Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Huyện Na Rì

TRẠM KHUYẾN NÔNG HUYỆN NA RÌ

Mã số thuế: TRẠM KHUYẾN NÔNG HUYỆN NA RÌ - Đại diện pháp luật: Trương Văn Pha
Địa chỉ: Pàn Bái, Thị trấn Yến Lạc, Huyện Na Rì, Tỉnh Bắc Cạn

DOANH NGHIệP Tư NHâN DươNG LUâN

Mã số thuế: DOANH NGHIệP Tư NHâN DươNG LUâN - Đại diện pháp luật: Dương Văn Lanh
Địa chỉ: Thôn Bản Cải, Xã Liêm Thuỷ, Huyện Na Rì, Tỉnh Bắc Cạn

HTX Chăn nuôi Xưởng Cưa

Mã số thuế: HTX Chăn nuôi Xưởng Cưa - Đại diện pháp luật: Chung Văn Hoạt
Địa chỉ: Xưởng Cưa, Xã Lam Sơn, Huyện Na Rì, Tỉnh Bắc Cạn

Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Đại Hải

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Đại Hải - Đại diện pháp luật: Triệu Minh Lượng
Địa chỉ: Thôn Pò Đồn, Xã Lương Hạ, Huyện Na Rì, Tỉnh Bắc Cạn

Công Ty TNHH Mtv Kinh Doanh Thương Mại Và Dịch Vụ Du Lịch Hiệp Bang

Mã số thuế: Công Ty TNHH Mtv Kinh Doanh Thương Mại Và Dịch Vụ Du Lịch Hiệp Bang - Đại diện pháp luật: Dương Thị Sinh
Địa chỉ: Tổ ND Hát Deng, Thị trấn Yến Lạc, Huyện Na Rì, Tỉnh Bắc Cạn

Doanh Nghiệp TN Hoàng Liên Anh Đức

Mã số thuế: Doanh Nghiệp TN Hoàng Liên Anh Đức - Đại diện pháp luật: Đàm Văn Việt
Địa chỉ: Nà Dăm, Xã Xuân Dương, Huyện Na Rì, Tỉnh Bắc Cạn

Công ty TNHH Quang Minh

Mã số thuế: Công ty TNHH Quang Minh - Đại diện pháp luật: Phạm Quang Mẫn
Địa chỉ: Thôn Nà Pì, Xã Liêm Thuỷ,, Huyện Na Rì, Tỉnh Bắc Cạn

Trung tâm bồi dưỡng chính trị

Mã số thuế: Trung tâm bồi dưỡng chính trị - Đại diện pháp luật: Nông Anh Dũng
Địa chỉ: Tổ dân phố A, Thị trấn Yến Lạc,, Huyện Na Rì, Tỉnh Bắc Cạn

Phòng tài nguyên và môi trường

Mã số thuế: Phòng tài nguyên và môi trường - Đại diện pháp luật: Nông Thị Nguyên
Địa chỉ: Tổ ND Pàn Bái, Thị trấn Yến Lạc,, Huyện Na Rì, Tỉnh Bắc Cạn

Công Ty TNHH Yến Lạc

Mã số thuế: Công Ty TNHH Yến Lạc - Đại diện pháp luật: Đào Mạnh Cường
Địa chỉ: Tổ nhân dân Nà Đăng, Thị trấn Yến Lạc, Huyện Na Rì, Tỉnh Bắc Cạn

Chi Nhánh Vật Tư Nông Nghiệp Huyện Na Rì, Công Ty CP Vật Tư Kỹ Thuật Nông Nghiệp Bắc Kạn

Mã số thuế: Chi Nhánh Vật Tư Nông Nghiệp Huyện Na Rì, Công Ty CP Vật Tư Kỹ Thuật Nông Nghiệp Bắc Kạn - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Thành
Địa chỉ: Tổ nhân dân phố A, Thị trấn Yến Lạc, Huyện Na Rì, Tỉnh Bắc Cạn

Chi nhánh công ty máy tính Bắc Kạn tại Huyện Na Rì tỉnh Bắc Kạn

Mã số thuế: Chi nhánh công ty máy tính Bắc Kạn tại Huyện Na Rì tỉnh Bắc Kạn - Đại diện pháp luật: Đỗ văn Trung
Địa chỉ: Thôn chợ A, xã Côn Minh,, Huyện Na Rì, Tỉnh Bắc Cạn

Chi cục thuế huyện Na Rì

Mã số thuế: Chi cục thuế huyện Na Rì - Đại diện pháp luật: Hoàng Cao Khải
Địa chỉ: Thị trấn Yến Lạc,, Huyện Na Rì, Tỉnh Bắc Cạn

Trường Mầm Non Văn Học

Mã số thuế: Trường Mầm Non Văn Học - Đại diện pháp luật: Bùi Thị Hường
Địa chỉ: Văn Học, Xã Văn Học, Huyện Na Rì, Tỉnh Bắc Cạn

