Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Huyện Bạch Thông

TRUNG TÂM GD NGHỀ NGHIỆP - GD THƯỜNG XUYÊN HUYỆN BẠCH THÔNG

Mã số thuế: TRUNG TÂM GD NGHỀ NGHIỆP - GD THƯỜNG XUYÊN HUYỆN BẠCH THÔNG - Đại diện pháp luật: Hoàng Mạnh Hùng
Địa chỉ: Phố Chính, Thị trấn Phủ Thông, Huyện Bạch Thông, Tỉnh Bắc Cạn

HợP TáC Xã BìNH SơN

Mã số thuế: HợP TáC Xã BìNH SơN - Đại diện pháp luật: Lê Văn Hải
Địa chỉ: Thôn 1B Khâu Cưởm, Xã Sĩ Bình, Huyện Bạch Thông, Tỉnh Bắc Cạn

Công Ty TNHH Thương Mại Huy Hoàng Hà Nội - Chi Nhánh Bắc Kạn

Mã số thuế: Công Ty TNHH Thương Mại Huy Hoàng Hà Nội - Chi Nhánh Bắc Kạn - Đại diện pháp luật: Trương Đăng Huy
Địa chỉ: Thôn Nà Thoi, Xã Quang Thuận, Huyện Bạch Thông, Tỉnh Bắc Cạn

Chi Nhánh Vật Tư Nông Nghiệp Huyện Bạch Thông, Công Ty CP Vật Tư Kỹ Thuật Nông Nghiệp Bắc Kạn

Mã số thuế: Chi Nhánh Vật Tư Nông Nghiệp Huyện Bạch Thông, Công Ty CP Vật Tư Kỹ Thuật Nông Nghiệp Bắc Kạn - Đại diện pháp luật: Triệu Thị Uyên
Địa chỉ: Phố Chính, Thị trấn Phủ Thông, Huyện Bạch Thông, Tỉnh Bắc Cạn

Chi cục thuế huyện Bạch Thông

Mã số thuế: Chi cục thuế huyện Bạch Thông - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Phùng
Địa chỉ: Thị trấn Phủ Thông,, Huyện Bạch Thông, Tỉnh Bắc Cạn

Cửa hàng thương nghiệp tổng hợp huyện Bạch Thông

Mã số thuế: Cửa hàng thương nghiệp tổng hợp huyện Bạch Thông - Đại diện pháp luật: Nông Minh Thang
Địa chỉ: Thị trấn Phủ Thông,, Huyện Bạch Thông, Tỉnh Bắc Cạn

Công Ty Cổ Phần Phú Sơn - Chi Nhánh Bắc Kạn

Mã số thuế: Công Ty Cổ Phần Phú Sơn - Chi Nhánh Bắc Kạn - Đại diện pháp luật: Đồng Quang Huy
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Cẩm Giàng, Huyện Bạch Thông, Tỉnh Bắc Cạn

Doanh Nghiệp TN Chiến Thắng - Bắc Kạn

Mã số thuế: Doanh Nghiệp TN Chiến Thắng - Bắc Kạn - Đại diện pháp luật: Đỗ Trọng Chất
Địa chỉ: Thôn Nà Pò, Xã Quân Bình, Huyện Bạch Thông, Tỉnh Bắc Cạn

Hợp Tác Xã Khiên Giang

Mã số thuế: Hợp Tác Xã Khiên Giang - Đại diện pháp luật: Vũ Đình Khiên
Địa chỉ: Nà Lốc, Xã Nguyên Phúc, Huyện Bạch Thông, Tỉnh Bắc Cạn

Công Ty TNHH Tư Vấn Và Xây Dựng Hoa Lư

Mã số thuế: Công Ty TNHH Tư Vấn Và Xây Dựng Hoa Lư - Đại diện pháp luật: Vương Công Định
Địa chỉ: Đầu Cầu, Thị trấn Phủ Thông, Huyện Bạch Thông, Tỉnh Bắc Cạn

TRUNG TâM DâN Số KHHGĐ BạCH THôNG

Mã số thuế: TRUNG TâM DâN Số KHHGĐ BạCH THôNG - Đại diện pháp luật: Đặng Anh Sơn
Địa chỉ: TT Phủ Thông, Thị trấn Phủ Thông, Huyện Bạch Thông, Tỉnh Bắc Cạn

Doanh Nghiệp TN Mạnh Đắc

Mã số thuế: Doanh Nghiệp TN Mạnh Đắc - Đại diện pháp luật: Lường Văn Đắc
Địa chỉ: Thôn Nà Chèn, Xã Dương Phong, Huyện Bạch Thông, Tỉnh Bắc Cạn

Doanh Nghiệp TN Kim Toàn Bạch Thông

Mã số thuế: Doanh Nghiệp TN Kim Toàn Bạch Thông - Đại diện pháp luật: Bàn Kim Toàn
Địa chỉ: Thôn Khau Cà, Xã Cao Sơn, Huyện Bạch Thông, Tỉnh Bắc Cạn

