Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Huyện Pác Nặm

CHI NHáNH VậT Tư NôNG NGHIệP HUYệN PáC NặM - CôNG TY CP VậT Tư Kỹ THUậT NôNG NGHIệP BắC KạN

Mã số thuế: CHI NHáNH VậT Tư NôNG NGHIệP HUYệN PáC NặM - CôNG TY CP VậT Tư Kỹ THUậT NôNG NGHIệP BắC KạN - Đại diện pháp luật: Lương Thanh Vân
Địa chỉ: Đông Lẻo, Xã Bộc Bố, Huyện Pác Nặm, Tỉnh Bắc Cạn

TRườNG MầM NON CAO TâN

Mã số thuế: TRườNG MầM NON CAO TâN - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Nà QUạNG, Xã Cao Tân, Huyện Pác Nặm, Tỉnh Bắc Cạn

TRườNG PTDT BT THCS CAO TâN

Mã số thuế: TRườNG PTDT BT THCS CAO TâN - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Nà QUạNG, Xã Cao Tân, Huyện Pác Nặm, Tỉnh Bắc Cạn

TRườNG MầM NON CôNG BằNG

Mã số thuế: TRườNG MầM NON CôNG BằNG - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: THôN Nà CHảO, Xã Công Bằng, Huyện Pác Nặm, Tỉnh Bắc Cạn

TRườNG TIểU HọC CAO TâN

Mã số thuế: TRườNG TIểU HọC CAO TâN - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Nà QUạNG, Xã Cao Tân, Huyện Pác Nặm, Tỉnh Bắc Cạn

TRườNG PTDT BT TH CôNG BằNG

Mã số thuế: TRườNG PTDT BT TH CôNG BằNG - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Nà CHảO, Xã Công Bằng, Huyện Pác Nặm, Tỉnh Bắc Cạn

TRườNG PTDT BT THCS CôNG BằNG

Mã số thuế: TRườNG PTDT BT THCS CôNG BằNG - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Nà CHảO, Xã Công Bằng, Huyện Pác Nặm, Tỉnh Bắc Cạn

Phòng tài chính kế hoạch

Mã số thuế: Phòng tài chính kế hoạch - Đại diện pháp luật: Hoàng văn Động
Địa chỉ: Thôn Nà Coóc, xã Bộc Bố,, Huyện Pác Nặm, Tỉnh Bắc Cạn

Trung tâm bồi dưỡng chính trị

Mã số thuế: Trung tâm bồi dưỡng chính trị - Đại diện pháp luật: Triệu Trung Hiếu
Địa chỉ: Xã Bộc Bố,, Huyện Pác Nặm, Tỉnh Bắc Cạn

Phòng kinh tế và hạ tầng

Mã số thuế: Phòng kinh tế và hạ tầng - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Hầu
Địa chỉ: Xã Bộc Bố,, Huyện Pác Nặm, Tỉnh Bắc Cạn

Doanh nghiệp tư nhân Quang Vinh

Mã số thuế: Doanh nghiệp tư nhân Quang Vinh - Đại diện pháp luật: Phùng Đình Vinh
Địa chỉ: Xã Bộc Bố,, Huyện Pác Nặm, Tỉnh Bắc Cạn

Doanh Nghiệp TN Xăng Dầu Quang Linh

Mã số thuế: Doanh Nghiệp TN Xăng Dầu Quang Linh - Đại diện pháp luật: Lê Thị Dung
Địa chỉ: Pác Liển, Xã Nghiên Loan, Huyện Pác Nặm, Tỉnh Bắc Cạn

Chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Hạc tại Pác Nặm

Mã số thuế: Chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Hạc tại Pác Nặm - Đại diện pháp luật: Dương Xuân Diệm
Địa chỉ: Xã Bộc Bố,, Huyện Pác Nặm, Tỉnh Bắc Cạn

Bưu điện huyện Pác Nặm

Mã số thuế: Bưu điện huyện Pác Nặm - Đại diện pháp luật: Nông Ngọc Ký
Địa chỉ: Xã Bộc Bố, Xã Bộc Bố, Huyện Pác Nặm, Tỉnh Bắc Cạn

