Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Bắc Cạn

TRUNG TÂM GD NGHỀ NGHIỆP - GD THƯỜNG XUYÊN HUYỆN BẠCH THÔNG

Mã số thuế: TRUNG TÂM GD NGHỀ NGHIỆP - GD THƯỜNG XUYÊN HUYỆN BẠCH THÔNG - Đại diện pháp luật: Hoàng Mạnh Hùng
Địa chỉ: Phố Chính, Thị trấn Phủ Thông, Huyện Bạch Thông, Tỉnh Bắc Cạn

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HOÀNG LONG BK

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HOÀNG LONG BK - Đại diện pháp luật: Trần Hồng Quảng
Địa chỉ: Tổ 5, Phường Phùng Chí Kiên, Thành Phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Cạn

TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP - GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

Mã số thuế: TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP - GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Khoa
Địa chỉ: Thôn Tin Đồn, Xã Thượng Giáo, Huyện Ba Bể, Tỉnh Bắc Cạn

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚ HƯNG GIA

Mã số thuế: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚ HƯNG GIA - Đại diện pháp luật: Ma Hà Hưng
Địa chỉ: Tổ 10, Phường Sông Cầu, Thành Phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Cạn

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ ĐÀO TẠO NHỊ BEAUTY

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ ĐÀO TẠO NHỊ BEAUTY - Đại diện pháp luật: Bế Thị Nhị
Địa chỉ: Số 87, tổ 13, Phường Đức Xuân, Thành Phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Cạn

CÔNG TY TNHH MTV NAM TRANG

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH MTV NAM TRANG - Đại diện pháp luật: Trần Hoài Nam
Địa chỉ: Tổ 1, Thị trấn Chợ Mới, Huyện Chợ mới, Tỉnh Bắc Cạn

CÔNG TY TNHH PHỤ TÙNG Ô TÔ XE MÁY XUÂN TRANG

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH PHỤ TÙNG Ô TÔ XE MÁY XUÂN TRANG - Đại diện pháp luật: Phạm Lê Trang
Địa chỉ: Tiểu khu 7, Thị trấn Chợ Rã, Huyện Ba Bể, Tỉnh Bắc Cạn

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC HƯƠNG LONG

Mã số thuế: DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC HƯƠNG LONG - Đại diện pháp luật: Phạm Đăng Mong
Địa chỉ: Tổ 16, P. Nguyễn Thị Minh Khai, Thành Phố Bắc Cạn, Tỉnh Bắc Cạn

TRẠM KHUYẾN NÔNG HUYỆN NA RÌ

Mã số thuế: TRẠM KHUYẾN NÔNG HUYỆN NA RÌ - Đại diện pháp luật: Trương Văn Pha
Địa chỉ: Pàn Bái, Thị trấn Yến Lạc, Huyện Na Rì, Tỉnh Bắc Cạn

TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚTRUNG HỌC CƠ SỞ CHỢ MỚI

Mã số thuế: TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚTRUNG HỌC CƠ SỞ CHỢ MỚI - Đại diện pháp luật: Vi Quốc Huân
Địa chỉ: Nà Mẩy, Xã Nông Hạ, Huyện Chợ mới, Tỉnh Bắc Cạn

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 1 BẮC KẠN

Mã số thuế: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 1 BẮC KẠN - Đại diện pháp luật: Lê Minh Trường
Địa chỉ: Số 4, Ngõ 9, Đường Trường Chinh, Tổ 4, Phường Đức Xuân, Thành Phố Bắc Cạn, Tỉnh Bắc Cạn

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 2 BẮC KẠN

Mã số thuế: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 2 BẮC KẠN - Đại diện pháp luật: Lê Quyết Thắng
Địa chỉ: Số 4, Ngõ 9, Đường Trường Chinh, Tổ 4, Phường Đức Xuân, Thành Phố Bắc Cạn, Tỉnh Bắc Cạn

CÔNG TY TNHH TM VÀ DV NAM HẢI

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH TM VÀ DV NAM HẢI - Đại diện pháp luật: Chu Văn Toàn
Địa chỉ: Tổ 11B, Phường Đức Xuân, Thành Phố Bắc Cạn, Tỉnh Bắc Cạn

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LÂM ĐẠI PHÚC

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LÂM ĐẠI PHÚC - Đại diện pháp luật: Nông Văn Binh
Địa chỉ: Thôn Cao Thanh, Xã Nông Hạ, Huyện Chợ mới, Tỉnh Bắc Cạn

CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG LONG BẮC KẠN - CHỢ MỚI

Mã số thuế: CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG LONG BẮC KẠN - CHỢ MỚI - Đại diện pháp luật: Trịnh Thị Lý
Địa chỉ: Thôn Nà Cà, Xã Cao Kỳ, Huyện Chợ mới, Tỉnh Bắc Cạn

CHI NHáNH CôNG TY TNHH SảN XUấT Và THươNG MạI TâN á HưNG YêN TạI TỉNH BắC KạN

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY TNHH SảN XUấT Và THươNG MạI TâN á HưNG YêN TạI TỉNH BắC KạN - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Ngọc ánh
Địa chỉ: Tổ Đoàn Kết, Xã Xuất Hoá, Thành Phố Bắc Cạn, Tỉnh Bắc Cạn

