Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Huyện Chợ Đồn

CôNG TY TNHH DịCH Vụ THươNG MạI LOAN Hà

Mã số thuế: CôNG TY TNHH DịCH Vụ THươNG MạI LOAN Hà - Đại diện pháp luật: Hà Thị Loan
Địa chỉ: Thôn Nà Khe, Xã Phương Viên, Huyện Chợ Đồn, Tỉnh Bắc Cạn

Công Ty TNHH Khai Thác Khoáng Sản Ngọc Linh Bắc Kạn

Mã số thuế: Công Ty TNHH Khai Thác Khoáng Sản Ngọc Linh Bắc Kạn - Đại diện pháp luật: Võ Tiến Dũng
Địa chỉ: Thôn Bản Cuôn II, Xã Ngọc Phái, Huyện Chợ Đồn, Tỉnh Bắc Cạn

Công Ty TNHH Khoáng Sản Và Luyện Kim Cbl

Mã số thuế: Công Ty TNHH Khoáng Sản Và Luyện Kim Cbl - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Tốt
Địa chỉ: Tổ 14A, Thị trấn Bằng Lũng, Huyện Chợ Đồn, Tỉnh Bắc Cạn

Doanh Nghiệp Tư Nhân Cây Dược Liệu Bắc Sơn

Mã số thuế: Doanh Nghiệp Tư Nhân Cây Dược Liệu Bắc Sơn - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn ủm Đon, Xã Yên Mỹ, Huyện Chợ Đồn, Tỉnh Bắc Cạn

Chi Nhánh Bắc Kạn - Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Và Công Trình Mỏ

Mã số thuế: Chi Nhánh Bắc Kạn - Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Và Công Trình Mỏ - Đại diện pháp luật: Đỗ Đức Khích
Địa chỉ: Tổ 10, Thị trấn Bằng Lũng, Huyện Chợ Đồn, Tỉnh Bắc Cạn

TRUNG TâM DâN Số Kế HOạCH HóA GIA ĐìNH

Mã số thuế: TRUNG TâM DâN Số Kế HOạCH HóA GIA ĐìNH - Đại diện pháp luật: Vy Thị Hợi
Địa chỉ: Tổ 2B, Thị trấn Bằng Lũng, Huyện Chợ Đồn, Tỉnh Bắc Cạn

PHòNG TàI NGUYêN Và MôI TRườNG

Mã số thuế: PHòNG TàI NGUYêN Và MôI TRườNG - Đại diện pháp luật: Triệu Thị Vui
Địa chỉ: Tổ 3, Thị trấn Bằng Lũng, Huyện Chợ Đồn, Tỉnh Bắc Cạn

Doanh nghiệp tư nhân Hải Đường

Mã số thuế: Doanh nghiệp tư nhân Hải Đường - Đại diện pháp luật: Hoàng Đình Hải
Địa chỉ: Thôn Nà Lùng, xã Lương Bằng,, Huyện Chợ Đồn, Tỉnh Bắc Cạn

Trung tâm dạy nghề

Mã số thuế: Trung tâm dạy nghề - Đại diện pháp luật: Hoàng Trọng Nghĩa
Địa chỉ: Thị trấn Bằng Lũng,, Huyện Chợ Đồn, Tỉnh Bắc Cạn

Trung tâm bồi dưỡng chính trị

Mã số thuế: Trung tâm bồi dưỡng chính trị - Đại diện pháp luật: Lý Văn Tinh
Địa chỉ: Tổ 2B, thị trấn Bằng Lũng,, Huyện Chợ Đồn, Tỉnh Bắc Cạn

Phòng Tài chính - kế hoạch

Mã số thuế: Phòng Tài chính - kế hoạch - Đại diện pháp luật: Đặng Thị Châm
Địa chỉ: Tổ 3, Đồng Sơn, thị trấn Bằng Lũng,, Huyện Chợ Đồn, Tỉnh Bắc Cạn

Doanh nghiệp tư nhân Sơn Hà

Mã số thuế: Doanh nghiệp tư nhân Sơn Hà - Đại diện pháp luật: Trần Nam Hải
Địa chỉ: Tổ 11A Thị Trấn Bằng Lũng,, Huyện Chợ Đồn, Tỉnh Bắc Cạn

Chi nhánh XN xây dựng tư nhân PMT

Mã số thuế: Chi nhánh XN xây dựng tư nhân PMT - Đại diện pháp luật: Phùng Minh Hải
Địa chỉ: Tổ 11A, Tiểu khu Đồng Nam, TT Bằng Lũng,, Huyện Chợ Đồn, Tỉnh Bắc Cạn

Công Ty TNHH Huấn Loan

Mã số thuế: Công Ty TNHH Huấn Loan - Đại diện pháp luật: Nguyễn Mạnh Huấn
Địa chỉ: Tổ 17, Thị trấn Bằng Lũng, Huyện Chợ Đồn, Tỉnh Bắc Cạn

Chi Nhánh Vật Tư Nông Nghiệp Huyện Chợ Đồn, Công Ty CP Vật Tư Kỹ Thuật Nông Nghiệp Bắc Kạn