Trường Mầm Non Lương Thành

Mã số thuế: Trường Mầm Non Lương Thành - Đại diện pháp luật: Phùng Thị Cát
Địa chỉ: Lương Thành, Xã Lương Thành, Huyện Na Rì, Tỉnh Bắc Cạn

Hợp tác xã Hương Quỳnh

Mã số thuế: Hợp tác xã Hương Quỳnh - Đại diện pháp luật: Phạm Ngọc Quý
Địa chỉ: Chợ A, Xã Côn Minh, Huyện Na Rì, Tỉnh Bắc Cạn

Hợp tác xã Hiến Hoa

Mã số thuế: Hợp tác xã Hiến Hoa - Đại diện pháp luật: Lê Văn Hiến
Địa chỉ: Chợ B, Xã Côn Minh, Huyện Na Rì, Tỉnh Bắc Cạn

Hợp tác xã Sơn Hà

Mã số thuế: Hợp tác xã Sơn Hà - Đại diện pháp luật: Phạm Hoàng Sáng
Địa chỉ: Khuổi Kheo, Xã Dương Sơn, Huyện Na Rì, Tỉnh Bắc Cạn

HTX Sản xuất chế biến dong riềng Côn Minh

Mã số thuế: HTX Sản xuất chế biến dong riềng Côn Minh - Đại diện pháp luật: Nông Văn Chính
Địa chỉ: Lùng Vạng, Xã Côn Minh, Huyện Na Rì, Tỉnh Bắc Cạn

Công Ty TNHH Lương Phúc Bắc Kạn

Mã số thuế: Công Ty TNHH Lương Phúc Bắc Kạn - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thanh Vân
Địa chỉ: Thôn Cốc Vân, Xã Lương Hạ, Huyện Na Rì, Tỉnh Bắc Cạn

Hợp tác xã Khuổi Luông

Mã số thuế: Hợp tác xã Khuổi Luông - Đại diện pháp luật: Bàn Quý Long
Địa chỉ: Xưởng Cưa, Xã Lam Sơn, Huyện Na Rì, Tỉnh Bắc Cạn

Công Ty TNHH Một Thành Viên Bảo Ngọc Na Rì

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Bảo Ngọc Na Rì - Đại diện pháp luật: Nông Văn Kiệm
Địa chỉ: Thôn Cốc Coóc, Thị trấn Yến Lạc, Huyện Na Rì, Tỉnh Bắc Cạn

Doanh Nghiệp TN Vàng Bạc Huệ Hương

Mã số thuế: Doanh Nghiệp TN Vàng Bạc Huệ Hương - Đại diện pháp luật: Khuất Văn Huệ
Địa chỉ: Chợ Tân An, Xã Lạng San, Huyện Na Rì, Tỉnh Bắc Cạn

Doanh Nghiệp TN Quốc Hiệu Bắc Kạn

Mã số thuế: Doanh Nghiệp TN Quốc Hiệu Bắc Kạn - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Hiệu
Địa chỉ: Thôn Xưởng Cưa, Xã Lam Sơn, Huyện Na Rì, Tỉnh Bắc Cạn

Công Ty TNHH Trung Lưu

Mã số thuế: Công Ty TNHH Trung Lưu - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Tùng
Địa chỉ: Thôn phố A, Thị trấn Yến Lạc, Huyện Na Rì, Tỉnh Bắc Cạn

HTX Du Lịch Thương Mại Na Rì

Mã số thuế: HTX Du Lịch Thương Mại Na Rì - Đại diện pháp luật: Phạm Ngọc Anh Chiên
Địa chỉ: Bản Bia, Thị trấn Yến Lạc, Huyện Na Rì, Tỉnh Bắc Cạn

Hợp Tác Xã Nà Sla

Mã số thuế: Hợp Tác Xã Nà Sla - Đại diện pháp luật: Hoàng văn Chú
Địa chỉ: Nà Sla, Xã Cường Lợi, Huyện Na Rì, Tỉnh Bắc Cạn

Hợp Tác Xã Vầng Thiên

Mã số thuế: Hợp Tác Xã Vầng Thiên - Đại diện pháp luật: Nông Đình Tưởng
Địa chỉ: Quan Làng, Xã Quang Phong, Huyện Na Rì, Tỉnh Bắc Cạn

Công Ty CP Phát Triển Rừng Xanh

Mã số thuế: Công Ty CP Phát Triển Rừng Xanh - Đại diện pháp luật: Trần Văn Căn
Địa chỉ: Thôn Khuổi Thục, Xã Văn Minh, Huyện Na Rì, Tỉnh Bắc Cạn

Doanh Nghiệp TN Vàng Bạc Vĩnh Tín Na Rì

Mã số thuế: Doanh Nghiệp TN Vàng Bạc Vĩnh Tín Na Rì - Đại diện pháp luật: Nguyễn Anh Vĩnh
Địa chỉ: Thôn Pò Đon, Thị trấn Yến Lạc, Huyện Na Rì, Tỉnh Bắc Cạn