Các doanh nghiệp tại Huyện Na Rì
BC

HỢP TÁC XÃ ĐOÀN KẾT YẾN LẠC

Mã số thuế: 4700267648 - Đại diện pháp luật: Triệu Văn Hiến

Địa chỉ: Tổ ND Pàn Bái, Thị trấn Yến Lạc, Huyện Na Rì, Bắc Cạn

BC

HỢP TÁC XÃ HƯƠNG RỪNG

Mã số thuế: 4700267623 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Toàn

Địa chỉ: Nà Ngăm, Xã Dương Sơn, Huyện Na Rì, Bắc Cạn

BC

CÔNG TY TNHH RỪNG HƯNG THỊNH

Mã số thuế: 4700267359 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Hà

Địa chỉ: Thôn Thôm Kinh, Xã Vũ Loan, Huyện Na Rì, Bắc Cạn

BC

CÔNG TY TNHH HÀ AN APT

Mã số thuế: 4700267140 - Đại diện pháp luật: Dương Ngọc Anh

Địa chỉ: Phố A, Thị trấn Yến Lạc, Huyện Na Rì, Bắc Cạn

BC

HTX TIÊN PHONG - CÔN MINH

Mã số thuế: 4700266796 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Miên

Địa chỉ: Bản Cuôn, Xã Côn Minh, Huyện Na Rì, Bắc Cạn

BC

CHI NHÁNH CÔNG TY CP QUẢN LÝ VÀ XÂY DỰNG GIAO THÔNG BẮC KẠN - HẠT QUẢN LÝ ĐƯỜNG BỘ 5

Mã số thuế: 4700113373-019 - Đại diện pháp luật: Thái Văn Cường

Địa chỉ: Pò Pái, Xã Cư Lễ, Huyện Na Rì, Bắc Cạn

BC

CÔNG TY TNHH MTV TIẾN HIỀN

Mã số thuế: 4700266193 - Đại diện pháp luật: Tống Minh Tiến

Địa chỉ: Thôn Giả Dìa, Thị trấn Yến Lạc, Huyện Na Rì, Bắc Cạn

BC

TRẠM QUẢN LÝ THỦY NÔNG HUYỆN NA RÌ - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢ

Mã số thuế: 4700262689-007 - Đại diện pháp luật: Nông Quang Linh

Địa chỉ: Thôn Pò Chẹt, Xã Lam Sơn, Huyện Na Rì, Bắc Cạn

BC

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN PHƯƠNG TRANG NA RÌ

Mã số thuế: 4700265954 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Trang