Trường Tiểu Học Nhạn Môn

Mã số thuế: Trường Tiểu Học Nhạn Môn - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Phai Khỉn, Xã Nhạn Môn, Huyện Pác Nặm, Tỉnh Bắc Cạn

Trường Mầm Non Nhạn Môn

Mã số thuế: Trường Mầm Non Nhạn Môn - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Phai khỉn, Xã Nhạn Môn, Huyện Pác Nặm, Tỉnh Bắc Cạn

Trường Tiểu Học Cổ Linh

Mã số thuế: Trường Tiểu Học Cổ Linh - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Bản Sáng, Xã Cổ Linh, Huyện Pác Nặm, Tỉnh Bắc Cạn

Trường Mầm non Bộc Bố

Mã số thuế: Trường Mầm non Bộc Bố - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Đông Lẻo, Xã Bộc Bố, Huyện Pác Nặm, Tỉnh Bắc Cạn

Trường Tiểu học Bộc Bố

Mã số thuế: Trường Tiểu học Bộc Bố - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Đông Lẻo, Xã Bộc Bố, Huyện Pác Nặm, Tỉnh Bắc Cạn

Trường Trung học cơ sở Bộc Bố

Mã số thuế: Trường Trung học cơ sở Bộc Bố - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Đông Lẻo, Xã Bộc Bố, Huyện Pác Nặm, Tỉnh Bắc Cạn

Trường mầm non Cổ Linh

Mã số thuế: Trường mầm non Cổ Linh - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Bản Sáng, Xã Cổ Linh, Huyện Pác Nặm, Tỉnh Bắc Cạn

Trường phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Cổ Linh

Mã số thuế: Trường phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Cổ Linh - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Bản Sáng, Xã Cổ Linh, Huyện Pác Nặm, Tỉnh Bắc Cạn

Trường Tiểu Học và Trung học cơ sở An Thắng

Mã số thuế: Trường Tiểu Học và Trung học cơ sở An Thắng - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Nà Mòn, Xã An Thắng, Huyện Pác Nặm, Tỉnh Bắc Cạn

Trường Mầm non An Thắng

Mã số thuế: Trường Mầm non An Thắng - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Nà Mu, Xã An Thắng, Huyện Pác Nặm, Tỉnh Bắc Cạn

Công Ty TNHH Xây Dựng Thanh Thủy Bắc Kạn

Mã số thuế: Công Ty TNHH Xây Dựng Thanh Thủy Bắc Kạn - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Tùng
Địa chỉ: Đông Lẻo, Xã Bộc Bố, Huyện Pác Nặm, Tỉnh Bắc Cạn

Công Ty TNHH Mtv 818 Bắc Kạn

Mã số thuế: Công Ty TNHH Mtv 818 Bắc Kạn - Đại diện pháp luật: Lê Ngọc Nam
Địa chỉ: Thôn Nà Lẹng, Xã Bộc Bố, Huyện Pác Nặm, Tỉnh Bắc Cạn

Phòng dân tộc huyện Pác Nặm

Mã số thuế: Phòng dân tộc huyện Pác Nặm - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Phong
Địa chỉ: Thôn Nà Coóc, Xã Bộc Bố, Huyện Pác Nặm, Tỉnh Bắc Cạn

Doanh Nghiệp TN Đức Linh Bắc Kạn

Mã số thuế: Doanh Nghiệp TN Đức Linh Bắc Kạn - Đại diện pháp luật: Trần Chương Hoa
Địa chỉ: Thôn Nà Coóc, Xã Bộc Bố, Huyện Pác Nặm, Tỉnh Bắc Cạn

Trung tâm dạy nghề

Mã số thuế: Trung tâm dạy nghề - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Thắm
Địa chỉ: Thôn Nà Coóc, Xã Bộc Bố, Huyện Pác Nặm, Tỉnh Bắc Cạn

Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú huyện Pác Nặm

Mã số thuế: Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú huyện Pác Nặm - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Nà Lẹng, Xã Bộc Bố, Huyện Pác Nặm, Tỉnh Bắc Cạn