văn Xuân
Địa chỉ: ấp An Quới, Xã An Thạnh Trung, Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang

Trạm Khuyến Nông huyện Chợ Mới

Mã số thuế: Trạm Khuyến Nông huyện Chợ Mới - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Dũng
Địa chỉ: 08, ấp Thị I, Thị trấn Mỹ Luông, Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang

Doanh Nghiệp Tư Nhân Công Thành

Mã số thuế: Doanh Nghiệp Tư Nhân Công Thành - Đại diện pháp luật: Tống Thị Nga
Địa chỉ: Xã Hoà An,, Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang

Doanh nghiệp Tư Nhân Đồng Tâm

Mã số thuế: Doanh nghiệp Tư Nhân Đồng Tâm - Đại diện pháp luật: Bùi Thị Góp
Địa chỉ: Xã Hoà An,, Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang

Chi Nhánh Minh Quang

Mã số thuế: Chi Nhánh Minh Quang - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Lính
Địa chỉ: ấp Long Hòa, TT Chợ Mới,, Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang