Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Huyện Ba Bể

TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP - GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

Mã số thuế: TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP - GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Khoa
Địa chỉ: Thôn Tin Đồn, Xã Thượng Giáo, Huyện Ba Bể, Tỉnh Bắc Cạn

CÔNG TY TNHH PHỤ TÙNG Ô TÔ XE MÁY XUÂN TRANG

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH PHỤ TÙNG Ô TÔ XE MÁY XUÂN TRANG - Đại diện pháp luật: Phạm Lê Trang
Địa chỉ: Tiểu khu 7, Thị trấn Chợ Rã, Huyện Ba Bể, Tỉnh Bắc Cạn

TRạM KHUYếN NôNG HUYệN BA Bể

Mã số thuế: TRạM KHUYếN NôNG HUYệN BA Bể - Đại diện pháp luật: La Thị Thuyền
Địa chỉ: Thôn Tin Đồn, Xã Thượng Giáo, Huyện Ba Bể, Tỉnh Bắc Cạn

DOANH NGHIệP Tư NHâN VàNG BạC THANH Đô

Mã số thuế: DOANH NGHIệP Tư NHâN VàNG BạC THANH Đô - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thanh
Địa chỉ: Tiểu khu 4, Thị trấn Chợ Rã, Huyện Ba Bể, Tỉnh Bắc Cạn

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thái Khuyên

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Thái Khuyên - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tiểu khu 4, Ngã Ba, Thị trấn Chợ Rã, Huyện Ba Bể, Tỉnh Bắc Cạn

Công Ty TNHH Một Thành Viên Tứ Quý Ba Bể

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Tứ Quý Ba Bể - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Nà Mô II, Xã Địa Linh, Huyện Ba Bể, Tỉnh Bắc Cạn

Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất

Mã số thuế: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất - Đại diện pháp luật: Ma Vĩnh Khiêm
Địa chỉ: Tin Đồn, Xã Thượng Giáo, Huyện Ba Bể, Tỉnh Bắc Cạn

Phòng Giáo Dục và Đào Tạo

Mã số thuế: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo - Đại diện pháp luật: Dương Văn Hoa
Địa chỉ: TK7 Thị trấn Chợ Rã,, Huyện Ba Bể, Tỉnh Bắc Cạn

Hội Cựu Chiến Binh

Mã số thuế: Hội Cựu Chiến Binh - Đại diện pháp luật: Phùng Văn Vọng
Địa chỉ: Tiểu khu 9,, Huyện Ba Bể, Tỉnh Bắc Cạn

Phòng lao động thương binh và xã hội

Mã số thuế: Phòng lao động thương binh và xã hội - Đại diện pháp luật: Dương Văn Kinh
Địa chỉ: Tiểu khu 9, thị trấn Ba Bể,, Huyện Ba Bể, Tỉnh Bắc Cạn

Phòng Văn hoá và Thông tin

Mã số thuế: Phòng Văn hoá và Thông tin - Đại diện pháp luật: Triệu Thị Toan
Địa chỉ: Tiểu khu 6, thị Trấn Chợ Rã,, Huyện Ba Bể, Tỉnh Bắc Cạn

Trung tâm bồi dưỡng chính trị

Mã số thuế: Trung tâm bồi dưỡng chính trị - Đại diện pháp luật: Hoàng Thăng Bắc
Địa chỉ: Tiểu khu 9, Thị trấn Chợ Rã, Huyện Ba Bể, Tỉnh Bắc Cạn

Công Ty TNHH Văn Quyết

Mã số thuế: Công Ty TNHH Văn Quyết - Đại diện pháp luật: Hà Văn Quyết
Địa chỉ: Thôn Nà Viền, Xã Yến Dương, Huyện Ba Bể, Tỉnh Bắc Cạn

Công ty TNHH Tân Phát

Mã số thuế: Công ty TNHH Tân Phát - Đại diện pháp luật: Đổng Văn Hoán
Địa chỉ: Thôn Nà Ngộm, Xã Chu Hương, Huyện Ba Bể, Tỉnh Bắc Cạn

Chi Nhánh Vật Tư Nông Nghiệp Huyện Ba Bể, Công Ty CP Vật Tư Kỹ Thuật Nông Nghiệp Bắc Kạn

Mã số thuế: Chi Nhánh Vật Tư Nông Nghiệp Huyện Ba Bể, Công Ty CP Vật Tư Kỹ Thuật Nông Nghiệp Bắc Kạn - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Tốt
Địa chỉ: Tiểu khu 5, Thị trấn Chợ Rã, Huyện Ba Bể, Tỉnh Bắc Cạn