Trung tâm Giáo Dục Thường Xuyên huyện Bạch Thông

Mã số thuế: Trung tâm Giáo Dục Thường Xuyên huyện Bạch Thông - Đại diện pháp luật: Hoàng Mạnh Hùng
Địa chỉ: Phố Ngã Ba, Phủ Thông, Thị trấn Phủ Thông, Huyện Bạch Thông, Tỉnh Bắc Cạn

TRườNG MầM NON Mỹ THANH

Mã số thuế: TRườNG MầM NON Mỹ THANH - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Yên
Địa chỉ: Bản Luông1, Xã Mỹ Thanh, Huyện Bạch Thông, Tỉnh Bắc Cạn

TRườNG TRUNG HọC Cơ Sở Mỹ THANH

Mã số thuế: TRườNG TRUNG HọC Cơ Sở Mỹ THANH - Đại diện pháp luật: Nguyễn Lương Điển
Địa chỉ: Bản Luông1, Xã Mỹ Thanh, Huyện Bạch Thông, Tỉnh Bắc Cạn

TRườNG TIểU HọC Mỹ THANH

Mã số thuế: TRườNG TIểU HọC Mỹ THANH - Đại diện pháp luật: Trương Thị Trâm
Địa chỉ: Bản Luông 1, Xã Mỹ Thanh, Huyện Bạch Thông, Tỉnh Bắc Cạn

TRườNG TRUNG HọC Cơ Sở ĐôN PHONG

Mã số thuế: TRườNG TRUNG HọC Cơ Sở ĐôN PHONG - Đại diện pháp luật: Hà Thị Khánh
Địa chỉ: Nà Đán, Xã Đôn Phong, Huyện Bạch Thông, Tỉnh Bắc Cạn

TRườNG TIểU HọC ĐôN PHONG

Mã số thuế: TRườNG TIểU HọC ĐôN PHONG - Đại diện pháp luật: Lường Thị kim Thúy
Địa chỉ: Nà Đán, Xã Đôn Phong, Huyện Bạch Thông, Tỉnh Bắc Cạn

Trường Phổ Thông Cơ Sở Quang Thuận

Mã số thuế: Trường Phổ Thông Cơ Sở Quang Thuận - Đại diện pháp luật: Đỗ Đức Giao
Địa chỉ: Nà Kha, Xã Quang Thuận, Huyện Bạch Thông, Tỉnh Bắc Cạn

TRườNG MầM NON QUANG THUậN

Mã số thuế: TRườNG MầM NON QUANG THUậN - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thảo
Địa chỉ: Nà Kha, Xã Quang Thuận, Huyện Bạch Thông, Tỉnh Bắc Cạn

Trường Mầm Non Dương Phong

Mã số thuế: Trường Mầm Non Dương Phong - Đại diện pháp luật: Đinh Thị Mai
Địa chỉ: Tổng Ngay, Xã Dương Phong, Huyện Bạch Thông, Tỉnh Bắc Cạn

Trường Trung Học Cơ Sở Dương Phong

Mã số thuế: Trường Trung Học Cơ Sở Dương Phong - Đại diện pháp luật: Ma Thế Giang
Địa chỉ: Tổng Ngay, Xã Dương Phong, Huyện Bạch Thông, Tỉnh Bắc Cạn

Trường Tiểu Học Dương Phong

Mã số thuế: Trường Tiểu Học Dương Phong - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Huyền
Địa chỉ: Tổng Ngay, Xã Dương Phong, Huyện Bạch Thông, Tỉnh Bắc Cạn

Trường Tiểu Học Cẩm Giàng

Mã số thuế: Trường Tiểu Học Cẩm Giàng - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Đông
Địa chỉ: Cẩm Giàng, Xã Cẩm Giàng, Huyện Bạch Thông, Tỉnh Bắc Cạn

Trường Mầm Non Cẩm Giàng

Mã số thuế: Trường Mầm Non Cẩm Giàng - Đại diện pháp luật: Cà Thị Thiềm
Địa chỉ: Thôn Nà Tu, Xã Cẩm Giàng, Huyện Bạch Thông, Tỉnh Bắc Cạn

Trường Trung Học Cơ Sở Cẩm Giàng

Mã số thuế: Trường Trung Học Cơ Sở Cẩm Giàng - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Bẩy
Địa chỉ: Thôn Đầu Cầu, Xã Cẩm Giàng, Huyện Bạch Thông, Tỉnh Bắc Cạn

Trường Phổ Thông Cơ Sở Sỹ Bình

Mã số thuế: Trường Phổ Thông Cơ Sở Sỹ Bình - Đại diện pháp luật: Nông Viết Cầm
Địa chỉ: Lọ Cặp, Xã Sĩ Bình, Huyện Bạch Thông, Tỉnh Bắc Cạn

Trường Mầm Non Sỹ Bình

Mã số thuế: Trường Mầm Non Sỹ Bình - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Thủy
Địa chỉ: Lọ Cặp, Xã Sĩ Bình, Huyện Bạch Thông, Tỉnh Bắc Cạn

TRườNG MầM NON QUâN BìNH

Mã số thuế: TRườNG MầM NON QUâN BìNH - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Bông
Địa chỉ: Thái Bình, Xã Quân Bình, Huyện Bạch Thông, Tỉnh Bắc Cạn