Mã số thuế: Chi Nhánh Vật Tư Nông Nghiệp Huyện Chợ Đồn, Công Ty CP Vật Tư Kỹ Thuật Nông Nghiệp Bắc Kạn - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Lan
Địa chỉ: Tổ 12, Thị trấn Bằng Lũng, Huyện Chợ Đồn, Tỉnh Bắc Cạn

Công Ty TNHH Xây Dựng Công Trình Cường Chuyên

Mã số thuế: Công Ty TNHH Xây Dựng Công Trình Cường Chuyên - Đại diện pháp luật: Mã Văn Cương
Địa chỉ: Tổ 12, Thị trấn Bằng Lũng, Huyện Chợ Đồn, Tỉnh Bắc Cạn

Chi cục thuế huyện Chợ Đồn

Mã số thuế: Chi cục thuế huyện Chợ Đồn - Đại diện pháp luật: Ma Viết Tương
Địa chỉ: Thị trấn Bằng Lũng,, Huyện Chợ Đồn, Tỉnh Bắc Cạn

Cửa hàng vật tư nông nghiệp huyện Chợ Đồn

Mã số thuế: Cửa hàng vật tư nông nghiệp huyện Chợ Đồn - Đại diện pháp luật: Nông Thanh Liễu
Địa chỉ: Thị trấn Bằng Lũng,, Huyện Chợ Đồn, Tỉnh Bắc Cạn

Doanh Nghiệp Tư Nhân Vũ Thảo Nguyên

Mã số thuế: Doanh Nghiệp Tư Nhân Vũ Thảo Nguyên - Đại diện pháp luật: Vũ Ngọc Thái
Địa chỉ: Tổ 2a, Thị trấn Bằng Lũng, Huyện Chợ Đồn, Tỉnh Bắc Cạn

TRườNG TRUNG HọC Cơ Sở XUâN LạC

Mã số thuế: TRườNG TRUNG HọC Cơ Sở XUâN LạC - Đại diện pháp luật: Đinh Ngọc Sơn
Địa chỉ: Bản ó, Xã Xuân Lạc, Huyện Chợ Đồn, Tỉnh Bắc Cạn

TRườNG TIểU HọC XUâN LạC

Mã số thuế: TRườNG TIểU HọC XUâN LạC - Đại diện pháp luật: Đàm Thị Quý
Địa chỉ: Bản ó, Xã Xuân Lạc, Huyện Chợ Đồn, Tỉnh Bắc Cạn

TRườNG MầM NON XUâN LạC

Mã số thuế: TRườNG MầM NON XUâN LạC - Đại diện pháp luật: Nông Thị Nhu
Địa chỉ: Bản ó, Xã Xuân Lạc, Huyện Chợ Đồn, Tỉnh Bắc Cạn

TRườNG TIểU HọC QUảNG BạCH

Mã số thuế: TRườNG TIểU HọC QUảNG BạCH - Đại diện pháp luật: Nông Thị Duyên
Địa chỉ: Nà Cà, Xã Quảng Bạch, Huyện Chợ Đồn, Tỉnh Bắc Cạn

TRườNG MầM NON QUảNG BạCH

Mã số thuế: TRườNG MầM NON QUảNG BạCH - Đại diện pháp luật: Triệu Thị Phong
Địa chỉ: Khuổi Đăm, Xã Quảng Bạch, Huyện Chợ Đồn, Tỉnh Bắc Cạn

TRườNG MầM NON ĐồNG LạC

Mã số thuế: TRườNG MầM NON ĐồNG LạC - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Mến
Địa chỉ: Nà Pha, Xã Đồng Lạc, Huyện Chợ Đồn, Tỉnh Bắc Cạn

TRườNG TIểU HọC Rã BảN

Mã số thuế: TRườNG TIểU HọC Rã BảN - Đại diện pháp luật: Nông Thị Tuất
Địa chỉ: Nà Tải, Xã Rã Bản, Huyện Chợ Đồn, Tỉnh Bắc Cạn

TRườNG MầM NON Rã BảN

Mã số thuế: TRườNG MầM NON Rã BảN - Đại diện pháp luật: Chu Thị Điệp
Địa chỉ: Nà Tải, Xã Rã Bản, Huyện Chợ Đồn, Tỉnh Bắc Cạn

TRườNG TIểU HọC NAM CườNG

Mã số thuế: TRườNG TIểU HọC NAM CườNG - Đại diện pháp luật: Dương Thị Hoa
Địa chỉ: Bản Mới, Xã Nam Cường, Huyện Chợ Đồn, Tỉnh Bắc Cạn

TRườNG MầM NON NAM CườNG

Mã số thuế: TRườNG MầM NON NAM CườNG - Đại diện pháp luật: Nông Thị Cúc
Địa chỉ: Bản Mới, Xã Nam Cường, Huyện Chợ Đồn, Tỉnh Bắc Cạn

TRườNG TRUNG HọC Cơ Sở NAM CườNG

Mã số thuế: TRườNG TRUNG HọC Cơ Sở NAM CườNG - Đại diện pháp luật: La Thị Chi
Địa chỉ: Bản Mới, Xã Nam Cường, Huyện Chợ Đồn, Tỉnh Bắc Cạn