TRạM KHUYếN NôNG HUYệN BA Bể

Mã số thuế: TRạM KHUYếN NôNG HUYệN BA Bể - Đại diện pháp luật: La Thị Thuyền
Địa chỉ: Thôn Tin Đồn, Xã Thượng Giáo, Huyện Ba Bể, Tỉnh Bắc Cạn

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN MINH ĐứC BắC KạN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN MINH ĐứC BắC KạN - Đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Tú
Địa chỉ: Thôn Nà Nàng, Xã Nông Thượng, Thành Phố Bắc Cạn, Tỉnh Bắc Cạn

CôNG TY TNHH THươNG MạI LD PHúC LộC

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI LD PHúC LộC - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trung Lân
Địa chỉ: Tổ 11, Phường Sông Cầu, Thành Phố Bắc Cạn, Tỉnh Bắc Cạn

CôNG TY TNHH DịCH Vụ THươNG MạI LOAN Hà

Mã số thuế: CôNG TY TNHH DịCH Vụ THươNG MạI LOAN Hà - Đại diện pháp luật: Hà Thị Loan
Địa chỉ: Thôn Nà Khe, Xã Phương Viên, Huyện Chợ Đồn, Tỉnh Bắc Cạn

DOANH NGHIệP Tư NHâN DươNG LUâN

Mã số thuế: DOANH NGHIệP Tư NHâN DươNG LUâN - Đại diện pháp luật: Dương Văn Lanh
Địa chỉ: Thôn Bản Cải, Xã Liêm Thuỷ, Huyện Na Rì, Tỉnh Bắc Cạn

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN SạCH 365

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN SạCH 365 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Mỹ Hà
Địa chỉ: Tổ 8, Phường Phùng Chí Kiên, Thành Phố Bắc Cạn, Tỉnh Bắc Cạn

CôNG TY Cổ PHầN XâY DựNG CôNG TRìNH HồNG Hà

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN XâY DựNG CôNG TRìNH HồNG Hà - Đại diện pháp luật: Nông Văn Chiến
Địa chỉ: Tổ 9, Phường Phùng Chí Kiên, Thành Phố Bắc Cạn, Tỉnh Bắc Cạn

CôNG TY Cổ PHầN DịCH Vụ VậN TảI Và THIếT Bị HồNG Hà

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN DịCH Vụ VậN TảI Và THIếT Bị HồNG Hà - Đại diện pháp luật: Trần Hiếu Chung
Địa chỉ: Tổ 9, Phường Phùng Chí Kiên, Thành Phố Bắc Cạn, Tỉnh Bắc Cạn

CôNG TY TNHH TUấN KIềU BK

Mã số thuế: CôNG TY TNHH TUấN KIềU BK - Đại diện pháp luật: Hoàng Tuấn Kiều
Địa chỉ: Tổ 8, Phường Phùng Chí Kiên, Thành Phố Bắc Cạn, Tỉnh Bắc Cạn

CHI NHáNH VậT Tư NôNG NGHIệP HUYệN PáC NặM - CôNG TY CP VậT Tư Kỹ THUậT NôNG NGHIệP BắC KạN

Mã số thuế: CHI NHáNH VậT Tư NôNG NGHIệP HUYệN PáC NặM - CôNG TY CP VậT Tư Kỹ THUậT NôNG NGHIệP BắC KạN - Đại diện pháp luật: Lương Thanh Vân
Địa chỉ: Đông Lẻo, Xã Bộc Bố, Huyện Pác Nặm, Tỉnh Bắc Cạn

DOANH NGHIệP Tư NHâN VàNG BạC THANH Đô

Mã số thuế: DOANH NGHIệP Tư NHâN VàNG BạC THANH Đô - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thanh
Địa chỉ: Tiểu khu 4, Thị trấn Chợ Rã, Huyện Ba Bể, Tỉnh Bắc Cạn

Công Ty TNHH Khai Thác Khoáng Sản Ngọc Linh Bắc Kạn

Mã số thuế: Công Ty TNHH Khai Thác Khoáng Sản Ngọc Linh Bắc Kạn - Đại diện pháp luật: Võ Tiến Dũng
Địa chỉ: Thôn Bản Cuôn II, Xã Ngọc Phái, Huyện Chợ Đồn, Tỉnh Bắc Cạn

CôNG TY TNHH DịCH Vụ Vệ SINH CôNG NGHIệP NHà SạCH 24H

Mã số thuế: CôNG TY TNHH DịCH Vụ Vệ SINH CôNG NGHIệP NHà SạCH 24H - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Thắng
Địa chỉ: Tổ 13, Phường Đức Xuân, Thành Phố Bắc Cạn, Tỉnh Bắc Cạn

HợP TáC Xã BìNH SơN

Mã số thuế: HợP TáC Xã BìNH SơN - Đại diện pháp luật: Lê Văn Hải
Địa chỉ: Thôn 1B Khâu Cưởm, Xã Sĩ Bình, Huyện Bạch Thông, Tỉnh Bắc Cạn