Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Thành Phố Bắc Cạn

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC HƯƠNG LONG

Mã số thuế: DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC HƯƠNG LONG - Đại diện pháp luật: Phạm Đăng Mong
Địa chỉ: Tổ 16, P. Nguyễn Thị Minh Khai, Thành Phố Bắc Cạn, Tỉnh Bắc Cạn

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 1 BẮC KẠN

Mã số thuế: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 1 BẮC KẠN - Đại diện pháp luật: Lê Minh Trường
Địa chỉ: Số 4, Ngõ 9, Đường Trường Chinh, Tổ 4, Phường Đức Xuân, Thành Phố Bắc Cạn, Tỉnh Bắc Cạn

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 2 BẮC KẠN

Mã số thuế: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 2 BẮC KẠN - Đại diện pháp luật: Lê Quyết Thắng
Địa chỉ: Số 4, Ngõ 9, Đường Trường Chinh, Tổ 4, Phường Đức Xuân, Thành Phố Bắc Cạn, Tỉnh Bắc Cạn

CÔNG TY TNHH TM VÀ DV NAM HẢI

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH TM VÀ DV NAM HẢI - Đại diện pháp luật: Chu Văn Toàn
Địa chỉ: Tổ 11B, Phường Đức Xuân, Thành Phố Bắc Cạn, Tỉnh Bắc Cạn

CHI NHáNH CôNG TY TNHH SảN XUấT Và THươNG MạI TâN á HưNG YêN TạI TỉNH BắC KạN

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY TNHH SảN XUấT Và THươNG MạI TâN á HưNG YêN TạI TỉNH BắC KạN - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Ngọc ánh
Địa chỉ: Tổ Đoàn Kết, Xã Xuất Hoá, Thành Phố Bắc Cạn, Tỉnh Bắc Cạn

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN MINH ĐứC BắC KạN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN MINH ĐứC BắC KạN - Đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Tú
Địa chỉ: Thôn Nà Nàng, Xã Nông Thượng, Thành Phố Bắc Cạn, Tỉnh Bắc Cạn

CôNG TY TNHH THươNG MạI LD PHúC LộC

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI LD PHúC LộC - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trung Lân
Địa chỉ: Tổ 11, Phường Sông Cầu, Thành Phố Bắc Cạn, Tỉnh Bắc Cạn

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN SạCH 365

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN SạCH 365 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Mỹ Hà
Địa chỉ: Tổ 8, Phường Phùng Chí Kiên, Thành Phố Bắc Cạn, Tỉnh Bắc Cạn

CôNG TY Cổ PHầN XâY DựNG CôNG TRìNH HồNG Hà

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN XâY DựNG CôNG TRìNH HồNG Hà - Đại diện pháp luật: Nông Văn Chiến
Địa chỉ: Tổ 9, Phường Phùng Chí Kiên, Thành Phố Bắc Cạn, Tỉnh Bắc Cạn

CôNG TY Cổ PHầN DịCH Vụ VậN TảI Và THIếT Bị HồNG Hà

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN DịCH Vụ VậN TảI Và THIếT Bị HồNG Hà - Đại diện pháp luật: Trần Hiếu Chung
Địa chỉ: Tổ 9, Phường Phùng Chí Kiên, Thành Phố Bắc Cạn, Tỉnh Bắc Cạn

CôNG TY TNHH TUấN KIềU BK

Mã số thuế: CôNG TY TNHH TUấN KIềU BK - Đại diện pháp luật: Hoàng Tuấn Kiều
Địa chỉ: Tổ 8, Phường Phùng Chí Kiên, Thành Phố Bắc Cạn, Tỉnh Bắc Cạn

CôNG TY TNHH DịCH Vụ Vệ SINH CôNG NGHIệP NHà SạCH 24H

Mã số thuế: CôNG TY TNHH DịCH Vụ Vệ SINH CôNG NGHIệP NHà SạCH 24H - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Thắng
Địa chỉ: Tổ 13, Phường Đức Xuân, Thành Phố Bắc Cạn, Tỉnh Bắc Cạn

Công Ty TNHH Trần Toản

Mã số thuế: Công Ty TNHH Trần Toản - Đại diện pháp luật: Trần Văn Toản
Địa chỉ: Tổ Đoàn Kết, Xã Xuất Hoá, Thành Phố Bắc Cạn, Tỉnh Bắc Cạn

Công Ty TNHH Một Thành Viên 20-10

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên 20-10 - Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Nhường
Địa chỉ: Tổ 12, Phường Phùng Chí Kiên, Thành Phố Bắc Cạn, Tỉnh Bắc Cạn

Công Ty TNHH Một Thành Viên Tiến Bộ

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Tiến Bộ - Đại diện pháp luật: Nguyễn Nam Phong
Địa chỉ: Tổ 4, Phường Phùng Chí Kiên, Thành Phố Bắc Cạn, Tỉnh Bắc Cạn

Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Nông Lâm Sản Bắc Kạn

Mã số thuế: Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Nông Lâm Sản Bắc Kạn - Đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Đức
Địa chỉ: Tổ 5, Phường Phùng Chí Kiên, Thành Phố Bắc Cạn, Tỉnh Bắc Cạn

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Khí Hóa Lỏng Thăng Long Tại Bắc Kạn

Mã số thuế: Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Khí Hóa Lỏng Thăng Long Tại Bắc Kạn - Đại diện pháp luật: Tạ Văn Sơn
Địa chỉ: Tổ Khuổi Thuổm, Xã Huyền Tụng, Thành Phố Bắc Cạn, Tỉnh Bắc Cạn

Công Ty TNHH Một Thành Viên Quản Lý Khai Thác Công Trình Thủy Lợi Bắc Kạn

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Quản Lý Khai Thác Công Trình Thủy Lợi Bắc Kạn - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Đức
Địa chỉ: Tổ 17, P. Nguyễn Thị Minh Khai, Thành Phố Bắc Cạn, Tỉnh Bắc Cạn

Doanh Nghiệp Tư Nhân Tiến Thành T&T

Mã số thuế: Doanh Nghiệp Tư Nhân  Tiến Thành T&T - Đại diện pháp luật: Đặng Đình Thủy
Địa chỉ: Tổ 1, Phường Đức Xuân, Thành Phố Bắc Cạn, Tỉnh Bắc Cạn

Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Và Sản Xuất Kinh Doanh Gỗ Đại Thành

Mã số thuế: Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Và Sản Xuất Kinh Doanh Gỗ Đại Thành - Đại diện pháp luật: Phạm Duy Thành
Địa chỉ: Ngõ 51, Đường Võ Nguyên Giáp, Tổ 3, Phường Đức Xuân, Thành Phố Bắc Cạn, Tỉnh Bắc Cạn

Công Ty TNHH Một Thành Viên Hải Long Bắc Kạn

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Hải Long Bắc Kạn - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Quang
Địa chỉ: Tổ 13, Phường Sông Cầu, Thành Phố Bắc Cạn, Tỉnh Bắc Cạn

Công Ty TNHH Nam Huế

Mã số thuế: Công Ty TNHH Nam Huế - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Nam
Địa chỉ: Số 119, tổ 1A, Phường Đức Xuân, Thành Phố Bắc Cạn, Tỉnh Bắc Cạn

Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Y Tế Hoàng Anh

Mã số thuế: Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Y Tế Hoàng Anh - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Trung
Địa chỉ: Tổ 3, P. Nguyễn Thị Minh Khai, Thành Phố Bắc Cạn, Tỉnh Bắc Cạn

Công Ty TNHH Trương Đức

Mã số thuế: Công Ty TNHH Trương Đức - Đại diện pháp luật: Trương Quốc Khánh
Địa chỉ: Tổ 11, Phường Đức Xuân, Thành Phố Bắc Cạn, Tỉnh Bắc Cạn

Chi Nhánh Công Ty TNHH 831 An Khánh Tại Bắc Kạn

Mã số thuế: Chi Nhánh Công Ty TNHH 831 An Khánh Tại Bắc Kạn - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tổ 5, Phường Phùng Chí Kiên, Thành Phố Bắc Cạn, Tỉnh Bắc Cạn

Công Ty Cổ Phần Nông Sản Bắc Kạn

Mã số thuế: Công Ty Cổ Phần Nông Sản Bắc Kạn - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: 72 Tổ 11A, Phường Sông Cầu, Thành Phố Bắc Cạn, Tỉnh Bắc Cạn

Công Ty Cổ Phần Tn Green

Mã số thuế: Công Ty Cổ Phần Tn Green - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thu Trang
Địa chỉ: Số nhà 244, Tổ 9, Phường Phùng Chí Kiên, Thành Phố Bắc Cạn, Tỉnh Bắc Cạn

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thông mới tỉnh Bắc Kạn

Mã số thuế: Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thông mới tỉnh Bắc Kạn - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tuấn Khanh
Địa chỉ: Số 13, Đường Trường Chinh, tổ 4, Phường Đức Xuân, Thành Phố Bắc Cạn, Tỉnh Bắc Cạn

Văn phòng Luật sư Trần Minh

Mã số thuế: Văn phòng Luật sư Trần Minh - Đại diện pháp luật: Trần Thị Kim Lân
Địa chỉ: Tổ 8A, Phường Đức Xuân, Thành Phố Bắc Cạn, Tỉnh Bắc Cạn

Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai

Mã số thuế: Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai - Đại diện pháp luật: Hà Thị Thu
Địa chỉ: , P. Nguyễn Thị Minh Khai, Thành Phố Bắc Cạn, Tỉnh Bắc Cạn