Các doanh nghiệp tại Huyện Pác Nặm
BC

CHI NHÁNH CÔNG TY CP QUẢN LÝ VÀ XÂY DỰNG GIAO THÔNG BẮC KẠN - HẠT QUẢN LÝ ĐƯỜNG BỘ 7

Mã số thuế: 4700113373-017 - Đại diện pháp luật: Hà Vĩnh Tuyên

Địa chỉ: Nặm Mây, Xã Bộc Bố, Huyện Pác Nặm, Bắc Cạn

BC

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TOẢN CHINH

Mã số thuế: 4700266242 - Đại diện pháp luật: Triệu Thị Trinh

Địa chỉ: Thôn Đông Lẻo, Xã Bộc Bố, Huyện Pác Nặm, Bắc Cạn

BC

TRẠM QUẢN LÝ THỦY NÔNG HUYỆN PÁC NẶM- CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY L

Mã số thuế: 4700262689-003 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Trà

Địa chỉ: Thôn Nà Coóc, Xã Bộc Bố, Huyện Pác Nặm, Bắc Cạn

BC

HỢP TÁC XÃ MẠC SÂM

Mã số thuế: 4700265312 - Đại diện pháp luật: Vương Hồng Sân

Địa chỉ: Thôn Nà Giàng, Xã Công Bằng, Huyện Pác Nặm, Bắc Cạn

BC

TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP - GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN HUYỆN PÁC NẶM

Mã số thuế: 4700264076 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Vỵ

Địa chỉ: Thôn Đông Lẻo, Xã Bộc Bố, Huyện Pác Nặm, Bắc Cạn

BC

CHI NHáNH VậT Tư NôNG NGHIệP HUYệN PáC NặM - CôNG TY CP VậT Tư Kỹ THUậT NôNG NGHIệP BắC KạN

Mã số thuế: 4700113341-014 - Đại diện pháp luật: Lương Thanh Vân

Địa chỉ: Đông Lẻo, Xã Bộc Bố, Huyện Pác Nặm, Bắc Cạn

BC

TRườNG MầM NON CAO TâN

Mã số thuế: 4700261928 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Nà QUạNG, Xã Cao Tân, Huyện Pác Nặm, Bắc Cạn

BC

TRườNG PTDT BT THCS CAO TâN

Mã số thuế: 4700261903 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Nà QUạNG, Xã Cao Tân, Huyện Pác Nặm, Bắc Cạn

BC

TRườNG MầM NON CôNG BằNG

Mã số thuế: 4700261879 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: THôN Nà CHảO, Xã Công Bằng, Huyện Pác Nặm, Bắc Cạn

BC

TRườNG TIểU HọC CAO TâN

Mã số thuế: 4700261910 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Nà QUạNG, Xã Cao Tân, Huyện Pác Nặm, Bắc Cạn

BC

TRườNG PTDT BT TH CôNG BằNG

Mã số thuế: 4700261886 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Nà CHảO, Xã Công Bằng, Huyện Pác Nặm, Bắc Cạn

BC

TRườNG PTDT BT THCS CôNG BằNG

Mã số thuế: 4700261893 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Nà CHảO, Xã Công Bằng, Huyện Pác Nặm, Bắc Cạn

BC

Phòng tài chính kế hoạch

Mã số thuế: 4700187826 - Đại diện pháp luật: Hoàng văn Động

Địa chỉ: Thôn Nà Coóc, xã Bộc Bố,, Huyện Pác Nặm, Bắc Cạn

BC

Trung tâm bồi dưỡng chính trị

Mã số thuế: 4700187914 - Đại diện pháp luật: Triệu Trung Hiếu

Địa chỉ: Xã Bộc Bố,, Huyện Pác Nặm, Bắc Cạn

BC

Phòng kinh tế và hạ tầng

Mã số thuế: 4700188033 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Hầu

Địa chỉ: Xã Bộc Bố,, Huyện Pác Nặm, Bắc Cạn

BC

Doanh nghiệp tư nhân Quang Vinh

Mã số thuế: 4700149274 - Đại diện pháp luật: Phùng Đình Vinh

Địa chỉ: Xã Bộc Bố,, Huyện Pác Nặm, Bắc Cạn

BC

Doanh Nghiệp TN Xăng Dầu Quang Linh

Mã số thuế: 4700261685 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Dung

Địa chỉ: Pác Liển, Xã Nghiên Loan, Huyện Pác Nặm, Bắc Cạn

BC

Chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Hạc tại Pác Nặm

Mã số thuế: 4700146957-001 - Đại diện pháp luật: Dương Xuân Diệm

Địa chỉ: Xã Bộc Bố,, Huyện Pác Nặm, Bắc Cạn

BC

Bưu điện huyện Pác Nặm

Mã số thuế: 4700159145-007 - Đại diện pháp luật: Nông Ngọc Ký

Địa chỉ: Xã Bộc Bố, Xã Bộc Bố, Huyện Pác Nặm, Bắc Cạn

BC

Trường Tiểu Học Nhạn Môn

Mã số thuế: 4700249688 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Phai Khỉn, Xã Nhạn Môn, Huyện Pác Nặm, Bắc Cạn

BC

Trường Mầm Non Nhạn Môn

Mã số thuế: 4700249670 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Phai khỉn, Xã Nhạn Môn, Huyện Pác Nặm, Bắc Cạn

BC

Trường Tiểu Học Cổ Linh

Mã số thuế: 4700249102 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Bản Sáng, Xã Cổ Linh, Huyện Pác Nặm, Bắc Cạn

BC

Trường Mầm non Bộc Bố

Mã số thuế: 4700249085 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Đông Lẻo, Xã Bộc Bố, Huyện Pác Nặm, Bắc Cạn

BC

Trường Tiểu học Bộc Bố

Mã số thuế: 4700249078 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Đông Lẻo, Xã Bộc Bố, Huyện Pác Nặm, Bắc Cạn

BC

Trường Trung học cơ sở Bộc Bố

Mã số thuế: 4700249060 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Đông Lẻo, Xã Bộc Bố, Huyện Pác Nặm, Bắc Cạn

BC

Trường mầm non Cổ Linh

Mã số thuế: 4700248998 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Bản Sáng, Xã Cổ Linh, Huyện Pác Nặm, Bắc Cạn

BC

Trường phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Cổ Linh

Mã số thuế: 4700248980 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Bản Sáng, Xã Cổ Linh, Huyện Pác Nặm, Bắc Cạn

BC

Trường Tiểu Học và Trung học cơ sở An Thắng

Mã số thuế: 4700248885 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Nà Mòn, Xã An Thắng, Huyện Pác Nặm, Bắc Cạn

BC

Công Ty TNHH Xây Dựng Thanh Thủy Bắc Kạn

Mã số thuế: 4700246380 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Tùng

Địa chỉ: Đông Lẻo, Xã Bộc Bố, Huyện Pác Nặm, Bắc Cạn

BC

Công Ty TNHH Mtv 818 Bắc Kạn

Mã số thuế: 4700245147 - Đại diện pháp luật: Lê Ngọc Nam

Địa chỉ: Thôn Nà Lẹng, Xã Bộc Bố, Huyện Pác Nặm, Bắc Cạn