Địa chỉ: Thôn Pò Chẹt, Xã Lam Sơn, Huyện Na Rì, Bắc Cạn

BC

HỢP TÁC XÃ KHUỔI LUÔNG

Mã số thuế: 4700265552 - Đại diện pháp luật: Bàn Quý Long

Địa chỉ: Xưởng Cưa, Xã Lam Sơn, Huyện Na Rì, Bắc Cạn

BC

HỢP TÁC XÃ TRẦN PHÚ

Mã số thuế: 4700264686 - Đại diện pháp luật: Phan Văn Tuân

Địa chỉ: Nà Sát, Xã Hảo Nghĩa, Huyện Na Rì, Bắc Cạn

BC

HTX DỊCH VỤ, SẢN XUẤT, CHẾ TẠO CÔNG CỤ MÁY NÔNG NGHIỆP THÀNH NGÂN

Mã số thuế: 4700264661 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tuấn

Địa chỉ: Nà Tâng, Xã Cường Lợi, Huyện Na Rì, Bắc Cạn

BC

HTX TRỒNG VÀ SẢN XUẤT DƯỢC LIỆU BẢO CHÂU

Mã số thuế: 4700264534 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Luân

Địa chỉ: Phiêng Bang, Xã Lạng San, Huyện Na Rì, Bắc Cạn

BC

TRẠM KHUYẾN NÔNG HUYỆN NA RÌ

Mã số thuế: 4700264090 - Đại diện pháp luật: Trương Văn Pha

Địa chỉ: Pàn Bái, Thị trấn Yến Lạc, Huyện Na Rì, Bắc Cạn

BC

DOANH NGHIệP Tư NHâN DươNG LUâN

Mã số thuế: 4700263611 - Đại diện pháp luật: Dương Văn Lanh

Địa chỉ: Thôn Bản Cải, Xã Liêm Thuỷ, Huyện Na Rì, Bắc Cạn

BC

HTX Chăn nuôi Xưởng Cưa

Mã số thuế: 4700262960 - Đại diện pháp luật: Chung Văn Hoạt

Địa chỉ: Xưởng Cưa, Xã Lam Sơn, Huyện Na Rì, Bắc Cạn

BC

Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Đại Hải

Mã số thuế: 4700262223 - Đại diện pháp luật: Triệu Minh Lượng

Địa chỉ: Thôn Pò Đồn, Xã Lương Hạ, Huyện Na Rì, Bắc Cạn

BC

Công Ty TNHH Mtv Kinh Doanh Thương Mại Và Dịch Vụ Du Lịch Hiệp Bang

Mã số thuế: 4700262128 - Đại diện pháp luật: Dương Thị Sinh

Địa chỉ: Tổ ND Hát Deng, Thị trấn Yến Lạc, Huyện Na Rì, Bắc Cạn

BC

Doanh Nghiệp TN Hoàng Liên Anh Đức

Mã số thuế: 4700261974 - Đại diện pháp luật: Đàm Văn Việt

Địa chỉ: Nà Dăm, Xã Xuân Dương, Huyện Na Rì, Bắc Cạn

BC

Công ty TNHH Quang Minh

Mã số thuế: 4700160616 - Đại diện pháp luật: Phạm Quang Mẫn

Địa chỉ: Thôn Nà Pì, Xã Liêm Thuỷ,, Huyện Na Rì, Bắc Cạn

BC

Trung tâm bồi dưỡng chính trị

Mã số thuế: 4700173710 - Đại diện pháp luật: Nông Anh Dũng

Địa chỉ: Tổ dân phố A, Thị trấn Yến Lạc,, Huyện Na Rì, Bắc Cạn

BC

Phòng tài nguyên và môi trường

Mã số thuế: 4700189037 - Đại diện pháp luật: Nông Thị Nguyên

Địa chỉ: Tổ ND Pàn Bái, Thị trấn Yến Lạc,, Huyện Na Rì, Bắc Cạn

BC

Công Ty TNHH Yến Lạc

Mã số thuế: 4700261621 - Đại diện pháp luật: Đào Mạnh Cường

Địa chỉ: Tổ nhân dân Nà Đăng, Thị trấn Yến Lạc, Huyện Na Rì, Bắc Cạn

BC

Chi Nhánh Vật Tư Nông Nghiệp Huyện Na Rì, Công Ty CP Vật Tư Kỹ Thuật Nông Nghiệp Bắc Kạn

Mã số thuế: 4700113341-013 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Thành

Địa chỉ: Tổ nhân dân phố A, Thị trấn Yến Lạc, Huyện Na Rì, Bắc Cạn

BC

Chi nhánh công ty máy tính Bắc Kạn tại Huyện Na Rì tỉnh Bắc Kạn

Mã số thuế: 4700164096-001 - Đại diện pháp luật: Đỗ văn Trung

Địa chỉ: Thôn chợ A, xã Côn Minh,, Huyện Na Rì, Bắc Cạn

BC

Chi cục thuế huyện Na Rì

Mã số thuế: 4700121254-005 - Đại diện pháp luật: Hoàng Cao Khải

Địa chỉ: Thị trấn Yến Lạc,, Huyện Na Rì, Bắc Cạn

BC

Trường Mầm Non Văn Học

Mã số thuế: 4700248677 - Đại diện pháp luật: Bùi Thị Hường

Địa chỉ: Văn Học, Xã Văn Học, Huyện Na Rì, Bắc Cạn

BC

Trường Mầm Non Lương Thành

Mã số thuế: 4700248638 - Đại diện pháp luật: Phùng Thị Cát

Địa chỉ: Lương Thành, Xã Lương Thành, Huyện Na Rì, Bắc Cạn

BC

Hợp tác xã Hương Quỳnh

Mã số thuế: 4700248081 - Đại diện pháp luật: Phạm Ngọc Quý

Địa chỉ: Chợ A, Xã Côn Minh, Huyện Na Rì, Bắc Cạn

BC

Hợp tác xã Hiến Hoa

Mã số thuế: 4700248074 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Hiến

Địa chỉ: Chợ B, Xã Côn Minh, Huyện Na Rì, Bắc Cạn