Chi cục thuế huyện Ba Bể

Mã số thuế: Chi cục thuế huyện Ba Bể - Đại diện pháp luật: Dương Duy Thức
Địa chỉ: Thị trấn Ba Bể,, Huyện Ba Bể, Tỉnh Bắc Cạn

Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Ba Bể

Mã số thuế: Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Ba Bể - Đại diện pháp luật: Ma Ngọc Chấn
Địa chỉ: Tiểu khu 7, thị trấn Chợ Rã,, Huyện Ba Bể, Tỉnh Bắc Cạn

Doanh nghiệp tư nhân Hương Tường

Mã số thuế: Doanh nghiệp tư nhân Hương Tường - Đại diện pháp luật: Đặng Phúc Hương
Địa chỉ: Thôn Nà Nghè, Yến Dương, Ba Bể, Bắc Kạn, Xã Yến Dương, Huyện Ba Bể, Tỉnh Bắc Cạn

Trường THCS Bành Trạch

Mã số thuế: Trường THCS Bành Trạch - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Hải
Địa chỉ: Bành Trạch,, Huyện Ba Bể, Tỉnh Bắc Cạn

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Xây Dựng Minh Chiến

Mã số thuế: Công Ty TNHH Đầu Tư Và Xây Dựng Minh Chiến - Đại diện pháp luật: Dương Văn Chiến
Địa chỉ: Thôn Bản Nản, Xã Khang Ninh, Huyện Ba Bể, Tỉnh Bắc Cạn

Công Ty TNHH Số Một Cuộc Sống

Mã số thuế: Công Ty TNHH Số Một Cuộc Sống - Đại diện pháp luật: Chu Văn Đôn
Địa chỉ: Thôn Nà Mèo, Xã Hà Hiệu, Huyện Ba Bể, Tỉnh Bắc Cạn

Ban Quản lý Dự án PCSR- Quỹ toàn cầu huyện Ba Bể

Mã số thuế: Ban Quản lý Dự án PCSR- Quỹ toàn cầu huyện Ba Bể - Đại diện pháp luật: Hoàng Huy Đạt
Địa chỉ: Tiểu Khu 2, Thị trấn Chợ Rã, Huyện Ba Bể, Tỉnh Bắc Cạn

Doanh Nghiệp TN Nam Đức

Mã số thuế: Doanh Nghiệp TN Nam Đức - Đại diện pháp luật: Bùi Thị Nam
Địa chỉ: Tiểu khu 4, Thị trấn Chợ Rã, Huyện Ba Bể, Tỉnh Bắc Cạn

Trường Mầm Non Cao Trĩ

Mã số thuế: Trường Mầm Non Cao Trĩ - Đại diện pháp luật: Ma Thị Lý
Địa chỉ: Bản Piềng 1, Xã Cao Trĩ, Huyện Ba Bể, Tỉnh Bắc Cạn

PHòNG DâN TộC HUYệN BA Bể

Mã số thuế: PHòNG DâN TộC HUYệN BA Bể - Đại diện pháp luật: Lý Đức Tuyền
Địa chỉ: Thị Trấn Chợ Rã, Thị trấn Chợ Rã, Huyện Ba Bể, Tỉnh Bắc Cạn

Công Ty TNHH Một Thành Viên Mộc Thành

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Mộc Thành - Đại diện pháp luật: Nông Văn Thiếm
Địa chỉ: Thôn Nà Khao, Xã Phúc Lộc, Huyện Ba Bể, Tỉnh Bắc Cạn

HTX DịCH Vụ NôNG NGHIệP HưNG THịNH

Mã số thuế: HTX DịCH Vụ NôNG NGHIệP HưNG THịNH - Đại diện pháp luật: Vi Triệu Quỳnh
Địa chỉ: Khuổi Tăng, Xã Cao Thượng, Huyện Ba Bể, Tỉnh Bắc Cạn

HợP TáC Xã DONG RIềNG KHANG NINH

Mã số thuế: HợP TáC Xã DONG RIềNG KHANG NINH - Đại diện pháp luật: Hoàng Đức Thiệp
Địa chỉ: Nà Làng, Xã Khang Ninh, Huyện Ba Bể, Tỉnh Bắc Cạn

HợP TáC Xã THượNG MINH

Mã số thuế: HợP TáC Xã THượNG MINH - Đại diện pháp luật: Mã Thị Tuyến
Địa chỉ: Thôn Pù Mắt, Xã Chu Hương, Huyện Ba Bể, Tỉnh Bắc Cạn

HợP TáC Xã DONG RIềNG Mỹ VI

Mã số thuế: HợP TáC Xã DONG RIềNG Mỹ VI - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Le
Địa chỉ: Bjoóc Ve, Xã Mỹ Phương, Huyện Ba Bể, Tỉnh Bắc Cạn